Siri Birkeland

PhD-student
Bilde av Siri Birkeland
Rom 114a
Brukernavn
Besøksadresse Lids hus (Botanisk museum)

Jeg tar en doktorgrad i planteevolusjon ved Naturhistorisk museum og er spesielt interessert i planter tilpasset ekstreme miljøer. I mitt doktorgradsprosjekt prøver jeg å forstå hvordan noen Arktiske korsblomster har tilpasset seg et liv i Arktis. Arktiske planter har evolvert mange like tilpasninger til de ekstreme lys- og temperaturforholdene nord for polarsirkelen, og jeg er interessert i å se om dette er forårsaket at gjentakende evolusjonære mønstre på genetisk nivå (såkalt konvergent molekylær evolusjon). En stor del av mitt PhD prosjekt er også å generere et fullstending genetisk kart (genome assembly) over en Arktisk plante.  

 

Min PhD er en del av prosjektet "SpArc - Artsdannelsesgenetikk i arktiske planter og jakt på kryptiske arter i Middelhavsfloraen", hvor vi prøver å forstå den raske utviklingen av reproduktive barrierer mellom ulike Arktiske plantepopulasjoner. Prosjektet er finansiert av det Norske forskningsrådet.

 

Hovedveileder: Michael D. Nowak (Universitetet i Oslo)

Biveiledere: A. Lovisa S. Gustafsson (Universitetet i Oslo), Anne Krag Brysting (Universitetet i Oslo) og Tanja Slotte (Universitetet i Stockholm) 

Emneord: Evolusjonsbiologi, Planteevolusjon, Artsdannelsesgenetikk, Arktisk planteøkologi, Bevaringsgenetikk, Arktisk terrestrisk biologi, Øybiogeografi

Publikasjoner

 • Birkeland, Siri; Slotte, Tanja; Brysting, Anne Krag; Gustafsson, Lovisa; Hvidsten, Torgeir Rhoden & Brochmann, Christian [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). What can cold-induced transcriptomes of Arctic Brassicaceae tell us about the evolution of cold tolerance? Molecular Ecology. ISSN 0962-1083. 31(16), s. 4271–4285. doi: 10.1111/mec.16581.
 • Cerca, José; Petersen, Bent; Lazaro-Guevara, José Miguel; Rivera-Colón, Angel G.; Birkeland, Siri & Vizueta, Joel [Vis alle 29 forfattere av denne artikkelen] (2022). The genomic basis of the plant island syndrome in Darwin’s giant daisies. Nature Communications. ISSN 2041-1723. 13. doi: 10.1038/s41467-022-31280-w.
 • Nowak, Michael; Birkeland, Siri; Mandáková, Terezie; Choudhury, Rimjhim Roy; Guo, Xinyi & Gustafsson, A Lovisa S [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2020). The genome of Draba nivalis shows signatures of adaptation to the extreme environmental stresses of the Arctic. Molecular Ecology Resources. ISSN 1755-098X. doi: 10.1111/1755-0998.13280.
 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Brysting, Anne Krag; Brochmann, Christian & Nowak, Michael (2020). Multiple Genetic Trajectories to Extreme Abiotic Stress Adaptation in Arctic Brassicaceae. Molecular Biology and Evolution (MBE). ISSN 0737-4038. 37(7), s. 2052–2068. doi: 10.1093/molbev/msaa068. Fulltekst i vitenarkiv
 • Struck, Torsten H; Feder, Jeffrey L.; Bendiksby, Mika; Birkeland, Siri; Cerca De Oliveira, Josè & Gusarov, Vladimir [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2017). Finding Evolutionary Processes Hidden in Cryptic Species. Trends in Ecology & Evolution. ISSN 0169-5347. 33(3), s. 153–163. doi: 10.1016/j.tree.2017.11.007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Birkeland, Siri; Skjetne, Idunn Elisabeth Borgen; Brysting, Anne Krag; Elven, Reidar & Alsos, Inger Greve (2017). Living on the edge: conservation genetics of seven thermophilous plant species in a high Arctic archipelago. AoB Plants. ISSN 2041-2851. 9(1). doi: 10.1093/aobpla/plx001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alsos, Inger Greve; Ehrich, Dorothee; Eidesen, Pernille Bronken; Solstad, Heidi Merethe; Westergaard, Kristine Bakke & Schonswetter, Peter [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Long-distance plant dispersal to North Atlantic islands: colonization routes and founder effect. AoB Plants. ISSN 2041-2851. 7(1), s. 1–19. doi: 10.1093/aobpla/plv036. Fulltekst i vitenarkiv
 • Westengen, Ola Tveitereid; Okongo, Mark Atam; Onek, Leo; Berg, Trygve; Upadhyaya, Hari & Birkeland, Siri [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2014). Ethnolinguistic structuring of sorghum genetic diversity in Africa and the role of local seed systems. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ISSN 0027-8424. 111(39), s. 14100–14105. doi: 10.1073/pnas.1401646111.

Se alle arbeider i Cristin

 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Gizaw, Abel ; Chala, Desalegn ; Fraccasetti, Marco & Brazier, Thomas [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). What drives the rapid buildup of sterility barriers in the Arctic crucifer Draba nivalis?
 • Birkeland, Siri; Soldado, Eduardo Rodriguez ; Vandepoele, Klaas; Carracedo, Zulema; Street, Nathaniel R. & Hvidsten, Torgeir Rhoden (2022). What makes a tree a tree? Evolution of the gene regulatory network underlying wood formation.
 • Birkeland, Siri & Delsett, Lene Liebe (2021). Tøyen kan ikke vente lenger. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Danielsen, Dag Inge & Birkeland, Siri (2021). Hun avdekker arktiske planters frosne hemmeligheter. Titan.uio.no.
 • Birkeland, Siri; Slotte, Tanja; Brochmann, Christian; Brysting, Anne Krag; Gustafsson, Lovisa & Nowak, Michael D (2021). What can the cold-induced transcriptomes of Arctic Brassicaceae tell us about the evolution of cold tolerance?
 • Danielsen, Dag Inge & Birkeland, Siri (2021). Hvordan klarer plantene seg i ekstrem kulde i Arktis? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Brysting, Anne Krag; Brochmann, Christian & Nowak, Michael (2019). Same destination, but different roads? Overarching, but limited fine-scale molecular convergence in Arctic crucifers.
 • Nowak, Michael; Gustafsson, A Lovisa S; Birkeland, Siri; Gizaw, Abel ; Rieseberg, Loren & Slotte, Tanja [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Has historical introgression impacted the evolution of hybrid incompatibilities between populations of the Arctic plant Draba nivalis (Brassicaceae)? .
 • Gustafsson, A Lovisa S; Gizaw, Abel ; Birkeland, Siri; Nowak, Michael; Gelete, Desalegn Chala & Slotte, Tanja [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Evolution of postzygotic reproductive isolation in Arctic and Mediterranean plants.
 • Birkeland, Siri (2018). Hvordan har tre ulike plantearter tilpasset seg et liv i Arktis? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Brysting, Anne Krag; Brochmann, Christian & Nowak, Michael (2018). Testing for convergent signatures of selection in Arctic plants.
 • Struck, Torsten H; Feder, Jeffrey L.; Bendiksby, Mika; Birkeland, Siri; Cerca De Oliveira, Josè & Gusarov, Vladimir [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2018). Cryptic Species – More Than Terminological Chaos: A Reply to Heethoff. Trends in Ecology & Evolution. ISSN 0169-5347. 33(5), s. 310–312. doi: 10.1016/j.tree.2018.02.008.
 • Nowak, Michael; Gustafsson, A Lovisa S; Seid, Abel Gizaw; Birkeland, Siri; Rieseberg, Loren & Slotte, Tanja [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). SpArc: Searching for genetic mechanisms of plant speciation in the Arctic.
 • Birkeland, Siri (2017). Lab-prosjekt for biologiklasse basert på SpArc (pollensterilitet hos Draba nivalis-hybrider).
 • Birkeland, Siri (2017). Hvordan jobber man som en forsker? SpArc-prosjektet som eksempel.
 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Slotte, Tanja; Brysting, Anne Krag; Brochmann, Christian & Nowak, Michael (2017). Testing for convergent molecular evolution in Arctic plants.
 • Støstad, Hanna Nyborg; Birkeland, Siri; Delsett, Lene Liebe & Rosing-Schow, Nanna (2017). Fire råd til deg som vil knuse glasstaket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Grønbech, Marit Elisabeth; Bjureke, Kristina; Bøckman, Petter; Hansen, Bitten Bolvig; Wollan, Anders Kvalvåg & Rui, Siri [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Fugleaktiviteter for barn og voksne i vinterferien.
 • Gustafsson, A Lovisa S; Birkeland, Siri; Gizaw, Abel ; Rieseberg, LH; Slotte, Tanja & Nowak, Michael [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Searching for genetic mechanisms of plant speciation in the Arctic.
 • Cerca de Oliveira, José; Birkeland, Siri; Magnussen, Trude & Kistenich, Sonja Daniela (2017). Forskere krangler om kryptiske arter. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Birkeland, Siri (2016). Hvordan jobber man som en forsker? SpArc-prosjektet som eksempel.
 • Birkeland, Siri; Gustafsson, A Lovisa S; Brysting, Anne Krag; Slotte, Tanja; Brochmann, Christian & Nowak, Michael (2016). Testing for convergent evolution of cold tolerance in Arctic plants.
 • Brysting, Anne Krag; Birkeland, Siri & Kaur Khalsa, Siri-Dharma (2012). Eksotiske frukter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. juni 2019 14:18 - Sist endret 6. apr. 2022 13:54