English version of this page

Om Naturhistorisk museum

gartner står i dam i veksthus og steller med plante

Naturhistorisk museum er en del av Universitetet i Oslo og består av Botanisk hage og museumsbygningene på Tøyen, i tillegg til samlingsmagasiner på Økern.

Forskning, forvaltning av vitenskapelige samlinger og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver. Vi er Norges største naturhistoriske museum med over 6 millioner naturvitenskapelige objekter. En del av disse samlingene er tilgjengelige for publikum gjennom våre utstillinger i hagen og innendørs utstillinger. Vi har ca. 160 ansatte, hvorav over 70 er ansatt i vitenskapelige stillinger fordelt på åtte forskningsgrupper innen biologi og geologi.

Nøkkeltall

  • 682.000 besøkende i Botanisk hage (per 31. oktober 2021)
  • 73.500 besøkende i innendørs utstillinger (per 31. oktober 2021)
    Museet har hatt stengt i 22 uker i 2021 på grunn av Korona.
  • Over 160 ansatte, hvorav 70 er vitenskapelig ansatte

Strategi- og plandokumenter