English version of this page

Administrasjonen, NHM (ADM)

Administrasjonen ved museet omfatter fellesoppgaver knyttet til arkiv, drift og sikkerhet, personell og HMS, informasjon/markedsføring, IKT, økonomi samt studie- og undervisning. Den ivaretar også oppgaver knyttet til organisasjon, planlegging, utredning, strategi- og utviklingsarbeid. Administrasjonen er organisert i stab.

Kontakt

Postadresse Postboks 1172 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Sars gate 1 Tøyen 0562 Oslo Telefon: +47 22851674