2001: "Svartekari"

Foto: Øivind Thoresen

Den 715 gram store steinmeteoritten av typen kondritt H5 ble funnet av Jan Erik Mardal på rypejakt 6. oktober i 2001 ved Sandane, Gloppen i Sogn og Fjordane fylke.

Finneren sa at den skilte seg ut blant de grå steinene i området, samt at den var mye tyngre. Det er ennå (2014) uklart om den kan være fra samme meteorittfall som Mjelleim, men «Svartekari» har en mye mindre omdannet overflate, og dette kan indikere at dette er et senere fall.

Meteoritten er utstilt ved Naturhistorisk museum.

Publisert 28. jan. 2014 13:45 - Sist endret 21. juni 2017 09:57