Anders Bryn

Førsteamanuensis - Geo-økologisk forskningsgruppe
Bilde av Anders Bryn
English version of this page
Telefon +47-93039782
Mobiltelefon 93039782
Rom 421
Brukernavn
Besøksadresse Lids hus (Botanisk museum)
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Anvendt forskning innen kartlegging av vegetasjons- og naturtyper i terrestre miljøer
 • Dynamikk i tre- og skoggrenser relater til klimaendringer, forstyrrelser og menneskelig påvirkning
 • Metoder innen utbredelsesmodellering (DM) og geografiske informasjonssystemer (GIS)
 • Regional og lokale vegetasjon-atmosfære interaksjoner og tilbakekoblinger i boreale og alpine / arktiske regioner. Bruk av dynamiske vegetasjonsmodeller.
 • Landskapsøkologi, landskapsendringer og naturforvaltning
 • Effekter av utmarksbeiting, kulturhistorie og naturbasert reiseliv

Undervisning

 • Økologisk klimatologi (GEO9915; UiO)
 • Utbredelsesmodellering (BIO4115; UiO)
 • Norsk naturvariasjon (BIO4120; UiO)
 • Biologisk mangfold (BIO1200; UiO)
 • Naturgeografi (GEO1100; UiO)
 • Reiseliv som fenomen og næring (REIS200; NMBU)
 • Kulturlandskap og kulturhistorie (NAK111; INN)
 • Miljø, klima og teknologi (6JB100; INN)

Jevnlig sensor i ulike fag ved forskjellige universiteter og høgskoler de siste årene.

Tildelt fagutvalgets pris som beste foreleser i Bio-fag 2016 – Den Gylne Pekestokk.

Bakgrunn

 • Ph.D. i naturgeografi fra Universitetet i Bergen.
 • Cand. scient i botanisk økologi fra Universitetet i Oslo.
 • 2000 – 2013: forsker ved Norsk institutt for skog og landskap, seksjon Vegetasjon / Utmark.
 • 2013 – pågår: Bi-stilling som forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi, Divisjon for kart og statistikk.
 • 2004 – 2011: Bi-stilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark, innen fagområdet Natur- og kunnskapsturisme.
 • 1995 – 2000: Bi-stilling som undervisnings-assistent i 5 år innen naturgeografi ved Universitetet i Oslo.

Samarbeid

 • Strategisk samarbeid med Geo-fag (UiO) om klimarelaterte utfordringer (LATICE) og Artsdatabanken om NiN.
 • Faglig samarbeid med Geo-fag (UiB), Norsk institutt for bioøkonomi, Norsk senter for bygdeforskning, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen på Vestlandet, NIVA og NINA.
 • Samarbeider internasjonalt blant annet med Stockholm University (Physical Geography and Quaternary Geology), University of Copenhagen (Forest & Landscape), University of Turku (Geography and Geology), and Icelandic Institute of Natural History (Vegetation Mapping).
 • Samarbeider med Den Norske Turistforening (DNT) om folkeforskning (Citizen science).
Emneord: Naturtyper, GIS, Vegetasjonsøkologi, Klimatisk økologi, Kulturlandskap, Folkeforskning, Vegetasjonskartlegging, Tre- og skoggrenser, Utbredelsesmodellering

Publikasjoner

 • Aune-Lundberg, Linda & Bryn, Anders (2018). Spatial Transferability of Vegetation Types in Distribution Models Based on Sample Surveys from an Alpine Region. Journal of Geographic Information System.  ISSN 2151-1950.  10, s 111- 141 . doi: 10.4236/jgis.2018.101005
 • Bryn, Anders & Potthoff, Kerstin (2018). Elevational treeline and forest line dynamics in Norwegian mountain areas - a review. Landscape Ecology.  ISSN 0921-2973.  33(8), s 1225- 1245 . doi: 10.1007/s10980-018-0670-8 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bryn, Anders; Strand, Geir-Harald; Angeloff, Michael & Rekdal, Yngve (2018). Land cover in Norway based on an area frame survey of vegetation types. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  72(3), s 131- 145 . doi: 10.1080/00291951.2018.1468356 Vis sammendrag
 • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Halvorsen, Rune & Hemsing, Lars Østby (2018). Consistency in land-cover mapping: Influence of field workers, spatial scale and classification system. Applied Vegetation Science.  ISSN 1402-2001.  21(2), s 278- 288 . doi: 10.1111/avsc.12368 Vis sammendrag
 • Bryn, Anders & Potthoff, Kerstin (2017). 20th century Betula pubescens subsp. czerepanovii tree- and forest lines in Norway. Biodiversity Data Journal.  ISSN 1314-2836.  5 . doi: 10.3897/BDJ.5.e22093 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rydsaa, Johanne Hope; Stordal, Frode; Bryn, Anders & Tallaksen, Lena M. (2017). Effects of shrub and tree cover increase on the near-surface atmosphere in northern Fennoscandia. Biogeosciences.  ISSN 1726-4170.  14(18), s 4209- 4227 . doi: 10.5194/bg-14-4209-2017 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2016). Fra landbruk til reiseliv: resultater av et desentralisert studieprogram i kunnskapsturisme. Kart og Plan.  ISSN 0047-3278.  76, årg. 109(3), s 224- 235
 • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders & Klanderud, Kari (2016). Distribution modelling of vegetation types in the boreal-alpine ecotone. Applied Vegetation Science.  ISSN 1402-2001.  19(3), s 528- 540 . doi: 10.1111/avsc.12236 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Bryn, Anders (2018, 17. april). Albedoeffekten – den glemte faktoren i klimaregnskapet. [Tidsskrift].  Buskap.
 • Bryn, Anders (2018, 22. juni). Bli med ut og forsk.  Tidens Krav.
 • Bryn, Anders (2018, 03. august). Bli med ut å hjelp klimaforskerne.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Bryn, Anders (2018). Classification of nature – purpose and challenges.
 • Bryn, Anders (2018, 10. april). Det får være grenser!. [Tidsskrift].  Hytteliv.
 • Bryn, Anders (2018). “Enn om vi kledte fjellet”. Skog Årsaker og konsekvenser av endrede skog- og tregrenser..
 • Bryn, Anders (2018, 06. juli). Gå tur og bli «klimaforskar». [Internett].  www.fjuken.no.
 • Bryn, Anders (2018). Hva skjer med naturen i Norge? Er det sant at klimaet påvirker oss?.
 • Bryn, Anders (2018, 06. juli). Hvor er det øverste treet i regionen?.  Bladet Vesterålen.
 • Bryn, Anders (2018, 25. januar). Hyttebyggerne følger etter når tregrensa kryper høyere opp i fjellet.  Tønsberg Blad.
 • Bryn, Anders (2018, 20. juli). Jakter «grenseløse» trær.  Altaposten.
 • Bryn, Anders (2018, 13. august). Meir myr i Noreg enn tidlegare antatt. [Internett].  www.forskning.no.
 • Bryn, Anders (2018, 13. august). Mykje meir myr enn tidlegare antatt.  Nationen.
 • Bryn, Anders (2018). Natur i endring.
 • Bryn, Anders (2018, 12. juli). No skal turgåarar bli klimaforskarar.  Sogn Avis.
 • Bryn, Anders (2018, 16. mai). Norwegen: Klimaforscher bitten Bergwanderer um Hilfe. [Internett].  www.polarkreisportal.de.
 • Bryn, Anders (2018, 14. juli). Ny app gjev turgåarar høve til å verte klimaforskarar. [Internett].  www.framtida.no.
 • Bryn, Anders (2018, 20. mai). Nå kan du også bli “klimaforsker”..  Aftenposten.
 • Bryn, Anders (2018). Sammenhenger mellom beiting, vegetasjon og atmosfære / albedoeffekter..
 • Bryn, Anders (2018, 13. februar). Skog på fjelltur. [Tidsskrift].  Fjell & Vidde.
 • Bryn, Anders (2018, 14. mai). Tur på fjellet kan bli tur i skogen. [Internett].  www.dnt.no.
 • Bryn, Anders (2018, 16. juli). Turgåarar skal bli klimaforskarar.  Nationen.
 • Bryn, Anders (2018, 14. juli). Å ikke se fjellet for bare trær.  Valdres.
 • Bryn, Anders; Halvorsen, Rune & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2018). Hovedveileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon i Norge (Version 2.2.0). Utgave 1. NiN-artikkel 7..
 • Bryn, Anders; Torma, Michal; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2018). Natur i endring (mobil app for iOS og Android, tilgjengelig på norsk og engelsk).
 • Bryn, Anders; Torma, Michal; Volden, Inger Kristine & Horvath, Peter (red.) (2018). www.naturiendring.no.
 • Bryn, Anders & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2018). Veileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon etter NiN (2.2.0) i målestokk 1:5.000 og 1:20.000. Kort versjon til bruk i felt..
 • Framstad, Erik; Bryn, Anders; Dramstad, Wenche & Sverdrup-Thygeson, Anne (2018). Grønn infrastruktur. Landskapsøkologiske sammenhenger for å ta vare på naturmangfoldet. NINA rapport. 1410. Vis sammendrag
 • Horvath, Peter; Halvorsen, Rune; Stordal, Frode; Tang, Hui & Bryn, Anders (2018). Distribution models of vegetation types in Norway.
 • Tonjer, Lea-Rebekka; Thoen, Ella & Bryn, Anders (2018). Uten soppen når ikke skogen toppen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 12- 13
 • Tonjer, Lea-Rebekka; Thoen, Ella; Morgado, Luis Neves; Mundra, Sunil; Nybakken, Line; Bryn, Anders & Kauserud, Håvard (2018). Changes in the soil fungal community across the mountain birch tree line ecotone.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Berglen; Falk, Stefanie; Bryn, Anders; Viken, Jeanette & Stordal, Frode (2018). Ozonforurensning. Klima, vegetasjon og matproduksjon.
 • Wollan, Anders Kvalvåg; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Eriksen, Eva Lieungh; Nilsen, Anne-Barbi; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter & Halvorsen, Rune (2018). Test av metoder for etterkontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN versjon 2, på Jeløya 2017. Natur i Norge FoU-Rapport 2..
 • Aune, Sigrun; Bryn, Anders & Hovstad, Knut (2017). Loss of semi-natural grasslands in the boreal region - A case study from Norway.
 • Aune-Lundberg, Linda & Bryn, Anders (2017). Predicting small scale presence of a vegetation type using distribution modelling.
 • Bryn, Anders (2017). 100 years of tree- and forest line changes in eastern Jotunheimen..
 • Bryn, Anders (2017, 03. mars). 1000 meter over havet.  Stavanger Aftenblad.
 • Bryn, Anders (2017). Communication, outreach and citizen science..
 • Bryn, Anders (2017, 17. desember). Den magiske 1000-meteren.  Oppdalingen.
 • Bryn, Anders (2017, 28. juni). Helgeland preges i stadig større grad av ugjennomtrengelig krattskog.  Helgelendingen.
 • Bryn, Anders (2017). Hva skjer med den norske naturen?.
 • Bryn, Anders (2017). Hvordan bli en bedre foredragsholder – enkle grep til bedre foredrag..
 • Bryn, Anders (2017, 20. desember). Høytliggende hytter – mange 1000 meter over havet.  Eidsvoll Ullensaker Blad.
 • Bryn, Anders (2017, 01. februar). Noen ringer faktisk for å spørre om vi har tomter som ligger høyere enn 1000 meter over havet.. [Internett].  Abito.
 • Bryn, Anders (2017, 04. februar). Nå vil vi ha hytte på snaufjellet..  Aftenposten.
 • Bryn, Anders (2017). Vegetasjon-atmosfære interaksjoner ved beiting..
 • Bryn, Anders; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2017, 17. februar). Høyest til fjells i landet.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Bryn, Anders; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2017, 06. februar). Norsk høyderekord for liten bjørk.  Varden.
 • Bryn, Anders; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2017, 07. februar). Norsk rekord for lita bjørk..  Nationen.
 • Bryn, Anders; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2017, 08. februar). Norsk rekord for liten bjørk.  Tønsberg Blad.
 • Bryn, Anders; Potthoff, Kerstin; Horvath, Peter; Volden, Inger Kristine; Tang, Hui; Berntsen, Terje Koren & Stordal, Frode (2017). Greening and browning: 100 years of tree- and forest line dynamics..
 • Bryn, Anders; Stordal, Frode; Berntsen, Terje Koren & Tang, Hui (2017). Vegetation dynamics - distribution, modelling and feedbacks..
 • Bryn, Anders & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2017). Veileder for arealdekkende kartlegging av terrestrisk natur-variasjon etter NiN i målestokk 1:5.000 og 1:20.000 - kort versjon (2.1.0b).
 • Bryn, Anders; Volden, Inger Kristine; Horvath, Peter & Stordal, Frode (2017). Skogen er på fjelltur. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 12- 13
 • Horvath, Peter; Tang, Hui; Stordal, Frode & Bryn, Anders (2017). Terrestrial vegetation ecological climatology.
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2017). Fra landbruk til reiseliv - resultater av et desentralisert studieprogram i kunnskapsturisme.
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2017). From agriculture to tourism: results from a study program in knowledge tourism.. Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway.  1, s 60- 61
 • Rydsaa, Johanne Hope; Stordal, Frode; Bryn, Anders & Tallaksen, Lena M. (2017). Effects of shrub cover changes on the near surface atmosphere in northern Fennoscandia: A model study..
 • Tang, Hui; Stordal, Frode; Berntsen, Terje Koren & Bryn, Anders (2017). Improve dynamic vegetation model of community land model in simulating Arctic vegetation and its interaction with climate..
 • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter & Bryn, Anders (2017). Optimizing the land cover mapping process in Norway..
 • Volden, Inger Kristine; Horvath, Peter & Bryn, Anders (2017). Ei historie om Lærdalsskogen.. Sogn Avis.  s 12- 12
 • Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Bendiksen, Egil; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri & Øien, Dag Inge (2016). Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelagt for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. – Natur i Norge, Artikkel 8 (versjon 2.1.0).
 • Bryn, Anders (2016, 23. september). Beitedyr best mot gjengroing.  Trønder-Avisa.
 • Bryn, Anders (2016). Ever wondered how to give a good presentation?.
 • Bryn, Anders (2016, 23. april). Husdyr i utmark bremser oppvarminga.  Nationen.
 • Bryn, Anders (2016). Kartlegging av naturtyper etter NiN.
 • Bryn, Anders (2016, 14. mars). Meir myr enn antatt.  Nationen.
 • Bryn, Anders (2016, 14. mars). Mer myr enn antatt. [Internett].  www.forskning.no.
 • Bryn, Anders (2016, 05. mai). Norges fjellandskap er dramatisk forandret. [Internett].  www.forskning.no.
 • Bryn, Anders (2016, 14. mai). Norway's mountain landscape has changed dramatically. [Internett].  Science Nordic.
 • Bryn, Anders (2016). Plans for a Climate Center at Natural History Museum.
 • Bryn, Anders (2016). Projects / research-groups at Department of Biosciences (UiO) working with terrestrial vegetation climatological ecology.
 • Bryn, Anders (2016). Systems for mapping of vegetation and nature types.
 • Bryn, Anders (2016, 22. mars). Utsiktsstøtte ikke klar.  Nationen.
 • Bryn, Anders; Rekdal, Yngve; Moen, Asbjørn & Stordal, Frode (2016). Store kunnskapshull i myra. Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 18- 18
 • Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Viken, Knut Ole; Wollan, Anders Kvalvåg; Bryn, Anders & Halvorsen, Rune (2016). Naturtyperegistrering etter NIN 2.0 i Landsskogtakseringen. Erfaringer og resultater fra pilotprosjekt. NIBIO Rapport. 29. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kvamme, Mons; Svalheim, Ellen; Bryn, Anders & Norderhaug, Ann (2016). Fremmer rovdyr-frisoner mangfold?. Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 18- 18
 • Kvamme, Mons; Svalheim, Ellen; Bryn, Anders & Norderhaug, Ann (2016). Frisoner for rovdyr kan true mangfoldet.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 26- 26
 • Kvamme, Mons; Svalheim, Ellen; Bryn, Anders & Norderhaug, Ann (2016). Vil frisoner for rovdyr fremme mangfoldet i naturen?. Bonde og småbruker.  ISSN 0801-7662.  s 3- 3
 • Potthoff, Kerstin & Bryn, Anders (2016). Tree- and forest line dynamics in Norwegian mountain areas.
 • Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael & Bryn, Anders (2016). Myr i Noreg. NIBIO POP.  ISSN 2464-1170.  2(1) Vis sammendrag
 • Strand, Geir-Harald; Bryn, Anders; Engan, Gunnar; Granhus, Aksel; Svalheim, Ellen & Wallin, Hanne Gro (2016). Arealrepresentativ kartlegging og overvåking av naturtyper i Norge. Framlegg til hovedprosjekt og feltinstruks. NIBIO Rapport. 130. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Strand, Geir-Harald; Bryn, Anders & Framstad, Erik (2016). Arealrepresentativ kartlegging og overvåking av naturtyper (NiN) Framlegg til metode og arbeidsopplegg. NIBIO Rapport. 55. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tang, Hui; Stordal, Frode; Berntsen, Terje Koren & Bryn, Anders (2016). Dynamical vegetation-atmosphere modelling of the boreal zone.
 • Aune, Sigrun; Hovstad, Knut; Bryn, Anders & Halvorsen, Rune (2015). Semi-natural grasslands in a Central Norwegian boreal landscape..
 • Bryn, Anders (2015). Botanisk hage - 200 år i nasjonens tjeneste. Kulturarven : kysten, innlandet, byen.  ISSN 0806-7023.  (71), s 10- 12
 • Bryn, Anders (2015). Kartlegging av naturtyper.
 • Bryn, Anders (2015). Klimatisk økologi.
 • Bryn, Anders (2015). Natur i Norge (NiN) kartlegging.
 • Bryn, Anders (2015). Samspillet mellom vegetasjon, mennesker og klima.
 • Bryn, Anders (2015). Skjøtselsplan for verneområdene i Froan. NIBIO Rapport. 38. Vis sammendrag
 • Bryn, Anders (2015). Veileder for kartlegging av naturtyper (NiN).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. mai 2012 16:15 - Sist endret 31. jan. 2018 08:23