Anne Birkeland

Bilde av Anne Birkeland
English version of this page
Telefon +47 22851797
Mobiltelefon +47 95113562
Rom 422, Waldemar C. Brøggers hus (Geologisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 Tøyen 0562 OSLO

Bakgrunn

Cand. Scient. i malmgeologi (1986)
Dr. Scient. i malmgeologi, granittpetrogenese og isotopgeokjemi (1992)
Arbeidserfaring som forsker, museumsformidler og lærer

Ansvarsområder

Utadrettet virksomhet I geologi, undervisning, omvisninger, ekskursjoner, arrangements- og prosjektledelse og utstillingsarbeid.

Faglige kompetanseområder

Berggrunnsgeologi, geologiske ressurser, malmgeologi og museumspedagogikk.

Emneord: Museumslektor, Geologi, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU)

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Selbekk, Rune S & Birkeland, Anne (2011). Bergarter og mineraler. En verden av stein. Norsk Geologisk Forening.  ISBN 978-82-92-39467-0.  6 s.
 • Birkeland, Anne (2000). Bygger i berge, kapittel 13. Bokforlaget.  ISBN 9788251915939.

Se alle arbeider i Cristin

 • Birkeland, Anne & Leira, Torkjell (2020). Klimahuset/Du står i det nå.
 • Birkeland, Anne; Bjureke, Kristina & Muskaug, Mai Linn (2018). Fremtiden er nå Ungdommers blikk på klima og mat i en tid med klimaendringer.
 • Grønbech, Marit Elisabeth; Kool, Anneleen; Bøckman, Petter; Birkeland, Anne; Ekrem, Gry & Muskaug, Mai Linn (2018). Vikingdag i Botanisk Hage.
 • Birkeland, Anne (2017). Geo_rommet.
 • Strømnes, Einar; Bjureke, Kristina; Birkeland, Anne & Mjaaland, Tor Salve (2017). Fjelltur i lavlandet.
 • Birkeland, Anne (2016). Dissemination: Sawing seeds of knowledge in juvenile soil. A project with NHM and Hersleb videregående skole..
 • Birkeland, Anne (2016). HVA FORTELLER STEINEN?.
 • Birkeland, Anne (2016). Hvor død kan man bli?.
 • Birkeland, Anne (2016). Samarbeid i og med multikulturelle lokalmiljø.
 • Bjureke, Kristina; Strømnes, Einar; Birkeland, Anne & Mjaaland, Tor Salve (2016). Fjellet som flyttet til Tøyen. Demonstrasjoner av botanikk, zoologi og geologi på Skandinavisk rygg..
 • Birkeland, Anne (2015). Sanselig naturfag. ERfaringer med samarbeid med 6. trinn ved Tøyen skole.
 • Birkeland, Anne & Bjureke, Kristina (2015). Fjell og flora i Botanisk hage.
 • Birkeland, Anne & Bjureke, Kristina (2015). fjellet som flyttet til Tøyen.
 • Kool, Anneleen; Grønbech, Marit Elisabeth; Birkeland, Anne & Ekrem, Gry (2015). Verdens Kuleste Dag.
 • Kool, Anneleen; Grønbech, Marit Elisabeth; Birkeland, Anne; Ekrem, Gry; Bøckman, Petter & Nistelberger, Heidi Maria (2015). Vikingdag - naturresurser i vikingtiden.
 • Birkeland, Anne (2014). Edvard Munch, Gjennom naturen. Aftenposten Historie.  ISSN 1894-5775.  (1), s 112- 115
 • Birkeland, Anne (2014). Gjennom naturen med Edvard Munch. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Birkeland, Anne (2014). Munchstien.
 • Bjureke, Kristina & Birkeland, Anne (2014). Skandinavisk rygg.
 • Bjureke, Kristina; Mjaaland, Tor Salve & Birkeland, Anne (2014). Skandinavisk rygg. Et nytt anlegg i Botanisk hage med skandinaviske fjellplanter og geologi..
 • Kool, Anneleen; Poulsen, Axel Dalberg; Aas, Ingrid; Jessen, Tor; Næss, Ellen Marie; Bøckman, Petter; Birkeland, Anne; Grønbech, Marit Elisabeth; Oppedal, Anita; Bergersen, Nils-Petter; Løvold, Andreas; Neergaard, Anders; Hunstad, Johnny & Fostad, Oddmund (2014). Vikinghagen.
 • Steihaug, Jon-Ove & Birkeland, Anne (2014). Gjennom naturen.
 • Birkeland, Anne (2013). Geology-education in 60 minutes! Teaching geology for pupils of primary and secondary school and high school at natural history museums.
 • Birkeland, Anne; Selbekk, Rune S & Engdal, Marianne (2013). Geology here and there and everywhere! Eight years with The Day of Geology in Norway. NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway.  (1), s 13
 • Selbekk, Rune S & Birkeland, Anne (2013). Årets vakreste eventyr: Geologiens dag.
 • Birkeland, Anne (2012). Finnes det I naturen?.
 • Birkeland, Anne & Bothner-Bye, Annelise (2012). THE GARDEN OF STAIRS - TRAPPEBAKKEHAGEN Combined embodied, spatial and social experience in an educational geology installation.
 • Birkeland, Anne & Bothner-Bye, Annelise (2012). THE GRADEN OF STAIRS. Combining spatial and social experience in an educational geology installation..
 • Birkeland, Anne & Bothner-Bye, Annelise (2012). Tripp-trapp-tyngdekraft Sanselighet, refleksjon og naturfag i 4. trinn.
 • Bothner-By, Annelise Rosemary & Birkeland, Anne (2012). Trappebakkehagen - iscenesettelser av formidling. Vis sammendrag
 • Birkeland, Anne (2011). Bli med på å sanse stein.
 • Birkeland, Anne (2011). Minikurs i geologi. Grunnleggende berggrunnsgeologi. Malmgeologien i Arendalsfeltet. Malmenes mineralogi.
 • Birkeland, Anne (2011). Naturens underlige og vakre former.
 • Birkeland, Anne; Selbekk, Rune S; Nakrem, Hans Arne & Engdal, Marianne (2011). The Day of Geology in the Oslo area, Norway. ProGeo.  s 10- 10
 • Bothner-By, Annelise R. & Birkeland, Anne (2011). Trappebakkehagen. Vis sammendrag
 • Pierroux, Palmyre; Smørdal, Ole & Birkeland, Anne (2011). Designing Learning Technologies for ‘The Budding Researcher’ in a Geological Exhibition.
 • Birkeland, Anne & Selbekk, Rune S (2009). Ny utstilling av fasetterte smykkesteiner ved NHM. Stein.  ISSN 0802-9121.  (1), s 28- 29
 • Birkeland, Anne & Norddahl, Trond (2007). Naturens former kunst/natur-natur/kunst.
 • Bingen, Bernard; Birkeland, Anne; Nordgulen, Øystein; Sigmond, Ellen M.O. & Whitehouse, Martin J. (1999). Detrital zirconages from sediments in Hardangervidda, Telemark for Proterozoic crustal building in the Sveconorwegian province.. Journal of Conference Abstracts.  4, s 126- 126
 • Birkeland, Anne (1997). From Archean to Proterozoic on Hardangervidda. NGU-rapport. 97.
 • Birkeland, Anne (1996). Malmgeologiske undersøkelser I det østlige Meråkerfelt, Nord-Trøndelag. NGU rapport 96.041.
 • Birkeland, Anne (1993). Statusrapport for malmundersøkelser I Nord-Trøndelagsprogrammet pr. januar 1993. Forslag til plan for de fire siste årene av programperioden. NGU rapport 93.014.
 • Birkeland, Anne (1992). Lead isotope systematics of ore deposits and granitoids of the Helgeland Nappe Complex in the Caledonides of Norway.
 • Birkeland, Anne (1991). The Husvika Pb-Zn skarn deposit, Uppermost Allochthon, Central Norway: A petrologic Pb-isotope study of ore formation.. Geonytt.  ISSN 0802-6173.  (1), s 30- 30
 • Birkeland, Anne (1990). Pb-isotope analysis of sulphides and K-feldspars. A short introduction to analytical techniques and evaluation of results..
 • Birkeland, Anne; Bjørlykke, Arne & Thorpe, Ralph (1989). Pb-isotopic characteristics of granites and ore-deposits in the Norwegian Caledonides: implications for compositional variations in the Caledonides.. TERRA abstracts.  1(1), s 10- 10
 • Birkeland, Anne; Cumming, George L. & Krstic, Dragan (1989). Radiogenic isotope characteristics of the Bindal batholith in the Uppermost Allochthon of the Norwegian Caledonides: Petrogenetic implications for granite formation..
 • Birkeland, Anne (1986). Killingdal Gruver - en geokjemisk-mineralogisk undersøkelse av malm og vertsbergarter.
 • Birkeland, Anne (1986). Mineralogisk og geokjemisk undersøkelse av Killingdal Gruver, sør-Trøndelag..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2011 10:26 - Sist endret 29. jan. 2019 12:14

Prosjekter