Mars-meteoritter

Det er så langt kjent ca. 150 meteoritter som antas å ha kommet fra Mars. De fleste av disse er funnet i Antarktis.

Chassignitt (t.h.) og shergotitt, utstilte i Mineralsalen ved NHM. Foto: Rune Selbekk, NHM

Grunnen til at vi tror disse meteorittene er fra Mars, er at de har samme kjemi og isotoper som det romroboter og romskip har analysert av bergarter og gasser fra Mars. Her var «Viking-ferdene» spesielt viktige for datagrunnlaget.

Mars-meteoritter inndeles ofte i klassene shergotitt, nakhilitt og chassignitt. I tillegg finnes det en gruppe med «ugrupperte marsmeteoritter».

Shergotitt er den vanligste meteorittypen fra Mars. Dette er meteoritter med en magmatisk opprinnelse, rike på jern-magnesiumrike mineraler. Nyere undersøkelser viser at shergotittmeteoritter er over 4,1- 4,3 milliarder år gamle, og at de mest sannsynlig kommer fra det 55 km brede Mojave-krateret på Mars. Navnet kommer fra Sherghati i India, fra et fall i 1865.

Nakhlitt stammer fra basaltiske lavastrømmer som størknet på Mars for ca. 1,3 milliarder år siden. Lavaen har høyt innhold av mineralene augitt og olivin. Meteoritten er den første kjente fra Egypt i 1911, og den første meteoritten som indikerte hydrøse prosesser (vann) på Mars.

Chassignitt består hovedsakelig av mineralene olivin, pyroksen, feltspat og oksider. Den har edelgasser, ulikt andre Mars-meteoritter, men har ellers mange likheter. Navnet chassignitt kommer fra Chassigny i Haute-Marne i Frankrike, etter et meteorittfall 3. oktober 1815. Det er så langt kun kjent to meteoritter av denne typen.

«Ugrupperte marsmeteoritter» er hovedsakelig omtalt som bestående av den magmatiske bergarten ortopyroksenitt. Den mest kjente av disse er meteoritten ALG84001 (Allan Hills 84001).

I august 1996 ble det meldt at NASA-forskere hadde funnet forsteinede, bakterielignende strukturer i en 1,9 kg tung Mars-meteoritt (ALG84001) fra Antarktis, opprinnelig hentet ut av isen i 1984. Meteoritten er ca. 4,1 milliarder år gammel, og kan ha blitt slynget ut fra Mars etter nedfall av en stor asteroide eller komet for 16-20 millioner år siden. Etter å ha kretset rundt Solen i lang tid styrtet den på isen i Antarktis for ca. 13 000 år siden.

Nedfall av asteroide på Mars som genererer et trykk på 10 GPa (tilsvarer ca. 300-350 km dybde i jordskorpen) kan forårsake at biter av Mars blir slyngt ut i rommet.

Ved Naturhistorisk museum er det utstilt to Mars-meteoritter. Den ene er en chassignitt, mens meteoritten Zagami fra Nigeria er en type shergotitt.

Publisert 6. mars 2014 09:53 - Sist endret 4. aug. 2020 15:21