English version of this page

GBIF - Global Biodiversity Information Facility

GBIF.no er den norske deltagernoden i Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) ble etablert i 2001 etter forslag fra Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Global Science Forum i 1999. Danmark ble valgt som vertskap for GBIF-sekretariatet, og dette har vært lokalisert ved Københavns Universitet siden 2001. Norge ble medlem av GBIF i 2004, representert av Forskningsrådet.

Den norske GBIF-noden (GBIF Norge) ble etablert i 2005 og er lokalisert ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (NHM, UiO). Den norske GBIF-noden er ansvarlig for koordinering av norske biodiversitets-datasett som publiseres til den internasjonale GBIF-portalen. Noden tar imot datasett fra dataeiere som ønsker assistanse med datapubliseringen og hjelper med teknisk implementering for dataeiere som ønsker å publisere sine egne datasett.

GBIF Norge har et spesielt nært samarbeid med Artsdatabanken i Trondheim. Alle artsdata fra lokaliteter i Norge som publiseres til den internasjonale GBIF portalen publiseres også samtidig til Artskart. Artskart er en meget populær tjeneste fra Artsdatabanken. Alle artsdata som publiseres til Artsobservasjoner-portalen publiseres tilsvarende også til GBIF-portalen.

Kontakt oss på: helpdesk@gbif.no

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Emneord: GBIF, biodiversity informatics, TDWG, Biodiversity Information Standards, open data publishing, open data, research infrastructure
Publisert 11. apr. 2022 20:26