Ansatte

Søk etter personer

Personer 1 - 25 av 182
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Maria Teresa Adamiec-Fidjeland Adamiec-Fidjeland, Maria Teresa Seniorkonsulent +47 22851670 m.t.adamiec-fidjeland@nhm.uio.no ePhorte, Økonomi, Forskningsadministrasjon, Kontrakter, Basware, Innkjøper, HR-system, Vakt- og alarm
Bilde av Jarl Andreas Anmarkrud Anmarkrud, Jarl Andreas Senioringeniør +47 22851866 +47 93299849 j.a.anmarkrud@nhm.uio.no Genetikk, Molekylærbiologi, Metagenomikk, Evolusjon
Bilde av Maria Ariza Salazar Ariza Salazar, Maria +47 22851734 m.a.salazar@nhm.uio.no
Bilde av Elisabeth Aronsen Aronsen, Elisabeth Seniorkonsulent +47 22851674 +47 92402555 92402555 elisabeth.aronsen@nhm.uio.no Administrasjon, Innkjøp, Forskerutdanning, ePhorte, Cristin, Arrangementer, Nettpublisering, Parat
Austin, Rita Postdoktor rita.austin@nhm.uio.no
Bilde av Lutz Bachmann Bachmann, Lutz Professor +47 22851764 lutz.bachmann@nhm.uio.no Molekylær systematikk, Genom evolusjon, Fylogeni, Populasjonsgenetikk, Molekylær evolusjon
Bilde av Laima Bagdonaite Bagdonaite, Laima Stipendiat laima.bagdonaite@nhm.uio.no
Bilde av Tor Andreas Bakke Bakke, Tor Andreas +47 22851678 t.a.bakke@nhm.uio.no Parasittologi, Virvelløse dyr, Biologi, Rundmark, Epidemiologi, Økoparasittologi, Bendelmark, Krassere, Taksonomi, Systematikk, Helminter, Ikter, Flatmark, Zoologi, Haptormark
Bilde av Heidi Bakken Bakken, Heidi Seniorkonsulent +47 22851715 +4792400998 +47-92400998 heidi.bakken@nhm.uio.no Lederstøtte, naturhistorisk museum, styret
Bilde av Mika Bendiksby Bendiksby, Mika Førsteamanuensis mika.bendiksby@nhm.uio.no Botanikk, Mykologi, Taksonomi, Fylogeni, Evolusjon, DNA strekkoding, Biomangfold
Bilde av Katriina Bendiksen Bendiksen, Katriina Overingeniør +47 22851626 +47 48067293 katriina.bendiksen@nhm.uio.no Cortinarius, Arktisk-alpine storsopper, Ramaria, Mykologi, Soppnavn, Korallsopp, Slørsopp
Bilde av Merete Berg Berg, Merete Gartner 97166765 97166765 merete.berg@nhm.uio.no
Bilde av Nils-Petter Bergersen Bergersen, Nils-Petter Anleggsgartner 22851741 90970751 n.p.bergersen@nhm.uio.no
Bilde av Anne Birkeland Birkeland, Anne Førstelektor +47 22851797 +47 95113562 anne.birkeland@nhm.uio.no Museumslektor, Geologi, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU)
Bilde av Siri Birkeland Birkeland, Siri PhD-student Evolusjonsbiologi, Planteevolusjon, Artsdannelsesgenetikk, Arktisk planteøkologi, Bevaringsgenetikk, Arktisk terrestrisk biologi, Øybiogeografi
Bilde av Bjørn Aksel Bjerke Bjerke, Bjørn Aksel Avdelingsingeniør +47 22851692 +47 95204891 b.a.bjerke@nhm.uio.no
Bilde av Charlotte Sletten Bjorå Bjorå, Charlotte Sletten Førsteamanuensis +47 22851718 csletten@nhm.uio.no Biologi, Botanikk, Karplanter
Bilde av Kristina Bjureke Bjureke, Kristina Universitetslektor +47 22851815 +47 95200804 +47 952 00 804 kristina.bjureke@nhm.uio.no Museumslektor, Biologi, Botanikk, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU), EU, Prosjektledelse
Bilde av Kjell Rasmus Bjørklund Bjørklund, Kjell Rasmus Professor emeritus k.r.bjorklund@nhm.uio.no Taksonomi, Mikropaleontologi, Zoogeografi, Paleoøkologi, Miocen, Paleoseanografi, Radiolaria, Biostratigrafi, Pliocen, Stratigrafi, Holocen, Paleogen, Database for radiolarier, Eocen, Kvartær, Paleocen, Neogen, Oligocen, Pleistocen, Geologi
Bilde av Rebecca Angelica Blakeney Blakeney, Rebecca Angelica Stipendiat r.a.blakeney@nhm.uio.no
Bilde av Liv Borgen Borgen, Liv Professor emerita +47 22851778 liv.borgen@nhm.uio.no
Bilde av Louis Boumans Boumans, Louis Gjest 45692408 louis.boumans@nhm.uio.no
Bilde av Åge Brabrand Brabrand, Åge +47 22851729 +47 92834401 age.brabrand@nhm.uio.no
Bilde av Harald Bratli Bratli, Harald Førsteamanuensis +47 22851643 harald.bratli@nhm.uio.no Lav, Skjøtselseffekter, Kulturlandskap, Naturmangfold, Karplanter, Vegetasjonsøkologi
Bilde av Trond Bremnes Bremnes, Trond +47 22851760 trond.bremnes@nhm.uio.no