Aktuelle saker fra Naturhistorisk museum

Bildet kan inneholde: anlegg, hjul, himmel, sykkel, dekk.
Publisert 27. okt. 2021 13:23

Til museets store overraskelse foreslo Solberg-regjeringen å skrinlegge det nye veksthuset i statsbudsjettet for 2022. Veksthuset er planlagt å bli en spektakulær attraksjon som mangler sidestykke i Norge samt å få en nøkkelrolle for kunnskapsformidling om klima- og biomangfoldskrisen. Styret ved museet oppfordrer nå den nye regjeringen og stortingsflertallet til å få veksthuset inn igjen på budsjettet for neste år.

Bildet kan inneholde: menneskekroppen, nebb, iris, fugl, terrestrisk dyr.
Publisert 22. okt. 2021 13:37

Våre dinosaurer, mineraler, bergarter og fossiler skal snart på flyttefot og vil ikke vises fram igjen før våre nye utstillinger åpner våren 2022. Benytt sjansen til å se det beste fra våre geologiske samlinger i høst, før de gjøres klar til nye utstillinger. Siste dato for å se vår Tyrannosaurs Stan er søndag 7. november. De andre objektene vil tas ned gradvis fram mot jul. 

Representanter fra Naturhistorisk museum mottar pris foran et hageanlegg i Botanisk hage
Publisert 29. sep. 2021 13:40

Følgende melding tikket nylig inn til ledelsen for Botanisk hage: «Nasjonalforeningen for folkehelse, Oslo fylkeslag har gleden av å informere om at Demensprisen 2021 går til Oldemors hage ved Botanisk hage, Naturhistorisk museum. Prisen gis for det flotte tiltaket som Oldemors hage er, og har vært gjennom mange år, for personer med demens og pårørende i Oslo.»

Fotografi av eventyrdikteren H C Andersen tatt ca 18760
Publisert 31. juli 2021 09:05

Denne sommeren er det 150 år siden eventyrdikteren H.C. Andersen ble feiret med folkefest i Botanisk hage. Bjørnstjerne Bjørnson og Jørgen Moe sto i spissen for hagefesten, med over 300 deltagere.

Bilde av botaniker med to kjempestore kålplanter, ca 2 meter høye.
Publisert 16. apr. 2021 15:37

Slektskap mellom dyrkede og ville planter spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å sikre norsk matproduksjon mot sykdommer og klimaendringer. En ny utendørs utstilling i Botanisk hage viser hvordan vekster som villeple og vill kål kan være til hjelp mot fremtidige trusler.

Bilde av gamle utstillinger med månefisk og sjiraff.
Publisert 12. apr. 2021 15:58

Å brenne opp en utslitt sjiraff fra 1800-tallet var en av oppgavene til Fridtjof Mehlum da han som 20-åring hadde sommerjobb på Zoologisk museum for 50 år siden.

Bilde av parklandskap med trær og bekk.
Publisert 7. apr. 2021 11:06

En sidegren av Tøyenbekken har fått delvis nytt løp, og en ny dam er blitt til i Botanisk hage. Målet er å skape et mer variert og attraktivt miljø for planter, dyr og mennesker - og avverge flom.

Flere gule blomster av arten solblom i blomstereng
Publisert 25. feb. 2021 15:07

Vi gratulerer Agder med valget av solblom Arnica montana som fylkesblomst. Innlandet valgte nylig skogstjerne. Tidligere har Trøndelag valgt reinrose. Nå venter vi på hva som skjer i Viken, Vestfold og Telemark og i Troms og Finnmark. 

Bildet kan inneholde: fargerikhet, stein, verden, geologi, aqua.
Publisert 14. des. 2020 07:58

Med bidrag fra Naturhistorisk museum og Senter for Jordas utvikling og dynamikk ved Universitetet i Oslo, har en gruppe europeiske forskere funnet og karakterisert et nytt mineral i Måne-meteoritten Oued Awlitis 001. Mineralet, som har fått navnet donwilhelmsitt, finnes også i små mengder i Jordas mantel, mellom 460 og 700 kilometer under overflaten.

Bildet kan inneholde: møbler, bord, rastebord, utendørsmøbler, benk.
Publisert 2. nov. 2020 13:30

Carl von Linné (1707-1778) grunnla den moderne systematikken som biologien fortsatt bygger på. Da Naturhistorisk museum fylte 200 år i 2014, ble jubileet markert med historiske benker plassert ulike steder i Botanisk hage. En av disse benkene ble oppkalt etter Linné og plassert ved systematisk hage, der plantene er plassert etter slektskap.