Siri Birkeland

Bilde av Siri Birkeland
English version of this page
Rom 114a
Brukernavn
Besøksadresse Lids hus (Botanisk museum)
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 OSLO
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)

Jeg tar en doktorgrad i planteevolusjon ved Naturhistorisk museum og er spesielt interessert i planter tilpasset ekstreme miljøer. I mitt doktorgradsprosjekt prøver jeg å forstå hvordan noen Arktiske korsblomster har tilpasset seg et liv i Arktis. Arktiske planter har evolvert mange like tilpasninger til de ekstreme lys- og temperaturforholdene nord for polarsirkelen, og jeg er interessert i å se om dette er forårsaket at gjentakende evolusjonære mønstre på genetisk nivå (såkalt konvergent molekylær evolusjon). En stor del av mitt PhD prosjekt er også å generere et fullstending genetisk kart (genome assembly) over en Arktisk plante.  

 

Min PhD er en del av prosjektet "SpArc - Artsdannelsesgenetikk i arktiske planter og jakt på kryptiske arter i Middelhavsfloraen", hvor vi prøver å forstå den raske utviklingen av reproduktive barrierer mellom ulike Arktiske plantepopulasjoner. Prosjektet er finansiert av det Norske forskningsrådet.

 

Hovedveileder: Michael D. Nowak (Universitetet i Oslo)

Biveiledere: A. Lovisa S. Gustafsson (Universitetet i Oslo), Anne Krag Brysting (Universitetet i Oslo) og Tanja Slotte (Universitetet i Stockholm) 

Emneord: Evolusjonsbiologi, Planteevolusjon, Artsdannelsesgenetikk, Arktisk planteøkologi, Bevaringsgenetikk, Arktisk terrestrisk biologi, Øybiogeografi

Publikasjoner

 • Birkeland, Siri; Skjetne, Idunn Elisabeth Borgen; Brysting, Anne Krag; Elven, Reidar & Alsos, Inger Greve (2017). Living on the edge: conservation genetics of seven thermophilous plant species in a high Arctic archipelago. AoB Plants.  ISSN 2041-2851.  9(1) . doi: 10.1093/aobpla/plx001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Struck, Torsten H; Feder, Jeffrey L.; Bendiksby, Mika; Birkeland, Siri; Cerca De Oliveira, Josè; Gusarov, Vladimir; Kistenich, Sonja; Larsson, Karl-Henrik; Liow, Lee Hsiang; Nowak, Michael; Stedje, Brita; Bachmann, Lutz & Dimitrov, Dimitar (2017). Finding Evolutionary Processes Hidden in Cryptic Species. Trends in Ecology & Evolution.  ISSN 0169-5347.  33(3), s 153- 163 . doi: 10.1016/j.tree.2017.11.007 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Alsos, Inger Greve; Ehrich, Dorothee; Eidesen, Pernille Bronken; Solstad, Heidi Merethe; Westergaard, Kristine Bakke; Schonswetter, Peter; Tribsch, Andreas; Birkeland, Siri; Elven, Reidar & Brochmann, Christian (2015). Long-distance plant dispersal to North Atlantic islands: colonization routes and founder effect. AoB Plants.  ISSN 2041-2851.  7(1), s 1- 19 . doi: 10.1093/aobpla/plv036 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Westengen, Ola Tveitereid; Okongo, Mark Atam; Onek, Leo; Berg, Trygve; Upadhyaya, Hari; Birkeland, Siri; Khalsa, Siri-Dharma Kaur; Ring, Kristoffer Hofaker; Stenseth, Nils Christian & Brysting, Anne Krag (2014). Ethnolinguistic structuring of sorghum genetic diversity in Africa and the role of local seed systems. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  111(39), s 14100- 14105 . doi: 10.1073/pnas.1401646111 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Birkeland, Siri (2018). Hvordan har tre ulike plantearter tilpasset seg et liv i Arktis?. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Brysting, Anne Krag; Brochmann, Christian & Nowak, Michael (2018). Testing for convergent signatures of selection in Arctic plants.
 • Gustafsson, A Lovisa S; Gizaw, Abel; Birkeland, Siri; Nowak, Michael; Gelete, Desalegn Chala; Slotte, Tanja; Rieseberg, Loren & Brochmann, Christian (2018). Evolution of postzygotic reproductive isolation in Arctic and Mediterranean plants.
 • Nowak, Michael; Gustafsson, A Lovisa S; Birkeland, Siri; Gizaw, Abel; Rieseberg, Loren; Slotte, Tanja & Brochmann, Christian (2018). Has historical introgression impacted the evolution of hybrid incompatibilities between populations of the Arctic plant Draba nivalis (Brassicaceae)?.
 • Struck, Torsten H; Feder, Jeffrey L.; Bendiksby, Mika; Birkeland, Siri; Cerca De Oliveira, Josè; Gusarov, Vladimir; Kistenich, Sonja; Larsson, Karl-Henrik; Liow, Lee Hsiang; Nowak, Michael; Stedje, Brita; Bachmann, Lutz & Dimitrov, Dimitar (2018). Cryptic Species – More Than Terminological Chaos: A Reply to Heethoff. Trends in Ecology & Evolution.  ISSN 0169-5347.  33(5), s 310- 312 . doi: 10.1016/j.tree.2018.02.008
 • Birkeland, Siri (2017). Hvordan jobber man som en forsker? SpArc-prosjektet som eksempel.
 • Birkeland, Siri (2017). Lab-prosjekt for biologiklasse basert på SpArc (pollensterilitet hos Draba nivalis-hybrider).
 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Slotte, Tanja; Brysting, Anne Krag; Brochmann, Christian & Nowak, Michael (2017). Testing for convergent molecular evolution in Arctic plants.
 • Cerca de Oliveira, José; Birkeland, Siri; Magnussen, Trude & Kistenich, Sonja Daniela (2017). Forskere krangler om kryptiske arter. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Grønbech, Marit Elisabeth; Bjureke, Kristina; Bøckman, Petter; Hansen, Bitten Bolvig; Wollan, Anders Kvalvåg; Rui, Siri; Kistenich, Sonja & Birkeland, Siri (2017). Fugleaktiviteter for barn og voksne i vinterferien.
 • Gustafsson, A Lovisa S; Birkeland, Siri; Gizaw, Abel; Rieseberg, LH; Slotte, Tanja; Nowak, Michael & Brochmann, Christian (2017). Searching for genetic mechanisms of plant speciation in the Arctic.
 • Nowak, Michael; Gustafsson, A Lovisa S; Seid, Abel Gizaw; Birkeland, Siri; Rieseberg, Loren; Slotte, Tanja & Brochmann, Christian (2017). SpArc: Searching for genetic mechanisms of plant speciation in the Arctic.
 • Støstad, Hanna Nyborg; Birkeland, Siri; Delsett, Lene Liebe & Rosing-Schow, Nanna (2017). Fire råd til deg som vil knuse glasstaket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. . doi: https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/woyGG/Fire-rad-til-deg-som-vil-knuse-glasstaket
 • Birkeland, Siri (2016). Hvordan jobber man som en forsker? SpArc-prosjektet som eksempel.
 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Brysting, Anne Krag; Slotte, Tanja; Brochmann, Christian & Nowak, Michael (2016). Testing for convergent evolution of cold tolerance in Arctic plants.
 • Brysting, Anne Krag; Birkeland, Siri & Kaur Khalsa, Siri-Dharma (2012). Eksotiske frukter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. juni 2019 14:18 - Sist endret 30. juni 2019 17:01