1976: Grefsheim

Foto: Øivind Thoresen

Den 45,5 gram store steinmeteoritten av typen L5 falt mellom 25. og 31. januar 1976.

Den ble funnet 1. februar av Johan E. Mellbye, eieren av Grefsheim gård, på en islagt Mjøsa i Hedmark fylke. Oppå et tynt lag av rim fant han flere små steiner ca. 1200 meter fra stranden på Neshalvøya. Etter ytterligere leting av flere personer ble det totalt funnet 8–10 steiner innenfor et område på ca. 40 x 20 meter.

Meteoritten er utstilt ved Naturhistorisk museum.

Tynnslip av Grefsheim-meteoritten. Foto: Rune S. Selbekk, NHM

Publisert 28. jan. 2014 13:45 - Sist endret 21. juni 2017 09:56