Hallvard Elven

Bilde av Hallvard Elven
Rom 320, Robert Colletts hus (Zoologisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Sars' gate 1 Tøyen
Postadresse Postboks 1172 Blindern Universitetet i Oslo NCB - National Centre for Biosystematics Naturhistorisk museum 0318 Oslo

Bakgrunn

PhD-prosjekt på fylogeni hos kortvinger med Vladimir Gusarov som hovedveileder. Jeg har tidligere tatt hovedfag ved NHM (fylogeni og taksonomi på soppmygg), og har jobbet endel med registrering av karplanter og insekter under MusPro og Revita.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter

PhD project

Publikasjoner

 • Elven, Hallvard & Andersen, Trond (2020). First record of Brachypsyche sibirica (Martynov, 1924) (Trichoptera, Limnephilidae) from Norway. Norwegian Journal of Entomology.  ISSN 1501-8415.  67(1), s 5- 7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian & Gederaas, Lisbeth (2020). Alien species in Norway: Results from quantitative ecological impact assessments. Ecological Solutions and Evidence.  ISSN 2688-8319.  1(1) . doi: 10.1002/2688-8319.12006 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Maes, Dirk; Verovnik, Rudi; Wiemers, Martin; Brosens, Dimitri; Beshkov, Stoyan; Bonelli, Simona; Buszko, Jaroslaw; Cantú-Salazar, Lisette; Cassar, Louis-Francis; Collins, Sue; Dincă, Vlad; Djuric, Milan; Dušej, Goran; Elven, Hallvard; Franeta, Filip; Garcia-Pereira, Patricia; Geryak, Yurii; Goffart, Philippe; Gór, Ádám; Hiermann, Ulrich; Höttinger, Helmut; Huemer, Peter; Jakšić, Predrag; John, Eddie; Kalivoda, Henrik; Kati, Vassiliki; Kirkland, Paul; Komac, Benjamin; Kőrösi, Ádám; Kulak, Anatolij; Kuussaari, Mikko; L'Hoste, Lionel; Lelo, Suvad; Mestdagh, Xavier; Micevski, Nikola; Mihoci, Iva; Mihut, Sergiu; Monasterio-León, Yeray; Morgun, Dmitry V.; Munguira, Miguel L.; Murray, Tomas; Nielsen, Per Stadel; Ólafsson, Erling; Õunap, Erki; Pamperis, Lazaros N.; Pavlíčko, Alois; Pettersson, Lars B.; Popov, Serhiy; Popović, Miloš; Pöyry, Juha; Prentice, Mike; Reyserhove, Lien; Ryrholm, Nils; Šašić, Martina; Savenkov, Nikolay; Settele, Josef; Sielezniew, Marcin; Sinev, Sergey; Stefanescu, Constanti; Švitra, Giedrius; Tammaru, Toomas; Tiitsaar, Anu; Tzirkalli, Elli; Tzortzakaki, Olga; van Swaay, Chris A.M.; Viborg, Arne Lykke; Wynhoff, Irma; Zografou, Konstantina & Warren, Martin S. (2019). Integrating national Red Lists for prioritising conservation actions for European butterflies. Journal of Insect Conservation.  ISSN 1366-638X.  23(2), s 301- 330 . doi: 10.1007/s10841-019-00127-z
 • Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas C; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon E; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine B; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre & Gederaas, Lisbeth (2019). Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota. Biological Invasions.  ISSN 1387-3547.  21(10), s 2997- 3012 . doi: 10.1007/s10530-019-02058-x Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aarvik, Leif; Bengtsson, Bengt Åke; Elven, Hallvard; Ivinskis, Povilas; Jürivete, Urmas; Karshol, Ole; Mutanen, Marko & Savenkov, Nikolay (2017). Nordic-Baltic Checklist of Lepidoptera. Norwegian Journal of Entomology.  ISSN 1501-8415. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Elven, Hallvard; Bachmann, Lutz & Gusarov, Vladimir (2012). Molecular phylogeny of the Athetini-Lomechusini-Ecitocharini clade of aleocharine rove beetles (Insecta). Zoologica Scripta.  ISSN 0300-3256.  41(6), s 617- 636 . doi: 10.1111/j.1463-6409.2012.00553.x
 • Elven, Hallvard; Bachmann, Lutz & Gusarov, Vladimir (2010). Phylogeny of the tribe Athetini (Coleoptera: Staphylinidae) inferred from mitochondrial and nuclear sequence data. Molecular Phylogenetics and Evolution.  ISSN 1055-7903.  57(1), s 84- 100 . doi: 10.1016/j.ympev.2010.05.023
 • Endrestøl, Anders & Elven, Hallvard (2009). Two species of Aphrodinae (Hemiptera, Cicadellidae) new to the Norwegian fauna.. Norwegian Journal of Entomology.  ISSN 1501-8415.  56(1), s 24- 27

Se alle arbeider i Cristin

 • Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian & Gederaas, Lisbeth (2020). Data from: Ecological impact assessments of alien species in Norway. [www ].
 • Elven, Hallvard & Andersen, Trond (2019). Nøkkel til vårfluefamilier i Norge.
 • Svalheim, Ellen; Aamlid, Trygve; Elven, Hallvard & Tysse, Åsmund (2019). Tilrettelegging for polinatorer: Hvilke arealer er egna og hvilke arter skal vi satse på? Tips om gode skjøtselstiltak.
 • Elven, Hallvard (2018). Kartlegging av insekter på Blankvannsbråten og Slagtern i Oslo kommune i 2017. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 1.
 • Elven, Hallvard (2018). Kartlegging av solblomengmøll Digitivalva arnicella i Akershus, Buskerud og Østfold i 2018. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 1.
 • Elven, Hallvard & Bjureke, Kristina (2018). Pollinatorvennlig skjøtsel av slåttemark og naturbeitemark. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 1.
 • Elven, Hallvard & Hansen, Lars Ove (2018). Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune VI. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 1.
 • Elven, Hallvard; Bengtson, Roald & Røsok, Øystein (2017). Statusvurdering for lakrismjeltblåvinge Plebejus argyrognomon i Norge pr. 2016 og veien videre.
 • Elven, Hallvard (2016). Den lille larven aldri mer.
 • Elven, Hallvard & Bengtson, Roald (2016). Overvåking av lakrismjeltblåvinge Plebejus argyrognomon i Asker og Bærum i 2016. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 56.
 • Elven, Hallvard; Bengtson, Roald & Aarvik, Leif (2016). Sommerfuglkartlegging på Brønnøya i Asker kommune i 2016. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 58.
 • Elven, Hallvard; Bjureke, Kristina; Hansen, Lars Ove & Aarvik, Leif (2016). Kartlegging av insekter og karplanter på Lågøya i Frogn kommune i 2016. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 57.
 • Elven, Hallvard & Solhaug, Knut Erik (2016, 05. januar). Sommerfuglkartlegging på Brønnøya. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Elven, Hallvard & Søli, Geir Einar Ellefsen (red.) (2016). Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge 2015. Utredning for Artsdatabanken 1/2016..
 • Søli, Geir Einar Ellefsen & Elven, Hallvard (2016). Norges artsmangfold.
 • Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders & Bergersen, Ove (2015, 24. oktober). Augnestikkaren – vakker og ufarleg. [Internett].  forskning.no.
 • Elven, Hallvard (2014). Butterfly conservation in Norway.
 • Elven, Hallvard (2014). Oppal og utsetting av lakrismjeltblåvinge (Plebejus argyrognomon) i indre Oslofjord 2012-2013.
 • Elven, Hallvard (2014). Sommerfugler – vakre monarker og lurvete møll.
 • Elven, Hallvard & Hansen, Lars Ove (2014). Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune V. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 40. Vis sammendrag
 • Elven, Hallvard & Martiniussen, Erik (2014, 29. august). Den stille utryddelsen.  Dagens Næringsliv.
 • Elven, Hallvard; Røsok, Øystein & Bengtson, Roald (2014). Det siste halmstrået: Oppal og utsetting av lakrismjeltblåvinge Plebejus argyrognomon. Insektnytt.  ISSN 0800-1804.  39(2), s 5- 20
 • Bengtson, Roald; Elven, Hallvard & Røsok, Øystein (2013). Lakrismjeltblåvinge Plebejus argyrognomon i Norge i 2013 - feltsøk og overvåking. Intern rapport til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
 • Elven, Hallvard (2013). Lakrismjeltblåvingen: på kanten av stupet.
 • Elven, Hallvard & Baanerud, Erik (2013, 14. november). Lakrismjeltblåvinge, på kanten av stupet. [Radio].  NRK1+.
 • Elven, Hallvard; Gusarov, Vladimir & Bachmann, Lutz (2013). Molecular phylogeny of the rove beetle tribes Athetini, Geostibini, and Lomechusini (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae).
 • Elven, Hallvard & Helleve, Torstein (2013, 09. september). Blått lys for blå skjønnheit. [Internett].  Naturhistorisk museum / Forskning.no.
 • Elven, Hallvard & Melgård, Marianne L. L. (2013, 29. november). Sommerfugloppdretteren.  Klassekampen.
 • Elven, Hallvard; Selmer-Anderssen, Per Christian; Røsok, Øystein & Bengtson, Roald (2013, 12. juli). Slik reddes en sommerfuglart.  Aftenposten.
 • Elven, Hallvard (2012). Kartlegging av dragehodeglansbille (Thymogethes norvegicus) i Hedmark og Oppland 2011, samt rapportering av et nytt funnsted i Buskerud.
 • Elven, Hallvard (2012). Kronärtsblåvinge/lakrismjeltblåvinge Plebejus argyrognomon.
 • Hansen, Lars Ove; Aarvik, Leif & Elven, Hallvard (2012). Lysfangst av nattsommerfugler i Botanisk hage. Vis sammendrag
 • Elven, Hallvard (2011). Kartlegging av dragehodeglansbille (Thymogethes norvegicus) på Østlandet 2010.
 • Elven, Hallvard; Bachmann, Lutz & Gusarov, Vladimir (2010). Disentangling the Athetini/Lomechusini knot. Molecular markers resolve relationships between the two largest aleocharine tribes (Coleoptera: Staphylinidae).
 • Elven, Hallvard & Gusarov, Vladimir (2009). Phylogeny of the tribe Athetini Casey, 1910: results and challenges.
 • Elven, Hallvard & Gusarov, Vladimir (2009). Tribe Athetini Casey, 1910: The phylogeny of a very challenging beetle group.
 • Elven, Hallvard (2008). A molecular study of the tribe Athetini Casey, 1910 (Coleoptera: Staphylinidae).
 • Elven, Hallvard & Gusarov, Vladimir (2008). Phylogeny of the tribe Athetini Casey, 1910 and its position in the subfamily Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae).
 • Elven, Hallvard & Gusarov, Vladimir (2008). Phylogeny of the tribe Athetini Casey, 1910 and its position in the subfamily Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae).
 • Elven, Hallvard (2007). Phylogeny of the tribe Athetini Casey, 1910 (Coleoptera: Staphylinidae), based on morphological and molecular characters.
 • Elven, Hallvard & Gusarov, Vladimir (2007). Phylogeny of the tribe Athetini Casey, 1910: a combined morphological/molecular approach.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juli 2013 14:42 - Sist endret 8. apr. 2016 11:19