English version of this page

Utgravningen 2010

Deltagere

Årets utgravning hadde 14 deltakere fra 30.7-14.8:

 • Jørn Hurum (ekspedisjonsleder, NHM)
 • Bjørn Lund (tekniker, NHM)
 • Patrick Druckenmiller (forsker, Univ. of Alaska, Fairbanks)
 • Øyvind Enger (frivillig)
 • Magne Høyberget (frivillig)
 • Espen Knutsen (doktorgradsstudent, NHM)
 • Lena Kristiansen (student/frivillig)
 • Stig Larsen (frivillig)
 • Linn Novis (student/frivillig)
 • Lene Liebe (student)
 • Julie Rosseau (student)
 • Tommy Wensås (frivillig)
 • Anders Øverli (student)
 • Nille Staubo Munthe-Kaas (student)

Metanseep-/stratigrafi-teamet deltok i perioden 9.-14. august:

 • Hans Arne Nakrem (forsker, NHM)
 • Øyvind Hammer (forsker, NHM)
 • Krzysztof Hryniewicz (doktorgradsstudent, NHM)
 • Crispin T.S. Little (forsker, Univ. Leeds, UK)
 • Marine Collignon (student)

Erlend Viddal deltok fra 30.7.-6.8. for å sette opp live-feeden.

Resultater

Utgravning 1: Janus Plesiosaur 1

Dette er det mest komplette plesiosaur-skjelettet gravd ut på Svalbard til nå. Funnet omfatter et vel bevart skulderbelte, fram- og bakluffer, og en nesten komplett hals med mer enn 50 halsvirvler, et oppsiktsvekkende høyt tall. Dette er nærmest en Rosettastein for forskningen på plesiosaurene på Svalbard, siden det hjelper oss å identifisere andre funn. Dessverre lyktes det ikke å finne hodet, tross flere dagers leting.

Fra utgravningen

Utgravning 2: Ichthyosaur "Mascot"

Denne skallen ble funnet i 2009, og gravd ut i år, sammen med hals-, rygg- og halevirvler, og ikke minst for- og bakluffene, som er så viktig for klassifiseringen av ichthyosaurene. Dette eksemplaret skiler seg tydelig fra fiskeøgla som ble gravd fram i fjor, og også fra den som beskrives nedenfor ("Mikkel"). Utgravning og gjenfylling tok tolv dager.

Fra utgravningen

Utgravning 3: Ichthyosaur "Mikkel"

"Mikkel" er et eksepsjonelt funn med tanke på størrelsesforholdet mellom kroppsdelene. Mens størrelsen på ryggvirvlene kunne tyde på et voksent eksemplar på rundt fire meter, er luffene ikke større enn hos et ungdyr. Funnet inneholder også deler av skallen, men er dårlig bevart. Foreløpige undersøkelser tyder på at dette er en hittil ukjent art.

Fra utgravningen

Geologisk kartlegging og stratigrafi

Feltarbeid fra 2010 har også kastet mye nytt lys over geologiske egenskaper ved denne formasjonen, spesielt gjelder dette kalkhaugene som nå er identiserte som rester av metanseeper på bunnen av jura-havet.

I tillegg var årets feltarbeid en dokumentasjon og kartlegging av skiferlagene øglene er funnet i. Hele lagpakken ble grøftet oppover lia og det ble laget en sedimentologisk logg av alle lagene.

En overraskelse var at da vi skulle grave ut gulvet i kjøkkenteltet fant vi en lagflate med pigghuder, de beste fra Svalbard noen gang. Det ble funnet fossile sjøstjerner, slangestjerner, kråkeboller og sjøliljer.

Formidling

For første gang noensinne har en paleontologisk utgravning blitt overført direkte på nett til hele verden. National Geographic gjorde TV-opptak, i år som i fjor, og forskning.no hadde en egen journalist tilstede på utgravningen. Spitsbergen Travel organiserte dessuten daglig turer til utgravningsstedet.

Sponsorer

Spitsbergen Travel Fugro OMV
Publisert 26. okt. 2010 13:57 - Sist endret 11. apr. 2022 20:26