Fakta om geologi

Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og endring. Begrepet geologi stammer fra de greske ordene geo som betyr jord og logi som betyr lære. Faget geologi kan deles opp i en rekke fagfelt, som petroleumsgeologi, sedimentologi, strukturgeologi, kvartærgeologi, hydrogeologi, paleontologi, biostratigrafi, geomorfologi, og mineralogi, petrologi, geokjemi, ressursgeologi og miljøgeologi.

 • Ida-fossilet Ida

  Ida er verdens eldste hele apeskjelett, og ett av NHMs mest verdifulle utstillingsobjekter. Hun ble presentert for verden i mai 2009.

 • T-rexen Stan, som står i Geologisk museumDinosaurer

  Dinosaurene levde i tidsrommet fra midtre trias til slutten av kritt, dvs. gjennom ca. 165 millioner år (mesozoikum – dinosaurenes tidsalder).

 • Fra National Geographics dokumentar "Death of a Sea Monster"Marine øgler

  De største og mest fryktinngytende rovdyrene som noensinne har eksistert, levde i jura og kritt. De hadde lange kraftige kropper på rundt 10 meter.

 • T-rexen Stan, som står i Geologisk museumMammuter

  Mammuten var et elefantdyr med tykk, mørk pels. Den levde i områder med kaldt klima, blant annet i Norge. Nå er mammuten utdødd.

 • Fasettslipte edelsteinerEdelsteiner

  Alle edelsteiner er naturlig dannete mineraler. Det finnes også kunstig fremstilte, såkalt syntetiske edelsteiner.

 • Lava falt ned i nordmarkittOslofeltet

  Oslofeltet er et internasjonalt kjent geologisk område, og strekker seg fra Østfold i øst til Hønefoss i vest.

 • Meteoritt fra Ski Har jeg funnet en meteoritt?

  NHM får ofte henvendelser om stein, med spørsmål om det kan være meteoritt. Vi ser derfor her på noen karakteristika for meteoritter.

 • Norske fylkessteiner Norske fylkessteiner

  Alle fylkene i Norge har valgt ut en stein som er særlig karakteristisk for området eller har særlig verdi der.

 • Utdødd øgle Faktasider innen paleontologi

  Faktasider innen paleontologi, studiet av dyre- og plantefossiler og bergartene disse finnes i.

 • Fossil av macrocranion Messel - Europas siste jungel

  Et nedlagt oljeskiferbrudd ved Messel nær Frankfurt er en av de de viktigste fossilforekomstene i verden.

 • Fossil av Microdictyon sinicum Kambriske fossiler fra Chengjiang i Kina

  I Chengjiang er det funnet kambriske fossiler av dyr uten et ytre hårdt skall (skjelett) som gir innsyn i en fantastisk dyreverden.

Hva gjør en geolog?

De fleste forbinder geologi med bergarter, mineraler, krystaller og kanskje oljeleting i Nordsjøen.

Geologer arbeider også med steinras og rassikring, tunnelprosjekter, bruksstein og prydstein. Gruvedrift har lang tradisjon i Norge, og geologene søker etter malmer og mineraler som har økonomisk interesse.

Noen geologer arbeider med å forstå hvordan klima har endret seg gjennom jordas historie, og de studerer bl.a. geologiske lag for å danne seg et bilde av hvordan klimaet naturlig har variert i fortiden.

Paleontologene studerer fossiler og tidligere dyreliv, mens sedimentologer studerer prosesser som viser hvordan sedimenter (sand, leire osv.) avsettes og hvordan landskapet slipes og endres over tid.

Noen geologer – astrogeologer – studerer geologien på Månen og på våre nærmeste planeter.

Forskningsgrupper