English version of this page

Forskningsgruppen for Evolusjon, eDNA, genomikk og etnobotanikk (EDGE)

EDGE-gruppen tar for seg sentrale spørsmål om hvordan arter oppstår og deres historie og biogeografi, særlig innen planteriket. Vi jobber med DNA både fra nålevende organismer og fra tidligere tiders økosystemer («gammelt DNA»). Gjennom arbeidet vårt bidrar vi også til utviklingen av DNA-metabarcoding  (DNA-strekkoding) som et neste-generasjons verktøy for identifisering av arter.

Forskningen vår dreier seg om grunnleggende spørsmål som: 

  1. Hva er årsaken til den spesielt hurtige artsdannelsen vi ser i nordlige planter?
  2. Hvilke økologiske og klimatiske variabler er korrelert med dannelsen av biologisk mangfold i arktiske og alpine områder?
  3. Kan fortidens økosystemer rekonstrueres i detalj ved hjelp av DNA bevart i permafrost og sedimenter?
  4. Hvordan kan DNA-metabarcoding utvikles som verktøy til å kontrollere innholdet i urtemedisiner som tilbys på markedet?

Vi arbeider for å styrke Naturhistorisk museums posisjon som et av verdens ledende sentre for utvikling av DNA-metabarcoding innen forskning, samt for å møte samfunnets behov for automatisert artsidentifikasjon av høy kvalitet. Som et ledd i dette kuraterer og utvikler vi DNA-biblioteker for å identifisere arter basert på materiale i museets samlinger (NHMO DNA-bank) - et viktig grunnlag for forskningssamarbeid, naturressursforvaltning og oppfølging av internasjonal plantehandel.

Gruppen ledes av Anneleen Kool og består av 15-20 personer, inkludert gjesteforskere.

Publisert 19. feb. 2016 14:54 - Sist endret 8. mars 2021 15:05