Personer

Personer 1 - 25 av 92
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Jarl Andreas Anmarkrud Anmarkrud, Jarl Andreas Senioringeniør +47-22851866 +47-93299849 j.a.anmarkrud@nhm.uio.no Genetikk, Molekylærbiologi, Metagenomikk, Evolusjon
Bilde av Maria Ariza Salazar Ariza Salazar, Maria Stipendiat +47-22851734 m.a.salazar@nhm.uio.no
Aune, Sigrun sigrun.aune@nhm.uio.no GIS, Økologi, Gjengroing, Naturtyper, Kulturlandskap, Biodiversitet
Bilde av Lutz Bachmann Bachmann, Lutz Professor +47 22851764 lutz.bachmann@nhm.uio.no Molekylær systematikk, Genom evolusjon, Fylogeni, Populasjonsgenetikk, Molekylær evolusjon
Bilde av Tor Andreas Bakke Bakke, Tor Andreas Professor emeritus +47-22851678 t.a.bakke@nhm.uio.no Parasittologi, Virvelløse dyr, Biologi, Rundmark, Epidemiologi, Økoparasittologi, Bendelmark, Krassere, Taksonomi, Systematikk, Helminter, Ikter, Flatmark, Zoologi, Haptormark
Bilde av Vegar Bakkestuen Bakkestuen, Vegar Forsker +47-22851621 +47-93466787 vegar.bakkestuen@nhm.uio.no
Bilde av Mika Bendiksby Bendiksby, Mika Gjesteforsker +47 22851615 mika.bendiksby@ntnu.no
Bilde av Siri Birkeland Birkeland, Siri Stipendiat siri.birkeland@nhm.uio.no Evolusjonsbiologi, Planteevolusjon, Artsdannelsesgenetikk, Arktisk planteøkologi, Bevaringsgenetikk, Arktisk terrestrisk biologi, Øybiogeografi
Bilde av Charlotte Sletten Bjorå Bjorå, Charlotte Sletten Førsteamanuensis +47-22851718 csletten@nhm.uio.no Biologi, Botanikk, Karplanter
Bilde av Kjell Rasmus Bjørklund Bjørklund, Kjell Rasmus Professor emeritus +47-22851669 k.r.bjorklund@nhm.uio.no Taksonomi, Mikropaleontologi, Zoogeografi, Paleoøkologi, Miocen, Paleoseanografi, Radiolaria, Biostratigrafi, Pliocen, Stratigrafi, Holocen, Paleogen, Database for radiolarier, Eocen, Kvartær, Paleocen, Neogen, Oligocen, Pleistocen, Geologi
Bilde av Louis Boumans Boumans, Louis Gjest 45692408 louis.boumans@nhm.uio.no
Bilde av Åge Brabrand Brabrand, Åge Forsker +47-22851729 +47-92834401 age.brabrand@nhm.uio.no
Bilde av Harald Bratli Bratli, Harald Førsteamanuensis +47-22851643 harald.bratli@nhm.uio.no Lav, Skjøtselseffekter, Kulturlandskap, Naturmangfold, Karplanter, Vegetasjonsøkologi
Bilde av Trond Bremnes Bremnes, Trond Forsker +47-22851760 trond.bremnes@nhm.uio.no
Bilde av John Edward Brittain Brittain, John Edward +47-22851727 +47-92834403 92834403 j.e.brittain@nhm.uio.no Ferskvannsinsekter, Arktiske- og høyfjellsvassdrag, Vassdragsreguleringer og tiltak, Radionuklider i naturen
Bilde av Christian Brochmann Brochmann, Christian Professor +47 22851611 christian.brochmann@nhm.uio.no
Bilde av David Bruton Bruton, David Professor em. 22 85 16 68 d.l.bruton@nhm.uio.no
Bilde av Inge Bryhni Bryhni, Inge Førstekonservator emeritus +47-22851641 inge.bryhni@nhm.uio.no Geologi
Bilde av Anders Bryn Bryn, Anders Førsteamanuensis +47-93039782 93039782 anders.bryn@nhm.uio.no Folkeforskning, GIS, Klimatisk økologi, Kulturlandskap, Naturtyper, Tre- og skoggrenser, Utbredelsesmodellering, Vegetasjonskartlegging, Vegetasjonsøkologi
Bilde av José Cerca de Oliveira Cerca de Oliveira, José Stipendiat josece@nhm.uio.no Evolusjonsbiologi, Evolusjon, Speciation, Genetikk, Polychaeta, Cryptic, Biologi, Invertibrater, Genome, Populasjon
Bilde av Marit Ellen Christiansen Christiansen, Marit Ellen Professor emeritus +47-22851684 m.e.christiansen@nhm.uio.no
Bilde av Fabrice Dal Bo Dal Bo, Fabrice Postdoktor f.d.bo@nhm.uio.no
Bilde av Hugo de Boer de Boer, Hugo Førsteamanuensis +47-22851875 98126030 98 12 60 30 h.de.boer@nhm.uio.no Ethnobotany, Biologi, Orchidaceae, Cucurbitaceae, Botanikk, ION-Torrent PGM, Medisinske planter, Molekylær identifikasjon, Botanikk systematikk, Plant DNA barcoding
Bilde av Hallvard Elven Elven, Hallvard hallvard.elven@nhm.uio.no
Bilde av Reidar Elven Elven, Reidar Professor emeritus +47-22851632 +47-98658996 reidar.elven@nhm.uio.no Arktisk-boreal vegetasjon, Plantegeografi, Floristikk, Karplanter