English version of this page

PhytoAuthent – Molekylær verifisering av plantebasert kosttilskudd for økt sikkerhet og effektivitet (avsluttet)

Helsekostbutikk i Romania. Foto: Anca Raclariu.

Det norsk-rumenske samarbeidet «PhytoAuthent» tester bruken av DNA-barcoding som ny verifiseringsmetode for plantebasert kosttilskudd.

Nyere studier innen DNA-barcoding av plantebasert kosttilskudd har vist at det ofte blir brukt andre plantearter enn det som er oppgitt på etiketten og at falske produkter er vanlig. Disse studiene har også ført til diskusjon rundt egnetheten av DNA-barcoding som verifiseringsmetode for plantebasert kosttilskudd. I Europa er troverdigheten rundt merking av denne typen produkter lite kjent, men status quo kan være likt som i USA. Overvåking og godkjenning av urter og medisinplanter i Europa gjøres også vanskelig på grunn av forskjeller i nasjonal og europeisk lovgivning.

Prosjektet undersøker hvordan dypsekvensering kan brukes til artsverifisering av kosttilskudd hvor artssubstitusjon kan ha stor betydning. Målet er å utvikle en verifiseringsmetode for plantebasert kosttilskudd som muliggjør nøyaktig identifisering på artsnivå gjennom bruk av dypsekvensering og DNA-barcoding.

Finansiering

Forskningsprosjektet er finansiert av EØS-midler gjennom Norge-Romania programmet.

 

 

Publisert 19. feb. 2016 14:45 - Sist endret 11. apr. 2022 20:26