Aktuelle saker fra 2011

Publisert 7. des. 2011 09:18

UiO krev at regjeringa løyver 100 millionar kroner i året til rehabilitering av bygningar frå 2013 til og med 2015. Det første året skal pengane brukast på Zoologisk museum og Geologisk museum på Tøyen.

Publisert 1. des. 2011 08:00

I stortingsmeldingen «Tingenes tale» fra 2008 beskrev Kunnskapsdepartementet (KD) på en utmerket måte hvor viktige universitetsmuseene er for forskning, formidling og forvaltning av vitenskapelig materiale. Fire år senere har lite skjedd. Og manglende handling taler et tydelig språk.

Publisert 29. aug. 2011 09:20

Naturhistorisk museum og Kulturhistorisk museum får fem millioner kroner til bevaring og sikring. Det er klart etter at forskningsminister Tora Aasland har fordelt ti millioner til universitetsmuseene til dette formålet.

Publisert 19. aug. 2011 13:36

Ingen andre stader stemmer kartet like godt med terrenget som i den nye Trappebakkehagen i Botanisk hage. Her er høgdestrekane malt direkte på graset.

Publisert 15. aug. 2011 13:59

Superseksuelle hannfugler blir tidligere utbrent, og det kan gi kunnskap om sammenhengen mellom evolusjon og alderdom. – Det koster å lage kjønnsceller, sier zoolog Petter Bøckman.

Bildet kan inneholde: vann, kunst, gjøre, begivenhet, sirkel.
Publisert 15. aug. 2011 13:42

Ferskt funn antyder at den 150 millioner år gamle archaeopteryx kanskje ikke likevel var verdens første fugl. − Et interessant funn, selv om det ikke rokker ved kunnskapen om at fuglene utviklet seg fra dinosaurer, sier paleontolog Espen Madsen Knutsen.

Publisert 15. aug. 2011 13:30

Spesielle hull i dinosaurenes lårbein indikerer at dinosaurene var varmblodige og aktive, i følge ny studie. − En ny angrepsvinkel som kanskje kan ha noe for seg, sier paleontolog Jørn Hurum.

Publisert 15. aug. 2011 10:25

I fangenskap blir både bikkjer og hester like tjukke som folk. Men det er nesten umulig for ville dyr å bli tjukke, forteller Petter Bøckman ved NHM.

Bildet kan inneholde: insekt, leddyr, bille, skadedyr, terrestrisk dyr.
Publisert 15. aug. 2011 10:20

Snutebillen fikk skrue i hoftebeinet lenge før det første menneske brakk lårhalsen. − En ny variant av ledd i tillegg til kuleledd og hengsleledd, sier førsteamanuensis Geir Søli ved NHM.

Publisert 16. juli 2011 22:42

Lørdag går romsonden Dawn inn i bane rundt den nest største asteroiden Vesta. Kartleggingen av asteroiden vil gi oss etterlengtet kunnskap om Solsystemets begynnelse og om dannelsen av Jorda og naboplanetene. 

Publisert 30. juni 2011 09:25

Det er registrert rundt 41 000 arter i Norge, men en ny rapport anslår at det finnes ytterligere 14 000 arter her i landet. − Skal vi øke antall kjente, registrerte arter i Norge, må vi også øke antallet kvalifiserte forskere, mener Vladimir Gusarov ved NHM.

Bildet kan inneholde: fugl, nebb, fjær, maleri, vinge.
Publisert 30. juni 2011 09:16

Forskerne har oppdaget pigmenter i fossiler av de første fuglene på kloden. − Forskningen med disse teknikkene er bare i startgropa, sier Jørn Hurum.

Bildet kan inneholde: fugl, vann, påfugl, phasianidae, nebb.
Publisert 29. juni 2011 08:31

Vi mennesker kan måpe av fuglers fabelaktige farger, men vårt synsinntrykk er ingenting mot hva fuglene selv kan se. − Hvilke farger fugler kan se, går nok hånd i hånd med evolusjonen av fargedrakten, sier Arild Johnsen.

Bildet kan inneholde: hode, fang, kjeve, utryddelse, vann.
Publisert 27. juni 2011 09:29

En ny studie viser hvordan man kan finne proteiner i flere millioner år gamle fossiler, men skeptikerne tviler fortsatt. – Jjeg tror absolutt de er på sporet av noe, sier imilertid Jørn Hurum.

Publisert 27. juni 2011 09:19

Langhalsede dinosaurer kan ha hatt sitt eget nedkjølingssystem for å takle den forhistoriske heten. – Hvor stabil kroppstemperatur et dyr klarer å holde, avhenger av størrelsen, forklarer Petter Bøckman.