English version of this page

Museets ledelse

NHMs faglige og administrative ledelse er samlet hos direktøren. Forskningssjefen er stedfortreder. Direktør og avdelingsdirektør møter i hhv. dekanmøter og direktørnettverksmøter på UiO, mens forskningssjefen møter i Forskningskomiteen. I tillegg til løpende kontakt skjer overordnet styring gjennom årlige styringsdialogmøter med universitetsledelsen.

NHMs ledergruppe består av museumsdirektør, seksjonslederne og representanter fra administrasjonen. Ledergruppen har møter hver uke, med lederassistenten som referent. Medlemmer av stab deltar i møtene når det varsles saker som gjelder deres arbeidsområde eller det av andre grunner er ønskelig om noen av dem deltar i ledermøtet. 

Ledergruppa

Publisert 9. juni 2011 12:17 - Sist endret 30. sep. 2022 10:27