Hugo de Boer

Fungerende forskningsleder, Professor, Forskningsgruppeleder
Bilde av Hugo de Boer
English version of this page
Mobiltelefon 98126030
Rom 114
Brukernavn
Besøksadresse Lids hus (Botanisk museum)

Forskning

Plantebestemmelse ved hjelp av molekylær barcoding (DNA-strekkoding) har et stort potensiale for bevaring av biodiversitet og overvåkning av handel i plantegenetiske ressurser for farmasøytisk industri, hagebruk og tropisk trehandel. Metoden har blitt omfavnet i vitenskapen, spesielt for artsbestemmelse av dyr og sopp. I de senere årene har forskere lyktes i å vise kraften og nøyaktigheten til DNA-barcoding ved å lage molekylære identifikasjonssystemer til ulike formål, for eksempel identifisering av kryptiske arter, avsløring av artsforfalskning i sjømat, sporing av ulovlig elfenbenhandel og utredning av tropisk skogsmangfold.


Plante-barcoding har ligget etter i fravær av en enkel egnet identifikasjonsmarkør, og på grunn av kvalitetsavveininger rundt de andre foreslåtte markørene. Videre krever nøyaktig artsbestemmelse en klar definisjon av intraspesifikk variasjon (genetisk variasjon innen arten) versus interspesifikk variasjon (genetisk variasjon mellom arter), noe som også er kjent som barcoding-kløfta. Tilstedeværelsen eller fraværet av en barcoding-kløft har vært omstridt, men til syvende og sist må en praktisk tilnærming vedtas for å muliggjøre utstrakt bruk av plante-barcoding. Tidligere forskning har fokusert på bruk av to eller flere molekylære markører for DNA-barcoding, men bruk av dypsekvensering tillater en genomisk tilnærming ved å bruke hele kloroplastgenomer. I tillegg muliggjør metoder for å sile ut genomiske regioner av interesse («target-enrichment») amplifisering av genetiske data fra nedbrutt materiale, som for eksempel herbariumsamlinger, bearbeidete produkter og rettsmedisinske spor. Dette reduserer også behovet for å stole på korte molekylære markører.

Forskningen i min gruppe fokuserer på: 

 • Molekylær identifikasjon av bearbeidete planteprodukter, spesielt medisinplanter som ofte er utsatt for forfalskning, overhøsting og utrydning samt overvåkning av grenseoverskridende handel av CITES-listede arter (Convention on International Trade of Endangered Species). 
 • Å kombinere data fra kloroplastgenomer og de novo sekvenserte kloroplastgenomer for å kunne gjøre en mer nøyaktig analyse av intra- og interspesifikk genetisk variasjon, med automatisk artsbestemmelse som det ultimate målet. 
 • Utvikling av spesifikke metoder for å sile ut DNA-regioner av interesse («Target enrichment»-metoder) for effektiv generering av genetiske data fra nedbrutt materiale, slik som for eksempel herbariumsamlinger, og bearbeidete produkter.  

Disse teknologiske og metodiske framskrittene kan hjelpe oss å frigjøre det store potensialet i nøyaktig plantebestemmelse ved hjelp av molekylære verktøy. Metoden kan brukes til å støtte det offentliges oppgaver, slik som bevaring av biodiversitet, overvåkning av handel i plantegenetiske ressurser for farmasøytisk industri, hagebruk og tropisk treindustri, samt håndheving av Nagoya-protokollen til konvensjonen om biologisk mangfold.

Emneord: Biologi, Botanikk, Molekylær identifikasjon, Plant DNA barcoding, ION-Torrent PGM, Botanikk systematikk, Orchidaceae, Cucurbitaceae, Ethnobotany, Medisinske planter

Publikasjoner

 • Ichim, Mihael Cristi & de Boer, Hugo (2021). A Review of Authenticity and Authentication of Commercial Ginseng Herbal Medicines and Food Supplements. Frontiers in Pharmacology.  ISSN 1663-9812.  11 . doi: 10.3389/fphar.2020.612071 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ribas, Talita Fernanda Augusto; de Luna Sales, João Bráullio; de Boer, Hugo; Anmarkrud, Jarl Andreas; Renison Moreira Oliveira, Renato; Laux, Marcele; dos Anjos Santa Rosa, Fabricio; Corrêa Oliveira, Guilherme; A.Postuma, Felippe; Gasalla, Maria A. & Ready, Jonathan Stuart (2021). Unexpected diversity in the diet of Doryteuthis sanpaulensis (Brakoniecki, 1984) (Mollusca: Cephalopoda) from the southern Brazilian sardine fishery identified by metabarcoding. Fisheries Research.  ISSN 0165-7836. . doi: 10.1016/j.fishres.2021.105936
 • Velle, Gaute; Edsman, Lennart; Evangelista, Charlotte; Johnsen, Stein Ivar; Malmstrøm, Martin; Vrålstad, Trude; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Hindar, Kjetil; Hole, Lars Robert; Kausrud, Kyrre Linné; Järnegren, Johanna; Måren, Inger Elisabeth; Nilsen, Erlend Birkeland; Rueness, Eli Knispel; Thorstad, Eva Bonsak & Nielsen, Anders (2021). Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from import and keeping of crustaceans in freshwater aquaria. Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report.  ISSN 2535-4019.  2021(02), s 1- 377
 • Abihudi, Siri; Venkataramana, Pavithravani; de Boer, Hugo & Treydte, Anna C (2020). Species-specific responses of “Critically Endangered” and “Least Concern” Aloe seed germination to environmental conditions in Tanzania. Global Ecology and Conservation.  ISSN 2351-9894. . doi: 10.1016/j.gecco.2020.e01241 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Anthoons, Bastien; Karamichali, Ioanna; Schrøder-Nielsen, Audun; Drouzas, Andreas; de Boer, Hugo & Madesis, Panagiotis (2020). Metabarcoding reveals low fidelity and presence of toxic species in short chain-of-commercialization of herbal products. Journal of Food Composition and Analysis.  ISSN 0889-1575. . doi: 10.1016/j.jfca.2020.103767
 • Ghorbani, Abdolbaset; Mosaddegh, Mahmoud & de Boer, Hugo (2020). Molecular Authentication of Radix Behen Albi (“Bahman Sefid”) Commercial Products Reveals Widespread Adulteration. Research Journal of Pharmacognosy.  ISSN 2345-4458. . doi: 10.22127/rjp.2020.226989.1570 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hindar, Kjetil; Hole, Lars Robert; Kausrud, Kyrre Linné; Malmstrøm, Martin; Rimstad, Espen; Robertson, Lucy; Sandlund, Odd Terje; Thorstad, Eva Bonsak; Vollset, Knut; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Järnegren, Johanna; Kirkendall, Lawrence Richard; Måren, Inger Elisabeth; Nilsen, Erlend Birkeland; Rueness, Eli Knispel; Nielsen, Anders & Velle, Gaute (2020). Assessment of the risk to Norwegian biodiversity and aquaculture from pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha). Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report.  ISSN 2535-4019.  2020(01), s 1- 157 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Masters, Susanne; van Andel, Tinde R.; de Boer, Hugo; Heijungs, Reinout & Gravendeel, Barbara (2020). Patent analysis as a novel method for exploring commercial interest in wild harvested species. Biological Conservation.  ISSN 0006-3207. . doi: 10.1016/j.biocon.2020.108454 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mood, John; Ardiyani, Marlina & de Boer, Hugo (2020). Nomenclatural changes in Zingiberaceae: Haplochorema is reduced to Boesenbergia. Gardens’ Bulletin Singapore.  ISSN 0374-7859. . doi: 10.26492/gbs72(1).2020-08 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rueness, Eli Knispel; Asmyhr, Maria Gulbrandsen; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Hindar, Kjetil; Hole, Lars Robert; Järnegren, Johanna; Kausrud, Kyrre Linné; Kirkendall, Lawrence Richard; Måren, Inger Elisabeth; Nilsen, Erlend Birkeland; Thorstad, Eva Bonsak; Velle, Gaute & Nielsen, Anders (2020). Status and trade assessment of parrots listed in CITES Appendix I. Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and trade in endangered species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report.  ISSN 2535-4019.  2020(15), s 1- 129 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rueness, Eli Knispel; Asmyhr, Maria Gulbrandsen; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Hole, Lars Robert; Hindar, Kjetil; Järnegren, Johanna; Kausrud, Kyrre Linné; Kirkendall, Lawrence Richard; Måren, Inger Elisabeth; Nilsen, Erlend Birkeland; Nielsen, Anders; Thorstad, Eva Bonsak & Velle, Gaute (2020). A CITES risk assessment for polar bear (Ursus maritimus). Opinion of the Panel on alien organisms and trade in endangered species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report.  ISSN 2535-4019.  2020(06), s 1- 85 Vis sammendrag
 • ter Schure, Anneke; Anusree, Ajitha Kumari Sethu KumaranPil; Thorbek, Birgitte Lisbeth Graae; Bhavani Shankar, Maradani; Puri, Rajindra; Ravikanth, Gudasalamani; de Boer, Hugo & Boessenkool, Sanne (2020). eDNA metabarcoding reveals dietary niche overlap among herbivores in an Indian wildlife sanctuary. Environmental DNA.  ISSN 2637-4943.  s 1- 16 . doi: 10.1002/edn3.168 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Xu, Maonian; de Boer, Hugo; Olafsdottir, Elin Soffia; Ómarsdóttir, Sesselja & Heiðmarsson, Starri (2020). Phylogenetic diversity of the lichenized algal genus Trebouxia (Trebouxiophyceae, Chlorophyta): a new lineage and novel insights from fungal-algal association patterns of Icelandic cetrarioid lichens (Parmeliaceae, Ascomycota). Botanical journal of the Linnean Society.  ISSN 0024-4074. . doi: 10.1093/botlinnean/boaa050 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Abihudi, Siri; de Boer, Hugo; Mahunnah, RLA & Treydte, Anna C (2019). Ethnobotanical knowledge and threat factors for Aloe species in Tanzania. Ethnobotany Research and Applications.  ISSN 1547-3465.  18, s 1- 28 . doi: 10.32859/era.18.43.1-28 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gopalakrishnan Saroja, Seethapathy; Raclariu, Ancuta Cristina; Anmarkrud, Jarl Andreas; Wangensteen, Helle & de Boer, Hugo (2019). DNA Metabarcoding Authentication of Ayurvedic Herbal Products on the European Market Raises Concerns of Quality and Fidelity. Frontiers in Plant Science.  ISSN 1664-462X.  10, s 1- 11 . doi: 10.3389/fpls.2019.00068
 • Pedersen, Henrik; Petersen, Gitte; Gravendeel, Barbara; Barkman, Todd; de Boer, Hugo; Sulistyo, Bobby & Seberg, Ole (2019). Phylogenetics of Dendrochilum (Orchidaceae): Evidence of pronounced morphological homoplasy and predominantly centric endemism. Taxon.  ISSN 0040-0262. . doi: 10.1002/tax.12184
 • Prylutskyi, Oleh; Abrahamyan, Armine; Voronova, Nina; Aloyan, Tatevik; Borodin, Oleg; Darmostuk, Valerii; Gasparyan, Naira; Ivanova, Natalya; Johaadien, Rukaya Sarah; Khachatryan, Hrant; Krasovskii, Stanisav; Krishin, Gleb; Kulikova, Alena; Kurbonbekova, Shifo; Makeyeva, Elena; Savchenko, Anton; Mamadalieva, Mukhabbatkhon; Melikyan, Andreas; Mirzorakhimov, Akobir; Movsisyan, Astghik; Mubalieva, Shoista; Novikov, Andriy; Russell, Laura Anne; Shashkov, Maxim; Sheriko, Anna; Schigel, Dmitry; Sysoliatin, Eugeny; Tykarski, Piotr; Verstraete, Brecht; Yatsiuk, Iryna; Zykova, Mariia; Endresen, Dag Terje Filip & de Boer, Hugo (2019). BioDATA - Biodiversity Data for Internationalisation in Higher Education. Research Ideas and Outcomes_RIO.  ISSN 2367-7163.  5 . doi: 10.3897/rio.5.e36276 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • van Andel, Tinde R.; Veltman, Margret; Bertin, Alice; Maat, Harro; Polime, Thomas; Lambers, Derk Hille Ris; Awie, Jerry Tjoe; de Boer, Hugo & Manzanilla, Vincent (2019). Hidden Rice Diversity in the Guianas. Frontiers in Plant Science.  ISSN 1664-462X. . doi: https://doi.org/10.1101/562769 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Veldman, Sarina; Ju, Yingzi; Otieno, Joseph; Abihudi, Siri; Posthouwer, Chantal; Gravendeel, Barbara; van Andel, Tinde R. & de Boer, Hugo (2019). DNA barcoding augments conventional methods for identification of medicinal plant species traded at Tanzanian markets. Journal of Ethnopharmacology.  ISSN 0378-8741. . doi: https://doi.org/10.1016/j.jep.2019.112495 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Xu, Maonian; Heidmarsson, Starri; de Boer, Hugo Joris; Kool, Anneleen & Olafsdottir, Elin Soffia (2019). Ethnopharmacology of the club moss subfamily Huperzioideae (Lycopodiaceae, Lycopodiophyta): A phylogenetic and chemosystematic perspective. Journal of Ethnopharmacology.  ISSN 0378-8741.  245:112130, s 1- 8 . doi: 10.1016/j.jep.2019.112130
 • Ahmed, Seid Mussa; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Sundby, Johanne; Aragaw, Yesuf Ahmed & de Boer, Hugo (2018). The use of medicinal plants by pregnant women in Africa: A systematic review. Journal of Ethnopharmacology.  ISSN 0378-8741.  224, s 297- 313 . doi: 10.1016/j.jep.2018.05.032
 • de Boer, Hugo; Newman, Mark; Poulsen, Axel Dalberg; Jane Droop, A.; Fer, Tomas; Hien, Le Thi Thu; Hlavata, Kristyna; Lamxay, Vichith; Richardson, James E.; Steffen, Karin & Leong-Skornickova, Jana (2018). Convergent morphology in alpinieae (Zingiberaceae): Recircumscribing amomum as a monophyletic genus. Taxon.  ISSN 0040-0262.  67(1), s 6- 36 . doi: 10.12705/671.2
 • Ghorbani, Abdolbaset; Wieringa, Jan; de Boer, Hugo; Porck, Henk; Kardinaal, Adriaan & van Andel, Tinde R. (2018). Botanical and floristic composition of the Historical Herbarium of Leonhard Rauwolf collected in the Near East (1573–1575). Taxon.  ISSN 0040-0262.  67(3), s 565- 580 . doi: 10.12705/673.7
 • Gopalakrishnan Saroja, Seethapathy; Kaliamoorthy, Ravikumar; Paulsen, Berit Smestad; de Boer, Hugo & Wangensteen, Helle (2018). Ethnobotany of dioecious species: Traditional knowledge on dioecious plants in India. Journal of Ethnopharmacology.  ISSN 0378-8741.  221, s 56- 64 . doi: 10.1016/j.jep.2018.04.011 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gopalakrishnan Saroja, Seethapathy; Tadesse, Margey; Urumarudappa, Santhosh Kumar J.; Gunaga, Srikanth V.; Vasudeva, Ramesh; Malterud, Karl Egil; Shaanker, Ramanan Uma; de Boer, Hugo; Ravikanth, Gudasalamani & Wangensteen, Helle (2018). Authentication of Garcinia fruits and food supplements using DNA barcoding and NMR spectroscopy. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  8:10561, s 1- 12 . doi: 10.1038/s41598-018-28635-z Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hilonga, S; Otieno, Joseph; Ghorbani, Abdolbaset; Kocyan, Alexander & de Boer, Hugo Joris (2018). Trade of wild-harvested medicinal plant species in local markets of Tanzania and its implications for conservation. South African Journal of Botany.  ISSN 0254-6299.  122, s 214- 224 . doi: doi.org/10.1016/j.sajb.2018.08.012
 • Hinsley, Amy; de Boer, Hugo; Fay, Michael F; Gale, Stephan W; Gardiner, Lauren M; Gunasekara, Rajasinghe S; Kumar, Pankaj; Masters, Susanne; Metusala, Destario; Roberts, David S; Veldman, Sarina; Wong, Shan & Phelps, Jacob (2018). A review of the trade in orchids and its implications for conservation. Botanical journal of the Linnean Society.  ISSN 0024-4074.  186(4), s 435- 455 . doi: 10.1093/botlinnean/box083 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Manzanilla, Vincent; Kool, Anneleen; Nguyen Nhat, L; Nong Van, H; Le Thi Thu, H & de Boer, Hugo (2018). Phylogenomics and barcoding of Panax: toward the identification of ginseng species. BMC Evolutionary Biology.  ISSN 1471-2148.  18(1), s 1- 14 . doi: 10.1186/s12862-018-1160-y Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pereus, Dativa; Otieno, Joseph; Ghorbani, Abdolbaset; Kocyan, Alexander; Hilonga, S & de Boer, Hugo (2018). Diversity of Hypoxis species used in ethnomedicine in Tanzania. South African Journal of Botany.  ISSN 0254-6299.  s 1- 6 . doi: 10.1016/j.sajb.2018.03.004
 • Posthouwer, Chantal; Veldman, Sarina; Abihudi, Siri; Otieno, Joseph; van Andel, Tinde R. & de Boer, Hugo (2018). Quantitative market survey of non-woody plants sold at Kariakoo Market in Dar es Salaam, Tanzania. Journal of Ethnopharmacology.  ISSN 0378-8741.  222, s 280- 287 . doi: 10.1016/j.jep.2018.04.039
 • Raclariu, Ancuta Cristina; Tebrencu, Carmen Elena; Ichim, Mihael Cristin; Ciuperca, Oana Teodora; Brysting, Anne Krag & de Boer, Hugo (2018). What's in the box? Authentication of Echinacea herbal products using DNA metabarcoding and HPTLC. Phytomedicine.  ISSN 0944-7113.  44, s 32- 38 . doi: 10.1016/j.phymed.2018.03.058
 • Samson, Hilonga; Otieno, Joseph; Ghorbani, Abdolbaset; Pereus, Dativa; Kocyan, Alexander & de Boer, Hugo (2018). Trade of wild-harvested medicinal plant species in local markets of Tanzania and its implications for conservation. South African Journal of Botany.  ISSN 0254-6299.  s 1- 11 . doi: 10.1016/j.sajb.2018.08.012
 • Veldman, Sarina; Kim, Seoljong; van Andel, Tinde R.; Bello Font, Maria; Bone, Ruth; Bytebier, Benny; Chuba, David; Gravendeel, Barbara; Martos, Florent; Mpatwa, Geophat; Ngugi, Grace; Vinya, Royd; Wightman, Nicholas; Yokoya, Kazutoma & de Boer, Hugo (2018). Trade in zambian edible orchids-DNA barcoding reveals the use of unexpected orchid taxa for chikanda. Genes.  ISSN 2073-4425.  9:595(12), s 1- 15 . doi: 10.3390/genes9120595 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Weckerle, Caroline; de Boer, Hugo; Puri, Rajindra K.; van Andel, TR; Bussmann, Rainer & Leonti, Marco (2018). Recommended standards for conducting and reporting ethnopharmacological field studies. Journal of Ethnopharmacology.  ISSN 0378-8741.  210, s 125- 132 . doi: 10.1016/j.jep.2017.08.018 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Raclariu, Ancuta Cristina; Heinrich, Michael; Ichim, Mihael Cristi & de Boer, Hugo (2017). Benefits and limitations of DNA barcoding and metabarcoding in herbal product authentication. Phytochemical Analysis.  ISSN 0958-0344.  29(2), s 123- 128 . doi: 10.1002/pca.2732 Fulltekst i vitenarkiv.
 • de Boer, Hugo; Ghorbani, Abdolbaset; Manzanilla, Vincent; Raclariu, Ancuta Cristina; Kreziou, Anna; Ounjai, Sarawut; Osathanunkul, Maslin & Gravendeel, Barbara (2017). DNA metabarcoding of orchid-derived products reveals widespread illegal orchid trade. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences.  ISSN 0962-8452.  284(1863) . doi: 10.1098/rspb.2017.1182 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dirks-Mulder, Anita; Butot, Roland; van Schaik, Peter; Wijnands, Jan Willem PM; van den Berg, Roel; Krol, Louie; Doebar, Sadhana; van Kooperen, Kelly; de Boer, Hugo; Kramer, Elena; Smets, Erik F; Vos, Rutger A.; Vrijdaghs, Alexander & Gravendeel, Barbara (2017). Exploring the evolutionary origin of floral organs of Erycina pusilla, an emerging orchid model system. BMC Evolutionary Biology.  ISSN 1471-2148. . doi: 10.1186/s12862-017-0938-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ghorbani, Abdolbaset; de Boer, Hugo; Maas, PJM & van Andel, TR (2017). The typification of two Linnaean plant names based on illustrations published by Leonhard Rauwolf in 1583. Taxon.  ISSN 0040-0262.  66(5), s 1204- 1207 . doi: 10.12705/665.13
 • Ghorbani, Abdolbaset; Gravendeel, Barbara; Selliah, Sugirthini; Zarré, Shahin & de Boer, Hugo (2017). DNA barcoding of tuberous Orchidoideae: a resource for identification of orchids used in Salep. Molecular Ecology Resources.  ISSN 1755-098X.  17(2), s 342- 352 . doi: 10.1111/1755-0998.12615 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ghorbani, Abdolbaset; Saeedi, Yousef & de Boer, Hugo (2017). Unidentifiable by morphology: DNA barcoding of plant material in local markets in Iran. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  12(4) . doi: 10.1371/journal.pone.0175722 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ghorbani, Abdolbaset; Saeedi, Yousef & de Boer, Hugo (2017). Unidentifiable by morphology: DNA barcoding of plant material in local markets in Iran. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203. . doi: 10.1371/journal.pone.0175722
 • Ichim, Mihael Cristi; Crisan, Gianina; Tebrencu, Carmen & de Boer, Hugo (2017). PhytoAuthent: Molecular authentication of complex herbal food supplements for safety and efficacy. Research Ideas and Outcomes_RIO.  ISSN 2367-7163. . doi: 10.3897/rio.3.e21710 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Raclariu, Ancuta Cristina; Mocan, Andrei; Popa, Madalina Oana; Vlase, Laurian; Ichim, Mihael Cristi; Crisan, Gianina; Brysting, Anne Krag & de Boer, Hugo (2017). Veronica officinalis product authentication using DNA metabarcoding and HPLC-MS reveals widespread adulteration with Veronica chamaedrys. Frontiers in Pharmacology.  ISSN 1663-9812.  8, s 1- 13 . doi: 10.3389/fphar.2017.00378 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Raclariu, Ancuta Cristina; Paltinean, Ramona; Vlase, Laurian; Labarre, Aurélie; Manzanilla, Vincent; Ichim, Mihael Cristin; Crisan, Gianina; Brysting, Anne Krag & de Boer, Hugo (2017). Comparative authentication of Hypericum perforatum herbal products using DNA metabarcoding, TLC and HPLC-MS. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  7(1) . doi: 10.1038/s41598-017-01389-w Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schwallier, Rachel; Gravendeel, Barbara; de Boer, Hugo; Nylinder, Stephan; van Heuven, Bertie Joan; Sieder, Anton; Sumail, Sukaibin; van Vugt, Rogier & Lens, Frederic (2017). Evolution of wood anatomical characters in Nepenthes and close relatives of Caryophyllales. Annals of Botany.  ISSN 0305-7364.  119(7), s 1179- 1193 . doi: 10.1093/aob/mcx010 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sher, Hassan; Barkworth, Mary E. & de Boer, Hugo (2017). Medicinal and aromatic plant cultivation in the Swat valley, north-western Pakistan, for economic development and biodiversity conservation. Genetic Resources and Crop Evolution.  ISSN 0925-9864.  64(2), s 237- 245 . doi: 10.1007/s10722-015-0346-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Veldman, Sarina; Gravendeel, Barbara; Otieno, Joseph; Lammers, Youri; Duijm, Elza; Nieman, Aline; Bytebier, Benny; Ngugi, Grace; Martos, Florent; van Andel, Tinde R. & de Boer, Hugo (2017). High-throughput sequencing of African chikanda cake highlights conservation challenges in orchids. Biodiversity and Conservation.  ISSN 0960-3115.  26(9), s 2029- 2046 . doi: 10.1007/s10531-017-1343-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kreziou, Anna; de Boer, Hugo & Gravendeel, Barbara (2016). Harvesting of salep orchids in north-western Greece continues to threaten natural populations. Oryx.  ISSN 0030-6053.  50(3), s 393- 396 . doi: 10.1017/S0030605315000265
 • Osathanunkul, Maslin; Suwannapoom, Chatmongkon; Osathanunkul, Kitisak; Madesis, Panagiotis & de Boer, Hugo (2016). Evaluation of DNA barcoding coupled high resolution melting for discrimination of closely related species in phytopharmaceuticals. Phytomedicine.  ISSN 0944-7113.  23(2), s 156- 165 . doi: 10.1016/j.phymed.2015.11.018
 • Sher, Hassan; Bussmann, Rainer; Hart, Robbie & de Boer, Hugo (2016). Traditional use of medicinal plants among Kalasha, Ismaeli and Sunni groups in Chitral District, Khyber Pakhtunkhwa province, Pakistan. Journal of Ethnopharmacology.  ISSN 0378-8741.  188, s 57- 69 . doi: 10.1016/j.jep.2016.04.059
 • de Boer, Hugo; Cross, Hugh; de Wilde, Willem J.J.O.; Duyfjes, Brigitta E.E. & Gravendeel, Barbara (2015). Molecular phylogenetic analyses of Cucurbitaceae tribe Benincaseae urge for merging of Pilogyne with Zehneria. Phytotaxa.  ISSN 1179-3155.  236(2), s 173- 183 . doi: 10.11646/phytotaxa.236.2.6 Vis sammendrag
 • de Boer, Hugo; Ichim, Mihael Cristi & Newmaster, Steven (2015). DNA barcoding and pharmacovigilance of herbal medicines. Drug Safety.  ISSN 0114-5916.  38(7), s 611- 620 . doi: 10.1007/s40264-015-0306-8
 • de Boer, Hugo; Steffen, Karin & Cooper, Wendy (2015). Sunda to Sahul dispersals in Trichosanthes (Cucurbitaceae): a dated phylogeny reveals five independent dispersal events to Australasia. Journal of Biogeography.  ISSN 0305-0270.  42(3), s 519- 531 . doi: 10.1111/jbi.12432
 • Merckx, Vincent S.F.T.; Hendriks, Kasper P.; Beentjes, Kevin K.; Mennes, Constantijn B.; Becking, Leontine E.; Peijnenburg, Katja T.C.A.; Afendy, Aqilah; Arumugam, Nivaarani; de Boer, Hugo; Biun, Alim; Buang, Matsain M.; Chen, Ping-Ping; Chung, Arthur Y.C.; Dow, Rory; Feijen, Frida A.A.; Feijen, Hans; Feijen-Van Soest, Cobi; Geml, József; Geurts, Rene; Gravendeel, Barbara; Hovenkamp, Peter; Imbun, Paul; Ipor, Isa; Janssens, Steven B.; Jocqué, Merlijn; Kappes, Heike; Khoo, Eyen; Koomen, Peter; Lens, Frederic; Majapun, Richard J.; Morgado, Luis N.; Neupane, Suman; Nieser, Nico; Pereira, Joan T.; Rahman, Homathevi; Sabran, Suzana; Sawang, Anati; Schwallier, Rachel M.; Shim, Phyau-Soon; Smit, Harry; Sol, Nicolien; Spait, Maipul; Stech, Michael; Stokvis, Frank; Sugau, John B.; Suleiman, Monica; Sumail, Sukaibin; Thomas, Daniel C.; Van Tol, Jan; Tuh, Fred Y.Y.; Yahya, Bakhtiar E.; Nais, Jamili; Repin, Rimi; Lakim, Maklarin & Schilthuizen, Menno (2015). Evolution of endemism on a young tropical mountain. Nature.  ISSN 0028-0836.  524(7565), s 347- 350 . doi: 10.1038/nature14949
 • Osathanunkul, Maslin; Madesis, Panagiotis & de Boer, Hugo (2015). Bar-HRM for Authentication of Plant-Based Medicines: Evaluation of Three Medicinal Products Derived from Acanthaceae Species. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203. . doi: 10.1371/journal.pone.0128476
 • Osathanunkul, Maslin; Suwannapoom, Chatmongkon; Ounjai, Sarawut; Rora, Jantarika A; Madesis, Panagiotis & de Boer, Hugo (2015). Refining DNA Barcoding Coupled High Resolution Melting for Discrimination of 12 Closely Related Croton Species. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  10(9) . doi: 10.1371/journal.pone.0138888
 • Otieno, Joseph; Abihudi, Siri; Veldman, Sarina; Nahashon, Michael; van Andel, Tinde & de Boer, Hugo (2015). Vernacular dominance in folk taxonomy: a case study of ethnospecies in medicinal plant trade in Tanzania. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine.  ISSN 1746-4269.  11 . doi: 10.1186/1746-4269-11-10

Se alle arbeider i Cristin

 • Dunshea, Glenn; Martell, Luis; Bakken, Torkild; Budaeva, Nataliya; Ekrem, Torbjørn; Tandberg, Anne Helene S.; Baussant, Thierry; de Boer, Hugo; Hestetun, Jon Thomassen; Hobæk, Anders; Kallioniemi, Eveliina; Larsen, Aud; Markussen, Stine Svalheim; Mauvisseau, Quentin; Ray, Jessica Louise; Yoccoz, Nigel & Willassen, Endre (2021). Kunnskapsstatus for bruk av molekylære verktøy i kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold i marine miljø.
 • Thorstad, Eva Bonsak; Garseth, Åse Helen; Gjøen, Tor; Gulla, Snorre; Lo, Håvard; Malmstrøm, Martin; Mo, Tor Atle; Velle, Gaute; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Hindar, Kjetil; Hole, Lars Robert; Järnegren, Johanna; Kausrud, Kyrre; Kirkendall, Lawrence R.; Måren, Inger Elisabeth; Nilsen, Erlend Birkeland; Olsen, Rolf Erik; Rimstad, Espen; Rueness, Eli Knispel; Øverli, Øyvind & Nielsen, Andreas (2021). Assessment of the risk of negative impact on biodiversity from import and release of eggs or live fish from landlocked Atlantic salmon from Klarälven in Sweden to Trysilelva in Norway. Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report. 04.
 • Boboev, Mario; Ghorbani, Abdolbaset; de Boer, Hugo; Kool, Anneleen & Bussmann, Rainer W. (2020). Paulia ovczinnikovii Korovin APIACEAE, In Ketevan Batsatsashvili; Zaal Kikvidze & Rainer W. Bussmann (ed.),  Ethnobotany of the Mountain Regions of Central Asia and Altai.  Springer.  ISBN 978-3-030-28946-1.  Kapittel.  s 559 - 561
 • Boboev, Mario; Ghorbani, Abdolbaset; de Boer, Hugo; Kool, Anneleen; Bussmann, Rainer W.; Batsatsashvili, Ketevan & Kikvidze, Zaal (2020). Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch. APIACEAE, In Ketevan Batsatsashvili; Zaal Kikvidze & Rainer W. Bussmann (ed.),  Ethnobotany of the Mountain Regions of Central Asia and Altai.  Springer.  ISBN 978-3-030-28946-1.  Kapittel.  s 175 - 176
 • Boboev, Mario; Ghorbani, Abdolbaset; de Boer, Hugo; Kool, Anneleen; Bussmann, Rainer W.; Batsatsashvili, Ketevan & Kikvidze, Zaal (2020). Galagania fragrantissima Lipsky APIACEAE, In Ketevan Batsatsashvili; Zaal Kikvidze & Rainer W. Bussmann (ed.),  Ethnobotany of the Mountain Regions of Central Asia and Altai.  Springer.  ISBN 978-3-030-28946-1.  Kapittel.  s 345 - 347
 • Bussmann, Rainer W.; Batsatsashvili, Ketevan; Kikvidze, Zaal; Boboev, Mario; Ghorbani, Abdolbaset & de Boer, Hugo (2020). Ferula assa-foetida L. Ferula kuhistanica Korovin Ferula moschata (H. Reinsch) Koso-Pol. Ferula violacea Korovin Ferula sp. APIACEAE, In Ketevan Batsatsashvili; Zaal Kikvidze & Rainer W. Bussmann (ed.),  Ethnobotany of the Mountain Regions of Central Asia and Altai.  Springer.  ISBN 978-3-030-28946-1.  Kapittel.  s 325 - 331
 • Bussmann, Rainer W.; Batsatsashvili, Ketevan; Kikvidze, Zaal; Boboev, Mario; Ghorbani, Abdolbaset; de Boer, Hugo; Kool, Anneleen; Liu, Bo; Zhao, Liqing & Ma, Zhijie (2020). Allium giganteum Regel Allium karataviense Regel. Allium rosenbachianum Regel Allium stipitatum Regel Allium suworowii Regel Allium tenuissimum L. Allium trautvetteranum Regel AMARYLLIDACEAE, In Ketevan Batsatsashvili; Zaal Kikvidze & Rainer W. Bussmann (ed.),  Ethnobotany of the Mountain Regions of Central Asia and Altai.  Springer.  ISBN 978-3-030-28946-1.  Kapittel.  s 69 - 86
 • Bussmann, Rainer W.; Batsatsashvili, Ketevan; Kikvidze, Zaal; Kadirova, Izatmo; Ghorbani, Abdolbaset & de Boer, Hugo (2020). Mentha arvensis L. Mentha longifolia (L.) L. Mentha spicata L. Menta x piperita L. LAMIACEAE, In Ketevan Batsatsashvili; Zaal Kikvidze & Rainer W. Bussmann (ed.),  Ethnobotany of the Mountain Regions of Central Asia and Altai.  Springer.  ISBN 978-3-030-28946-1.  Kapittel.  s 499 - 507
 • Bussmann, Rainer W.; Batsatsashvili, Ketevan; Kikvidze, Zaal; Mubalieva, Shoista; Ghorbani, Abdolbaset; de Boer, Hugo & Kool, Anneleen (2020). Juglans regia L. JUGLANDACEAE, In Ketevan Batsatsashvili; Zaal Kikvidze & Rainer W. Bussmann (ed.),  Ethnobotany of the Mountain Regions of Central Asia and Altai.  Springer.  ISBN 978-3-030-28946-1.  Kapittel.  s 433 - 441
 • de Boer, Hugo (2020). Imposter syndrome.
 • de Boer, Hugo & Endresen, Dag Terje Filip (2020). GBIF, DiSSCo, and NorBIF - Vision document. Vis sammendrag
 • de Boer, Hugo & Endresen, Dag Terje Filip (2020). Network seminar for DiSSCo (Distributed System of Scientific Collections) and GBIF (Global Biodiversity Information Facility) in Norway. Vis sammendrag
 • Ekrem, Torbjørn; Alsos, Inger Greve; Baussant, Thierry; de Boer, Hugo; Carson, Siri Granum; Dahle, Geir; Fossøy, Frode; Friberg, Nikolai; Hansen, Bjørn Henrik; Hebert, Paul D. N.; Hosia, Aino Laila Johanna; Johnsen, Arild; Mathisen, Ingrid Ertshus & Salvesen, Ingrid (2020). BIOSCAN Norway - Enabling next generation biodiversity research.
 • Kurbonbekova, Shifo; Ghorbani, Abdolbaset; de Boer, Hugo; Bussmann, Rainer W.; Batsatsashvili, Ketevan & Kikvidze, Zaal (2020). Rhodiola pamiroalaica Boriss. CRASSULACEAE, In Ketevan Batsatsashvili; Zaal Kikvidze & Rainer W. Bussmann (ed.),  Ethnobotany of the Mountain Regions of Central Asia and Altai.  Springer.  ISBN 978-3-030-28946-1.  Kapittel.  s 665 - 668
 • Kurbonbekova, Shifo; Mirzorakhimov, Akobir; Ghorbani, Abdolbaset; de Boer, Hugo; Kool, Anneleen; Bussmann, Rainer W.; Batsatsashvili, Ketevan; Kikvidze, Zaal; Paniagua-Zambrana, Narel Y.; Khutsishvili, Manana; Maisaia, Inesa; Sikharulidze, Shalva & Tchelidze, David (2020). Nepeta glutinosa Benth. LAMIACEAE, In Ketevan Batsatsashvili; Zaal Kikvidze & Rainer W. Bussmann (ed.),  Ethnobotany of the Mountain Regions of Central Asia and Altai.  Springer.  ISBN 978-3-030-28946-1.  Kapittel.  s 519 - 523
 • Liu, Bo; Akobirshoeva, Anzurat; Ghorbani, Abdolbaset; de Boer, Hugo; Bussmann, Rainer W.; Batsatsashvili, Ketevan & Kikvidze, Zaal (2020). Ephedra equisetina Bunge Ephedra intermedia Schrenk ex C.A. Mey. Ephedra sinica Stapf Ephedra sp. EPHEDRACEAE, In Ketevan Batsatsashvili; Zaal Kikvidze & Rainer W. Bussmann (ed.),  Ethnobotany of the Mountain Regions of Central Asia and Altai.  Springer.  ISBN 978-3-030-28946-1.  Kapittel.  s 291 - 297
 • de Boer, Hugo (2019). PhD Breakfast Club: Imposter Syndrome.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Abrahamyan, Armine; Mirzorakhimov, Akobir; Melikyan, Andreas; Verstraete, Brecht; Schigel, Dmitry; Makeyeva, Elena; de Boer, Hugo; Russell, Laura Anne; Shashkov, Maxim; Mamadalieva, Mukhabbatkhon; Ivanova, Natalya; Voronova, Nina; Borodin, Oleg; Prylutskyi, Oleh; Tykarski, Piotr & Johaadien, Rukaya Sarah (2019). BioDATA: Biodiversity data mobilisation and data publication training in Eurasia. Biodiversity Information Science and Standards (BISS).  ISSN 2535-0897.  3(e37543) . doi: 10.3897/biss.3.37543 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Endresen, Dag Terje Filip; Russell, Laura Anne; Schigel, Dmitry; Johaadien, Rukaya Sarah; Tykarski, Piotr; Shashkov, Maxim; Ivanova, Natalya; Borodin, Oleg; Voronova, Nina; Verstraete, Brecht & de Boer, Hugo (2019). BioDATA Capacity Enhancement Training: Biodiversity Data Mobilization, Train-the-mentors. Vis sammendrag
 • Nielsen, Anders; Dolmen, Dag; Höglund, Jacob; Kausrud, Kyrre; Malmstrøm, Martin; Taugbøl, Annette; Vrålstad, Trude; Ytrehus, Bjørnar; de Boer, Hugo; Hindar, Kjetil; Kirkendall, Lawrence R.; Nilsen, Erlend Birkeland; Rueness, Eli Knispel & Velle, Gaute (2019). Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from the pathogenic fungi Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) and Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal). Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report. 2019:4. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rueness, Eli Knispel; Asmyhr, Maria Gulbrandsen; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Endrestøl, Anders; Junge, Claudia; Momigliano, Paolo; Måren, Inger Elisabeth & Whiting, Martin (2019). Assessment of species listing proposals for CITES CoP18. Scientific opinion of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report. 2019:11.
 • Rueness, Eli Knispel; Asmyhr, Maria Gulbrandsen; Kausrud, Kyrre; Nilsen, Erlend Birkeland; Øien, Nils Inge; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Hindar, Kjetil; Hole, Lars R; Järnegren, Johanna; Kirkendall, Lawrence R.; Måren, Inger Elisabeth; Nielsen, Anders; Thorstad, Eva Bonsak & Velle, Gaute (2019). A CITES risk assessment for the common minke whale (Balaneoptera acutorostrata). Scientific opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report. 2019:10.
 • Rueness, Eli Knispel; Berg, Paul Ragnar; Gulla, Snorre; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Järnegren, Johanna; Malmstrøm, Martin; Mo, Tor Atle; Rimstad, Espen; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Hindar, Kjetil; Hole, Lars Robert; Kausrud, Kyrre; Kirkendall, Lawrence R.; Måren, Inger Elisabeth; Nilsen, Erlend Birkeland; Thorstad, Eva Bonsak; Nielsen, Anders & Velle, Gaute (2019). Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from import of wrasses and other cleaner fish for use in aquaculture. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report. 2019:15.
 • Schure, Anna Theresia Maria ter; Pillai, Anusree; Gopalakrishnan Saroja, Seethapathy; Bhavani Shankar, M.; Ravikanth, G.; Puri, Rajindra K.; de Boer, Hugo & Boessenkool, Sanne (2019). Dietary niche partitioning in domestic and wild herbivores in Southern India.
 • Schure, Anna Theresia Maria ter; Pillai, Anusree; Gopalakrishnan Saroja, Seethapathy; Bhavani Shankar, M.; Ravikanth, G.; Puri, Rajindra K.; de Boer, Hugo & Boessenkool, Sanne (2019). Food competition between wild and domestic herbivores in Southern India.
 • Schure, Anna Theresia Maria ter; Pillai, Anusree; Gopalakrishnan Saroja, Seethapathy; Bhavani Shankar, M.; Ravikanth, G; Puri, Rajindra K.; de Boer, Hugo & Boessenkool, Sanne (2019). Dietary competition between wild and domestic herbivores in a wildlife sanctuary.
 • Gopalakrishnan Saroja, Seethapathy; Tadesse, Margey; Malterud, Karl Egil; Shaanker, R.U.; de Boer, Hugo; Ravikanth, G. & Wangensteen, Helle (2018). DNA strekkodeanalyser og kvantitativ NMR spektroskopi av garciniafrukter og ekstrakter.
 • Skjerve, Eystein; Thurfjell, Henrik; Flø, Daniel; Grahek-Ogden, Danica; Malmstrøm, Martin; Nesbakken, Truls; Das Neves, Carlos G; Nielsen, Anders; Pedersen, Hans Christian; Robertson, Lucy; Rueness, Eli Knispel; de Boer, Hugo; Gudding, Roar; Hoel, Kristian; Kirkendall, Lawrence R.; Vandvik, Vigdis & Wasteson, Yngvild (2018). Wild boar population growth and expansion – implications for biodiversity, food safety, and animal health in Norway. Opinion of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report. 2018:14.
 • Nielsen, Anders; Fossen, Torgils; Gjershaug, Jan Ove; Velle, Gaute; Ødegaard, Frode; Wendell, Micael; de Boer, Hugo; Hindar, Kjetil; Kirkendall, Lawrence R.; Nagy, Nina Elisabeth; Rueness, Eli Knispel; Sandlund, Odd Terje; Sjøtun, Kjersti; Stenøien, Hans K. & Vandvik, Vigdis (2017). Assessment of the potential connection between Tilia trees and bumblebee Death. Opinion of the Panel on Alien organisms and trade in endangered species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. VKM Report. 2017:15.
 • Nielsen, Anders; Hatteland, Bjørn Arild; Malmstrøm, Martin; Proschwitz, Ted von; Velle, Gaute; de Boer, Hugo; Gjershaug, Jan Ove; Kirkendall, Lawrence R.; Rueness, Eli Knispel & Vandvik, Vigdis (2017). Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from the import and keeping of terrestrial gastropods in terraria. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report. 2017:33.
 • Rueness, Eli Knispel; Cadahia-Lorenzo, Luis; Hoel, Kristian; Søderquist, Pär; Velle, Gaute; Asmyhr, Maria Gulbrandsen; de Boer, Hugo; Gjershaug, Jan Ove; Hindar, Kjetil; Kirkendall, Lawrence R.; Nagy, Nina Elisabeth; Nielsen, Anders; Sandlund, Odd Terje; Sjøtun, Kjersti; Stenøien, Hans K. & Vandvik, Vigdis (2017). Assessment of the risks associated with the import and release of hand-reared mallards for hunting purposes. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. VKM Report. 2017:23. Fulltekst i vitenarkiv.
 • de Boer, Hugo; Asmyhr, Maria Gulbrandsen; Grundt, Hanne Hegre; Sjøtun, Kjersti; Stenøien, Hans K.; Gjershaug, Jan Ove; Hindar, Kjetil; Kirkendall, Lawrence R.; Nagy, Nina Elisabeth; Nielsen, Anders; Rueness, Eli Knispel; Sandlund, Odd Terje & Velle, Gaute (2016). Assessment of the risks to Norwegian biodiversity from the import and keeping of aquarium and garden pond plants. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. VKM Report. 2016:50. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kool, Anneleen; de Boer, Hugo; Wieringa, Jan & Ghorbani, Abdolbaset (2016, 16. september). Making Biodiversity Accessible in Tajikistan. [Internett].  Science Nordic Blog.
 • Nielsen, Anders; Finne, Merethe Aasmo; Asmyhr, Maria Gulbrandsen; Gjershaug, Jan Ove; Kirkendall, Lawrence R.; Vandvik, Vigdis; Velle, Gaute; de Boer, Hugo; Hindar, Kjetil; Nagy, Nina Elisabeth; Rueness, Eli Knispel; Sandlund, Odd Terje; Sjøtun, Kjersti & Stenøien, Hans K. (2016). Assessment of the risks to Norwegian biodiversity from the import and keeping of terrestrial arachnids and insects. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered species of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. VKM Report. 2016:36. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rueness, Eli Knispel; Asmyhr, Maria Gulbrandsen; Endrestøl, Anders; Gjershaug, Jan Ove; Måren, Inger Elisabeth; de Boer, Hugo; Hindar, Kjetil; Kirkendall, Lawrence R.; Nagy, Nina Elisabeth; Nielsen, Anders; Sandlund, Odd Terje; Sjøtun, Kjersti; Stenøien, Hans K.; Velle, Gaute & Vandvik, Vigdis (2016). Assessment of species listing proposals for CITES CoP17. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. VKM Report. 2016:38. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schwallier, Rachel M.; Raes, Niels; de Boer, Hugo; Vos, Rutger A.; van Vugt, Rogier & Gravendeel, Barbara (2016). Ecological niche divergence in carnivorous pitcher plants. GBIF Science Review.
 • de Boer, Hugo (2015, 01. mars). Trade in illegally harvested tubers threatens wild orchids in Iran. [Tidsskrift].  The Orchid Review.
 • de Boer, Hugo & Christensen, Arnfinn (2015, 25. august). En vulkan av liv. [Internett].  forskning.no.
 • de Boer, Hugo & Helleve, Torstein (2015, 06. november). DNA-prøvar kan avsløre falsk urtemedisin. [Internett].  forskning.no.
 • de Boer, Hugo & Helleve, Torstein (2015, 15. juni). Hunting for traditional food in social media. [Internett].  ScienceNordic.
 • de Boer, Hugo & Helleve, Torstein (2015, 10. juni). Jaktar tradisjonell mat i sosiale medium. [Internett].  forskning.no.
 • Ghorbani, Abdolbaset; Saeedi, Yousef & de Boer, Hugo (2015). DNA barcoding in ethnobotany and ethnopharmacology: identifying medicinal plants traded in local markets. Genome.  ISSN 0831-2796.  58(5), s 220- 220
 • Raclariu, Ancuta Cristina; Ichim, Mihael Cristi & de Boer, Hugo (2015). Metabarcoding of European Complex Herbal Food Supplements. iBOL Barcode Bulletin.  6(2)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. jan. 2014 16:41 - Sist endret 14. jan. 2021 20:49