Aktuelle saker fra 2011

Publisert 7. des. 2011 09:18

UiO krev at regjeringa løyver 100 millionar kroner i året til rehabilitering av bygningar frå 2013 til og med 2015. Det første året skal pengane brukast på Zoologisk museum og Geologisk museum på Tøyen.

Publisert 1. des. 2011 08:00

I stortingsmeldingen «Tingenes tale» fra 2008 beskrev Kunnskapsdepartementet (KD) på en utmerket måte hvor viktige universitetsmuseene er for forskning, formidling og forvaltning av vitenskapelig materiale. Fire år senere har lite skjedd. Og manglende handling taler et tydelig språk.

Publisert 30. nov. 2011 13:00

Norge kjemper for sin selvstendighet. Som en del av dette jager student Knut Dahl fra Hakadal flodhester på den andre siden av kloden i nasjonsbyggingens tjeneste.

Publisert 30. nov. 2011 09:21

Fyrst var det forskarane som studerte henne nokre dagar, no er det det tyske publikummet som får høve til å sjå fossilet ”i levande live”.

Publisert 30. nov. 2011 09:01

Jordas indre massetransport og de ytre platebevegelsene med jordskjelv og vulkanisme er resultater av indre energiomsetning og varmetransport mot overflaten.  Selv om platetektonikken på Jorda i dag er enestående i Solsystemet vårt, har alle stjerner og planeter indre energiomsetning og varmetransport som bestemmer deres dynamikk og utvikling.

Publisert 7. nov. 2011 09:03

Forskere har avslørt trekkvirksomhet hos langhalsdinosaurer ved å analysere de gamle tennene deres. –- Det er ganske naturlig å tro at  så store dyr som dette kanskje migrerte for å få nok å spise, sier doktorgradstipendiat ved NHM, Espen Madsen Knutsen.

Publisert 21. okt. 2011 09:10

En leser lurer på om snorking noen gang kan ha hatt noen nytteverdi. – Snorking har absolutt ingen positiv funksjon i naturen, svarer Petter Bøckman.

Publisert 19. sep. 2011 09:52

Diamanter fra Brasil har fraktet mineralkorn fra over 700 kilometers dyp. De edle steinene er sjeldne prøvetakere fra jordas glødende innside. Reidar G. Trønnes ved NHM synes de superdype Juina-diamantene er fantastiske.

Publisert 19. sep. 2011 09:46

I ravklumper ligger godt bevarte fjær fra dinosaurer og fugler som levde for 70-85 millioner år siden. Funnene viser at fjærene hadde en viktig funksjon for dinosaurene.

Publisert 30. aug. 2011 09:27

Paleontologar har funne fossilet av den tidlegaste formora til dei fleste av dagens pattedyr. – Dette er eit veldig viktig funn når det gjeld tidlege pattedyr, seier paleontolog Jørn Hurum.

Publisert 29. aug. 2011 09:20

Naturhistorisk museum og Kulturhistorisk museum får fem millioner kroner til bevaring og sikring. Det er klart etter at forskningsminister Tora Aasland har fordelt ti millioner til universitetsmuseene til dette formålet.

Publisert 19. aug. 2011 13:36

Ingen andre stader stemmer kartet like godt med terrenget som i den nye Trappebakkehagen i Botanisk hage. Her er høgdestrekane malt direkte på graset.