NHMs ledelse

NHMs faglige og administrative ledelse er samlet hos direktøren. Forskningssjefen er stedfortreder. Direktør og avdelingsdirektør møter i hhv. dekanmøter og direktørnettverksmøter på UiO annenhver uke. I tillegg til løpende kontakt skjer overordnet styring gjennom årlige styringsdialogmøter med universitetsledelsen.

NHMs ledergruppe består av museumsdirektør, avdelingsdirektør og seksjonslederne. Ledergruppen har møter hver annen uke.  Forskningssjefen har faste ukentlige møter med seniorforskerne.

Ledergruppa

Publisert 9. juni 2011 12:17 - Sist endret 8. aug. 2018 12:56