1978: Leikanger

Foto: Øivind Thoresen

Den 1,5 kg store steinmeteoritten av typen kondritt L6 ble funnet 22. juli 1978 på Myrdalsbreen i Sogn og Fjordane fylke.

Meteoritten har et høyt innhold av olivin og pyroksen. Det var ekteparet Liv og Knut Eldholm som på en tur i høyfjellet nord for Leikanger ved Sognefjorden fant meteoritten i 1400 meters høyde på en lys overflate ved foten av Myrdalsbreen. Mønsteret i smelteskorper tyder på at steinen har dreiet seg flere ganger idet den passerte atmosfæren. Denne meteoritten ble funnet etter avsmelting av breen.

Den ble donert av ekteparet til Naturhistorisk museum, hvor den er utstilt.

Tynnslip av Leikanger-meteoritten. Foto: Rune S. Selbekk, NHM

Publisert 28. jan. 2014 13:45 - Sist endret 21. juni 2017 09:56