English version of this page

Om Naturhistorisk museum

Naturhistorisk museum er en del av Universitetet i Oslo og består av Botanisk hage og museumsbygningene på Tøyen, i tillegg til samlingsmagasiner på Økern. Forskning, forvaltning av vitenskapelige samlinger og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver. Vi er Norges største naturhistoriske museum med over 6 millioner naturvitenskapelige objekter. En del av disse samlingene er tilgjengelige for publikum gjennom våre utstillinger i hagen og innendørs utstillinger. Vi har ca. 160 ansatte, hvorav over 70 er ansatt i vitenskapelige stillinger fordelt på åtte forskningsgrupper innen biologi og geologi.

Bildet kan inneholde: eiendom, bygning, eiendom, arkitektur, hjem.

Nøkkeltall

  • 800.000 besøkende i Botanisk hage (2019)
  • 150.000 besøkende i innendørs utstillinger (2019)
  • Over 170 ansatte, hvorav 60 er vitenskapelig ansatte

Organisasjon

Strategi- og plandokumenter

Aktuelle saker