2013: Valle

Foto: Øivind Thoresen

Valle-meteoritten er en steinmeteoritt med kondruler på til sammen 4,4 kg, hvor den ene delen er på 3,6 kg, mens den andre delen er på 0,8 kg. Terje Fjellheim fant denne meteoritten under en fisketur i Valle kommune 9. juni 2013. Denne steinmeteoritten er ikke klassifisert enda (2014), men arbeidet pågår, og meteoritten antas å være en H-kondritt. Meteoritten bærer ikke preg av å ha ligget i terrenget i mange år.

I 2012 var det mange observasjoner av kraftige meteorer over Sør-Norge, spesielt i februar og mars. Foreløpig analyse av disse indikerer at fallet kan være det som ble observert 3. februar 2012. I så fall vil det være den første meteoritten funnet i Norge som det eksisterer bilder av som meteor. Mer info på Norsk Meteornettverks sider.

Meteoritten er utstilt ved Naturhistorisk museum.

Tynnslip av Valle-meteoritten. Foto: Rune S. Selbekk, NHM

Tynnslip av Valle-meteoritten. Foto: Rune S. Selbekk, NHM

Kan dette ha vært meteoritten funnet i Valle? Foto: Steinar Midtskogen, Norsk meteornettverk

Publisert 28. jan. 2014 13:45 - Sist endret 7. jan. 2021 11:24