Anders Bryn

Førsteamanuensis - Geo-økologisk forskningsgruppe
Bilde av Anders Bryn
English version of this page
Telefon +47 93039782
Mobiltelefon 93039782
Rom 421
Brukernavn
Besøksadresse Lids hus (Botanisk museum)
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Kartlegging av vegetasjons- og naturtyper
 • Dynamikk i tregrenser og skoggrenser
 • Utbredelsesmodellering, GIS og folkeforskning
 • Vegetasjon-atmosfære interaksjoner, dynamiske vegetasjonsmodeller.
 • Landskapsøkologi, landskapsendringer og naturforvaltning
 • Utmarksbeiting, kulturhistorie og naturbasert reiseliv

Undervisning

 • Økologisk klimatologi (GEO9915; UiO)
 • Utbredelsesmodellering (BIOS5211; UiO)
 • Klimagasser fra landbruket (SEVU; NMBU)
 • Norsk naturvariasjon (BIO4120; UiO)
 • Botanisk mangfold (BIOS2200; UiO)
 • Biologisk mangfold (BIOS1150; UiO)
 • Jordens utvikling (GEO1100; UiO)
 • Reiseliv som fenomen og næring (REIS200; NMBU)
 • Kulturlandskap og kulturhistorie (NAK111; INN)
 • Miljø, klima og teknologi (6JB100; INN)

Beste foreleser i Bio-fag 2016 – Den Gylne Pekestokk

Vinner av Hjernekraftprisen 2019, Forskerforbundet

Bakgrunn

 • Ph.D. i naturgeografi fra UiB
 • Cand. scient i botanisk økologi fra UiO
 • 2000 – 2013: forsker ved Skog og landskap
 • 2013 – pågår: Bi-stilling ved NIBIO
 • 2004 – 2011: Bi-stilling ved INN
 • 1995 – 2000: Bi-stilling i naturgeografi ved UiO

Samarbeid

 • Strategisk samarbeid med Geo-fag (UiO) om klimarelaterte utfordringer og Artsdatabanken om NiN.
 • Faglig samarbeid med UiB, NIBIO, Meteorologisk Inst., RURALIS, NMBU, INN, HVL, NIVA, NINA og SSB.
 • Samarbeider internasjonalt med Stockholm University, University of Copenhagen, University of Turku, Icelandic Institute of Natural History, National Center for Atmospheric Research (US), University of Sheffield, University of Helsinki.
 • Samarbeider med Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Fjellsenter om folkeforskning
Emneord: Folkeforskning, GIS, Klimatisk økologi, Kulturlandskap, Naturtyper, Tre- og skoggrenser, Utbredelsesmodellering, Vegetasjonskartlegging, Vegetasjonsøkologi
Publisert 23. mai 2012 16:15 - Sist endret 31. mai 2021 14:33