1927: Trysil

Foto: Øivind Thoresen

Den 640 gram store steinmeteoritten er av typen kondritt L/LL6, og falt 21. juni 1927 i Drevdalen, Trysil i Hedmark fylke.

En stor ildkule ble observert om morgenen rett før kl. 6 over store deler av Østlandet, fra Hvaler i sør til Trysil i nord. Mange hadde sett en glødende kule og en brennende hale med røyk etter seg. Ildkulen var så sterk at den overgikk sollyset, og det ble hørt et kraftig eksplosjonsaktig smell som knuste vindusruter flere steder.

Etter en måned ble det funnet en meteoritt ved gården Barflo. Hovedmineralene i meteoritten er olivin, pyroksen, troilitt og jern-nikkel-mineraler.

Meteoritten er utstilt ved Naturhistorisk museum.

Tynnslip av Trysil-meteoritten. Foto: Rune S. Selbekk, NHM

Tynnslip av Trysil-meteoritten. Foto: Rune S. Selbekk, NHM

Tynnslip av Trysil-meteoritten. Foto: Rune S. Selbekk, NHM

Publisert 28. jan. 2014 13:45 - Sist endret 21. juni 2017 09:56