Museets bygninger

De tre opprinnelige museumsbygningene på Tøyen – Geologisk museum, Zoologisk museum og Botanisk museum – ble bygget mens professor Waldemar Christopher Brøgger var leder for Geologisk museum og samtidig universitetets rektor. Arkitekten for alle bygningene var Statens og Universitetets daværende bygningsinspektør, arkitekt Holger Sinding-Larsen. Han tegnet alt selv, fra selve bygningene til skap og møbler, alt i stram Jugendstil. Han var også arkitekten bak blant annet Universitetsbiblioteket på Solli plass (nå Nasjonalbiblioteket) og Universitetets nye aula på Karl Johan.