English version of this page

Ekspedisjonen 2006

Mye av den samme gjengen som i 2004 ble også med i 2006. Vi var to paleontologer og en preparant fra museet, tre studenter, to PalVenner, en amerikansk forsker og to journalister fra NRK. Ekspedisjonen hadde også i 2006 gleden av fantastisk service på logistikk fra Norsk Polarinstitutt i Longyearbyen.

Vi reiste opp i august for å fortsette vårt feltarbeid i lignende områder til der vi var i 2004. Årets ekspedisjon var en ren kartleggingsjobb uten noe utgravninger. Det vi håpet på var å finne et spennende område så tett med skjeletter at vi kunne starte fem år med utgravninger. Dette fant vi rundt Knerten og i nordøst-siden av Knorringfjellet, som er rike områder for funn av skjeletter.

Deltagere

 • Jørn Hurum
 • Hans Arne Nakrem
 • Bjørn Funke
 • Magne Høyberget
 • Lena Kristiansen
 • Roger Myren
 • Kirsti Moe
 • Espen Knutsen
 • Bjørn Lund
 • Linn Kristin Novis
 • Patrick Druckenmiller

 

 

Publisert 16. mars 2009 20:45 - Sist endret 11. apr. 2022 20:26