Norges største naturhistoriske museum

Bilde av museumsinngangen ved Naturhistorisk museum
Inngangen til de zoologiske og geologiske utstillingene. Foto: Karsten Sund

Naturhistorisk museum består av Botanisk hage og museumsbygningene på Tøyen, i tillegg til samlingsmagasiner på Økern. Museet er en del av Universitetet i Oslo og dets historie løper tilbake til 1812, da Fredrik 6. ga Tøyen hovedgård i gave til det nyopprettede universitetet i Norge. Botanisk hage ble deretter opprettet i 1814.  

Forskning, forvaltning av vitenskapelige samlinger og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver. Vi er Norges største naturhistoriske museum med over 6 millioner naturvitenskapelige objekter. En del av disse samlingene er tilgjengelige for publikum gjennom våre utstillinger i hagen og innendørs utstillinger. Vi har ca. 160 ansatte, hvorav over 70 er ansatt i vitenskapelige stillinger fordelt på åtte forskningsgrupper innen biologi og geologi.

Vår ambisjon er å styrke museets posisjon som forsknings-, lærings- og opplevelsesarena. Sommeren 2020 åpnet vi Nordens første klimahus, med utstillinger og arrangementer om klima og klimaendringer. I 2022 åpner vi syv nye utstillinger i en av våre totalrenoverte museumsbygg. I tillegg planlegger vi ny Steinhage – en utendørs utstilling om bergarter og geologisk historie – og et nytt veksthus på over 3000 m2, som vil inneholde fem ulike klimasoner og vekster fra hele verden.

For mange er våre utstillinger og Botanisk hage det første møte med Universitetet i Oslo (UiO). Botanisk hage omfatter 150 mål, over 5000 planteslag, og har en vesentlig plass i bybildet og spiller en sentral rolle for byens befolkning. Museet har bred samfunnskontakt, og har en viktig rolle i kommunikasjonen mellom UiO og samfunnet. Gjennom formidling bringer vi opplevelser og kunnskap til publikum, skoleelever, studenter, forvaltning og andre målgrupper ved hjelp av utstillinger, foredrag, debattmøter og digitale flater.

Tap av natur er en av de største utfordringene verden står overfor. Museet er en viktig formidler av naturmangfold i Norge, og temaer knyttet til evolusjon og diversitet. I denne sammenhengen har museet en særlig rolle som formidler av forskningsbasert kunnskap.

Nøkkeltall

  • 800.000 besøkende i Botanisk hage (2019)
  • 150.000 besøkende i innendørs utstillinger (2019)
  • Over 170 ansatte, hvorav 70 er vitenskapelig ansatte