1942: Pollen

Foto: Øivind Thoresen

Den 254 gram store steinmeteoritten av typen kondritt, karbon CM2, falt kl. 19 6. april 1942 ved Pollen gård, Nesna i Nordland.

Dette nedfallet skjedde i halvmeter dyp snø, bare en meter fra finneren, Andreas Pollen. I et intervju med en lokal avis forteller han om sterk during i det den falt, samt at den var varm og luktet vondt. Sannsynligvis var det organiske svovelholdige forbindelser som luktet vondt.

Spesifikk vekt er 2,574 g/cm3. Mineraler i denne meteoritten er olivin, serpentin (antigoritt) og jern-nikkel-mineraler. Vannholdige mineraler som serpentin er uvanlige i meteoritter, siden de fleste meteoritter består av vannfrie mineraler. Meteoritten inneholder også enkle organiske forbindelser, som kan ligne på molekyler som kan være starten på liv. Den er ikke magnetisk.

Meteoritten er utstilt ved Naturhistorisk museum.

Tynnslip av Pollen-meteoritten. Foto: Rune S. Selbekk, NHM

Publisert 28. jan. 2014 13:45 - Sist endret 21. juni 2017 09:56