Personer

Personer 1 - 25 av 102
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Jarl Andreas Anmarkrud Anmarkrud, Jarl Andreas Senioringeniør +47 22851866 +47 93299849 j.a.anmarkrud@nhm.uio.no Molekylærbiologi, Genetikk, Metagenomikk, Evolusjon
Bilde av Maria Ariza Salazar Ariza Salazar, Maria m.a.salazar@nhm.uio.no
Austin, Rita Mavis Postdoktor r.m.austin@nhm.uio.no
Bilde av Lutz Bachmann Bachmann, Lutz Professor +47 22851764 lutz.bachmann@nhm.uio.no Molekylær systematikk, Genom evolusjon, Fylogeni, Populasjonsgenetikk, Molekylær evolusjon
Bilde av Laima Bagdonaite Bagdonaite, Laima Stipendiat laima.bagdonaite@nhm.uio.no
Bilde av Tor Andreas Bakke Bakke, Tor Andreas t.a.bakke@nhm.uio.no Parasittologi, Virvelløse dyr, Biologi, Rundmark, Epidemiologi, Økoparasittologi, Bendelmark, Krassere, Taksonomi, Systematikk, Helminter, Ikter, Flatmark, Zoologi, Haptormark
Bilde av Mika Bendiksby Bendiksby, Mika Førsteamanuensis mika.bendiksby@nhm.uio.no Botanikk, Mykologi, Taksonomi, Fylogeni, Evolusjon, DNA strekkoding, Biomangfold
Bilde av Siri Birkeland Birkeland, Siri PhD-student Evolusjonsbiologi, Planteevolusjon, Artsdannelsesgenetikk, Arktisk planteøkologi, Bevaringsgenetikk, Arktisk terrestrisk biologi, Øybiogeografi
Bilde av Charlotte Sletten Bjorå Bjorå, Charlotte Sletten Førsteamanuensis +47 22851718 +47 22851718 csletten@nhm.uio.no Biologi, Botanikk, Karplanter
Bilde av Kjell Rasmus Bjørklund Bjørklund, Kjell Rasmus Professor emeritus k.r.bjorklund@nhm.uio.no Taksonomi, Mikropaleontologi, Zoogeografi, Paleoøkologi, Miocen, Paleoseanografi, Radiolaria, Biostratigrafi, Pliocen, Stratigrafi, Holocen, Paleogen, Database for radiolarier, Eocen, Kvartær, Paleocen, Neogen, Oligocen, Pleistocen, Geologi
Bilde av Rebecca Angelica Blakeney Blakeney, Rebecca Angelica Stipendiat r.a.blakeney@nhm.uio.no
Bilde av Louis Boumans Boumans, Louis Gjest 45692408 louis.boumans@nhm.uio.no
Bilde av Åge Brabrand Brabrand, Åge Forsker +47 22851729 age.brabrand@nhm.uio.no
Bilde av Harald Bratli Bratli, Harald Førsteamanuensis +47 22851643 +47 40100813 harald.bratli@nhm.uio.no Lav, Skjøtselseffekter, Kulturlandskap, Naturmangfold, Karplanter, Vegetasjonsøkologi
Bilde av Trond Bremnes Bremnes, Trond Senior forskn.tekn +47 22851760 trond.bremnes@nhm.uio.no
Bilde av John Edward Brittain Brittain, John Edward Senior forskn.tekn +47 22851727 j.e.brittain@nhm.uio.no Ferskvannsinsekter, Arktiske- og høyfjellsvassdrag, Vassdragsreguleringer og tiltak, Radionuklider i naturen
Bilde av Christian Brochmann Brochmann, Christian Professor +47 22851611 christian.brochmann@nhm.uio.no
Bilde av David Bruton Bruton, David Professor em. 22 85 16 68 d.l.bruton@nhm.uio.no
Bilde av Inge Bryhni Bryhni, Inge Førstekonservator emeritus +47-22851641 inge.bryhni@nhm.uio.no Geologi
Bilde av Anders Bryn Bryn, Anders Førsteamanuensis +47 93039782 93039782 anders.bryn@nhm.uio.no Folkeforskning, GIS, Klimatisk økologi, Kulturlandskap, Naturtyper, Tre- og skoggrenser, Utbredelsesmodellering, Vegetasjonskartlegging, Vegetasjonsøkologi
Bilde av Ana Teresa Capucho Capucho, Ana Teresa Avdelingsingeniør a.t.capucho@nhm.uio.no
Bilde av Jesus Adrian Chimal Ballesteros Chimal Ballesteros, Jesus Adrian Stipendiat j.a.c.ballesteros@nhm.uio.no
Bilde av Marit Ellen Christiansen Christiansen, Marit Ellen m.e.christiansen@nhm.uio.no
Bilde av Becky Cramer Cramer, Becky Forsker +47 22851861 becky.cramer@nhm.uio.no Biologi, Evolusjon, Seksuell seleksjon
Bilde av Hugo de Boer de Boer, Hugo Fungerende forskningssjef, Professor 98126030 hugo.deboer@nhm.uio.no Biologi, Botanikk, Molekylær identifikasjon, Plant DNA barcoding, ION-Torrent PGM, Botanikk systematikk, Orchidaceae, Cucurbitaceae, Ethnobotany, Medisinske planter