English version of this page

Utgravningen 2007

Øglegraverne 2007 gjennomførte en utgravningsekspedisjon 31/1-23/8-2007. Selve feltarbeidet startet 2/8 og ble avsluttet 21/8. Til sammen var 14 personer med på deler eller hele ekspedisjonen.

Disse var med:
Jørn H. Hurum (ekspedisjons leder, NHM UiO)
Patrick Druckenmiller (paleontolog Univ. of Alaska)
Espen Knutsen (paleontolog, NHM UiO)
Bjørn Lund (tekniker, NHM UiO)
Magne Høyberget (frivillig)
Bjørn Funke (frivillig)
May-Liss Knudsen (frivillig)
Linn Kristin Novis (frivillig)
Lena Kristiansen (frivillig)
Øyvind Enger (frivillig)
Stig Larsen (frivillig)
Tommy Wensås (frivillig)
Kirsti Moe (NRK, første 9 dager)
Nicolai Hernes (Exxon-Mobil, 1 uke)

Utgravningene

De tre utgravningene Sysselmannen hadde gitt tillatelse til ble alle gjennomført. Resultatene var til dels sensasjonelle.
Pliosaurus-skjelettet. Vi håpet på et komplett skjelett i denne utgravningen, men det viste seg etter tre dagers intens graving at fjellsiden hadde delvis sklidd ut slik at det som var igjen av skjelettet i skiferen var et skulderparti og en luffe. Skallen hadde dessverre erodert ut i bekken for lenge siden. Snuten vi fant i fjor var ikke begynnelsen på skallen, men det siste som raste ut. Men den massive størrelsen på knoklene vi fant gjorde at skuffelsen ikke ble så stor. Ut fra den litteraturen vi hadde tilgjengelig er funnet allikevel sensasjonelt. Overarmsbeinet er 1 meter langt, noe som er over dobbelt så stort som hos kjente funn fra England (46cm), og like stort som den største pliosauren av de alle Kronosaurus fra Australia. Kronosaurus er yngre, så det kan ikke være denne kjente formen. Vi tror nå vi har funnet en ny stor rovøgle, som i løpet av et par år vil få et navn og en vitenskaplig beskrivelse. Oppbevaring: veldig dårlige knokler i løs skifer, krever mye konservering før de kan forskes på og stilles ut. Knokler funnet: 10-15 ryggvirvler, deler av et skulderblad (coracoid), overarmsbein, 4-5 håndrotsbein, fingre, ribbein og mageribber. Feltkode: BjornF002.

 

Plesiosaurus (Kimmerosaurus?). Dette skjelettet besto av en bakpart av en mellomstor svaneøgle. Oppbevaring: veldig gode knokler og et virkelig bra utstillingsobjekt. Knokler funnet: ca 20 virvler, komplett hofteparti, lårbein, luffedeler, ribbein. Feltkode: Espen 003.

Ichthyosaurus. Dette skjelettet viste det seg å være lite igjen av innover i fjellet, men en komplett hofte med alle knoklene på plass er uvanlig for fiskeøgler. Oppbevaring: gode knokler, noe deformert av utsklidning. Knokler funnet: komplett hale, komplett hofte, noen ryggvirvler. Feltkode: Pat001.

Øglegraverne 2007. Ringer rundt de frivillige som har fått oppkalt en øgle etter seg. Fra venstre: Espen Madsen Knutsen, Stig Larsen, Magne Høyberget, May-Liss Funke, Tommy Wensaas, Bjørn Lund, Øyvind Enger, Patrick Druckenmiller, Jørn H. Hurum og Bjørn Funke. Foran: Lena Kristiansen.

Publisert 16. mars 2009 20:45 - Sist endret 11. apr. 2022 20:26