English version of this page

Utgravningen i 2008

Feltleiren ble lagt øst for Knorringfjellet, med utsikt mot DeGeerdalen. Hovedmålet var å grave ut en enorm pliosaur som gruppen oppdaget i 2006, men også to mindre skjeletter ble gravd ut og konservert. Som de foregående funnene var også disse fragmenterte og ukomplette, men til sammen begynner vi å danne oss et bilde av det fantastiske dyrelivet som eksisterte i havet for rundt 150 millioner år siden i dette området.

Fra utgravningen

Deltagere

 • Jørn Hurum
 • Bjørn Lund
 • Patrick Druckenmiller
 • Øyvind Enger
 • Øyvind Hammer
 • Magne Høyberget
 • Hans Arne Nakrem
 • Espen Knutsen
 • Lena Kristiansen
 • Stig Larsen
 • Tommy Wensås

Filmteam, Atlantic Production:

 • Thomas Pollock
 • Ashley Davies
Publisert 16. mars 2009 20:45 - Sist endret 11. apr. 2022 20:26