Siri Birkeland

PhD-student
Bilde av Siri Birkeland
Rom 114a
Brukernavn
Besøksadresse Lids hus (Botanisk museum)

Jeg tar en doktorgrad i planteevolusjon ved Naturhistorisk museum og er spesielt interessert i planter tilpasset ekstreme miljøer. I mitt doktorgradsprosjekt prøver jeg å forstå hvordan noen Arktiske korsblomster har tilpasset seg et liv i Arktis. Arktiske planter har evolvert mange like tilpasninger til de ekstreme lys- og temperaturforholdene nord for polarsirkelen, og jeg er interessert i å se om dette er forårsaket at gjentakende evolusjonære mønstre på genetisk nivå (såkalt konvergent molekylær evolusjon). En stor del av mitt PhD prosjekt er også å generere et fullstending genetisk kart (genome assembly) over en Arktisk plante.  

 

Min PhD er en del av prosjektet "SpArc - Artsdannelsesgenetikk i arktiske planter og jakt på kryptiske arter i Middelhavsfloraen", hvor vi prøver å forstå den raske utviklingen av reproduktive barrierer mellom ulike Arktiske plantepopulasjoner. Prosjektet er finansiert av det Norske forskningsrådet.

 

Hovedveileder: Michael D. Nowak (Universitetet i Oslo)

Biveiledere: A. Lovisa S. Gustafsson (Universitetet i Oslo), Anne Krag Brysting (Universitetet i Oslo) og Tanja Slotte (Universitetet i Stockholm) 

Emneord: Evolusjonsbiologi, Planteevolusjon, Artsdannelsesgenetikk, Arktisk planteøkologi, Bevaringsgenetikk, Arktisk terrestrisk biologi, Øybiogeografi

Publikasjoner

 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Brysting, Anne Krag; Brochmann, Christian & Nowak, Michael (2020). Multiple Genetic Trajectories to Extreme Abiotic Stress Adaptation in Arctic Brassicaceae. Molecular biology and evolution.  ISSN 0737-4038.  37(7), s 2052- 2068 . doi: 10.1093/molbev/msaa068
 • Nowak, Michael; Birkeland, Siri; Mandáková, Terezie; Choudhury, Rimjhim Roy; Guo, Xinyi; Gustafsson, A Lovisa S; Gizaw, Abel; Schrøder-Nielsen, Audun; Fracassetti, Marco; Brysting, Anne Krag; Rieseberg, Loren; Slotte, Tanja; Parisod, Christian; Lysak, Martin A & Brochmann, Christian (2020). The genome of Draba nivalis shows signatures of adaptation to the extreme environmental stresses of the Arctic. Molecular Ecology Resources.  ISSN 1755-098X.
 • Birkeland, Siri; Skjetne, Idunn Elisabeth Borgen; Brysting, Anne Krag; Elven, Reidar & Alsos, Inger Greve (2017). Living on the edge: conservation genetics of seven thermophilous plant species in a high Arctic archipelago. AoB Plants.  ISSN 2041-2851.  9(1) . doi: 10.1093/aobpla/plx001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Struck, Torsten H; Feder, Jeffrey L.; Bendiksby, Mika; Birkeland, Siri; Cerca De Oliveira, Josè; Gusarov, Vladimir; Kistenich, Sonja; Larsson, Karl-Henrik; Liow, Lee Hsiang; Nowak, Michael; Stedje, Brita; Bachmann, Lutz & Dimitrov, Dimitar (2017). Finding Evolutionary Processes Hidden in Cryptic Species. Trends in Ecology & Evolution.  ISSN 0169-5347.  33(3), s 153- 163 . doi: 10.1016/j.tree.2017.11.007 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Alsos, Inger Greve; Ehrich, Dorothee; Eidesen, Pernille Bronken; Solstad, Heidi Merethe; Westergaard, Kristine Bakke; Schonswetter, Peter; Tribsch, Andreas; Birkeland, Siri; Elven, Reidar & Brochmann, Christian (2015). Long-distance plant dispersal to North Atlantic islands: colonization routes and founder effect. AoB Plants.  ISSN 2041-2851.  7(1), s 1- 19 . doi: 10.1093/aobpla/plv036 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Westengen, Ola Tveitereid; Okongo, Mark Atam; Onek, Leo; Berg, Trygve; Upadhyaya, Hari; Birkeland, Siri; Khalsa, Siri-Dharma Kaur; Ring, Kristoffer Hofaker; Stenseth, Nils Christian & Brysting, Anne Krag (2014). Ethnolinguistic structuring of sorghum genetic diversity in Africa and the role of local seed systems. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  111(39), s 14100- 14105 . doi: 10.1073/pnas.1401646111 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Brysting, Anne Krag; Brochmann, Christian & Nowak, Michael (2019). Same destination, but different roads? Overarching, but limited fine-scale molecular convergence in Arctic crucifers.
 • Birkeland, Siri (2018). Hvordan har tre ulike plantearter tilpasset seg et liv i Arktis?. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Brysting, Anne Krag; Brochmann, Christian & Nowak, Michael (2018). Testing for convergent signatures of selection in Arctic plants.
 • Gustafsson, A Lovisa S; Gizaw, Abel; Birkeland, Siri; Nowak, Michael; Gelete, Desalegn Chala; Slotte, Tanja; Rieseberg, Loren & Brochmann, Christian (2018). Evolution of postzygotic reproductive isolation in Arctic and Mediterranean plants.
 • Nowak, Michael; Gustafsson, A Lovisa S; Birkeland, Siri; Gizaw, Abel; Rieseberg, Loren; Slotte, Tanja & Brochmann, Christian (2018). Has historical introgression impacted the evolution of hybrid incompatibilities between populations of the Arctic plant Draba nivalis (Brassicaceae)?.
 • Struck, Torsten H; Feder, Jeffrey L.; Bendiksby, Mika; Birkeland, Siri; Cerca De Oliveira, Josè; Gusarov, Vladimir; Kistenich, Sonja; Larsson, Karl-Henrik; Liow, Lee Hsiang; Nowak, Michael; Stedje, Brita; Bachmann, Lutz & Dimitrov, Dimitar (2018). Cryptic Species – More Than Terminological Chaos: A Reply to Heethoff. Trends in Ecology & Evolution.  ISSN 0169-5347.  33(5), s 310- 312 . doi: 10.1016/j.tree.2018.02.008
 • Birkeland, Siri (2017). Hvordan jobber man som en forsker? SpArc-prosjektet som eksempel.
 • Birkeland, Siri (2017). Lab-prosjekt for biologiklasse basert på SpArc (pollensterilitet hos Draba nivalis-hybrider).
 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Slotte, Tanja; Brysting, Anne Krag; Brochmann, Christian & Nowak, Michael (2017). Testing for convergent molecular evolution in Arctic plants.
 • Cerca de Oliveira, José; Birkeland, Siri; Magnussen, Trude & Kistenich, Sonja Daniela (2017). Forskere krangler om kryptiske arter. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Grønbech, Marit Elisabeth; Bjureke, Kristina; Bøckman, Petter; Hansen, Bitten Bolvig; Wollan, Anders Kvalvåg; Rui, Siri; Kistenich, Sonja & Birkeland, Siri (2017). Fugleaktiviteter for barn og voksne i vinterferien.
 • Gustafsson, A Lovisa S; Birkeland, Siri; Gizaw, Abel; Rieseberg, LH; Slotte, Tanja; Nowak, Michael & Brochmann, Christian (2017). Searching for genetic mechanisms of plant speciation in the Arctic.
 • Nowak, Michael; Gustafsson, A Lovisa S; Seid, Abel Gizaw; Birkeland, Siri; Rieseberg, Loren; Slotte, Tanja & Brochmann, Christian (2017). SpArc: Searching for genetic mechanisms of plant speciation in the Arctic.
 • Støstad, Hanna Nyborg; Birkeland, Siri; Delsett, Lene Liebe & Rosing-Schow, Nanna (2017). Fire råd til deg som vil knuse glasstaket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. . doi: https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/woyGG/Fire-rad-til-deg-som-vil-knuse-glasstaket
 • Birkeland, Siri (2016). Hvordan jobber man som en forsker? SpArc-prosjektet som eksempel.
 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Brysting, Anne Krag; Slotte, Tanja; Brochmann, Christian & Nowak, Michael (2016). Testing for convergent evolution of cold tolerance in Arctic plants.
 • Brysting, Anne Krag; Birkeland, Siri & Kaur Khalsa, Siri-Dharma (2012). Eksotiske frukter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. juni 2019 14:18 - Sist endret 18. mai 2020 10:07