English version of this page

Museets ledelse

NHMs faglige og administrative ledelse er samlet hos direktøren. Forskningssjefen er normalt stedfortreder, men i nåværende interimperiode er avdelingsdirektøren oppnevnt som stedfortreder for direktøren (oppdatert 17.10.2020). Direktør og avdelingsdirektør møter i hhv. dekanmøter og direktørnettverksmøter på UiO, mens forskningssjefen møter i Forskningskomiteen. I tillegg til løpende kontakt skjer overordnet styring gjennom årlige styringsdialogmøter med universitetsledelsen.

NHMs ledergruppe består av museumsdirektør, seksjonslederne og representanter fra administrasjonen. Ledergruppen har møter hver annen uke, med lederassistenten som referent. Medlemmer av stab deltar i møtene når det varsles saker som gjelder deres arbeidsområde eller det av andre grunner er ønskelig om noen av dem deltar i ledermøtet. 

Ledergruppa

Publisert 9. juni 2011 12:17 - Sist endret 17. sep. 2021 13:07