2006: Moss

Foto: Øivind Thoresen

Totalt ble det funnet 3,7 kg av steinmeteoritten klassifisert som kondritt, karbon CO3.5/3.6, som falt kl. 10.15 14. juli 2006 ved Moss i Østfold. Det ble observert en kraftig lysende ildkule over Østfold. Hytteeier Ragnar Martinsen satt på sin utedo da han hørte smell og buldring i retning Rygge. På vei ut av doen hørte han en susende lyd, og en stein traff en blikkplate bare én meter unna. Steinen veide 34,7 gram, og var den første steinen som ble funnet fra dette meteorfallet.

To dager senere ble meteoritt nr. 2 funnet av Frode Johansen og familie 4,5 km nærmere Moss. Denne var på 752 gram, og hadde boret seg ned i gressplenen i hagen etter å ha slått av greiner på et plommetre. Etter noen dager ble det funnet en ny meteoritt på over 800 gram på en sykkelsti, bare noen hundre meter fra funnstedet for meteoritt nr. 2.

Den siste meteoritten på 676 gram ble funnet i taket til UNIL-Norgesgruppen, bare 500 meter fra huset til familien Johansen. Den hadde boret seg langt ned i taktekket, og det var først etter et regnvær med påfølgende lekkasje i taket at meteoritten ble oppdaget av takarbeidere som skulle reparere lekkasjen.

De to vakreste og hele meteorittene på henholdsvis 752 gram og 676 gram befinner seg på Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo (Geologisk Museum), utstilt sammen med hullet i takisolasjonen. Resten er spredt mellom forskningsinstitusjoner, geologiske museer og private samlinger rundt om i verden.

Foto: Øyvind Thoresen

Tynnslip av Mossemeteoritten. De runde kulene kalles kondruler, og områdene rundt kalles matriks. Matriksen hos Mossemeteoritten er mørk, mens Oslo-meteoritten har en mye mer "mineralisert-krystalinsk" matriks. Foto: NHM

Publisert 28. jan. 2014 13:45 - Sist endret 21. juni 2017 09:57