Anders Bryn

Førsteamanuensis - Geo-økologisk forskningsgruppe
Bilde av Anders Bryn
English version of this page
Telefon +47 93039782
Mobiltelefon +47 93039782 93039782
Rom 421
Brukernavn
Besøksadresse Lids hus (Botanisk museum)

Faglige interesser

 • Kartlegging av vegetasjons- og naturtyper
 • Dynamikk i tregrenser og skoggrenser
 • Utbredelsesmodellering, GIS og folkeforskning
 • Vegetasjon-atmosfære interaksjoner, dynamiske vegetasjonsmodeller.
 • Landskapsøkologi, landskapsendringer og naturforvaltning
 • Utmarksbeiting, kulturhistorie og naturbasert reiseliv

Undervisning

 • Økologisk klimatologi (GEO9915; UiO)
 • Utbredelsesmodellering (BIOS5211; UiO)
 • Klimagasser fra landbruket (SEVU; NMBU)
 • Norsk naturvariasjon (BIO4120; UiO)
 • Botanisk mangfold (BIOS2200; UiO)
 • Biologisk mangfold (BIOS1150; UiO)
 • Jordens utvikling (GEO1100; UiO)
 • Reiseliv som fenomen og næring (REIS200; NMBU)
 • Kulturlandskap og kulturhistorie (NAK111; INN)
 • Miljø, klima og teknologi (6JB100; INN)

Beste foreleser i Bio-fag 2016 – Den Gylne Pekestokk

Vinner av Hjernekraftprisen 2019, Forskerforbundet

Bakgrunn

 • Ph.D. i naturgeografi fra UiB
 • Cand. scient i botanisk økologi fra UiO
 • 2000 – 2013: forsker ved Skog og landskap
 • 2013 – pågår: Bi-stilling ved NIBIO
 • 2004 – 2011: Bi-stilling ved INN
 • 1995 – 2000: Bi-stilling i naturgeografi ved UiO

Samarbeid

 • Strategisk samarbeid med Geo-fag (UiO) om klimarelaterte utfordringer og Artsdatabanken om NiN.
 • Faglig samarbeid med UiB, NIBIO, Meteorologisk Inst., RURALIS, NMBU, INN, HVL, NIVA, NINA og SSB.
 • Samarbeider internasjonalt med Stockholm University, University of Copenhagen, University of Turku, Icelandic Institute of Natural History, National Center for Atmospheric Research (US), University of Sheffield, University of Helsinki.
 • Samarbeider med Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Fjellsenter om folkeforskning
Emneord: Folkeforskning, GIS, Klimatisk økologi, Kulturlandskap, Naturtyper, Tre- og skoggrenser, Utbredelsesmodellering, Vegetasjonskartlegging, Vegetasjonsøkologi

Publikasjoner

 • Haga, Hannah Emma Emilie Strømsrud; Nilsen, Anne-Barbi; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter & Bryn, Anders (2021). Quantification of accuracy in field‐based land cover maps: A new method to separate different components. Applied Vegetation Science.  ISSN 1402-2001.  24(2) . doi: https://doi.org/10.1111/avsc.12578
 • Horvath, Peter; Tang, Hui; Halvorsen, Rune; Stordal, Frode; Tallaksen, Lena M.; Berntsen, Terje Koren & Bryn, Anders (2021). Improving the representation of high-latitude vegetation distribution in dynamic global vegetation models. Biogeosciences.  ISSN 1726-4170.  18, s 95- 112 . doi: 10.5194/bg-18-95-2021 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Rune; Skarpaas, Olav; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Erikstad, Lars; Simensen, Trond & Lieungh, Eva (2020). Towards a systematics of ecodiversity: the Ecosyst framework. Global Ecology and Biogeography.  ISSN 1466-822X.  29(11), s 1887- 1906 . doi: 10.1111/geb.13164 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Myers-Smith, Isla H.; Kerby, Jeffrey T.; Phoenix, Gareth K.; Bjerke, Jarle W.; Epstein, Howard E.; Assmann, Jakob J.; John, Christian; Andreu-Hayles, Laia; Angers-Blondin, Sandra; Beck, Pieter S.A.; Berner, Logan T.; Bhatt, Uma S.; Björkman, Anne D.; Blok, Daan; Bryn, Anders; Christiansen, Casper Tai; Cornelissen, J. Hans C.; Cunliffe, Andrew M.; Elmendorf, Sarah C.; Forbes, Bruce C.; Goetz, Scott J.; Hollister, Robert D.; de Jong, Rogier; Loranty, Michael M.; Macias-Fauria, Marc; Maseyk, Kadmiel; Normand, Signe; Olofsson, Johan; Parker, Thomas C.; Parmentier, Frans-Jan W.; Post, Eric; Schaepman-Strub, Gabriela; Stordal, Frode; Sullivan, Patrick F.; Thomas, Haydn J.D.; Tømmervik, Hans; Treharne, Rachael; Tweedie, Craig E.; Walker, Donald A.; Wilmking, Martin & Wipf, Sonja (2020). Complexity revealed in the greening of the Arctic. Nature Climate Change.  ISSN 1758-678X.  10(2), s 106- 117 . doi: 10.1038/s41558-019-0688-1 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Simensen, Trond; Horvath, Peter; Vollering, Julien; Erikstad, Lars; Halvorsen, Rune & Bryn, Anders (2020). Composite landscape predictors improve distribution models of ecosystem types. Diversity and Distributions: A journal of biological invasions and biodiversity.  ISSN 1366-9516.  26(8), s 928- 943 . doi: 10.1111/ddi.13060 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders & Skånes, Helle (2020). Bridging theory and implementation – Testing an abstract classification system for practical mapping by field survey and 3D aerial photographic interpretation. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  73(5), s 301- 317 . doi: 10.1080/00291951.2020.1717595 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Horvath, Peter; Halvorsen, Rune; Stordal, Frode; Tallaksen, Lena Merete; Tang, Hui & Bryn, Anders (2019). Distribution modelling of vegetation types based on area frame survey data. Applied Vegetation Science.  ISSN 1402-2001.  22(4), s 547- 560 . doi: 10.1111/avsc.12451 Vis sammendrag
 • Aune, Sigrun; Bryn, Anders & Hovstad, Knut (2018). Loss of semi-natural grassland in a boreal landscape: impacts of agricultural intensification and abandonment. Journal of Land Use Science.  ISSN 1747-423X.  13(4), s 375- 390 . doi: 10.1080/1747423X.2018.1539779 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aune-Lundberg, Linda & Bryn, Anders (2018). Spatial Transferability of Vegetation Types in Distribution Models Based on Sample Surveys from an Alpine Region. Journal of Geographic Information System.  ISSN 2151-1950.  10, s 111- 141 . doi: 10.4236/jgis.2018.101005
 • Bryn, Anders & Potthoff, Kerstin (2018). Elevational treeline and forest line dynamics in Norwegian mountain areas - a review. Landscape Ecology.  ISSN 0921-2973.  33(8), s 1225- 1245 . doi: 10.1007/s10980-018-0670-8 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bryn, Anders; Strand, Geir-Harald; Angeloff, Michael & Rekdal, Yngve (2018). Land cover in Norway based on an area frame survey of vegetation types. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  72(3), s 131- 145 . doi: 10.1080/00291951.2018.1468356 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eriksen, Eva Lieungh; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Halvorsen, Rune; Aune, Sigrun; Bratli, Harald; Horvath, Peter; Volden, Inger Kristine; Wollan, Anders Kvalvåg & Bryn, Anders (2018). Point of view: error estimation in field assignment of land-cover types. Phytocoenologia.  ISSN 0340-269X.  49(2), s 135- 148 . doi: 10.1127/phyto/2018/0293 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Halvorsen, Rune & Hemsing, Lars Østby (2018). Consistency in land-cover mapping: Influence of field workers, spatial scale and classification system. Applied Vegetation Science.  ISSN 1402-2001.  21(2), s 278- 288 . doi: 10.1111/avsc.12368 Vis sammendrag
 • Bryn, Anders & Potthoff, Kerstin (2017). 20th century Betula pubescens subsp. czerepanovii tree- and forest lines in Norway. Biodiversity Data Journal.  ISSN 1314-2836.  5 . doi: 10.3897/BDJ.5.e22093 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rydsaa, Johanne Hope; Stordal, Frode; Bryn, Anders & Tallaksen, Lena M. (2017). Effects of shrub and tree cover increase on the near-surface atmosphere in northern Fennoscandia. Biogeosciences.  ISSN 1726-4170.  14(18), s 4209- 4227 . doi: 10.5194/bg-14-4209-2017 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2016). Fra landbruk til reiseliv: resultater av et desentralisert studieprogram i kunnskapsturisme. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  76, årg. 109(3), s 224- 235
 • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders & Klanderud, Kari (2016). Distribution modelling of vegetation types in the boreal-alpine ecotone. Applied Vegetation Science.  ISSN 1402-2001.  19(3), s 528- 540 . doi: 10.1111/avsc.12236 Vis sammendrag
 • Bryn, Anders; Kristoffersen, Hans P.; Angeloff, Michael; Nystuen, Ingvild; Aune-Lundberg, Linda; Endresen, Dag Terje Filip; Svindseth, Christian & Rekdal, Yngve (2015). Location of plant species in Norway gathered as a part of a survey vegetation mapping programme. Data in Brief.  ISSN 2352-3409.  5, s 589- 594 . doi: 10.1016/j.dib.2015.10.014
 • Halvorsen, Rune; Mazzoni, Sabrina; Bryn, Anders & Bakkestuen, Vegar (2015). Opportunities for improved distribution modelling practice via a strict maximum likelihood interpretation of MaxEnt. Ecography.  ISSN 0906-7590.  38(2), s 172- 183 . doi: 10.1111/ecog.00565
 • Bryn, Anders; Angeloff, Michael & Rønningen, Katrina (2014). Norske verneområder: kulturpåvirkning, avskoging og gjengroing. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  74, årg. 107(3), s 210- 222 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sang, Neil; Dramstad, Wenche & Bryn, Anders (2014). Regionality in Norwegian farmland abandonment: Inferences from production data. Applied Geography.  ISSN 0143-6228.  55, s 238- 247 . doi: 10.1016/j.apgeog.2014.09.015
 • de Wit, Heleen; Bryn, Anders; Hofgaard, Annika; Karstensen, Jonas; Kvalevåg, Maria Malene & Peters, Glen Philip (2013). Climate warming feedback from mountain birch forest expansion: Reduced albedo dominates carbon uptake. Global Change Biology.  ISSN 1354-1013.  20(7), s 2344- 2355 . doi: 10.1111/gcb.12483 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bryn, Anders; Dourojeanni, Pablo; Hemsing, Lars Østby & O'Donnell, Sejal (2012). A high-resolution GIS null model of potential forest expansion following land use changes in Norway. Scandinavian Journal of Forest Research.  ISSN 0282-7581.  28(1), s 81- 98 . doi: 10.1080/02827581.2012.689005 Vis sammendrag
 • Bryn, Anders & Hemsing, Lars Østby (2012). Impacts of land use on the vegetation in three rural landscapes of Norway. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management.  ISSN 2151-3732.  8(4), s 360- 371 . doi: 10.1080/21513732.2012.737373 Vis sammendrag
 • Hemsing, Lars Østby & Bryn, Anders (2012). Three methods for modelling potential natural vegetation (PNV) compared: A methodological case study from south-central Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  66(1), s 11- 29 . doi: 10.1080/00291951.2011.644321 Vis sammendrag
 • Kuiper, Esgo & Bryn, Anders (2012). Forest regrowth and cultural heritage sites in Norway and along the Norwegian St Olav pilgrim routes. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management.  ISSN 2151-3732.  9(1), s 54- 64 . doi: 10.1080/21513732.2012.711774 Vis sammendrag
 • Bryn, Anders & Debella-Gilo, Misganu (2011). GIS-based prognosis of potential forest regeneration affecting tourism locations and cultural landscapes in South Norway. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.  ISSN 1502-2250.  11(2), s 166- 189 . doi: 10.1080/15022250.2011.576827 Vis sammendrag
 • Bryn, Anders; Dramstad, Wenche; Fjellstad, Wendy Jane & Hofmeister, Frauke (2010). Rule-based GIS-modelling for management purposes: A case study from the islands of Froan, Sør-Trøndelag, mid-western Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  64(4), s 175- 184 . doi: 10.1080/00291951.2010.528224 Vis sammendrag
 • Bryn, Anders (2008). Recent forest limit changes in south-east Norway: Effects of climate change or regrowth after abandoned utilisation?. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  62(4), s 251- 270 . doi: 10.1080/00291950802517551
 • Bryn, Anders (2006). Vegetation mapping in Norway and a scenario for vegetation changes in a mountain district. Geographia Polonica.  ISSN 0016-7282.  79(1), s 41- 64
 • Bryn, Anders (2003). Suksesjonsenheter i kartlegging av plantediversitet. Romlige og temporære problemer. Bergen Museums skrifter.  ISSN 1502-6493.  15, s 29- 36
 • Bryn, Anders; Norderhaug, Ann & Daugstad, Karoline (2001). Re-growth effects on vascular plant richness in Norwegian, abandoned summer farm areas. Skógræktarritið.  ISSN 0257-8336.  1, s 163- 166

Se alle arbeider i Cristin

 • Bryn, Anders & Volden, Inger Kristine (2020). Biogeografi - biologiens geografi. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2158-5.  23 s.
 • Bryn, Anders; Strand, Geir-Harald; Angeloff, Michael & Rekdal, Yngve (2004). Satellite assisted land resource mapping in Norway. Jagiellonian University Press.  ISBN 83-233-1843-3.  9 s.
 • Bryn, Anders & Daugstad, Karoline (2001). Summer farming in the subalpine birch forest. United Nations Educational, scientific and Curtural organization (UNESCO).  ISBN 1-84214-054-X.  9 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Halvorsen, Rune; Wollan, Anders Kvalvåg; Bryn, Anders; Bratli, Harald & Horvath, Peter (2021). Naturtypekart etter NiN for området omkring Veia (Nedre Eiker og Øvre Eiker, Buskerud). UiO Naturhistorisk museum Rapport. 100. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Keetz, Lasse Torben; Bryn, Anders; Horvath, Peter; Skarpaas, Olav; Tallaksen, Lena M. & Zliobaite, Indre (2021). Using machine learning to model the distribution of Vegetation Types across Norway.
 • Arnesen, Tor & Bryn, Anders (2020). Fritidsboliger og skoggrensen i fjellområder. Skriftserien Høgskolen i Innlandet. 2. Vis sammendrag
 • Arnesen, Tor; Ellingsen, Winfried; Lerfald, Merethe & Bryn, Anders (2020). Vil vi opp? Omsetning av fritidsbygg i sonen mellom skog og fjell. Skriftserien Høgskolen i Innlandet. 6. Vis sammendrag
 • Bryn, Anders (2020). Gjengroing og klima. Vis sammendrag
 • Bryn, Anders; Bekkby, Trine; Dervo, Børre Kind; Dolan, Margaret & Halvorsen, Rune (2020). Hovedveileder for feltbasert kartlegging av terrestrisk, limnisk og marin naturvariasjon etter NiN.. Vis sammendrag
 • Bryn, Anders; Bele, Bolette; Sickel, Hanne; Grøva, Lise; Flaten, Ola; Eltun, Ragnar & Lunnan, Tor (2020). Er fjell-landbruket en næring i soloppgang?. Forskersonen.no. . doi: https://forskersonen.no/geografi-jord-og-skog-kronikk/er-fjell-landbruket-en-naering-i-soloppgang/1758979 Vis sammendrag
 • Bryn, Anders; Dalen, Thea Grobstok; Finne, Eirik Aasmo; Heiberg, Hanne; Nilsen, Irene Brox; Parmentier, Frans-Jan W.; Snekkenes, Christine; Stordal, Frode; Aas, Kjetil Schanke; Althuizen, Inge; Berntsen, Terje Koren; Bjerke, Jarle W.; Bright, Ryan M.; Dyrrdal, Anita Verpe; Geange, Sonya Rita; Pirk, Norbert; Puschmann, Oskar; Tang, Hui; Torma, Michal; Vollsnes, Ane Victoria; Westermann, Sebastian & Yilmaz, Yeliz (2020). Natur i endring.
 • Bryn, Anders; Hessen, Dag Olav & Stordal, Frode (2020). Før det bikker over. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 18- 19
 • Bryn, Anders & Horvath, Peter (2020). Kartlegging av NiN naturtyper i målestokk 1:5000 rundt flux-tårnet og på Hansbunuten, Finse (Vestland). UiO Naturhistorisk museum Rapport. 096. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fouilloux, Anne Claire; Tang, Hui; Lieungh, Eva; Geange, Sonya Rita; Horvath, Peter & Bryn, Anders (2020). Climate JupyterLab as an interactive tool in Galaxy.
 • Fouilloux, Anne Claire; Tang, Hui; Lieungh, Eva; Geange, Sonya Rita; Horvath, Peter & Bryn, Anders (2020). FATES on GALAXY facilitates ecologist and climate modeler collaboration.
 • Fouilloux, Anne Claire; Tang, Hui; Lieungh, Eva; Geange, Sonya Rita; Horvath, Peter & Bryn, Anders (2020). Functionally Assembled Terrestrial Ecosystem Simulator (FATES) with Community Land Model in Galaxy.
 • Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Bratli, Harald & Horvath, Peter (2020). Naturtypekart etter NiN for et område omkring Unsetsætra (Biri, Gjøvik, Oppland). UiO Naturhistorisk museum Rapport. 094. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lieungh, Eva; Bryn, Anders; Stordal, Frode; Bjerke, Jarle W.; Tonjer, Lea-Rebekka & Bright, Ryan M. (2020). Norske fjell gror igjen i et varmere klima. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 20- 21
 • Dolan, Margaret; Bekkby, Trine; Buhl-Mortensen, Pål; Andersen, Guri Sogn; van Son, Thijs Christiaan; Thormar, Jonas; Tveiten, Lise Ann; Bøe, Reidulv; Storeng, Anne Britt; Bryn, Anders & Halvorsen, Rune (2019). Phasing in use of the “Nature in Norway” (NiN) system for classification and description of nature in the marine environment – experiences, challenges and international relevance..
 • Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Dolan, Margaret; Bøe, Reidulv; Thormar, Jonas; Buhl-Mortensen, Pål; Elvenes, Sigrid; Naustvoll, Lars Johan; Mjelde, Marit; Brandrud, Tor Erik; Rinde, Eli & Bryn, Anders (2019). Feltveileder for Kartlegging av marin naturvariasjon etter NiN (2.2.0).. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Arnesen, Geir; Bendiksen, Egil; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge & Aarrestad, Per Arild (2019). Beskrivelse av kartleggingsenheter i målestokk 1:5000 etter NiN (2.2.0). Utgave 1, kartleggingsveileder nr 4.
 • Bryn, Anders (2019, 21. oktober). Beiting bra for klima. [TV].  NRK.
 • Bryn, Anders (2019, 02. januar). Ber kommunene ta hytteansvar.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Bryn, Anders (2019). Det finnes gode grunner til å beholde utmarksbasert husdyrproduksjon i fjellbygdene. Gudbrandsdølen Dagningen.  s 24- 24
 • Bryn, Anders (2019). EMERALDs forskning på vegetasjonsendringer.
 • Bryn, Anders (2019, 19. august). Fjellbjørk ved Glittertind. [TV].  NRK.
 • Bryn, Anders (2019). Folkeforskning: gull eller gråstein?.
 • Bryn, Anders (2019, 05. januar). Her kan Nøkkelen til klimaløsningen ligge.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Bryn, Anders (2019). Klimagasser og hvordan de virker i atmosfæren.
 • Bryn, Anders (2019, 19. august). Landskap i endring. [Radio].  NRK.
 • Bryn, Anders (2019). Skoggrensa i endring.
 • Bryn, Anders (2019, 14. januar). Tregrensa trekker seg oppover.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Bryn, Anders (2019, 21. januar). Tur- og fjellfolk i skogforskernes tjeneste. [Internett].  www.forskning.no.
 • Bryn, Anders (2019). Vegetasjonskart - Wikipedia. Vis sammendrag
 • Bryn, Anders (2019, 01. februar). Vil du hjelpe skogforskerne?. [Internett].  https://ung.forskning.no/.
 • Bryn, Anders & Skarpaas, Olav (2019). Folkeforskning på tregrenser. Museumsnytt.  ISSN 0027-4186.  (4), s 46- 47
 • Bryn, Anders; Volden, Inger Kristine; Horvath, Peter; Torma, Michal & Stordal, Frode (2019). Hvor raskt stiger tre- og skoggrensene i Norge? Folkeforskning i praksis..
 • Horvath, Peter; Nilsen, Anne-Barbi & Bryn, Anders (2019). Oppsett og tilrettelegging av QGIS for NiN naturtypekartlegging. UiO Naturhistorisk museum Rapport. 83. Vis sammendrag
 • Lusæter, Even; Puschmann, Oskar & Bryn, Anders (2019, 18. august). Norgesmester til besvær. [Internett].  NRK. Vis sammendrag
 • Puschmann, Oskar; Bryn, Anders & Lusæter, Even (2019, 19. august). Fjellbjørk ved Glittertind. [TV].  NRK. Vis sammendrag
 • Puschmann, Oskar; Lusæter, Even & Bryn, Anders (2019, 19. august). Tregrense på 1404 moh bekymrer. [Radio].  NRK P1 - "Her og nå".
 • Skarpaas, Olav; Eriksen, Eva Lieungh & Bryn, Anders (2019). Klimaforskning ved NHM.
 • Bryn, Anders (2018, 17. april). Albedoeffekten – den glemte faktoren i klimaregnskapet. [Tidsskrift].  Buskap.
 • Bryn, Anders (2018, 22. juni). Bli med ut og forsk.  Tidens Krav.
 • Bryn, Anders (2018, 03. august). Bli med ut å hjelp klimaforskerne.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Bryn, Anders (2018). Classification of nature – purpose and challenges.
 • Bryn, Anders (2018, 10. april). Det får være grenser!. [Tidsskrift].  Hytteliv.
 • Bryn, Anders (2018). “Enn om vi kledte fjellet”. Skog Årsaker og konsekvenser av endrede skog- og tregrenser..
 • Bryn, Anders (2018, 06. juli). Gå tur og bli «klimaforskar». [Internett].  www.fjuken.no.
 • Bryn, Anders (2018). Hva skjer med naturen i Norge? Er det sant at klimaet påvirker oss?.
 • Bryn, Anders (2018, 06. juli). Hvor er det øverste treet i regionen?.  Bladet Vesterålen.
 • Bryn, Anders (2018, 25. januar). Hyttebyggerne følger etter når tregrensa kryper høyere opp i fjellet.  Tønsberg Blad.
 • Bryn, Anders (2018, 20. juli). Jakter «grenseløse» trær.  Altaposten.
 • Bryn, Anders (2018). Kva betyr kulturlandskapet for reiselivet?.
 • Bryn, Anders (2018, 13. august). Meir myr i Noreg enn tidlegare antatt. [Internett].  www.forskning.no.
 • Bryn, Anders (2018, 13. august). Mykje meir myr enn tidlegare antatt.  Nationen.
 • Bryn, Anders (2018). Natur i endring.
 • Bryn, Anders (2018, 12. juli). No skal turgåarar bli klimaforskarar.  Sogn Avis.
 • Bryn, Anders (2018, 16. mai). Norwegen: Klimaforscher bitten Bergwanderer um Hilfe. [Internett].  www.polarkreisportal.de.
 • Bryn, Anders (2018, 14. juli). Ny app gjev turgåarar høve til å verte klimaforskarar. [Internett].  www.framtida.no.
 • Bryn, Anders (2018, 20. mai). Nå kan du også bli “klimaforsker”..  Aftenposten.
 • Bryn, Anders (2018). Paradokset ved bruk og vern av norsk natur - tap av villmarkspreget natur..
 • Bryn, Anders (2018). Sammenhenger mellom beiting, vegetasjon og atmosfære / albedoeffekter..
 • Bryn, Anders (2018, 13. februar). Skog på fjelltur. [Tidsskrift].  Fjell & Vidde.
 • Bryn, Anders (2018). Skogens ekspansjon i fjellet.
 • Bryn, Anders (2018, 14. mai). Tur på fjellet kan bli tur i skogen. [Internett].  www.dnt.no.
 • Bryn, Anders (2018, 16. juli). Turgåarar skal bli klimaforskarar.  Nationen.
 • Bryn, Anders (2018, 14. juli). Å ikke se fjellet for bare trær.  Valdres.
 • Bryn, Anders; Halvorsen, Rune & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2018). Hovedveileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon i Norge (Version 2.2.0). Utgave 1. NiN-artikkel 7..
 • Bryn, Anders; Torma, Michal; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2018). Natur i endring (mobil app for iOS og Android, tilgjengelig på norsk og engelsk).
 • Bryn, Anders; Torma, Michal; Volden, Inger Kristine & Horvath, Peter (red.) (2018). www.naturiendring.no.
 • Bryn, Anders & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2018). Veileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon etter NiN (2.2.0) i målestokk 1:5.000 og 1:20.000. Kort versjon til bruk i felt..
 • Bryn, Anders; Volden, Inger Kristine; Horvath, Peter & Torma, Michal (2018). Folkeforskning: Norge gror igjen - hva skjer i naturen og hvordan påvirkes ferdsel og opplevelser?. Vis sammendrag
 • Framstad, Erik; Bryn, Anders; Dramstad, Wenche & Sverdrup-Thygeson, Anne (2018). Grønn infrastruktur. Landskapsøkologiske sammenhenger for å ta vare på naturmangfoldet. NINA rapport. 1410. Vis sammendrag
 • Haga, Hannah Emma Emilie Strømsrud; Bryn, Anders; Nilsen, Anne-Barbi & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2018). Opplæring av nye feltkartleggere: ABC-metoden. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  78(4), s 377- 382
 • Halvorsen, Rune; Eriksen, Eva Lieungh; Wollan, Anders Kvalvåg; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Bratli, Harald & Nilsen, Anne-Barbi (2018). Forarbeid til standard for kontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN. FoU rapport 1.
 • Horvath, Peter; Halvorsen, Rune; Stordal, Frode; Tang, Hui & Bryn, Anders (2018). Distribution models of vegetation types in Norway.
 • Skarpaas, Olav; Bryn, Anders; Torma, Michal; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2018). Folkeforskning med mobil-app: tregrenser og naturmangfold.
 • Tonjer, Lea-Rebekka; Thoen, Ella & Bryn, Anders (2018). Uten soppen når ikke skogen toppen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 12- 13
 • Tonjer, Lea-Rebekka; Thoen, Ella; Morgado, Luis Neves; Mundra, Sunil; Nybakken, Line; Bryn, Anders & Kauserud, Håvard (2018). Changes in the soil fungal community across the mountain birch tree line ecotone.
 • Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Berglen; Falk, Stefanie; Bryn, Anders; Viken, Jeanette & Stordal, Frode (2018). Ozonforurensning. Klima, vegetasjon og matproduksjon.
 • Wollan, Anders Kvalvåg; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Eriksen, Eva Lieungh; Nilsen, Anne-Barbi; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter & Halvorsen, Rune (2018). Test av metoder for etterkontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN versjon 2, på Jeløya 2017. Natur i Norge FoU-Rapport 2..
 • Aune, Sigrun; Bryn, Anders & Hovstad, Knut (2017). Loss of semi-natural grasslands in the boreal region - A case study from Norway.
 • Aune-Lundberg, Linda & Bryn, Anders (2017). Predicting small scale presence of a vegetation type using distribution modelling.
 • Bryn, Anders (2017). 100 years of tree- and forest line changes in eastern Jotunheimen..
 • Bryn, Anders (2017, 03. mars). 1000 meter over havet.  Stavanger Aftenblad.
 • Bryn, Anders (2017). Communication, outreach and citizen science..
 • Bryn, Anders (2017, 17. desember). Den magiske 1000-meteren.  Oppdalingen.
 • Bryn, Anders (2017, 28. juni). Helgeland preges i stadig større grad av ugjennomtrengelig krattskog.  Helgelendingen.
 • Bryn, Anders (2017). Hva skjer med den norske naturen?.
 • Bryn, Anders (2017). Hvordan bli en bedre foredragsholder – enkle grep til bedre foredrag..
 • Bryn, Anders (2017, 20. desember). Høytliggende hytter – mange 1000 meter over havet.  Eidsvoll Ullensaker Blad.
 • Bryn, Anders (2017, 01. februar). Noen ringer faktisk for å spørre om vi har tomter som ligger høyere enn 1000 meter over havet.. [Internett].  Abito.
 • Bryn, Anders (2017, 04. februar). Nå vil vi ha hytte på snaufjellet..  Aftenposten.
 • Bryn, Anders (2017). Vegetasjon-atmosfære interaksjoner ved beiting..
 • Bryn, Anders; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2017, 17. februar). Høyest til fjells i landet.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Bryn, Anders; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2017, 06. februar). Norsk høyderekord for liten bjørk.  Varden.
 • Bryn, Anders; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2017, 07. februar). Norsk rekord for lita bjørk..  Nationen.
 • Bryn, Anders; Horvath, Peter & Volden, Inger Kristine (2017, 08. februar). Norsk rekord for liten bjørk.  Tønsberg Blad.
 • Bryn, Anders; Potthoff, Kerstin; Horvath, Peter; Volden, Inger Kristine; Tang, Hui; Berntsen, Terje Koren & Stordal, Frode (2017). Greening and browning: 100 years of tree- and forest line dynamics..
 • Bryn, Anders; Stordal, Frode; Berntsen, Terje Koren & Tang, Hui (2017). Vegetation dynamics - distribution, modelling and feedbacks..
 • Bryn, Anders & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2017). Veileder for arealdekkende kartlegging av terrestrisk natur-variasjon etter NiN i målestokk 1:5.000 og 1:20.000 - kort versjon (2.1.0b).
 • Bryn, Anders; Volden, Inger Kristine; Horvath, Peter & Stordal, Frode (2017). Skogen er på fjelltur. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 12- 13
 • Horvath, Peter; Tang, Hui; Stordal, Frode & Bryn, Anders (2017). Terrestrial vegetation ecological climatology.
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2017). Fra landbruk til reiseliv - resultater av et desentralisert studieprogram i kunnskapsturisme.
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2017). From agriculture to tourism: results from a study program in knowledge tourism.. Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway.  1, s 60- 61
 • Rydsaa, Johanne Hope; Stordal, Frode; Bryn, Anders & Tallaksen, Lena M. (2017). Effects of shrub cover changes on the near surface atmosphere in northern Fennoscandia: A model study..
 • Tang, Hui; Stordal, Frode; Berntsen, Terje Koren & Bryn, Anders (2017). Improve dynamic vegetation model of community land model in simulating Arctic vegetation and its interaction with climate..
 • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter & Bryn, Anders (2017). Optimizing the land cover mapping process in Norway..
 • Volden, Inger Kristine; Horvath, Peter & Bryn, Anders (2017). Ei historie om Lærdalsskogen.. Sogn Avis.  s 12- 12
 • Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Bendiksen, Egil; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri & Øien, Dag Inge (2016). Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelagt for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. – Natur i Norge, Artikkel 8 (versjon 2.1.0).
 • Bryn, Anders (2016, 23. september). Beitedyr best mot gjengroing.  Trønder-Avisa.
 • Bryn, Anders (2016). Ever wondered how to give a good presentation?.
 • Bryn, Anders (2016, 23. april). Husdyr i utmark bremser oppvarminga.  Nationen.
 • Bryn, Anders (2016). Kartlegging av naturtyper etter NiN.
 • Bryn, Anders (2016, 14. mars). Meir myr enn antatt.  Nationen.
 • Bryn, Anders (2016, 14. mars). Mer myr enn antatt. [Internett].  www.forskning.no.
 • Bryn, Anders (2016, 05. mai). Norges fjellandskap er dramatisk forandret. [Internett].  www.forskning.no.
 • Bryn, Anders (2016, 14. mai). Norway's mountain landscape has changed dramatically. [Internett].  Science Nordic.
 • Bryn, Anders (2016). Plans for a Climate Center at Natural History Museum.
 • Bryn, Anders (2016). Projects / research-groups at Department of Biosciences (UiO) working with terrestrial vegetation climatological ecology.
 • Bryn, Anders (2016). Systems for mapping of vegetation and nature types.
 • Bryn, Anders (2016, 22. mars). Utsiktsstøtte ikke klar.  Nationen.
 • Bryn, Anders; Rekdal, Yngve; Moen, Asbjørn & Stordal, Frode (2016). Store kunnskapshull i myra. Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 18- 18
 • Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Viken, Knut Ole; Wollan, Anders Kvalvåg; Bryn, Anders & Halvorsen, Rune (2016). Naturtyperegistrering etter NIN 2.0 i Landsskogtakseringen. Erfaringer og resultater fra pilotprosjekt. NIBIO Rapport. 29. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kvamme, Mons; Svalheim, Ellen; Bryn, Anders & Norderhaug, Ann (2016). Fremmer rovdyr-frisoner mangfold?. Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 18- 18
 • Kvamme, Mons; Svalheim, Ellen; Bryn, Anders & Norderhaug, Ann (2016). Frisoner for rovdyr kan true mangfoldet.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 26- 26
 • Kvamme, Mons; Svalheim, Ellen; Bryn, Anders & Norderhaug, Ann (2016). Vil frisoner for rovdyr fremme mangfoldet i naturen?. Bonde og småbruker.  ISSN 0801-7662.  s 3- 3
 • Potthoff, Kerstin & Bryn, Anders (2016). Tree- and forest line dynamics in Norwegian mountain areas.
 • Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael & Bryn, Anders (2016). Myr i Noreg. NIBIO POP.  ISSN 2464-1170.  2(1) Vis sammendrag
 • Strand, Geir-Harald; Bryn, Anders; Engan, Gunnar; Granhus, Aksel; Svalheim, Ellen & Wallin, Hanne Gro (2016). Arealrepresentativ kartlegging og overvåking av naturtyper i Norge. Framlegg til hovedprosjekt og feltinstruks. NIBIO Rapport. 130. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Strand, Geir-Harald; Bryn, Anders & Framstad, Erik (2016). Arealrepresentativ kartlegging og overvåking av naturtyper (NiN) Framlegg til metode og arbeidsopplegg. NIBIO Rapport. 55. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tang, Hui; Stordal, Frode; Berntsen, Terje Koren & Bryn, Anders (2016). Dynamical vegetation-atmosphere modelling of the boreal zone.
 • Aune, Sigrun; Hovstad, Knut; Bryn, Anders & Halvorsen, Rune (2015). Semi-natural grasslands in a Central Norwegian boreal landscape.
 • Bryn, Anders (2015). Botanisk hage - 200 år i nasjonens tjeneste. Kulturarven : kysten, innlandet, byen.  ISSN 0806-7023.  (71), s 10- 12
 • Bryn, Anders (2015). Kartlegging av naturtyper.
 • Bryn, Anders (2015). Klimatisk økologi.
 • Bryn, Anders (2015). Natur i Norge (NiN) kartlegging.
 • Bryn, Anders (2015). Samspillet mellom vegetasjon, mennesker og klima.
 • Bryn, Anders (2015). Skjøtselsplan for verneområdene i Froan. NIBIO Rapport. 38. Vis sammendrag
 • Bryn, Anders (2015). Veileder for kartlegging av naturtyper (NiN).
 • Bryn, Anders & Angeloff, Michael (2015). Kartmodell viser gjengroing. Fakta fra Skog og landskap.  15(17) Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bryn, Anders; Moen, Asbjørn & Halvorsen, Rune (2015). Naturvernet er ikke tjent med konfrontasjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Halvorsen, Rune; Bendiksen, Egil; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri & Øien, Dag-Inge (2015). Beskrivelser av utvalgte enheter for kartlegging i målestokk 1:5000 etter NiN versjon 2.0 og artslister som viser diagnostiske arters fordeling langs viktige lokale komplekse miljøvariabler.
 • Halvorsen, Rune; Moen, Asbjørn & Bryn, Anders (2015). Markavern på utrygg grunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 3- 3
 • Halvorsen, Rune; Moen, Asbjørn; Bryn, Anders & Ulvang, Vegar (2015). Naturvernloven blir misbrukt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 28- 29
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2015). From agriculture to knowledge tourism?. NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway.  (1), s 67- 68
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2015). Kunnskapsturisme - fra landbruk til reiseliv?.
 • Sang, Neil; Dramstad, Wenche & Bryn, Anders (2015). Agricultural land: Dimensions of land management and abandonment.
 • Bryn, Anders (2014). NiN kartlegging og generelt om naturkartlegging.
 • Bryn, Anders (2014). Radiative forcing effects of albedo versus biogenic aerosols.
 • Bryn, Anders (2014). Separating causes for range expansion at northern latitudes.
 • Bryn, Anders (2014). Splitting of mosaic vegetation type polygons using maximum entropy modelling.
 • Bryn, Anders (2014). Trender i landskapet. Framtidig bruk og partnerskap..
 • Haanshuus, Kristin & Bryn, Anders (2014). Reiselivets kulturlandskap. Kulturarven : kysten, innlandet, byen.  ISSN 0806-7023.  (69), s 26- 29
 • Bryn, Anders & Flø, Bjørn Egil (2013). Grana redder ikke klimaet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14
 • Bryn, Anders & Flø, Bjørn Egil (2013). Ikke et godt klimatiltak. Tidens Krav.
 • Bryn, Anders & Flø, Bjørn Egil (2013). Kulturlandskapet gror igjen - hva så?. Nordisk bygd.  ISSN 0908-911X.  23, s 34- 43
 • Bryn, Anders; Flø, Bjørn Egil; Daugstad, Karoline; Dybedal, Petter & Vinge, Heidi (2013). Cultour - et forskningsprosjekt om reiseliv, kulturminner og gjengroing. Sluttrapport og konferanserapport fra NFR-prosjektet Cultour; Cultural landscapes of tourism and hospitality. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bryn, Anders (2012). Kulturlandskapet gror igjen. Skog.  ISSN 1892-9990.  4, s 52- 54
 • Bryn, Anders & Hemsing, Lars Østby (2012). Freda bygninger i landskap som gror igjen. Kulturarven : kysten, innlandet, byen.  ISSN 0806-7023.  60, s 26- 27
 • Hemsing, Lars Østby & Bryn, Anders (2012). Attgroing, hytter og sau. Sau og geit.  ISSN 0036-5009.  2, s 8- 11
 • Hemsing, Lars Østby & Bryn, Anders (2012). Fjellhytter blir skogshytter. Fjell og vidde.  ISSN 0332-8775.  4, s 18- 18
 • Bryn, Anders; Bjørke, Nils T & Almquist, Knut (2011). Norge gror igjen – hva så?. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Bryn, Anders & Flø, Bjørn Egil (2011). Gjengroing i kulturlandskapet. Kulturarven : kysten, innlandet, byen.  ISSN 0806-7023.  57, s 28- 31
 • Bryn, Anders & Hemsing, Lars Østby (2011). ’Enn om vi kledte fjellet….’. Kulturarven : kysten, innlandet, byen.  ISSN 0806-7023.  57, s 25- 27
 • Bryn, Anders (2010). Bøndene holder landskapet åpent. Bonde og småbruker.  ISSN 0801-7662.  6
 • Bryn, Anders (2010). Forest limit changes in southern Norway: ways of giving casual explanations for spatiotemporal changes detected from vegetation maps, In Anders Bryn; Wenche Dramstad & Wendy Jane Fjellstad (ed.),  Mapping and Monitoring of Nordic Vegetation and Landscapes.  Norsk institutt for skog og landskap.  Artikkel.  s 25 - 28 Vis sammendrag
 • Bryn, Anders (2010). Forskere og journalister. Journalisten.  ISSN 0332-7108.  4, s 12- 12
 • Bryn, Anders; Dramstad, Wenche & Fjellstad, Wendy Jane (ed.) (2010). Mapping and Monitoring of Nordic Vegetation and Landscapes. Viten fra Skog og Landskap. 01. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bryn, Anders & Eiter, Sebastian (2010). Gjengroing i Norge: årsaker og konsekvenser. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  3-4, s 24- 29
 • Bryn, Anders & Flø, Bjørn Egil (2010). Reiseliv og kulturlandskap: CULTOUR. Kulturarven : kysten, innlandet, byen.  ISSN 0806-7023.  52, s 26- 29
 • Bryn, Anders; Flø, Bjørn Egil & Jordet, Kerstin (2010). Nasjonalparklandsbyer?. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Rekdal, Yngve & Bryn, Anders (2010). MAPPING OF VEGETATION IN NORWAY, In Anders Bryn; Wenche Dramstad & Wendy Jane Fjellstad (ed.),  Mapping and Monitoring of Nordic Vegetation and Landscapes.  Norsk institutt for skog og landskap.  Artikkel.  s 93 - 96 Vis sammendrag
 • Rønningen, Katrina; Frisvoll, Svein; Bekkby, Trine; Dramstad, Wenche; Fjellstad, Wendy Jane & Bryn, Anders (2010). Vern, forvaltning og oppdrett i uklare vernelandskap. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  2010(3-4), s 64- 74
 • Bryn, Anders (2009). Vegetation mapping and landscape changes : GIS-modelling and analysis of vegetation transitions, forest limits and expected future forest expansion. Vis sammendrag
 • Bryn, Anders; Dramstad, Wenche; Hofmeister, Frauke & Fjellstad, Wendy Jane (2009). Froan – kulturlandskap og kystlynghei i havgapet. Kulturarven : kysten, innlandet, byen.  ISSN 0806-7023.  48, s 30- 33
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2009). Hvordan bidra til distriktsutvikling. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 23
 • Bryn, Anders (2008). Kystlynghei i Froan. Vegetasjon, beite og skjøtsel av kulturlandskap. Oppdragsrapport fra Skog og Landskap. 15. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bryn, Anders & Debella-Gilo, Misganu (2008). Gjengroing i reiselivets landskap. Glimt fra Skog og landskap. 03. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bryn, Anders & Debella-Gilo, Misganu (2008). Reiseliv og gjengroing av kulturlandskap. Kulturarven : kysten, innlandet, byen.  ISSN 0806-7023.  44, s 10- 13
 • Bryn, Anders; Eik, Lars Olav & Rygg, Ola (2008). Kasjmirgeit og beiting på Golsfjellet. Nordisk bygd.  ISSN 0908-911X.  19, s 27- 33
 • Bryn, Anders & Motrøen, Terje (2008). Cand. turist. Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 18- 19 Vis sammendrag
 • Bryn, Anders (2007). Avleding av naturtyper fra vegetasjonskart. Biolog.  ISSN 0801-0722.  3, s 10- 16
 • Bryn, Anders; Haugen, Finn-Arne & Angeloff, Michael (2007). Vegetasjon, skog og biologisk mangfold i Evenes, Narvik og Tjeldsund. Ressurskartlegging i Ofoten. Oppdragsrapport fra Skog og Landskap. 05/07. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bryn, Anders & Motrøen, Terje (2007). Turisme - hva bør satses på?. Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 28
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2007). Natur og kunnskapsturisme : fra studium til nye næringer Nature- and knowledgetourism : from study to new business. Rapport (Høgskolen i Hedmark). 6. Vis sammendrag
 • Bryn, Anders; Angeloff, Michael; Bjørklund, Per K. & Haugen, Finn-Arne (2006). Vegetasjon, skog og biologisk mangfold i Ballangen. NIJOS-rapport. 02/2006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2006, 01. mars). God start for Høgskolen.
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2006, 28. januar). Høgskolen starter opp - første høgskoledag.
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2006, 22. august). Pengedryss til høgskolestudium.
 • Motrøen, Terje & Bryn, Anders (2006, 28. oktober). Åpnet Høgskole for generasjoner.
 • Bryn, Anders (2005). Verdien av kulturlandskap. Kulturarven : kysten, innlandet, byen.  ISSN 0806-7023.  34, s 58- 63
 • Bryn, Anders & Motrøen, Terje (2005). Gi turistene et meningsfylt opphold!. Kulturarven : kysten, innlandet, byen.  ISSN 0806-7023.  (33), s 3
 • Angeloff, Michael; Bjørklund, Per K.; Bryn, Anders; Hofsten, Johnny & Rekdal, Yngve (2004). Vegetasjon og skog på Vega. NIJOS-rapport. 21/04. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bryn, Anders (2004). Biologisk mangfold og husdyrbeiting i utmark. Planteforsk: Grønn kunnskap.  8(3), s 106- 126
 • Bryn, Anders (2004). Verdier i kulturlandskapet. Bondebladet.  ISSN 0332-8414.  28/29, s 20- 21
 • Bryn, Anders; Dramstad, Wenche & Fjellstad, Wendy Jane (2004). Kulturlandskap – tverrfaglige spørsmål i en biologs hverdag. Biolog.  ISSN 0801-0722.  3/4, s 4- 11
 • Bryn, Anders & Murvold, Bjørn (2003). Vegetasjon og beite på Venabygdsfjellet. Hemgrenda : Årbok for Ringebu historielag.  ISSN 0803-0995.  s 115- 123
 • Rekdal, Yngve & Bryn, Anders (2003). Vegetasjonskartlegging i fjellet. Biolog.  ISSN 0801-0722.  1, s 32- 37
 • Rekdal, Yngve; Bryn, Anders & Hofsten, Johnny (2003). Vegetasjon og beite på Ringsakerfjellet. Rapport fra vegetasjonskartlegging. NIJOS-rapport. 8/03. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rygg, Ola; Eik, Lars Olav & Bryn, Anders (2003). Beiting med kasjmirgeit på Golsfjellet. Sau og geit.  ISSN 0036-5009.  56(2), s 78- 80
 • Sickel, Hanne; Bryn, Anders; Jordal, John Bjarne & Svalheim, Ellen (2003). Trenger vi et norsk jordbruk og kulturlandskap?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Steinheim, Geir; Nordheim, Liv Astrid; Holand, Øystein; Rekdal, Yngve; Bryn, Anders & Ådnøy, Tormod (2002). Sau og kulturlandskap.
 • Bryn, Anders (2002). Effekter av husdyrbeiting på biologisk mangfold i utmarka. Biolog.  ISSN 0801-0722.  3-4, s 13- 18
 • Bryn, Anders; Hansen, Silke; Norderhaug, Ann; Rekdal, Yngve & Sickel, Hanne (2002). Veileder for krattknusing under utarbeidelse!. Sau og geit.  ISSN 0036-5009.  1, s 30- 31
 • Bryn, Anders; Jordal, John Bjarne & Svalheim, Ellen (2002). Skal kulturlandskapets artsmangfold være bondens ansvar alene?. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Bryn, Anders & Rekdal, Yngve (2002). Vegetasjon og beite på Venabygdsfjellet. Rapport fra vegetasjonskartlegging. NIJOS-rapport. 8/02. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bryn, Anders (2001). Husdyrbeiting og biologisk mangfold i utmark I. Sau og geit.  ISSN 0036-5009.  3, s 36- 39
 • Bryn, Anders (2001). Husdyrbeiting og biologisk mangfold i utmark II. Sau og geit.  ISSN 0036-5009.  4, s 32- 35
 • Bryn, Anders & Rekdal, Yngve (2001). Krattknusing i utmark - Veileder for Dovre kommune. NIJOS dokument. 22/01. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bryn, Anders (2000). Plantemangfold og gjengroing etter nedlagt seterdrift. Sau og geit.  ISSN 0036-5009.  6, s 46- 48
 • Bryn, Anders (2000). Seterdrift, gjengroing og biologisk mangfold. Seterbrukaren.  ISSN 1501-6803.  3, s 7- 7
 • Bryn, Anders & Berg, Tore (1999). Litt om sjeldne planter i Dovre. Dovrebygde.  ISSN 0802-0000.  s 63- 66
 • Bryn, Anders (1998). Grimsdalen – et seterlandskap som gror igjen. Dovrebygde.  ISSN 0802-0000.  s 67- 76
 • Bryn, Anders & Rukke, Jan (1997). Seterlandskapet glemt i kulturminneåret. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Bryn, Anders & Rukke, Jan (1997). Vern av kulturlandskapet er en viktig del av naturvernet. Verdens Natur.  ISSN 0801-633X.  4, s 13- 13

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. mai 2012 16:15 - Sist endret 31. mai 2021 14:33