1848: Ski

Foto: Øivind Thoresen

Den 850 gram store steinmeteoritten av typen L6 (lavt jern-innhold) falt om kvelden 27. desember 1848 ved gården Dalsplass i Ski. Folk i området hørte en sterk larm og himmelen ble kraftig opplyst. En knyttnevestor meteoritt som lå oppe på en islagt bekk ble funnet av en gårdbruker to dager senere.

Meteoritten er utstilt ved Naturhistorisk museum.

Tynnslip av Ski-meteoritten. Foto: Rune S. Selbekk, NHM

 

Publisert 28. jan. 2014 13:45 - Sist endret 21. juni 2017 09:55