Anders Bryn

Professor
Bilde av Anders Bryn
English version of this page
Telefon +47 93039782
Mobiltelefon +47 93039782
Rom 421
Brukernavn
Besøksadresse Lids hus (Botanisk museum)
Postadresse Postboks 1172 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Kartlegging av vegetasjons- og naturtyper
 • Dynamikk i tregrenser og skoggrenser
 • Utbredelsesmodellering, GIS og folkeforskning
 • Vegetasjon-atmosfære interaksjoner, dynamiske vegetasjonsmodeller.
 • Landskapsøkologi, landskapsendringer og naturforvaltning
 • Utmarksbeiting, kulturhistorie og naturbasert reiseliv

Undervisning

 • Økologisk klimatologi (GEO9915; UiO)
 • Utbredelsesmodellering (BIOS5211; UiO)
 • Klimagasser fra landbruket (SEVU; NMBU)
 • Norsk naturvariasjon (BIO4120; UiO)
 • Botanisk mangfold (BIOS2200; UiO)
 • Biologisk mangfold (BIOS1150; UiO)
 • Jordens utvikling (GEO1100; UiO)
 • Reiseliv som fenomen og næring (REIS200; NMBU)
 • Kulturlandskap og kulturhistorie (NAK111; INN)
 • Miljø, klima og teknologi (6JB100; INN)

Beste foreleser i Bio-fag 2016 – Den Gylne Pekestokk

Vinner av Hjernekraftprisen 2019, Forskerforbundet

Bakgrunn

 • Ph.D. i naturgeografi fra UiB
 • Cand. scient i botanisk økologi fra UiO
 • 2000 – 2013: forsker ved Skog og landskap / NIBIO
 • 2013 – pågår: Bi-stilling ved NIBIO
 • 2004 – 2011: Bi-stilling ved INN
 • 1995 – 2000: Bi-stilling i naturgeografi ved UiO

Samarbeid

 • Strategisk samarbeid med Geo-fag (UiO) om klimarelaterte utfordringer og Artsdatabanken om NiN.
 • Faglig samarbeid med UiB, NIBIO, Meteorologisk Inst., RURALIS, NMBU, INN, HVL, NIVA, NINA og SSB.
 • Samarbeider internasjonalt med Stockholm University, University of Copenhagen, University of Turku, Icelandic Institute of Natural History, National Center for Atmospheric Research (US), University of Sheffield, University of Helsinki.
 • Samarbeider med Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Fjellsenter om folkeforskning
Emneord: Folkeforskning, GIS, Klimatisk økologi, Kulturlandskap, Naturtyper, Tre- og skoggrenser, Utbredelsesmodellering, Vegetasjonskartlegging, Vegetasjonsøkologi

Publikasjoner

 • Mienna, Ida Marielle; Klanderud, Kari; Ørka, Hans Ole; Bryn, Anders & Bollandsås, Ole Martin (2022). Land cover classification of treeline ecotones along a 1100 km latitudinal transect using spectral- and three-dimensional information from UAV-based aerial imagery. Remote Sensing in Ecology and Conservation. ISSN 2056-3485. 8(4), s. 536–550. doi: 10.1002/rse2.260.
 • Beigaitė, Rita; Tang, Hui; Bryn, Anders; Skarpaas, Olav; Stordal, Frode & Bjerke, Jarle W. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Identifying climate thresholds for dominant natural vegetation types at the global scale using machine learning: Average climate versus extremes. Global Change Biology. ISSN 1354-1013. doi: 10.1111/gcb.16110. Fulltekst i vitenarkiv
 • Horvath, Peter; Halvorsen, Rune; Simensen, Trond & Bryn, Anders (2021). A comparison of three ways to assemble wall-to-wall maps from distribution models of vegetation types. GIScience & Remote Sensing. ISSN 1548-1603. 58(8), s. 1458–1476. doi: 10.1080/15481603.2021.1996313. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bryn, Anders; Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Gundersen, Hege & Halvorsen, Rune (2021). Reliability in Distribution Modeling—A Synthesis and Step-by-Step Guidelines for Improved Practice. Frontiers in Ecology and Evolution. ISSN 2296-701X. 9. doi: 10.3389/fevo.2021.658713. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dramstad, Wenche; Sang, Neil; Mathiesen, Henrik Forsberg & Bryn, Anders (2021). Five ways of characterizing agricultural land use dynamics and abandonment from subsidy data. Land. ISSN 2073-445X. 10(11), s. 1–17. doi: 10.3390/land10111136. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tonjer, Lea-Rebekka; Thoen, Ella; Morgado N, Luis; Botnen, Synnøve; Mundra, Sunil & Nybakken, Line [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Fungal community dynamics across a forest–alpine ecotone. Molecular Ecology. ISSN 0962-1083. 30(19), s. 4926–4938. doi: 10.1111/mec.16095. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haga, Hannah Emma Emilie Strømsrud; Nilsen, Anne-Barbi; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter & Bryn, Anders (2021). Quantification of accuracy in field-based land cover maps: A new method to separate different components. Applied Vegetation Science. ISSN 1402-2001. 24(2), s. 1–13. doi: 10.1111/avsc.12578. Fulltekst i vitenarkiv
 • Horvath, Peter; Tang, Hui; Halvorsen, Rune; Stordal, Frode; Tallaksen, Lena M. & Berntsen, Terje Koren [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Improving the representation of high-latitude vegetation distribution in dynamic global vegetation models. Biogeosciences. ISSN 1726-4170. 18(1), s. 95–112. doi: 10.5194/bg-18-95-2021. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Rune; Skarpaas, Olav; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Erikstad, Lars & Simensen, Trond [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Towards a systematics of ecodiversity: the Ecosyst framework. Global Ecology and Biogeography. ISSN 1466-822X. 29(11), s. 1887–1906. doi: 10.1111/geb.13164. Fulltekst i vitenarkiv
 • Simensen, Trond; Horvath, Peter; Vollering, Julien; Erikstad, Lars; Halvorsen, Rune & Bryn, Anders (2020). Composite landscape predictors improve distribution models of ecosystem types. Diversity and Distributions: A journal of biological invasions and biodiversity. ISSN 1366-9516. 26(8), s. 928–943. doi: 10.1111/ddi.13060. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders & Skånes, Helle (2020). Bridging theory and implementation – Testing an abstract classification system for practical mapping by field survey and 3D aerial photographic interpretation. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. 73(5), s. 301–317. doi: 10.1080/00291951.2020.1717595. Fulltekst i vitenarkiv
 • Myers-Smith, Isla H.; Kerby, Jeffrey T.; Phoenix, Gareth K.; Bjerke, Jarle W.; Epstein, Howard E. & Assmann, Jakob J. [Vis alle 41 forfattere av denne artikkelen] (2020). Complexity revealed in the greening of the Arctic. Nature Climate Change. ISSN 1758-678X. 10(2), s. 106–117. doi: 10.1038/s41558-019-0688-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Horvath, Peter; Halvorsen, Rune; Stordal, Frode; Tallaksen, Lena Merete; Tang, Hui & Bryn, Anders (2019). Distribution modelling of vegetation types based on area frame survey data. Applied Vegetation Science. ISSN 1402-2001. 22(4), s. 547–560. doi: 10.1111/avsc.12451.
 • Eriksen, Eva Lieungh; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Halvorsen, Rune; Aune, Sigrun; Bratli, Harald & Horvath, Peter [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Point of view: error estimation in field assignment of land-cover types. Phytocoenologia. ISSN 0340-269X. 49(2), s. 135–148. doi: 10.1127/phyto/2018/0293. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aune, Sigrun; Bryn, Anders & Hovstad, Knut (2018). Loss of semi-natural grassland in a boreal landscape: impacts of agricultural intensification and abandonment. Journal of Land Use Science. ISSN 1747-423X. 13(4), s. 375–390. doi: 10.1080/1747423X.2018.1539779. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bryn, Anders & Potthoff, Kerstin (2018). Elevational treeline and forest line dynamics in Norwegian mountain areas - a review. Landscape Ecology. ISSN 0921-2973. 33(8), s. 1225–1245. doi: 10.1007/s10980-018-0670-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bryn, Anders; Strand, Geir-Harald; Angeloff, Michael & Rekdal, Yngve (2018). Land cover in Norway based on an area frame survey of vegetation types. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. 72(3), s. 131–145. doi: 10.1080/00291951.2018.1468356. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Halvorsen, Rune & Hemsing, Lars Østby (2018). Consistency in land-cover mapping: Influence of field workers, spatial scale and classification system. Applied Vegetation Science. ISSN 1402-2001. 21(2), s. 278–288. doi: 10.1111/avsc.12368.
 • Aune-Lundberg, Linda & Bryn, Anders (2018). Spatial Transferability of Vegetation Types in Distribution Models Based on Sample Surveys from an Alpine Region. Journal of Geographic Information System. ISSN 2151-1950. 10, s. 111–141. doi: 10.4236/jgis.2018.101005.
 • Bryn, Anders & Potthoff, Kerstin (2017). 20th century Betula pubescens subsp. czerepanovii tree- and forest lines in Norway. Biodiversity Data Journal. ISSN 1314-2836. 5. doi: 10.3897/BDJ.5.e22093. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rydsaa, Johanne Hope; Stordal, Frode; Bryn, Anders & Tallaksen, Lena M. (2017). Effects of shrub and tree cover increase on the near-surface atmosphere in northern Fennoscandia. Biogeosciences. ISSN 1726-4170. 14(18), s. 4209–4227. doi: 10.5194/bg-14-4209-2017. Fulltekst i vitenarkiv
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2016). Fra landbruk til reiseliv: resultater av et desentralisert studieprogram i kunnskapsturisme. Kart og Plan. ISSN 0047-3278. 76, årg. 109(3), s. 224–235.
 • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders & Klanderud, Kari (2016). Distribution modelling of vegetation types in the boreal-alpine ecotone. Applied Vegetation Science. ISSN 1402-2001. 19(3), s. 528–540. doi: 10.1111/avsc.12236.
 • Bryn, Anders; Kristoffersen, Hans P.; Angeloff, Michael; Nystuen, Ingvild; Aune-Lundberg, Linda & Endresen, Dag Terje Filip [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Location of plant species in Norway gathered as a part of a survey vegetation mapping programme. Data in Brief. ISSN 2352-3409. 5, s. 589–594. doi: 10.1016/j.dib.2015.10.014.
 • Halvorsen, Rune; Mazzoni, Sabrina; Bryn, Anders & Bakkestuen, Vegar (2015). Opportunities for improved distribution modelling practice via a strict maximum likelihood interpretation of MaxEnt. Ecography. ISSN 0906-7590. 38(2), s. 172–183. doi: 10.1111/ecog.00565.
 • Sang, Neil; Dramstad, Wenche & Bryn, Anders (2014). Regionality in Norwegian farmland abandonment: Inferences from production data. Applied Geography. ISSN 0143-6228. 55, s. 238–247. doi: 10.1016/j.apgeog.2014.09.015.
 • Bryn, Anders; Angeloff, Michael & Rønningen, Katrina (2014). Norske verneområder: kulturpåvirkning, avskoging og gjengroing. Kart og Plan. ISSN 0047-3278. 74, årg. 107(3), s. 210–222. Fulltekst i vitenarkiv
 • de Wit, Heleen; Bryn, Anders; Hofgaard, Annika; Karstensen, Jonas; Kvalevåg, Maria Malene & Peters, Glen Philip (2013). Climate warming feedback from mountain birch forest expansion: Reduced albedo dominates carbon uptake. Global Change Biology. ISSN 1354-1013. 20(7), s. 2344–2355. doi: 10.1111/gcb.12483. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bryn, Anders & Hemsing, Lars Østby (2012). Impacts of land use on the vegetation in three rural landscapes of Norway. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management. ISSN 2151-3732. 8(4), s. 360–371. doi: 10.1080/21513732.2012.737373.
 • Bryn, Anders; Dourojeanni, Pablo; Hemsing, Lars Østby & O'Donnell, Sejal (2012). A high-resolution GIS null model of potential forest expansion following land use changes in Norway. Scandinavian Journal of Forest Research. ISSN 0282-7581. 28(1), s. 81–98. doi: 10.1080/02827581.2012.689005.
 • Kuiper, Esgo & Bryn, Anders (2012). Forest regrowth and cultural heritage sites in Norway and along the Norwegian St Olav pilgrim routes. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management. ISSN 2151-3732. 9(1), s. 54–64. doi: 10.1080/21513732.2012.711774.
 • Hemsing, Lars Østby & Bryn, Anders (2012). Three methods for modelling potential natural vegetation (PNV) compared: A methodological case study from south-central Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. 66(1), s. 11–29. doi: 10.1080/00291951.2011.644321.
 • Bryn, Anders & Debella-Gilo, Misganu (2011). GIS-based prognosis of potential forest regeneration affecting tourism locations and cultural landscapes in South Norway. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. ISSN 1502-2250. 11(2), s. 166–189. doi: 10.1080/15022250.2011.576827.
 • Bryn, Anders; Dramstad, Wenche; Fjellstad, Wendy Jane & Hofmeister, Frauke (2010). Rule-based GIS-modelling for management purposes: A case study from the islands of Froan, Sør-Trøndelag, mid-western Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. 64(4), s. 175–184. doi: 10.1080/00291951.2010.528224.
 • Bryn, Anders (2008). Recent forest limit changes in south-east Norway: Effects of climate change or regrowth after abandoned utilisation? Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. 62(4), s. 251–270. doi: 10.1080/00291950802517551.
 • Bryn, Anders (2006). Vegetation mapping in Norway and a scenario for vegetation changes in a mountain district. Geographia Polonica. ISSN 0016-7282. 79(1), s. 41–64.
 • Bryn, Anders (2003). Suksesjonsenheter i kartlegging av plantediversitet. Romlige og temporære problemer. Bergen Museums skrifter. ISSN 1502-6493. 15, s. 29–36.
 • Bryn, Anders; Norderhaug, Ann & Daugstad, Karoline (2001). Re-growth effects on vascular plant richness in Norwegian, abandoned summer farm areas. Skógræktarritið. ISSN 0257-8336. 1, s. 163–166.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bryn, Anders & Volden, Inger Kristine (2020). Biogeografi - biologiens geografi. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2158-5. 23 s.
 • Bryn, Anders; Strand, Geir-Harald; Angeloff, Michael & Rekdal, Yngve (2004). Satellite assisted land resource mapping in Norway. Jagiellonian University Press. ISBN 83-233-1843-3. 9 s.
 • Bryn, Anders & Daugstad, Karoline (2001). Summer farming in the subalpine birch forest. United Nations Educational, scientific and Curtural organization (UNESCO). ISBN 1-84214-054-X. 9 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bryn, Anders (2022). A brief history of Natural History Museum in Oslo.
 • Bryn, Anders (2022). Beitebruk, skjøtsel og biologisk mangfold.
 • Bryn, Anders (2022). Willy (75) svinger saga for å rydde fram turistperle. [Internett]. www.nrk.no.
 • Bryn, Anders (2022). Utmark, beiting og klima.
 • Bryn, Anders; Vollsnes, Ane Victoria & Stordal, Frode (2022). Skogen utfordres i nytt klima. Nationen. ISSN 0805-3782. s. 20–20.
 • Bryn, Anders (2022). Hyttebygging i fjellet - trender, utvikling og påvirkning på beitebruk.
 • Bryn, Anders (2022). Hyttebygging i fjellet - trender og utvikling.
 • Bryn, Anders (2022). Hva forskes det på når det gjelder kartlegging?
 • Bryn, Anders (2022). Terrestrial ecosystem-climate interactions of our EMERALD planet.
 • Bryn, Anders (2022). Skogsbeiter i tørkeperioder.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Bryn, Anders & Stordal, Frode (2022). Fotosyntesen redder ikke klimaet. Nationen. ISSN 0805-3782. s. 19–19.
 • Bryn, Anders & Potthoff, Kerstin (2022). Assessing the impact of climate change versus land use on tree- and forest line dynamics in Norway. I Schickhoff, Udo; Singh, R.B. & Mal, Suraj (Red.), Mountain Landscapes in Transition. Effects of Land Use and Climate Change. Springer Nature. ISSN 978-3-030-70237-3. s. 613–626.
 • Bryn, Anders & Brynildsrud, Katrine Marie (2021). Er byskogen i Oslo like rik på arter som før? [Internett]. www.forskning.no.
 • Bryn, Anders (2021). Spesifikke utfordringer terrestrisk.
 • Bryn, Anders (2021). Generelt om feilkilder ved kartlegging i felt.
 • Bryn, Anders & Brynildsrud, Katrine Marie (2021). Oslo er en biologisk hotspot. Katrine sjekker om kartet stemmer med terrenget. [Internett]. https://titan.uio.no.
 • Gullvåg, Rebekka; Vollsnes, Ane Victoria; Bryn, Anders; Brysting, Anne Krag & Vatne, Astrid (2021). Effects of high-latitude light conditions on stomatal conductance and photosynthesis in white clover (Trifolium repens) .
 • Bryn, Anders (2021). Klimaendringar truar fristaden hennar på fjellet. [Internett]. NrK nettavis.
 • Bryn, Anders (2021). Tankevekkjande utstilling i Lom. [Avis]. Fjuken.
 • Bryn, Anders (2021). Varmare klima gav Glittertind ny lillebror. [Internett]. NrK nettavis.
 • Bryn, Anders (2021). Ny 2000 metertopp under Glittertind har smeltet fram. [TV]. NrK Dagsrevyen.
 • Bryn, Anders (2021). Om folkedugnaden “Natur i endring”.
 • Bryn, Anders (2021). Folkeforskning med Natur i endring.
 • Bryn, Anders (2021). Paradokser om natur og klima.
 • Bryn, Anders (2021). Naturen er i endring.
 • Bryn, Anders (2021). Ny utstilling om klima og natur ved Norsk Fjellsenter.
 • Nilsen, Irene Brox; Dalen, Thea Grobstok & Bryn, Anders (2021). Vil du være med og registrere tregrensa i sommer? www.forskning.no.
 • Bryn, Anders (2021). Wetlands and carbon in Norway.
 • Bryn, Anders; Dalen, Thea Grobstok; Finne, Eirik Aasmo; Heiberg, Hanne; Keetz, Lasse Torben & Nilsen, Irene Brox [Vis alle 30 forfattere av denne artikkelen] (2021). Natur i endring - samspillet mellom klima og økosystemene.
 • Tang, Hui; Aas, Kjetil Schanke; Finne, Eirik Aasmo; Althuizen, Inge; Fisher, Rosie A. & Tømmervik, Hans [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). The impact of moss and lichen on hydrological cycle at surface: a study using CLM-FATES.
 • Keetz, Lasse Torben; Bryn, Anders; Horvath, Peter; Skarpaas, Olav; Tallaksen, Lena M. & Zliobaite, Indre (2021). Using machine learning to model the distribution of Vegetation Types across Norway.
 • Bryn, Anders (2020). Frode Stordal - Wikipedia.
 • Bryn, Anders (2020). Krattknusing – hvor gjør man det mest fornuftig? [Fagblad]. Norsk landbruksrådgiving.
 • Bryn, Anders (2020). Denne blir fanga ulovlig og solgt for over 1000 kroner. [Internett]. NrK nettavis.
 • Bryn, Anders (2020). Gjengroing og klima.
 • Bryn, Anders; Bele, Bolette; Sickel, Hanne; Grøva, Lise; Flaten, Ola & Eltun, Ragnar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Er fjell-landbruket en næring i soloppgang? Forskersonen.no.
 • Fouilloux, Anne Claire; Tang, Hui; Lieungh, Eva; Geange, Sonya Rita; Horvath, Peter & Bryn, Anders (2020). FATES on GALAXY facilitates ecologist and climate modeler collaboration.
 • Fouilloux, Anne Claire; Tang, Hui; Lieungh, Eva; Geange, Sonya Rita; Horvath, Peter & Bryn, Anders (2020). Climate JupyterLab as an interactive tool in Galaxy.
 • Fouilloux, Anne Claire; Tang, Hui; Lieungh, Eva; Geange, Sonya Rita; Horvath, Peter & Bryn, Anders (2020). Functionally Assembled Terrestrial Ecosystem Simulator (FATES) with Community Land Model in Galaxy.
 • Bryn, Anders; Hessen, Dag Olav & Stordal, Frode (2020). Før det bikker over. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 18–19.
 • Lieungh, Eva; Bryn, Anders; Stordal, Frode; Bjerke, Jarle W.; Tonjer, Lea-Rebekka & Bright, Ryan M. (2020). Norske fjell gror igjen i et varmere klima. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 20–21.
 • Bryn, Anders; Dalen, Thea Grobstok; Finne, Eirik Aasmo; Heiberg, Hanne; Nilsen, Irene Brox & Parmentier, Frans-Jan W. [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2020). Natur i endring - en vandreutstilling.
 • Bryn, Anders (2019). EMERALDs forskning på vegetasjonsendringer.
 • Bryn, Anders (2019). Vegetasjonskart - Wikipedia.
 • Puschmann, Oskar; Lusæter, Even & Bryn, Anders (2019). Tregrense på 1404 moh bekymrer. [Radio]. NRK P1 - "Her og nå".
 • Puschmann, Oskar; Bryn, Anders & Lusæter, Even (2019). Fjellbjørk ved Glittertind. [TV]. NRK.
 • Lusæter, Even; Puschmann, Oskar & Bryn, Anders (2019). Norgesmester til besvær. [Internett]. NRK.
 • Bryn, Anders (2019). Landskap i endring. [Radio]. NRK.
 • Bryn, Anders (2019). Fjellbjørk ved Glittertind. [TV]. NRK.
 • Bryn, Anders (2019). Beiting bra for klima. [TV]. NRK.
 • Bryn, Anders (2019). Folkeforskning: gull eller gråstein?
 • Bryn, Anders (2019). Det finnes gode grunner til å beholde utmarksbasert husdyrproduksjon i fjellbygdene. Gudbrandsdølen Dagningen. s. 24–24.
 • Bryn, Anders & Skarpaas, Olav (2019). Folkeforskning på tregrenser. Museumsnytt. ISSN 0027-4186. s. 46–47.
 • Skarpaas, Olav; Eriksen, Eva Lieungh & Bryn, Anders (2019). Klimaforskning ved NHM.
 • Dolan, Margaret; Bekkby, Trine; Buhl-Mortensen, Pål; Andersen, Guri Sogn; van Son, Thijs Christiaan & Thormar, Jonas [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Phasing in use of the “Nature in Norway” (NiN) system for classification and description of nature in the marine environment – experiences, challenges and international relevance. .
 • Bryn, Anders (2019). Skoggrensa i endring.
 • Bryn, Anders (2019). Ber kommunene ta hytteansvar. [Avis]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Bryn, Anders (2019). Vil du hjelpe skogforskerne? [Internett]. https://ung.forskning.no/.
 • Bryn, Anders (2019). Tur- og fjellfolk i skogforskernes tjeneste. [Internett]. www.forskning.no.
 • Bryn, Anders (2019). Tregrensa trekker seg oppover. [Avis]. Gudbrandsdølen Dagningen .
 • Bryn, Anders (2019). Her kan Nøkkelen til klimaløsningen ligge. [Avis]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Bryn, Anders; Volden, Inger Kristine; Horvath, Peter; Torma, Michal & Stordal, Frode (2019). Hvor raskt stiger tre- og skoggrensene i Norge? Folkeforskning i praksis. .
 • Bryn, Anders (2019). Klimagasser og hvordan de virker i atmosfæren.
 • Bryn, Anders (2018). Vegetasjonskart - Wikipedia.
 • Skarpaas, Olav; Bryn, Anders; Torma, Michal; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2018). Folkeforskning med mobil-app: tregrenser og naturmangfold.
 • Haga, Hannah Emma Emilie Strømsrud; Bryn, Anders; Nilsen, Anne-Barbi & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2018). Opplæring av nye feltkartleggere: ABC-metoden. Kart og Plan. ISSN 0047-3278. 78(4), s. 377–382.
 • Bryn, Anders (2018). Paradokset ved bruk og vern av norsk natur - tap av villmarkspreget natur.
 • Bryn, Anders; Volden, Inger Kristine; Horvath, Peter & Torma, Michal (2018). Folkeforskning: Norge gror igjen - hva skjer i naturen og hvordan påvirkes ferdsel og opplevelser?
 • Bryn, Anders (2018). Kva betyr kulturlandskapet for reiselivet? .
 • Bryn, Anders (2018). Skogens ekspansjon i fjellet.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Berglen; Falk, Stefanie; Bryn, Anders; Viken, Jeanette & Stordal, Frode (2018). Ozonforurensning. Klima, vegetasjon og matproduksjon.
 • Bryn, Anders; Torma, Michal; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2018). Natur i endring (mobil app for iOS og Android, tilgjengelig på norsk og engelsk).
 • Bryn, Anders; Torma, Michal; Volden, Inger Kristine & Horvath, Peter (2018). www.naturiendring.no.
 • Bryn, Anders (2018). Hyttebyggerne følger etter når tregrensa kryper høyere opp i fjellet. [Avis]. Tønsberg Blad.
 • Bryn, Anders (2018). Skog på fjelltur. [Tidsskrift]. Fjell & Vidde.
 • Bryn, Anders (2018). Det får være grenser! . [Tidsskrift]. Hytteliv.
 • Bryn, Anders (2018). Albedoeffekten – den glemte faktoren i klimaregnskapet. [Tidsskrift]. Buskap.
 • Bryn, Anders (2018). Tur på fjellet kan bli tur i skogen. [Internett]. www.dnt.no.
 • Bryn, Anders (2018). Nå kan du også bli “klimaforsker”. [Avis]. Aftenposten.
 • Bryn, Anders (2018). Norwegen: Klimaforscher bitten Bergwanderer um Hilfe. [Internett]. www.polarkreisportal.de.
 • Bryn, Anders (2018). Bli med ut og forsk. [Avis]. Tidens Krav.
 • Bryn, Anders (2018). Hvor er det øverste treet i regionen? [Avis]. Bladet Vesterålen .
 • Bryn, Anders (2018). No skal turgåarar bli klimaforskarar. [Avis]. Sogn Avis.
 • Bryn, Anders (2018). Gå tur og bli «klimaforskar». [Internett]. www.fjuken.no.
 • Bryn, Anders (2018). Ny app gjev turgåarar høve til å verte klimaforskarar. [Internett]. www.framtida.no.
 • Bryn, Anders (2018). Å ikke se fjellet for bare trær. [Avis]. Valdres.
 • Bryn, Anders (2018). Turgåarar skal bli klimaforskarar. [Avis]. Nationen.
 • Bryn, Anders (2018). Jakter «grenseløse» trær. [Avis]. Altaposten.
 • Bryn, Anders (2018). Bli med ut å hjelp klimaforskerne. [Avis]. Gudbrandsdølen Dagningen .
 • Bryn, Anders (2018). Meir myr i Noreg enn tidlegare antatt. [Internett]. www.forskning.no.
 • Bryn, Anders (2018). Mykje meir myr enn tidlegare antatt. [Avis]. Nationen.
 • Tonjer, Lea-Rebekka; Thoen, Ella; Morgado, Luis Neves; Mundra, Sunil; Nybakken, Line & Bryn, Anders [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Changes in the soil fungal community across the mountain birch tree line ecotone.
 • Tonjer, Lea-Rebekka; Thoen, Ella & Bryn, Anders (2018). Uten soppen når ikke skogen toppen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 12–13.
 • Bryn, Anders (2018). Natur i endring.
 • Bryn, Anders (2018). “Enn om vi kledte fjellet”. Skog Årsaker og konsekvenser av endrede skog- og tregrenser.
 • Bryn, Anders (2018). Hva skjer med naturen i Norge? Er det sant at klimaet påvirker oss?
 • Bryn, Anders (2018). Sammenhenger mellom beiting, vegetasjon og atmosfære / albedoeffekter.
 • Bryn, Anders (2018). Classification of nature – purpose and challenges.
 • Horvath, Peter; Halvorsen, Rune; Stordal, Frode; Tang, Hui & Bryn, Anders (2018). Distribution models of vegetation types in Norway.
 • Aune-Lundberg, Linda & Bryn, Anders (2017). Predicting small scale presence of a vegetation type using distribution modelling.
 • Bryn, Anders (2017). Helgeland preges i stadig større grad av ugjennomtrengelig krattskog. [Avis]. Helgelendingen.
 • Bryn, Anders (2017). Høytliggende hytter – mange 1000 meter over havet. [Avis]. Eidsvoll Ullensaker Blad .
 • Bryn, Anders (2017). Den magiske 1000-meteren. [Avis]. Oppdalingen.
 • Bryn, Anders; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2017). Høyest til fjells i landet. [Avis]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Bryn, Anders; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2017). Norsk høyderekord for liten bjørk. [Avis]. Varden.
 • Bryn, Anders; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2017). Norsk rekord for lita bjørk. [Avis]. Nationen.
 • Bryn, Anders; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2017). Norsk rekord for liten bjørk. [Avis]. Tønsberg Blad.
 • Bryn, Anders (2017). 1000 meter over havet. [Avis]. Stavanger Aftenblad.
 • Bryn, Anders (2017). Nå vil vi ha hytte på snaufjellet. [Avis]. Aftenposten.
 • Bryn, Anders (2017). Noen ringer faktisk for å spørre om vi har tomter som ligger høyere enn 1000 meter over havet. [Internett]. Abito.
 • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter & Bryn, Anders (2017). Optimizing the land cover mapping process in Norway.
 • Tang, Hui; Stordal, Frode; Berntsen, Terje Koren & Bryn, Anders (2017). Improve dynamic vegetation model of community land model in simulating Arctic vegetation and its interaction with climate.
 • Rydsaa, Johanne Hope; Stordal, Frode; Bryn, Anders & Tallaksen, Lena M. (2017). Effects of shrub cover changes on the near surface atmosphere in northern Fennoscandia: A model study.
 • Horvath, Peter; Tang, Hui; Stordal, Frode & Bryn, Anders (2017). Terrestrial vegetation ecological climatology.
 • Bryn, Anders; Volden, Inger Kristine; Horvath, Peter & Stordal, Frode (2017). Skogen er på fjelltur. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 12–13.
 • Volden, Inger Kristine; Horvath, Peter & Bryn, Anders (2017). Ei historie om Lærdalsskogen. Sogn Avis. s. 12–12.
 • Bryn, Anders; Stordal, Frode; Berntsen, Terje Koren & Tang, Hui (2017). Vegetation dynamics - distribution, modelling and feedbacks.
 • Bryn, Anders (2017). Communication, outreach and citizen science.
 • Bryn, Anders; Potthoff, Kerstin; Horvath, Peter; Volden, Inger Kristine; Tang, Hui & Berntsen, Terje Koren [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Greening and browning: 100 years of tree- and forest line dynamics.
 • Bryn, Anders (2017). Hvordan bli en bedre foredragsholder – enkle grep til bedre foredrag.
 • Bryn, Anders (2017). 100 years of tree- and forest line changes in eastern Jotunheimen.
 • Bryn, Anders (2017). Vegetasjon-atmosfære interaksjoner ved beiting.
 • Bryn, Anders (2017). Hva skjer med den norske naturen?
 • Aune, Sigrun; Bryn, Anders & Hovstad, Knut (2017). Loss of semi-natural grasslands in the boreal region - A case study from Norway.
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2017). From agriculture to tourism: results from a study program in knowledge tourism. Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway. 1, s. 60–61.
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2017). Fra landbruk til reiseliv - resultater av et desentralisert studieprogram i kunnskapsturisme.
 • Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael & Bryn, Anders (2016). Myr i Noreg. NIBIO POP. ISSN 2464-1170. 2(1).
 • Bryn, Anders (2016). Projects / research-groups at Department of Biosciences (UiO) working with terrestrial vegetation climatological ecology.
 • Bryn, Anders (2016). Plans for a Climate Center at Natural History Museum.
 • Bryn, Anders (2016). Systems for mapping of vegetation and nature types.
 • Bryn, Anders (2016). Mer myr enn antatt. [Internett]. www.forskning.no.
 • Bryn, Anders (2016). Meir myr enn antatt. [Avis]. Nationen.
 • Bryn, Anders (2016). Utsiktsstøtte ikke klar. [Avis]. Nationen.
 • Bryn, Anders (2016). Husdyr i utmark bremser oppvarminga. [Avis]. Nationen.
 • Bryn, Anders (2016). Norges fjellandskap er dramatisk forandret. [Internett]. www.forskning.no.
 • Bryn, Anders (2016). Norway's mountain landscape has changed dramatically. [Internett]. Science Nordic.
 • Bryn, Anders (2016). Beitedyr best mot gjengroing. [Avis]. Trønder-Avisa.
 • Bryn, Anders (2016). Kartlegging av naturtyper etter NiN.
 • Bryn, Anders (2016). Ever wondered how to give a good presentation?
 • Kvamme, Mons; Svalheim, Ellen; Bryn, Anders & Norderhaug, Ann (2016). Frisoner for rovdyr kan true mangfoldet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 26–26.
 • Kvamme, Mons; Svalheim, Ellen; Bryn, Anders & Norderhaug, Ann (2016). Vil frisoner for rovdyr fremme mangfoldet i naturen? Bonde og småbruker. ISSN 0801-7662. s. 3–3.
 • Kvamme, Mons; Svalheim, Ellen; Bryn, Anders & Norderhaug, Ann (2016). Fremmer rovdyr-frisoner mangfold? Nationen. ISSN 0805-3782. s. 18–18.
 • Bryn, Anders; Rekdal, Yngve; Moen, Asbjørn & Stordal, Frode (2016). Store kunnskapshull i myra. Nationen. ISSN 0805-3782. s. 18–18.
 • Tang, Hui; Stordal, Frode; Berntsen, Terje Koren & Bryn, Anders (2016). Dynamical vegetation-atmosphere modelling of the boreal zone.
 • Potthoff, Kerstin & Bryn, Anders (2016). Tree- and forest line dynamics in Norwegian mountain areas.
 • Bryn, Anders & Angeloff, Michael (2015). Kartmodell viser gjengroing. Fakta fra Skog og landskap. 15(17). Fulltekst i vitenarkiv
 • Aune, Sigrun; Hovstad, Knut; Bryn, Anders & Halvorsen, Rune (2015). Semi-natural grasslands in a Central Norwegian boreal landscape.
 • Bryn, Anders; Moen, Asbjørn & Halvorsen, Rune (2015). Naturvernet er ikke tjent med konfrontasjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Halvorsen, Rune; Moen, Asbjørn & Bryn, Anders (2015). Markavern på utrygg grunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 3–3.
 • Sang, Neil; Dramstad, Wenche & Bryn, Anders (2015). Agricultural land: Dimensions of land management and abandonment.
 • Bryn, Anders (2015). Natur i Norge (NiN) kartlegging.
 • Bryn, Anders (2015). Kartlegging av naturtyper.
 • Halvorsen, Rune; Moen, Asbjørn; Bryn, Anders & Ulvang, Vegar (2015). Naturvernloven blir misbrukt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 28–29.
 • Bryn, Anders (2015). Samspillet mellom vegetasjon, mennesker og klima.
 • Bryn, Anders (2015). Klimatisk økologi.
 • Bryn, Anders (2015). Veileder for kartlegging av naturtyper (NiN).
 • Bryn, Anders (2015). Botanisk hage - 200 år i nasjonens tjeneste. Kulturarven : kysten, innlandet, byen. ISSN 0806-7023. s. 10–12.
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2015). From agriculture to knowledge tourism? NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway. s. 67–68.
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2015). Kunnskapsturisme - fra landbruk til reiseliv?
 • Bryn, Anders (2014). Trender i landskapet. Framtidig bruk og partnerskap.
 • Bryn, Anders (2014). NiN kartlegging og generelt om naturkartlegging.
 • Bryn, Anders (2014). Radiative forcing effects of albedo versus biogenic aerosols.
 • Bryn, Anders (2014). Separating causes for range expansion at northern latitudes.
 • Haanshuus, Kristin & Bryn, Anders (2014). Reiselivets kulturlandskap. Kulturarven : kysten, innlandet, byen. ISSN 0806-7023. s. 26–29.
 • Bryn, Anders (2014). Splitting of mosaic vegetation type polygons using maximum entropy modelling.
 • Bryn, Anders & Flø, Bjørn Egil (2013). Ikke et godt klimatiltak. Tidens Krav.
 • Bryn, Anders & Flø, Bjørn Egil (2013). Grana redder ikke klimaet. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Bryn, Anders & Flø, Bjørn Egil (2013). Kulturlandskapet gror igjen - hva så? Nordisk bygd. ISSN 0908-911X. 23, s. 34–43.
 • Bryn, Anders (2012). Kulturlandskapet gror igjen. Skog. ISSN 1892-9990. 4, s. 52–54.
 • Hemsing, Lars Østby & Bryn, Anders (2012). Fjellhytter blir skogshytter. Fjell og vidde. ISSN 0332-8775. 4, s. 18–18.
 • Bryn, Anders & Hemsing, Lars Østby (2012). Freda bygninger i landskap som gror igjen. Kulturarven : kysten, innlandet, byen. ISSN 0806-7023. 60, s. 26–27.
 • Hemsing, Lars Østby & Bryn, Anders (2012). Attgroing, hytter og sau. Sau og geit. ISSN 0036-5009. 2, s. 8–11.
 • Bryn, Anders & Hemsing, Lars Østby (2011). ’Enn om vi kledte fjellet….’. Kulturarven : kysten, innlandet, byen. ISSN 0806-7023. 57, s. 25–27.
 • Bryn, Anders & Flø, Bjørn Egil (2011). Gjengroing i kulturlandskapet. Kulturarven : kysten, innlandet, byen. ISSN 0806-7023. 57, s. 28–31.
 • Bryn, Anders; Bjørke, Nils T & Almquist, Knut (2011). Norge gror igjen – hva så? Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Bryn, Anders & Eiter, Sebastian (2010). Gjengroing i Norge: årsaker og konsekvenser. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. ISSN 0805-083X. 3-4, s. 24–29.
 • Bryn, Anders & Flø, Bjørn Egil (2010). Reiseliv og kulturlandskap: CULTOUR. Kulturarven : kysten, innlandet, byen. ISSN 0806-7023. 52, s. 26–29.
 • Bryn, Anders; Flø, Bjørn Egil & Jordet, Kerstin (2010). Nasjonalparklandsbyer? Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Bryn, Anders (2010). Forskere og journalister. Journalisten. ISSN 0332-7108. 4, s. 12–12.
 • Bryn, Anders (2010). Bøndene holder landskapet åpent. Bonde og småbruker. ISSN 0801-7662. 6.
 • Rønningen, Katrina; Frisvoll, Svein; Bekkby, Trine; Dramstad, Wenche; Fjellstad, Wendy Jane & Bryn, Anders (2010). Vern, forvaltning og oppdrett i uklare vernelandskap. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. ISSN 0805-083X. 2010(3-4), s. 64–74.
 • Rekdal, Yngve & Bryn, Anders (2010). MAPPING OF VEGETATION IN NORWAY. I Bryn, Anders; Dramstad, Wenche & Fjellstad, Wendy Jane (Red.), Mapping and Monitoring of Nordic Vegetation and Landscapes. Norsk institutt for skog og landskap. ISSN 1890-159X. s. 93–96.
 • Bryn, Anders (2010). Forest limit changes in southern Norway: ways of giving casual explanations for spatiotemporal changes detected from vegetation maps. I Bryn, Anders; Dramstad, Wenche & Fjellstad, Wendy Jane (Red.), Mapping and Monitoring of Nordic Vegetation and Landscapes. Norsk institutt for skog og landskap. ISSN 1890-159X. s. 25–28.
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2009). Hvordan bidra til distriktsutvikling. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Bryn, Anders; Dramstad, Wenche; Hofmeister, Frauke & Fjellstad, Wendy Jane (2009). Froan – kulturlandskap og kystlynghei i havgapet. Kulturarven : kysten, innlandet, byen. ISSN 0806-7023. 48, s. 30–33.
 • Bryn, Anders & Motrøen, Terje (2008). Cand. turist. Nationen. ISSN 0805-3782. s. 18–19.
 • Bryn, Anders; Eik, Lars Olav & Rygg, Ola (2008). Kasjmirgeit og beiting på Golsfjellet. Nordisk bygd. ISSN 0908-911X. 19, s. 27–33.
 • Bryn, Anders & Debella-Gilo, Misganu (2008). Reiseliv og gjengroing av kulturlandskap. Kulturarven : kysten, innlandet, byen. ISSN 0806-7023. 44, s. 10–13.
 • Bryn, Anders & Motrøen, Terje (2007). Turisme - hva bør satses på? Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Bryn, Anders (2007). Avleding av naturtyper fra vegetasjonskart. Biolog. ISSN 0801-0722. 3, s. 10–16.
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2006). Høgskolen starter opp - første høgskoledag.
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2006). Åpnet Høgskole for generasjoner.
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2006). God start for Høgskolen.
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2006). Pengedryss til høgskolestudium.
 • Bryn, Anders & Motrøen, Terje (2005). Gi turistene et meningsfylt opphold! Kulturarven : kysten, innlandet, byen. ISSN 0806-7023.
 • Bryn, Anders (2005). Verdien av kulturlandskap. Kulturarven : kysten, innlandet, byen. ISSN 0806-7023. 34, s. 58–63.
 • Bryn, Anders; Dramstad, Wenche & Fjellstad, Wendy Jane (2004). Kulturlandskap – tverrfaglige spørsmål i en biologs hverdag. Biolog. ISSN 0801-0722. 3/4, s. 4–11.
 • Bryn, Anders (2004). Biologisk mangfold og husdyrbeiting i utmark. Planteforsk: Grønn kunnskap. 8(3), s. 106–126.
 • Bryn, Anders (2004). Verdier i kulturlandskapet. Bondebladet. ISSN 0332-8414. 28/29, s. 20–21.
 • Rygg, Ola; Eik, Lars Olav & Bryn, Anders (2003). Beiting med kasjmirgeit på Golsfjellet. Sau og geit. ISSN 0036-5009. 56(2), s. 78–80.
 • Bryn, Anders & Murvold, Bjørn (2003). Vegetasjon og beite på Venabygdsfjellet. Hemgrenda : Årbok for Ringebu historielag. ISSN 0803-0995. s. 115–123.
 • Rekdal, Yngve & Bryn, Anders (2003). Vegetasjonskartlegging i fjellet. Biolog. ISSN 0801-0722. 1, s. 32–37.
 • Sickel, Hanne; Bryn, Anders; Jordal, John Bjarne & Svalheim, Ellen (2003). Trenger vi et norsk jordbruk og kulturlandskap? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Steinheim, Geir; Nordheim, Liv Astrid; Holand, Øystein; Rekdal, Yngve; Bryn, Anders & Ådnøy, Tormod (2002). Sau og kulturlandskap.
 • Bryn, Anders; Hansen, Silke; Norderhaug, Ann; Rekdal, Yngve & Sickel, Hanne (2002). Veileder for krattknusing under utarbeidelse! Sau og geit. ISSN 0036-5009. 1, s. 30–31.
 • Bryn, Anders (2002). Effekter av husdyrbeiting på biologisk mangfold i utmarka. Biolog. ISSN 0801-0722. 3-4, s. 13–18.
 • Bryn, Anders; Jordal, John Bjarne & Svalheim, Ellen (2002). Skal kulturlandskapets artsmangfold være bondens ansvar alene? Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Bryn, Anders (2001). Husdyrbeiting og biologisk mangfold i utmark II. Sau og geit. ISSN 0036-5009. 4, s. 32–35.
 • Bryn, Anders (2001). Husdyrbeiting og biologisk mangfold i utmark I. Sau og geit. ISSN 0036-5009. 3, s. 36–39.
 • Bryn, Anders (2000). Plantemangfold og gjengroing etter nedlagt seterdrift. Sau og geit. ISSN 0036-5009. 6, s. 46–48.
 • Bryn, Anders (2000). Seterdrift, gjengroing og biologisk mangfold. Seterbrukaren. ISSN 1501-6803. 3, s. 7–7.
 • Bryn, Anders & Berg, Tore (1999). Litt om sjeldne planter i Dovre. Dovrebygde. ISSN 0802-0000. s. 63–66.
 • Bryn, Anders (1998). Grimsdalen – et seterlandskap som gror igjen. Dovrebygde. ISSN 0802-0000. s. 67–76.
 • Bryn, Anders & Rukke, Jan (1997). Vern av kulturlandskapet er en viktig del av naturvernet. Verdens Natur. ISSN 0801-633X. 4, s. 13–13.
 • Bryn, Anders & Rukke, Jan (1997). Seterlandskapet glemt i kulturminneåret. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Strand, Geir-Harald; Svensson, Arvid; Rekdal, Yngve; Stokstad, Grete; Mathiesen, Henrik Forsberg & Bryn, Anders (2021). Verdiskaping i utmark: Status og muligheter. NIBIO. ISSN 978-82-17-02944-1. 7(175). Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Rune; Wollan, Anders Kvalvåg; Bryn, Anders; Bratli, Harald & Horvath, Peter (2021). Naturtypekart etter NiN for området omkring Veia (Nedre Eiker og Øvre Eiker, Buskerud). Naturhistorisk museum. ISSN 978-82-7970-126-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bryn, Anders; Bekkby, Trine; Dervo, Børre Kind; Dolan, Margaret & Halvorsen, Rune (2020). Hovedveileder for feltbasert kartlegging av terrestrisk, limnisk og marin naturvariasjon etter NiN. Artsdatabanken. ISSN 978-82-92838-54-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bryn, Anders & Horvath, Peter (2020). Kartlegging av NiN naturtyper i målestokk 1:5000 rundt flux-tårnet og på Hansbunuten, Finse (Vestland). Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7970-122-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Bratli, Harald & Horvath, Peter (2020). Naturtypekart etter NiN for et område omkring Unsetsætra (Biri, Gjøvik, Oppland). Naturhistorisk Museum. ISSN 978–82–7970–120–0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Tor; Ellingsen, Winfried; Lerfald, Merethe & Bryn, Anders (2020). Vil vi opp? Omsetning av fritidsbygg i sonen mellom skog og fjell. Høgskolen i Innlandet. ISSN 2535-5678. 2020(6).
 • Arnesen, Tor & Bryn, Anders (2020). Fritidsboliger og skoggrensen i fjellområder. Høgskolen i Innlandet. ISSN 2535-5678. 2020(2).
 • Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Arnesen, Geir; Bendiksen, Egil & Jordal, Jon Bjarne [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Beskrivelse av kartleggingsenheter i målestokk 1:5000 etter NiN (2.2.0). Utgave 1, kartleggingsveileder nr 4. Artsdatabanken. ISSN 978-82-92838-50-1.
 • Horvath, Peter; Nilsen, Anne-Barbi & Bryn, Anders (2019). Oppsett og tilrettelegging av QGIS for NiN naturtypekartlegging. Naturhistorisk museum. ISSN 1891-8050. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Dolan, Margaret; Bøe, Reidulv; Thormar, Jonas & Buhl-Mortensen, Pål [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). Feltveileder for Kartlegging av marin naturvariasjon etter NiN (2.2.0). Artsdatabanken. ISSN 978-82-92838-49-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Rune; Eriksen, Eva Lieungh; Wollan, Anders Kvalvåg; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders & Bratli, Harald [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Forarbeid til standard for kontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN. FoU rapport 1. Artsdatabanken. ISSN 978-82-92838-51-8.
 • Wollan, Anders Kvalvåg; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Eriksen, Eva Lieungh; Nilsen, Anne-Barbi & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Test av metoder for etterkontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN versjon 2, på Jeløya 2017. Natur i Norge FoU-Rapport 2. . Artsdatabanken.
 • Bryn, Anders; Halvorsen, Rune & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2018). Hovedveileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon i Norge (Version 2.2.0). Utgave 1. NiN-artikkel 7. Artsdatabanken. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bryn, Anders & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2018). Veileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon etter NiN (2.2.0) i målestokk 1:5.000 og 1:20.000. Kort versjon til bruk i felt. Artsdatabanken. ISSN 978-82-92838-47-1.
 • Framstad, Erik; Bryn, Anders; Dramstad, Wenche & Sverdrup-Thygeson, Anne (2018). Grønn infrastruktur. Landskapsøkologiske sammenhenger for å ta vare på naturmangfoldet. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-3138-1. 1410(1410).
 • Bryn, Anders & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2017). Veileder for arealdekkende kartlegging av terrestrisk natur-variasjon etter NiN i målestokk 1:5.000 og 1:20.000 - kort versjon (2.1.0b). Artsdatabanken.
 • Strand, Geir-Harald; Bryn, Anders; Engan, Gunnar; Granhus, Aksel; Svalheim, Ellen & Wallin, Hanne Gro (2016). Arealrepresentativ kartlegging og overvåking av naturtyper i Norge. Framlegg til hovedprosjekt og feltinstruks. NIBIO. ISSN 978-82-17-01732-5. 2(130). Fulltekst i vitenarkiv
 • Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Bendiksen, Egil; Jordal, Jon Bjarne & Svalheim, Ellen [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelagt for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. – Natur i Norge, Artikkel 8 (versjon 2.1.0). Artsdatabanken.
 • Strand, Geir-Harald; Bryn, Anders & Framstad, Erik (2016). Arealrepresentativ kartlegging og overvåking av naturtyper (NiN) Framlegg til metode og arbeidsopplegg. NIBIO. ISSN 978-82-17-01624-3. 2(55). Fulltekst i vitenarkiv
 • Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Viken, Knut Ole; Wollan, Anders Kvalvåg; Bryn, Anders & Halvorsen, Rune (2016). Naturtyperegistrering etter NIN 2.0 i Landsskogtakseringen. Erfaringer og resultater fra pilotprosjekt. NIBIO. ISSN 978-82-17-01589-5. 2(29). Fulltekst i vitenarkiv
 • Bryn, Anders (2015). Skjøtselsplan for verneområdene i Froan. NIBIO. ISSN 978-82-17-01494-2. 1(38).
 • Halvorsen, Rune; Bendiksen, Egil; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Jordal, Jon Bjarne & Svalheim, Ellen [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Beskrivelser av utvalgte enheter for kartlegging i målestokk 1:5000 etter NiN versjon 2.0 og artslister som viser diagnostiske arters fordeling langs viktige lokale komplekse miljøvariabler. Artsdatabanken.
 • Bryn, Anders; Flø, Bjørn Egil; Daugstad, Karoline; Dybedal, Petter & Vinge, Heidi (2013). Cultour - et forskningsprosjekt om reiseliv, kulturminner og gjengroing. Sluttrapport og konferanserapport fra NFR-prosjektet Cultour; Cultural landscapes of tourism and hospitality. Norsk institutt for skog og landskap. ISSN 978-82-311-0179-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bryn, Anders; Dramstad, Wenche & Fjellstad, Wendy Jane (2010). Mapping and Monitoring of Nordic Vegetation and Landscapes. Norsk institutt for skog og landskap. ISSN 1890-159X. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bryn, Anders & Debella-Gilo, Misganu (2008). Gjengroing i reiselivets landskap. Norsk institutt for skog og landskap. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bryn, Anders (2008). Kystlynghei i Froan. Vegetasjon, beite og skjøtsel av kulturlandskap. Norsk institutt for skog og landskap. ISSN 978-82-311-0063-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2007). Natur og kunnskapsturisme : fra studium til nye næringer Nature- and knowledgetourism : from study to new business. Høgskolen i Hedmark. ISSN 9788276716092.
 • Bryn, Anders; Haugen, Finn-Arne & Angeloff, Michael (2007). Vegetasjon, skog og biologisk mangfold i Evenes, Narvik og Tjeldsund. Ressurskartlegging i Ofoten. Norsk institutt for skog og landskap. ISSN 978-82-311-0016-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bryn, Anders; Angeloff, Michael; Bjørklund, Per K. & Haugen, Finn-Arne (2006). Vegetasjon, skog og biologisk mangfold i Ballangen. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. ISSN 82-7464-358-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Angeloff, Michael; Bjørklund, Per K.; Bryn, Anders; Hofsten, Johnny & Rekdal, Yngve (2004). Vegetasjon og skog på Vega. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. ISSN 82-7464-340-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rekdal, Yngve; Bryn, Anders & Hofsten, Johnny (2003). Vegetasjon og beite på Ringsakerfjellet. Rapport fra vegetasjonskartlegging. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. ISSN 82-7464-311-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bryn, Anders & Rekdal, Yngve (2002). Vegetasjon og beite på Venabygdsfjellet. Rapport fra vegetasjonskartlegging. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. ISSN 82-7464-298-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bryn, Anders & Rekdal, Yngve (2001). Krattknusing i utmark - Veileder for Dovre kommune. Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. mai 2012 16:15 - Sist endret 27. juni 2022 07:57