1884: Tysnes

Foto: Øivind Thoresen

Totalt ble det funnet 21,7 kg av denne steinmeteoritten. Den største steinen er på 19,8 kg. Meteoritten er av typen breksjert steinmeteoritt H4, og falt kl. 20.30 den 20. mai 1884 ved gården Midt-Vaage på østre del av Tysnesøy i Hordaland, syd for Bergen.

En stor ildkule med røykstripe og kraftige tordensmell ble sett og hørt av mange mennesker. Fallet ble godt beskrevet i flere Bergensaviser. Øyenvitner forteller om en eksplosjon høyt i atmosfæren, hvor ildkulen delte seg i mange fragmenter. Eksplosjonen ristet flere hus.

En dame på Vaage fant senere et stort hull i bakken, men ingen stein, og hun antok at det var et lynnedslag. Dagen etter ble meteoritten funnet på gården. Distriktslegen sørget for at meteoritten ble sendt til Universitetets mineralkabinet, og damen fikk en god belønning for steinen.

Meteoritten er utstilt ved Naturhistorisk museum.

Tynnslip av Tysnes-meteoritten. Foto: Rune S. Selbekk, NHM

Tynnslip av Tysnes-meteoritten. Foto: Rune S. Selbekk, NHM

Publisert 28. jan. 2014 13:45 - Sist endret 21. juni 2017 09:55