Hvis du finner en meteoritt

Det er funnet 16 meteoritter i Norge. Hvordan går du fram dersom du finner den neste?

Evt. meteorittfunn bør helst håndteres med sterile hansker, legges i en ren, tett plastpose og lagres ved lav temperatur, men ikke fryses ned (det kan føre til frostsprengning).

Undersøkelser og prøvetagning bør skje under så sterile forhold som mulig på laboratorier tilsvarende de som finnes på NHM eller hos våre samarbeidspartnere. Spesielt ved fall av karbonatholdige meteoritter er dette viktig, i forhold til mulige ”DNA-lignende” undersøkelser.

Henvend deg til:

Naturhistorisk museum
Universitetet i Oslo
Postboks 1172, Blindern
0318 Oslo

E-post: informasjon@nhm.uio.no

Eiendomsforhold og analyse

Det er i skrivende stund uklart om det er finner eller grunneier som har eiendomsrett til meteoritter som blir funnet. NHM kan ikke kjøpe eller motta meteoritter der eiendomsforholdet ikke er avklart. I skrivende stund (aug. 2014) ser det ut til at det kan bli en mulig rettssak i 2015 hvor spørsmålet vil bli behandlet. Jurist Marianne Reusch har skrevet artikkelen Gull, gråstein, fossiler og meteoritter på sitt nettsted allemannsretten.no.

NHM vil heller ikke utføre avanserte og kostbare tester av meteoritter før eiendomsforhold blir avklart. En godkjent norsk/internasjonal meteoritt krever at meteoritten blir en såkalt ”type” ved et museum. Det vil si at meteoritten må bli en del av de naturhistoriske samlingene slik at den er tilgjengelig for forskere i flere hundre år fremover.

Verdi

Noen meteoritter er svært verdifulle, mens de fleste har liten kommersiell verdi. Her er det forskjeller på vitenskapelig verdi og kommersielt verdi. Meteoritter som den svenske Muonionalusta betales med ca 0,50 kr. pr gram i små mengder etter preparering. Store stykker på flere kilo har en betydelig lavere pris. Marsmeteoritter og månemeteoritter kan kjøpes til betydelig høyere pris, og er relativt sjeldne. NHM har en månemeteoritt i meteorittsamlingen sin.

Men hvordan vet jeg om det er en meteoritt eller ikke?

Emneord: meteoritt
Publisert 15. mars 2012 12:54 - Sist endret 12. feb. 2019 14:46