Oslo- og Valle-meteorittene er nå "offisielt" klassifisert og registrert

De to nyeste meteoritter funnet i Norge “Oslo” og “Valle” er nå klassifisert og registrert i en internasjonal database over meteoritter. Selv om disse meteorittene har vært kjente lenge er det først nå når de er klassifisert at vitenskapen betrakter dem som virkelige meteoritter.

Bildet kan inneholde: stein, tåkeberg, mineral, geologi, metall.

“Oslo” meteoritten. Foto: Øivind Thoresen

Oslo-meteoritten falt ned mars 2012, hvorav et stykke av den på et halvt kilo laget hull i taket på en hytte i Rodeløkka kolonihage (se nyhet/VG). Etter det første funnet er 10 andre fragmenter av meteoritten funnet rundt omkring i Oslo-området.

Bildet kan inneholde: tre, av, merker i treverket.
Del av taket fra kolonihagen på Rodeløkka som ble ødelagt av “Oslo” meteoritten. Foto: NHM

Det er sjelden at meteoritter faller ned i en hovedstad, dette var andre gang, og attpåtil, meteroritten falt ned få hundre meter fra Naturhistorisk museum.
Flere studier av meteorittene har nå ført til klassifisering og offisiell registrering.

Fra begynnelsen av solsystemet

Ulike analyser av fragmenter fra Oslo-meteoritten har resultert i at den er klassifisert som en normal kondritt av typen H. Kondritter er steinmeteoritter som inneholder små kuler (kondruler), som er dannet helt tilbake i solsystemets begynnelse.

Denne typen meteoritter kalles "normal" fordi 90 % av meteorittene vi finner på Jorda er av denne typen. Klassifiseringen H betyr at den har et høyt innhold av jern.

Den 5 kilo tunge Valle-meteoritten

Valle-meteoritten er en enkel meteoritt på nesten 5 kg. Den ble delt i to stykker da den treff jorda. Den ble funnet i 2013 i et åpent fjellområde i Valle, Aust-Agder. Selv om ingen så den falt ned passer posisjonen hvor den ble funnet med en ildkule observert av Norske Meteornettverk i 2012.

Valle-meteoritten er klassifisert som en H-type normal kondritt, dette er den samme klassifiseringen som Oslo-meteoritten har.

Valle-meteoritten. Se større bilde. Foto: Øivind Thoresen

Klassifikasjonen av de to meteoritter ble ledet av Agata Krzesińska forsker ved CEED og Henrik Friis, kurator ved NHM.

Oslo- and Valle-meteorittene er nå inkludert i den internasjonale Meteorite Bulletin Databasen over godkjente meteoritter, driftet av The Meteoritical Society, en organisasjon etablert i 1933. 

I Norge er det nå funnet 15 meteoritter som er godkjent og disse, på nær som en, finnes i samlingen ved Naturhistorisk museum og ses i utstillingen på museet på Tøyen i Oslo.

Referanse

Meteoritical Bulletin Database: Offisielt registrert 5. september 2020, Oslo-meteoriten og Valle-meteoritten.

Kontakt

Agata Krzesińska, CEED/GEO – a.m.krzesinska@geo.uio.no 

eller Henrik Friis, NHM/UiO – henrik.friis@nhm.uio.no

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 23. okt. 2020 06:52 - Sist endret 6. apr. 2022 13:50