Norske meteoritter

Det er funnet 16 vitenskapelig godkjente meteoritter i Norge pr. 28. januar 2014. 15 av dem er utstilt på Naturhistorisk museum. Den siste meteoritten befinner seg ved NTNU i Trondheim. Det eksisterer et lite antall meteorittforskere i Norge, og hovedkompentansen befinner seg ved museet. Her finnes også den nasjonale meteorittsamlingen og fagfolk som vet hvordan de skal behandle meteoritter slik at viktig informasjon ikke går tapt.