Om Naturhistorisk museum

I museumspaviljongen kjøper du billetter til utstillingene i Colletts hus. Du finner også et stort utvalg bøker, gave- og hageartikler. (Foto: NHM)

Naturhistorisk museum er Norges største samling av naturvitenskapelige objekter. 6,2 millioner objekter finnes her, det er 65% av landets totale naturhistoriske samlinger. En del av disse samlingene er tilgjengelige for publikum i Botanisk hage og museene der. Ved siden av forskningen som drives ved museene, er oppdatering og vedlikehold av disse samlingene en viktig del av NHMs oppgaver.

Universitetsmuseene på Tøyen har en historie som løper tilbake til 1812, da kong Frederik 6. ga gården Tøyen som gave til Norges nye universitet. Fra 1999 ble alle enhetene på Tøyen slått sammen til én institusjon – Universitetets naturhistoriske museer og botaniske hage. I 2005 ble navnet forenklet til Naturhistorisk museum (NHM).

Colletts hus (Zoologisk museum) har permanente og skiftende utstillinger for publikum. Inngangen er gjennom en moderne paviljong, merket Museumsinngang (se bildet over), der du også finner museumsbutikken. Brøggers hus (Geologisk museum) er for tiden stengt for publikum, men du finner mange av høydepunktene blant objektene våre i utstillingene i Colletts hus. Lids hus (Botanisk museum) inneholder kontorer, herbarier, arkiver o.l. Dette brukes av forskere og er ikke åpent for publikum.

Botanisk hage dekker 150 mål og har ca 35 000 planter fordelt på omtrent 7 500 arter. Her finner du også de to utstillingsveksthusene Palmehuset og Victoriahuset.

Institusjonen skal være i samfunnets tjeneste og forvalte og formidle naturvitenskapelig informasjon til et bredt publikum så vel som til vitenskapelige kolleger i inn- og utland.

Visjon

Naturmangfold i fortid, nåtid og framtid med kvalitet og fornyelse i fokus.

Verdigrunnlag

Høy etisk standard, kompetanse, kreativitet og trivsel skal prege NHM.

Evolusjon

Jordkloden og alt liv som finnes her er et resultat av naturlige biologiske og geologiske prosesser.