2012: Oslo

Foto: Øivind Thoresen

Ca. 1,5 kg, breksjert kondritt H3-6 hvor H3-H5 er den dominerende delen. Første funnet ble gjort 12. mars 2012 i Oslo. Som med meteoritten i Moss skulle også Norges 15. meteoritt falle over en by og lage hull i et tak.

Det startet med at hytteeier Anne-Margrethe Thomassen den 12. mars fant en svart stein og hull i taket på hytta si i Rodeløkka kolonihage, ganske midt i Oslo by. Meteoritten hadde truffet kanten av hustaket og var delt i omtrent to like store biter, som til sammen veide ca. 550 gram.

Ingen hadde sett noen ildkule fra Oslo-meteoritten. Spesielt i dagene 9. og 10. mars var det overskyet over store deler av Skandinavia, og en ildkule vil skjules av et tykt skylag. Om fallet i tillegg skjedde på dagtid, ville det ikke være lett å oppfatte noe atmosfærisk drønn i en larmende by som Oslo, hvor det foregår stor byggevirksomhet med dertil støy. Vi har likevel mottatt flere meldinger om drønn den 9. på ettermiddagen.

Noen dager senere finner Liv Kibsgaard en 700 grams meteoritt som hadde truffet frossen gressbakke, og hvor en liten bit var slått av i smellet mot bakken.

I slutten av mars ble det funnet fragmenter etter en ca. 150 grams stein som hadde truffet asfalt rett utenfor en barnehage. Dette var 800 meter fra funnet på Ekebergsletta. I tillegg ble det funnet en hel stein på 115 gram i samme område. Den ble raskt solgt til en profilert meteorittsamler i England.

Meteoren hadde retning sør-nord, og fallretningen røpes av at de minste bitene falt ned i sør. Alle steinene ble funnet langs en linje, noe som også er typisk for små fall. Ved større fall sprer de seg utover i et langstrakt ovalt område.

Meteoritten er utstilt ved Naturhistorisk museum.

Tynnslip av Oslo-meteoritten. De runde kulene kalles kondruler, og områdene rundt kalles matriks. Matriksen hos Mossemeteoritten er mørk, mens Oslo-meteoritten har en mye mer "mineralisert-krystalinsk" matriks. Foto: NHM

Treffet etter Oslo-meteoritten.

Publisert 28. jan. 2014 13:45 - Sist endret 7. jan. 2021 11:24