Mika Bendiksby

Førsteamanuensis - Plante- og soppsystematikk
Bilde av Mika Bendiksby
English version of this page
Rom 406, Lids hus (Botanisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Sars' gate 1 Tøyen
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Jeg er interessert i oppdagelse, forståelse, bevaring og nytte av botanisk og mykologisk mangfold i tid og rom. Jeg bruker fylogenetisk metode til å studere en rekke biologiske fenomener på ulike taksonomiske nivå hos planter og sopp. Herbarium- og fungarium materiale er viktige data kilder i min forskning. 

Faglige kompetanseområder

Jeg er konservator med fagansvar for soppsamlinga ved NHM (fungarium O) og karplantesamlinga ved NTNU Vitenskapsmuseet (herbarium TRH). Mine kompetanse-områder inkluderer (i alfabetisk rekkefølge) biosystematikk, botanikk, fylogeni, historisk biogeografi, integrativ taksonomi, molekylær systematikk og mykologi. I tillegg til min stilling som førsteamanuesis i systematisk mykologi ved NHM, innehar jeg en II'er stilling (20%) i biosystematikk ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Undervisnings- og veiledningsområder

Jeg underviser innen mine faglige kompetanseområder (listet over) på bachelor, master og PhD nivå. De siste par årene har jeg undervist på kurset  BI1002 (Faunistikk and Floristikk) ved NTNU og på ForBio kurset DNA barcoding - from sequences to species. Jeg veileder master studenter og PhD kandidater i systematisk botanikk og mykologi.

Bakgrunn

  • Førsteamanuensis II, NTNU Vitenskapsmuseet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim (2021-)
  • Førsteamanuensis i biosystematikk, NTNU Vitenskapsmuseet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim (2013-2021)
  • Forsker i systematisk botanikk og mykologi ved Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo (2011-2013)
  • Forsker i biosystematikk (30% ftp) på ulike prosjekter ved NINA, HINT (nå NORD) og UiO (2009-2011)
  • Philisophiae Doctor i botanikk fra Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo (2011)
  • Cand. Scient. i botanikk fra Biologisk institutt, Universitetet i Oslo (2002)
Emneord: Botanikk, Mykologi, Taksonomi, Fylogeni, Evolusjon, DNA strekkoding, Biomangfold
Publisert 31. mai 2011 08:54 - Sist endret 30. sep. 2021 21:21