Hugo de Boer

Forskningssjef, Professor
Bilde av Hugo de Boer
English version of this page
Mobiltelefon 98126030
Rom 114
Brukernavn
Besøksadresse Lids hus (Botanisk museum)

Forskning

Plantebestemmelse ved hjelp av molekylær barcoding (DNA-strekkoding) har et stort potensiale for bevaring av biodiversitet og overvåkning av handel i plantegenetiske ressurser for farmasøytisk industri, hagebruk og tropisk trehandel. Metoden har blitt omfavnet i vitenskapen, spesielt for artsbestemmelse av dyr og sopp. I de senere årene har forskere lyktes i å vise kraften og nøyaktigheten til DNA-barcoding ved å lage molekylære identifikasjonssystemer til ulike formål, for eksempel identifisering av kryptiske arter, avsløring av artsforfalskning i sjømat, sporing av ulovlig elfenbenhandel og utredning av tropisk skogsmangfold.


Plante-barcoding har ligget etter i fravær av en enkel egnet identifikasjonsmarkør, og på grunn av kvalitetsavveininger rundt de andre foreslåtte markørene. Videre krever nøyaktig artsbestemmelse en klar definisjon av intraspesifikk variasjon (genetisk variasjon innen arten) versus interspesifikk variasjon (genetisk variasjon mellom arter), noe som også er kjent som barcoding-kløfta. Tilstedeværelsen eller fraværet av en barcoding-kløft har vært omstridt, men til syvende og sist må en praktisk tilnærming vedtas for å muliggjøre utstrakt bruk av plante-barcoding. Tidligere forskning har fokusert på bruk av to eller flere molekylære markører for DNA-barcoding, men bruk av dypsekvensering tillater en genomisk tilnærming ved å bruke hele kloroplastgenomer. I tillegg muliggjør metoder for å sile ut genomiske regioner av interesse («target-enrichment») amplifisering av genetiske data fra nedbrutt materiale, som for eksempel herbariumsamlinger, bearbeidete produkter og rettsmedisinske spor. Dette reduserer også behovet for å stole på korte molekylære markører.

Forskningen i min gruppe fokuserer på: 

 • Molekylær identifikasjon av bearbeidete planteprodukter, spesielt medisinplanter som ofte er utsatt for forfalskning, overhøsting og utrydning samt overvåkning av grenseoverskridende handel av CITES-listede arter (Convention on International Trade of Endangered Species). 
 • Å kombinere data fra kloroplastgenomer og de novo sekvenserte kloroplastgenomer for å kunne gjøre en mer nøyaktig analyse av intra- og interspesifikk genetisk variasjon, med automatisk artsbestemmelse som det ultimate målet. 
 • Utvikling av spesifikke metoder for å sile ut DNA-regioner av interesse («Target enrichment»-metoder) for effektiv generering av genetiske data fra nedbrutt materiale, slik som for eksempel herbariumsamlinger, og bearbeidete produkter.  

Disse teknologiske og metodiske framskrittene kan hjelpe oss å frigjøre det store potensialet i nøyaktig plantebestemmelse ved hjelp av molekylære verktøy. Metoden kan brukes til å støtte det offentliges oppgaver, slik som bevaring av biodiversitet, overvåkning av handel i plantegenetiske ressurser for farmasøytisk industri, hagebruk og tropisk treindustri, samt håndheving av Nagoya-protokollen til konvensjonen om biologisk mangfold.

Emneord: Biologi, Botanikk, Molekylær identifikasjon, Plant DNA barcoding, ION-Torrent PGM, Botanikk systematikk, Orchidaceae, Cucurbitaceae, Ethnobotany, Medisinske planter

Publikasjoner

 • ter Schure, Anneke; Bruch, Angela A.; Kandel, Andrew W.; Gasparyan, Boris; Bussmann, Rainer W. & Brysting, Anne Krag [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Sedimentary ancient DNA metabarcoding as a tool for assessing prehistoric plant use at the Upper Paleolithic cave site Aghitu-3, Armenia. Journal of Human Evolution. ISSN 0047-2484. 172. doi: 10.1016/j.jhevol.2022.103258.
 • Wendmu, Tsedal Asres; Cuni-Sanchez, Aida; Abebe, Haftom Temesgen; de Boer, Hugo; Abera, Fetien Abay & Westengen, Ola Tveitereid (2022). Cultural Effects on Sorghum Varieties Grown, Traits Preferred, and Seed Management Practices in Northern Ethiopia. Economic Botany. ISSN 0013-0001. doi: 10.1007/s12231-022-09555-6.
 • Hien, Le Thi Thu; Nguyen, Linh Nhat; Pham, Hang Le Bich; Hao, Thi My Le; Toan, Duc Luong & Hue, Thi Thu Huynh [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Target Capture Reveals the Complex Origin of Vietnamese Ginseng. Frontiers in Plant Science. ISSN 1664-462X. 13. doi: 10.3389/fpls.2022.814178.
 • Anthoons, Bastien; Lagiotis, Georgios; Drouzas, Andreas D.; de Boer, Hugo & Madesis, Panagiotis (2022). Barcoding High Resolution Melting (Bar-HRM) enables the discrimination between toxic plants and edible vegetables prior to consumption and after digestion. Journal of Food Science. ISSN 0022-1147. s. 1–12. doi: 10.1111/1750-3841.16253.
 • Cadavid, Isabel Cristina; Giraldo, Carlos E.; Balbinott, Natalia; González, Mailyn Adriana; Uribe, Sandra Inés & de Boer, Hugo (2022). Molecular identification of the economically important Solanum subgenus Leptostemonum (Solanaceae) using DNA barcodes. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology. ISSN 0971-7811. doi: 10.1007/s13562-022-00773-6.
 • Ariza Salazar, Maria; Fouks, Bertrand; Mauvisseau, Quentin; Halvorsen, Rune; Alsos, Inger Greve & de Boer, Hugo (2022). Plant biodiversity assessment through soil eDNA reflects temporal and local diversity. Methods in Ecology and Evolution. ISSN 2041-210X. s. 1–16. doi: 10.1111/2041-210X.13865.
 • Masters, Susanne; Anthoons, Bastien; Madesis, Panagiotis; G. Saroja, Seethapathy; Schermer, Maarten & Gerritsen, Wilfred [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). Quantifying an online wildlife trade using a web crawler. Biodiversity and Conservation. ISSN 0960-3115. 31, s. 855–869. doi: 10.1007/s10531-022-02367-z.
 • Kausrud, Kyrre Linné; Vandvik, Vigdis; Flø, Daniel; Geange, Sonya Rita; Hegland, Stein Joar & Hermansen, Jo Skeie [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2022). Impacts of climate change on the boreal forest ecosystem. Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report. ISSN 2535-4019. 2022(15).
 • Xu, Maonian; Oppong-Danquah, Ernest; Wang, Xiaoyu; Oddsson, Sebastian; Abdelrahman, Asmaa & Pedersen, Simon Vilms [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2022). Novel methods to characterise spatial distribution and enantiomeric composition of usnic acids in four Icelandic lichens. Phytochemistry. ISSN 0031-9422. 200. doi: 10.1016/j.phytochem.2022.113210.
 • Eldegard, Katrine; Flø, Daniel; Kirkendall, Lawrence Richard; Malmstrøm, Martin; Nielsen, Anders & Rasmussen, Claus [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). Assessment of the risks to honey bees and biodiversity in Norway posed by the predatory wasp species Vespa velutina and V. mandarinia - Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered species of the Norwegian Scientific Committee for Food and Enviroment . VKM Report. ISSN 2535-4019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nesbakken, Truls; Steinshamn, Håvard; Thomsen, Iben Margrete; Basic, Dean; Klem, Thea B. Blystad & Gifstad, Tron Øystein [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2022). Importation of roughage to Norway - Implications for plant health, biodiversity, animal and human health. Opinion of the Scientific Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report. ISSN 2535-4019. 2022(02), s. 1–107. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rueness, Eli Knipsel; Nilsen, Erlend Birkeland; Kvie, Kjersti Sternang; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine & Hindar, Kjetil [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). Compilation of knowledge on the global population of common minke whale (Balaenoptera acutorostrata). Scientific Opinion of the panel og Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the Norwegian Scientific for Food and Environment. VKM Report. ISSN 2535-4019. 2022:01(01), s. 1–48. Fulltekst i vitenarkiv
 • Polling, Marcel; Sin, Melati; de Weger, Letty A; Speksnijder, Arjen; Koenders, Mieke M.J.F. & de Boer, Hugo [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). DNA metabarcoding using nrITS2 provides highly qualitative and quantitative results for airborne pollen monitoring. Science of the Total Environment. ISSN 0048-9697. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.150468. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thorstad, Eva Bonsak; Garseth, Åse Helen; Gjøen, Tor; Gulla, Snorre; Lo, Håvard & Malmstrøm, Martin [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2021). Assessment of the risk of negative impact on biodiversity from import and release of eggs or live fish from landlocked Atlantic salmon from Klarälven in Sweden to Trysilelva in Norway. Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report. ISSN 2535-4019. 2021(04). Fulltekst i vitenarkiv
 • Manzanilla, Vincent; Teixidor Toneu, Irene; Martin, Gary; Hollingsworth, Peter M.; de Boer, Hugo & Kool, Anneleen (2021). Using target capture to address conservation challenges: Population-level tracking of a globally-traded herbal medicine. Molecular Ecology Resources. ISSN 1755-098X. doi: 10.1111/1755-0998.13472. Fulltekst i vitenarkiv
 • Helmstetter, Andrew; Glémin, Sylvain; Käfer, Jos; Zenil-Ferguson, Rosana; Sauquet, Hervé & de Boer, Hugo [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Pulled Diversification Rates, Lineages-Through-Time Plots, and Modern Macroevolutionary Modeling. Systematic Biology. ISSN 1063-5157. 71(3), s. 758–773. doi: 10.1093/sysbio/syab083. Fulltekst i vitenarkiv
 • Polling, Marcel; Li, Chen; Cao, Lu; Verbeek, Fons; de Weger, Letty A & Belmonte, Jordina [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Neural networks for increased accuracy of allergenic pollen monitoring. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. doi: 10.1038/s41598-021-90433-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moiloa, Ntwai A; Mesbah, Melilia; Nylinder, Stephan; Manning, John; Forest, Félix & de Boer, Hugo [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Biogeographic origins of southern African Silene (Caryophyllaceae). Molecular Phylogenetics and Evolution. ISSN 1055-7903. doi: 10.1016/j.ympev.2021.107199. Fulltekst i vitenarkiv
 • Abihudi, Siri; de Boer, Hugo & Treydte, Anna C (2021). Conservation status revision and communities' perceptions of 22 Aloe species in Tanzania. Plant Ecology and Evolution. ISSN 2032-3913. 154(3), s. 391–404. doi: 10.5091/PLECEVO.2021.1838. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trucchi, Emiliano; Benazzo, Andrea; Lari, Martina; Iob, Alice; Vai, Stefania & Nanni, Laura [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2021). Ancient genomes reveal early Andean farmers selected common beans while preserving diversity. Nature Plants. ISSN 2055-026X. 7, s. 123–128. doi: 10.1038/s41477-021-00848-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Polling, Marcel; Ter Schure, Anna Theresia Maria; van Geel, Bas; van Bokhoven, Tom; Boessenkool, Sanne & MacKay, Glen [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Multiproxy analysis of permafrost preserved faeces provides an unprecedented insight into the diets and habitats of extinct and extant megafauna. Quaternary Science Reviews. ISSN 0277-3791. 267, s. 1–16. doi: 10.1016/j.quascirev.2021.107084. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hedrén, Mikael; Birkedal, Sven; de Boer, Hugo; Ghorbani, Abdolbaset; Gravendeel, Barbara & Hansson, Sven [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Asymmetric contributions of seed and pollen to gene dispersal in the marsh orchid Dactylorhiza umbrosa in Asia Minor. Molecular Ecology. ISSN 0962-1083. 30(8), s. 1791–1805. doi: 10.1111/mec.15848. Fulltekst i vitenarkiv
 • Raclariu-Manolică, Ancuţa Cristina; Anmarkrud, Jarl Andreas; Kierczak, Marcin; Rafati, Nima; Thorbek, Birgitte Lisbeth Graae & Schrøder-Nielsen, Audun [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). DNA Metabarcoding for Quality Control of Basil, Oregano, and Paprika. Frontiers in Plant Science. ISSN 1664-462X. doi: 10.3389/fpls.2021.665618. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gopalakrishnan Saroja, Seethapathy; Wold, Christian Winther; Ravikumar, Kaliamoorthy; de Boer, Hugo & Wangensteen, Helle (2021). Ethnopharmacology, biological activities and chemical compounds of Canarium strictum: An important resin-yielding medicinal tree in India. Fitoterapia. ISSN 0367-326X. 152. doi: 10.1016/j.fitote.2021.104920. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nielsen, Anders; Måren, Inger Elisabeth; Rosef, Line; Kirkendall, Lawrence Richard; Malmstrøm, Martin & de Boer, Hugo [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2021). Assessment of possible adverse consequences for biodiversity when planting vascular plants outside their natural range in Norway - Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM). VKM Report. ISSN 2535-4019. 2021(15), s. 1–97. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ribas, Talita; de Luna Sales, João Bráullio; de Boer, Hugo; Anmarkrud, Jarl Andreas; Renison Moreira Oliveira, Renato & Laux, Marcele [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Unexpected diversity in the diet of Doryteuthis sanpaulensis (Brakoniecki, 1984) (Mollusca: Cephalopoda) from the southern Brazilian sardine fishery identified by metabarcoding. Fisheries Research. ISSN 0165-7836. doi: 10.1016/j.fishres.2021.105936.
 • Velle, Gaute; Edsman, Lennart; Evangelista, Charlotte; Johnsen, Stein Ivar; Malmstrøm, Martin & Vrålstad, Trude [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2021). Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from import and keeping of crustaceans in freshwater aquaria. Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report. ISSN 2535-4019. 2021(02), s. 1–377. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ichim, Mihael Cristi & de Boer, Hugo (2021). A Review of Authenticity and Authentication of Commercial Ginseng Herbal Medicines and Food Supplements. Frontiers in Pharmacology. ISSN 1663-9812. 11. doi: 10.3389/fphar.2020.612071. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rueness, Eli Knispel; Asmyhr, Maria Gulbrandsen; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Hindar, Kjetil & Hole, Lars Robert [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2020). Status and trade assessment of parrots listed in CITES Appendix I. Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and trade in endangered species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report. ISSN 2535-4019. 2020(15), s. 1–129. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rueness, Eli Knispel; Asmyhr, Maria Gulbrandsen; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Hole, Lars Robert & Hindar, Kjetil [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2020). A CITES risk assessment for polar bear (Ursus maritimus). Opinion of the Panel on alien organisms and trade in endangered species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report. ISSN 2535-4019. 2020(06), s. 1–85.
 • Hindar, Kjetil; Hole, Lars Robert; Kausrud, Kyrre Linné; Malmstrøm, Martin; Rimstad, Espen & Robertson, Lucy [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2020). Assessment of the risk to Norwegian biodiversity and aquaculture from pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha). Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report. ISSN 2535-4019. 2020(01), s. 1–157. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mood, John; Ardiyani, Marlina & de Boer, Hugo (2020). Nomenclatural changes in Zingiberaceae: Haplochorema is reduced to Boesenbergia. Gardens’ Bulletin Singapore. ISSN 0374-7859. doi: 10.26492/gbs72%281%29.2020-08. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ghorbani, Abdolbaset; Mosaddegh, Mahmoud & de Boer, Hugo (2020). Molecular Authentication of Radix Behen Albi (“Bahman Sefid”) Commercial Products Reveals Widespread Adulteration. Research Journal of Pharmacognosy. ISSN 2345-4458. doi: 10.22127/rjp.2020.226989.1570. Fulltekst i vitenarkiv
 • Masters, Susanne; van Andel, Tinde R.; de Boer, Hugo; Heijungs, Reinout & Gravendeel, Barbara (2020). Patent analysis as a novel method for exploring commercial interest in wild harvested species. Biological Conservation. ISSN 0006-3207. doi: 10.1016/j.biocon.2020.108454. Fulltekst i vitenarkiv
 • Xu, Maonian; de Boer, Hugo; Olafsdottir, Elin Soffia; Ómarsdóttir, Sesselja & Heiðmarsson, Starri (2020). Phylogenetic diversity of the lichenized algal genus Trebouxia (Trebouxiophyceae, Chlorophyta): a new lineage and novel insights from fungal-algal association patterns of Icelandic cetrarioid lichens (Parmeliaceae, Ascomycota). Botanical journal of the Linnean Society. ISSN 0024-4074. doi: 10.1093/botlinnean/boaa050. Fulltekst i vitenarkiv
 • Abihudi, Siri; Venkataramana, Pavithravani; de Boer, Hugo & Treydte, Anna C (2020). Species-specific responses of “Critically Endangered” and “Least Concern” Aloe seed germination to environmental conditions in Tanzania. Global Ecology and Conservation. ISSN 2351-9894. doi: 10.1016/j.gecco.2020.e01241. Fulltekst i vitenarkiv
 • Anthoons, Bastien; Karamichali, Ioanna; Schrøder-Nielsen, Audun; Drouzas, Andreas; de Boer, Hugo & Madesis, Panagiotis (2020). Metabarcoding reveals low fidelity and presence of toxic species in short chain-of-commercialization of herbal products. Journal of Food Composition and Analysis. ISSN 0889-1575. doi: 10.1016/j.jfca.2020.103767.
 • ter Schure, Anneke; Anusree, Ajitha Kumari Sethu KumaranPil; Thorbek, Birgitte Lisbeth Graae; Bhavani Shankar, Maradani; Puri, Rajindra & Ravikanth, Gudasalamani [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). eDNA metabarcoding reveals dietary niche overlap among herbivores in an Indian wildlife sanctuary. Environmental DNA. ISSN 2637-4943. s. 1–16. doi: 10.1002/edn3.168. Fulltekst i vitenarkiv
 • van Andel, Tinde R.; Veltman, Margret; Bertin, Alice; Maat, Harro; Polime, Thomas & Lambers, Derk Hille Ris [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Hidden Rice Diversity in the Guianas. Frontiers in Plant Science. ISSN 1664-462X. doi: 10.1101/562769. Fulltekst i vitenarkiv
 • Veldman, Sarina; Ju, Yingzi; Otieno, Joseph; Abihudi, Siri; Posthouwer, Chantal & Gravendeel, Barbara [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). DNA barcoding augments conventional methods for identification of medicinal plant species traded at Tanzanian markets. Journal of Ethnopharmacology. ISSN 0378-8741. doi: 10.1016/j.jep.2019.112495. Fulltekst i vitenarkiv
 • Abihudi, Siri; de Boer, Hugo; Mahunnah, RLA & Treydte, Anna C (2019). Ethnobotanical knowledge and threat factors for Aloe species in Tanzania. Ethnobotany Research and Applications. ISSN 1547-3465. 18, s. 1–28. doi: 10.32859/era.18.43.1-28. Fulltekst i vitenarkiv
 • Xu, Maonian; Heidmarsson, Starri; de Boer, Hugo Joris; Kool, Anneleen & Olafsdottir, Elin Soffia (2019). Ethnopharmacology of the club moss subfamily Huperzioideae (Lycopodiaceae, Lycopodiophyta): A phylogenetic and chemosystematic perspective. Journal of Ethnopharmacology. ISSN 0378-8741. 245:112130, s. 1–8. doi: 10.1016/j.jep.2019.112130.
 • Prylutskyi, Oleh; Abrahamyan, Armine; Voronova, Nina; Aloyan, Tatevik; Borodin, Oleg & Darmostuk, Valerii [Vis alle 33 forfattere av denne artikkelen] (2019). BioDATA - Biodiversity Data for Internationalisation in Higher Education. Research Ideas and Outcomes (RIO). ISSN 2367-7163. 5. doi: 10.3897/rio.5.e36276. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gopalakrishnan Saroja, Seethapathy; Raclariu, Ancuta Cristina; Anmarkrud, Jarl Andreas; Wangensteen, Helle & de Boer, Hugo (2019). DNA Metabarcoding Authentication of Ayurvedic Herbal Products on the European Market Raises Concerns of Quality and Fidelity . Frontiers in Plant Science. ISSN 1664-462X. 10, s. 1–11. doi: 10.3389/fpls.2019.00068.
 • Hilonga, S; Otieno, Joseph; Ghorbani, Abdolbaset; Kocyan, Alexander & de Boer, Hugo Joris (2018). Trade of wild-harvested medicinal plant species in local markets of Tanzania and its implications for conservation. South African Journal of Botany. ISSN 0254-6299. 122, s. 214–224. doi: 10.1016/j.sajb.2018.08.012.
 • Veldman, Sarina; Kim, Seoljong; van Andel, Tinde R.; Bello Font, Maria; Bone, Ruth & Bytebier, Benny [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2018). Trade in zambian edible orchids-DNA barcoding reveals the use of unexpected orchid taxa for chikanda. Genes. ISSN 2073-4425. 9:595(12), s. 1–15. doi: 10.3390/genes9120595. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pereus, Dativa; Otieno, Joseph; Ghorbani, Abdolbaset; Kocyan, Alexander; Hilonga, S & de Boer, Hugo (2018). Diversity of Hypoxis species used in ethnomedicine in Tanzania. South African Journal of Botany. ISSN 0254-6299. s. 1–6. doi: 10.1016/j.sajb.2018.03.004.
 • Ghorbani, Abdolbaset; Wieringa, Jan; de Boer, Hugo; Porck, Henk; Kardinaal, Adriaan & van Andel, Tinde R. (2018). Botanical and floristic composition of the Historical Herbarium of Leonhard Rauwolf collected in the Near East (1573–1575) . Taxon. ISSN 0040-0262. 67(3), s. 565–580. doi: 10.12705/673.7.
 • Posthouwer, Chantal; Veldman, Sarina; Abihudi, Siri; Otieno, Joseph; van Andel, Tinde R. & de Boer, Hugo (2018). Quantitative market survey of non-woody plants sold at Kariakoo Market in Dar es Salaam, Tanzania. Journal of Ethnopharmacology. ISSN 0378-8741. 222, s. 280–287. doi: 10.1016/j.jep.2018.04.039.
 • Samson, Hilonga; Otieno, Joseph; Ghorbani, Abdolbaset; Pereus, Dativa; Kocyan, Alexander & de Boer, Hugo (2018). Trade of wild-harvested medicinal plant species in local markets of Tanzania and its implications for conservation. South African Journal of Botany. ISSN 0254-6299. s. 1–11. doi: 10.1016/j.sajb.2018.08.012.
 • Raclariu, Ancuta Cristina; Tebrencu, Carmen Elena; Ichim, Mihael Cristin; Ciuperca, Oana Teodora; Brysting, Anne Krag & de Boer, Hugo (2018). What's in the box? Authentication of Echinacea herbal products using DNA metabarcoding and HPTLC. Phytomedicine. ISSN 0944-7113. 44, s. 32–38. doi: 10.1016/j.phymed.2018.03.058.
 • Ahmed, Seid Mussa; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Sundby, Johanne; Aragaw, Yesuf Ahmed & de Boer, Hugo (2018). The use of medicinal plants by pregnant women in Africa: A systematic review. Journal of Ethnopharmacology. ISSN 0378-8741. 224, s. 297–313. doi: 10.1016/j.jep.2018.05.032.
 • Gopalakrishnan Saroja, Seethapathy; Tadesse, Margey; Urumarudappa, Santhosh Kumar J.; Gunaga, Srikanth V.; Vasudeva, Ramesh & Malterud, Karl Egil [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Authentication of Garcinia fruits and food supplements using DNA barcoding and NMR spectroscopy. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 8:10561, s. 1–12. doi: 10.1038/s41598-018-28635-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • de Boer, Hugo; Newman, Mark; Poulsen, Axel Dalberg; Jane Droop, A.; Fer, Tomas & Hien, Le Thi Thu [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2018). Convergent morphology in alpinieae (Zingiberaceae): Recircumscribing amomum as a monophyletic genus. Taxon. ISSN 0040-0262. 67(1), s. 6–36. doi: 10.12705/671.2.
 • Manzanilla, Vincent; Kool, Anneleen; Nguyen Nhat, L; Nong Van, H; Le Thi Thu, H & de Boer, Hugo (2018). Phylogenomics and barcoding of Panax: toward the identification of ginseng species. BMC Evolutionary Biology. ISSN 1471-2148. 18(1), s. 1–14. doi: 10.1186/s12862-018-1160-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gopalakrishnan Saroja, Seethapathy; Kaliamoorthy, Ravikumar; Paulsen, Berit Smestad; de Boer, Hugo & Wangensteen, Helle (2018). Ethnobotany of dioecious species: Traditional knowledge on dioecious plants in India. Journal of Ethnopharmacology. ISSN 0378-8741. 221, s. 56–64. doi: 10.1016/j.jep.2018.04.011. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hinsley, Amy; de Boer, Hugo; Fay, Michael F; Gale, Stephan W; Gardiner, Lauren M & Gunasekara, Rajasinghe S [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2018). A review of the trade in orchids and its implications for conservation. Botanical journal of the Linnean Society. ISSN 0024-4074. 186(4), s. 435–455. doi: 10.1093/botlinnean/box083. Fulltekst i vitenarkiv
 • Weckerle, Caroline; de Boer, Hugo; Puri, Rajindra K.; van Andel, TR; Bussmann, Rainer & Leonti, Marco (2018). Recommended standards for conducting and reporting ethnopharmacological field studies. Journal of Ethnopharmacology. ISSN 0378-8741. 210, s. 125–132. doi: 10.1016/j.jep.2017.08.018. Fulltekst i vitenarkiv
 • Raclariu, Ancuta Cristina; Heinrich, Michael; Ichim, Mihael Cristi & de Boer, Hugo (2017). Benefits and limitations of DNA barcoding and metabarcoding in herbal product authentication. Phytochemical Analysis. ISSN 0958-0344. 29(2), s. 123–128. doi: 10.1002/pca.2732. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ichim, Mihael Cristi; Crisan, Gianina; Tebrencu, Carmen & de Boer, Hugo (2017). PhytoAuthent: Molecular authentication of complex herbal food supplements for safety and efficacy. Research Ideas and Outcomes (RIO). ISSN 2367-7163. doi: 10.3897/rio.3.e21710. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ghorbani, Abdolbaset; de Boer, Hugo; Maas, PJM & van Andel, TR (2017). The typification of two Linnaean plant names based on illustrations published by Leonhard Rauwolf in 1583. Taxon. ISSN 0040-0262. 66(5), s. 1204–1207. doi: 10.12705/665.13.
 • Ghorbani, Abdolbaset; Saeedi, Yousef & de Boer, Hugo (2017). Unidentifiable by morphology: DNA barcoding of plant material in local markets in Iran. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 12(4). doi: 10.1371/journal.pone.0175722. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schwallier, Rachel; Gravendeel, Barbara; de Boer, Hugo; Nylinder, Stephan; van Heuven, Bertie Joan & Sieder, Anton [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Evolution of wood anatomical characters in Nepenthes and close relatives of Caryophyllales. Annals of Botany. ISSN 0305-7364. 119(7), s. 1179–1193. doi: 10.1093/aob/mcx010. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • de Boer, Hugo; Endresen, Dag; Schigel, Dmitry; Russell, Laura Anne; Rydmark, Marcella Christine Orwick & Abrahamyan, Armine [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). BioDATA final symposium for partner universities, ForBio, and GBIF at Tøyen in Oslo in November 2022.
 • Endresen, Dag; Russell, Laura Anne; Schigel, Dmitry; Prylutskyi, Oleh; Johaadien, Rukaya Sarah & Torma, Michal [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Four-day program on open biodiversity data publishing and high-level data paper publishing, online for Ukraine in August 2022.
 • Endresen, Dag; Russell, Laura Anne; Schigel, Dmitry; de Boer, Hugo; Johaadien, Rukaya Sarah & Torma, Michal [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Five-day program curriculum on open biodiversity data publishing, including excursion and bioblitz in Dilijan, Armenia in May 2022.
 • Ekrem, Torbjørn; Alsos, Inger Greve; de Boer, Hugo; Hosia, Aino Laila Johanna; Stur, Elisabeth & Aspaas, Aina Mærk [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Lessons learned from NorBOL: Opportunities and challenges building reference libraries of marine, freshwater and terrestrial biotas.
 • Kamenova, Stefaniya; de Boer, Hugo; Endresen, Dag; Russell, Laura Anne; Schigel, Dmitry & Wirta, Helena K (2021). Accelerating biodiversity research through DNA barcodes, collection and observation data (online for Georgia and Armenia June 2021).
 • Trucchi, Emiliano; Benazzo, Andrea; Lari, Martina; Iob, Alice; Vai, Stefania & Nanni, Laura [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2021). Author Correction: Ancient genomes reveal early Andean farmers selected common beans while preserving diversity (Nature Plants, (2021), 7, 2, (123-128), 10.1038/s41477-021-00848-7). Nature Plants. ISSN 2055-026X. 7(3). doi: 10.1038/s41477-021-00892-3.
 • de Boer, Hugo; Ichim, Mihael Cristin & Newmaster, Steven G. (2021). Correction to: DNA Barcoding and Pharmacovigilance of Herbal Medicines (Drug Safety, (2015), 38, 7, (611-620), 10.1007/s40264-015-0306-8). Drug Safety. ISSN 0114-5916. 44(3). doi: 10.1007/s40264-020-01029-9.
 • Rodríguez-Ezpeleta, Naiara; Morissette, Olivier; Bean, Colin W.; Manu, Shivakumara; Banerjee, Pritam & Lacoursière-Roussel, AnaIs [Vis alle 26 forfattere av denne artikkelen] (2021). Trade-offs between reducing complex terminology and producing accurate interpretations from environmental DNA: Comment on “Environmental DNA: What's behind the term?” by Pawlowski et al., (2020). Molecular Ecology. ISSN 0962-1083. doi: 10.1111/mec.15942.
 • Liu, Bo; Akobirshoeva, Anzurat; Ghorbani, Abdolbaset; de Boer, Hugo; Bussmann, Rainer W. & Batsatsashvili, Ketevan [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Ephedra equisetina Bunge Ephedra intermedia Schrenk ex C.A. Mey. Ephedra sinica Stapf Ephedra sp. EPHEDRACEAE. I Batsatsashvili, Ketevan; Kikvidze, Zaal & Bussmann, Rainer W. (Red.), Ethnobotany of the Mountain Regions of Central Asia and Altai. Springer. ISSN 978-3-030-28946-1. s. 291–297. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-319-77087-1_53-1.
 • Kurbonbekova, Shifo; Ghorbani, Abdolbaset; de Boer, Hugo; Bussmann, Rainer W.; Batsatsashvili, Ketevan & Kikvidze, Zaal (2020). Rhodiola pamiroalaica Boriss. CRASSULACEAE. I Batsatsashvili, Ketevan; Kikvidze, Zaal & Bussmann, Rainer W. (Red.), Ethnobotany of the Mountain Regions of Central Asia and Altai. Springer. ISSN 978-3-030-28946-1. s. 665–668. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-319-77087-1_119-1.
 • Kurbonbekova, Shifo; Mirzorakhimov, Akobir; Ghorbani, Abdolbaset; de Boer, Hugo; Kool, Anneleen & Bussmann, Rainer W. [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2020). Nepeta glutinosa Benth. LAMIACEAE. I Batsatsashvili, Ketevan; Kikvidze, Zaal & Bussmann, Rainer W. (Red.), Ethnobotany of the Mountain Regions of Central Asia and Altai. Springer. ISSN 978-3-030-28946-1. s. 519–523. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-319-77087-1_92-1.
 • Bussmann, Rainer W.; Batsatsashvili, Ketevan; Kikvidze, Zaal; Kadirova, Izatmo; Ghorbani, Abdolbaset & de Boer, Hugo (2020). Mentha arvensis L. Mentha longifolia (L.) L. Mentha spicata L. Menta x piperita L. LAMIACEAE. I Batsatsashvili, Ketevan; Kikvidze, Zaal & Bussmann, Rainer W. (Red.), Ethnobotany of the Mountain Regions of Central Asia and Altai. Springer. ISSN 978-3-030-28946-1. s. 499–507. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-319-77087-1_89-1.
 • Bussmann, Rainer W.; Batsatsashvili, Ketevan; Kikvidze, Zaal; Mubalieva, Shoista; Ghorbani, Abdolbaset & de Boer, Hugo [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Juglans regia L. JUGLANDACEAE. I Batsatsashvili, Ketevan; Kikvidze, Zaal & Bussmann, Rainer W. (Red.), Ethnobotany of the Mountain Regions of Central Asia and Altai. Springer. ISSN 978-3-030-28946-1. s. 433–441. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-319-77087-1_76-1.
 • Bussmann, Rainer W.; Batsatsashvili, Ketevan; Kikvidze, Zaal; Boboev, Mario; Ghorbani, Abdolbaset & de Boer, Hugo (2020). Ferula assa-foetida L. Ferula kuhistanica Korovin Ferula moschata (H. Reinsch) Koso-Pol. Ferula violacea Korovin Ferula sp. APIACEAE. I Batsatsashvili, Ketevan; Kikvidze, Zaal & Bussmann, Rainer W. (Red.), Ethnobotany of the Mountain Regions of Central Asia and Altai. Springer. ISSN 978-3-030-28946-1. s. 325–331. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-319-77087-1_60-1.
 • Bussmann, Rainer W.; Batsatsashvili, Ketevan; Kikvidze, Zaal; Boboev, Mario; Ghorbani, Abdolbaset & de Boer, Hugo [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Allium giganteum Regel Allium karataviense Regel. Allium rosenbachianum Regel Allium stipitatum Regel Allium suworowii Regel Allium tenuissimum L. Allium trautvetteranum Regel AMARYLLIDACEAE. I Batsatsashvili, Ketevan; Kikvidze, Zaal & Bussmann, Rainer W. (Red.), Ethnobotany of the Mountain Regions of Central Asia and Altai. Springer. ISSN 978-3-030-28946-1. s. 69–86. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-319-77087-1_16-1.
 • Boboev, Mario; Ghorbani, Abdolbaset; de Boer, Hugo; Kool, Anneleen & Bussmann, Rainer W. (2020). Paulia ovczinnikovii Korovin APIACEAE. I Batsatsashvili, Ketevan; Kikvidze, Zaal & Bussmann, Rainer W. (Red.), Ethnobotany of the Mountain Regions of Central Asia and Altai. Springer. ISSN 978-3-030-28946-1. s. 559–561. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-319-77087-1_100-1.
 • Boboev, Mario; Ghorbani, Abdolbaset; de Boer, Hugo; Kool, Anneleen; Bussmann, Rainer W. & Batsatsashvili, Ketevan [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Galagania fragrantissima Lipsky APIACEAE. I Batsatsashvili, Ketevan; Kikvidze, Zaal & Bussmann, Rainer W. (Red.), Ethnobotany of the Mountain Regions of Central Asia and Altai. Springer. ISSN 978-3-030-28946-1. s. 345–347. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-319-77087-1_62-2.
 • Boboev, Mario; Ghorbani, Abdolbaset; de Boer, Hugo; Kool, Anneleen; Bussmann, Rainer W. & Batsatsashvili, Ketevan [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch. APIACEAE. I Batsatsashvili, Ketevan; Kikvidze, Zaal & Bussmann, Rainer W. (Red.), Ethnobotany of the Mountain Regions of Central Asia and Altai. Springer. ISSN 978-3-030-28946-1. s. 175–176. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-319-77087-1_31-1.
 • de Boer, Hugo (2020). Imposter syndrome.
 • Ekrem, Torbjørn; Alsos, Inger Greve; Baussant, Thierry; de Boer, Hugo; Carson, Siri Granum & Dahle, Geir [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2020). BIOSCAN Norway - Enabling next generation biodiversity research.
 • de Boer, Hugo & Endresen, Dag Terje Filip (2020). GBIF, DiSSCo, and NorBIF - Vision document.
 • de Boer, Hugo & Endresen, Dag Terje Filip (2020). Network seminar for DiSSCo (Distributed System of Scientific Collections) and GBIF (Global Biodiversity Information Facility) in Norway.
 • de Boer, Hugo (2019). PhD Breakfast Club: Imposter Syndrome.
 • Schure, Anna Theresia Maria ter; Pillai, Anusree; Gopalakrishnan Saroja, Seethapathy; Bhavani Shankar, M.; Ravikanth, G & Puri, Rajindra K. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Dietary competition between wild and domestic herbivores in a wildlife sanctuary.
 • Schure, Anna Theresia Maria ter; Pillai, Anusree; Gopalakrishnan Saroja, Seethapathy; Bhavani Shankar, M.; Ravikanth, G. & Puri, Rajindra K. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Dietary niche partitioning in domestic and wild herbivores in Southern India.
 • Schure, Anna Theresia Maria ter; Pillai, Anusree; Gopalakrishnan Saroja, Seethapathy; Bhavani Shankar, M.; Ravikanth, G. & Puri, Rajindra K. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Food competition between wild and domestic herbivores in Southern India.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Abrahamyan, Armine; Mirzorakhimov, Akobir; Melikyan, Andreas; Verstraete, Brecht & Schigel, Dmitry [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2019). BioDATA: Biodiversity data mobilisation and data publication training in Eurasia. Biodiversity Information Science and Standards (BISS). ISSN 2535-0897. 3(e37543). doi: 10.3897/biss.3.37543. Fulltekst i vitenarkiv
 • Endresen, Dag Terje Filip; Russell, Laura Anne; Schigel, Dmitry; Johaadien, Rukaya Sarah; Tykarski, Piotr & Shashkov, Maxim [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). BioDATA Capacity Enhancement Training: Biodiversity Data Mobilization, Train-the-mentors.
 • Gopalakrishnan Saroja, Seethapathy; Tadesse, Margey; Malterud, Karl Egil; Shaanker, R.U.; de Boer, Hugo & Ravikanth, G. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). DNA strekkodeanalyser og kvantitativ NMR spektroskopi av garciniafrukter og ekstrakter.
 • Kausrud, Kyrre; Vandvik, Vigdis; Flø, Daniel; Geange, Sonya Rita; Hegland, Stein Joar & Hermansen, Jo Skeie [Vis alle 26 forfattere av denne artikkelen] (2022). Klimaendringer og virkninger på hovedøkosystem skog. VKM. ISSN 978-82-8259-390-8. 2022(15).
 • Eldegard, Katrine; Flø, Daniel; Kirkendall, Lawrence R.; Malmstrøm, Martin; Nielsen, Anders & Rasmussen, Claus [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). Assessment of the risks to honey bees and biodiversity in Norway posed by the predatory wasp species Vespa velutina and V. mandarina. VKM. ISSN 978-82-8259-386-1. 2022(03).
 • Dunshea, Glenn; Martell, Luis; Bakken, Torkild; Budaeva, Nataliya; Ekrem, Torbjørn & Tandberg, Anne Helene S. [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2021). Kunnskapsstatus for bruk av molekylære verktøy i kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold i marine miljø. Miljødírektoratet. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rueness, Eli Knispel; Berg, Paul Ragnar; Gulla, Snorre; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Järnegren, Johanna & Malmstrøm, Martin [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2019). Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from import of wrasses and other cleaner fish for use in aquaculture. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM). ISSN 978-82-8259-330-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nielsen, Anders; Dolmen, Dag; Höglund, Jacob; Kausrud, Kyrre; Malmstrøm, Martin & Taugbøl, Annette [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2019). Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from the pathogenic fungi Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) and Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal). Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM). ISSN 978-82-8259-320-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rueness, Eli Knispel; Asmyhr, Maria Gulbrandsen; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Endrestøl, Anders & Junge, Claudia [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Assessment of species listing proposals for CITES CoP18. Scientific opinion of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM). ISSN 978-82-8259-327-4.
 • Rueness, Eli Knispel; Asmyhr, Maria Gulbrandsen; Kausrud, Kyrre; Nilsen, Erlend Birkeland; Øien, Nils Inge & de Boer, Hugo [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2019). A CITES risk assessment for the common minke whale (Balaneoptera acutorostrata). Scientific opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM). ISSN 978-82-8259-326-7.
 • Skjerve, Eystein; Thurfjell, Henrik; Flø, Daniel; Grahek-Ogden, Danica; Malmstrøm, Martin & Nesbakken, Truls [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2018). Wild boar population growth and expansion – implications for biodiversity, food safety, and animal health in Norway. Opinion of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM). ISSN 978-82-8259-311-3.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. sep. 2022 11:35 - Sist endret 29. sep. 2022 11:35