1902: Finmarken (Altameteoritten)

Foto: Øivind Thoresen

Norges største meteoritt på 78,3 kg er av typen pallasitt. Det vil si at meteoritten hovedsakelig består av jern-nikkelmineralene kamacitt, taenitt, og opptil 3 cm store korn av gulbrune olivinkrystaller. I tillegg forekommer mineraler som kromitt og pyroksen.

Den ble funnet i september 1902 ved Alta, Finnmark. Det ble funnet to steiner på henholdsvis 77,5 og 1,17 kg. Den store steinen ble delt og solgt til utenlandske interesser. Mesteparten havnet ved Hoffmuseet i Wien (nå Naturhistorisk museum), siden det ikke var noe norsk museum som hadde råd til å kjøpe den. Den andre biten, på 1,17 kg, befinner seg på Naturhistorisk museum i Tromsø.

En plate av meteoritten på 492 g er utstilt ved Naturhistorisk museum, UiO.

Publisert 28. jan. 2014 13:45 - Sist endret 21. juni 2017 09:55