English version of this page

Ekspedisjonen 2015

250-237 millioner år gamle havøgler

Ekspedisjonen og utgravning i 2015 var en oppfølging av kartleggingen som ble gjort av Øglegraverne i 2014, samt en rekke kjente fossiler fra Svalbard som ble samlet for 150 år siden. Det betyr at vi arbeidet i avsetninger fra tidsperioden trias. Hovedmålet med ekspedisjonen var å samle inn tidlige fiskeøgler fra lokaliteter som ble kartlagt i 2014, der vi visste at det var fossiler.

Øglegraverne 2015.

Turen gikk til Flowerdalen, som både er navngitt etter en tidligere direktør på Natural History i London og fordi den sammenliknet med resten av Svalbard er rik på planter. Svensken Carl Wiman gjorde for hundre år siden gjorde den viktigste kartleggingen av de ulike fossilgruppene som finnes i området, og han delte avsetningene inn i fire lag. Årets ekspedisjon gjennomførte utgravninger i de tre yngste av disse, og vi gjorde funn på alle stedene vi hadde håpet:

 

Grippia-laget (ca. 245 millioner år gammelt)
Dette var de eldste fossilene vi fant i år, og et lag svært rikt på fossiler. Her fant vi fossiler som kan tilhøre et merkelig dyr kalt Omphalosaurus. Det er uenighet blant forskerne hva slags dyr det egentlig er og hvem dette er i slekt med. I tillegg fant vi mange andre fossiler fra havlevende dyr, og tok i alt med 400 kg beinmateriale tilbake til Naturhistorisk Museum (NHM) i Oslo.

Utgravning i Grippia-laget.

 

Nedre Saurie-laget (ca. 242 millioner år)
Her fant vi store luffeknokler og ryggvirvler etter fiskeøgler, samt små haitenner, fiskevirvler og mystiske biter vi ikke vet hva tilhører. Vi trodde egentlig overflaten var plukket rent i fjor, og ble overrasket over å finne enda flere bein. Også i år kunne vi fylle utallige poser med knokler.

Nedre Saurie. Røde sirkler viser noen av fossilfunnene.

 

Øvre Saurie-laget (ca. 238 millioner år)
Omtrent 20 meter fra teltene ble det gravd ut en 3-5 meter lang fiskeøgle som kan være fra slekten Cymbospondylus. Skjelettet ble gipset inn i seks kapper for frakt tilbake til Oslo.

Er det en Cymbospondylus?

Lenger borte i skråningen vitret flere knokkelrester ut i fjellsiden. Det ble gravd ned til det riktige laget, og under den første steinhellen lå en liten, sammenhengende fiskeøglehale som fikk navnet «Cliff». Resten av kroppen fortsatte rett inn i fjellet, men den store utgravningen som ble gjort førte kun til to nye fiskeøglevirvler, ikke et helt skjelett slik vi hadde håpet.

Imidlertid ble det funnet en annen fiskeøgle litt over Cliff. Det er en skalle, litt mage, rygg og hofte – alle viktige deler for å artsbestemme en fiskeøgle fra triasfaunaen.

Utgravning for å finne resten av Cliff.

 

En vellykket sesong
Alt i alt har vi fått med oss seks gipskapper av en svær fiskeøgle, 400 kilo med sedimenter og knokler fra et beinlag, 54 knokkelposer med ben plukket fra overflaten og sju ukomplette fiskeøgleskjeletter. Fem masterstudenter starter arbeidet med å preparere og beskrive materialet høsten 2015.

Det ble også gjennomført en kartlegging med tanke på utgravning neste år. To av benlagene vi har jobbet med, egner seg til å fortsette på neste år, og kan følges rundt Marmierfjellet mot fjellet Vikinghøgda. Vikinghøgda er kjent for å inneholde bergarter av riktig alder. Kartleggingen viste store mengder fossiler på flere steder, og det er ingen tvil om at vi har nok å finne på også til neste år.

 

Årets deltakere
Jørn Hurum, ekspedisjonsleder og professor i vertebratpaleontologi, NHM
Achim Reisdorf, forsker i tafonomi, Basel University og Naturhistorisk museum i Bern
Charlotte Sletten Bjorå, førsteamanuensis i botanikk, NHM
Lene Liebe Delsett, stipendiat i vertebratpaleontologi, NHM
Aubrey Jane Roberts, stipendiat i vertebratpaleontologi, Universitetet i Southampton i samarbeid med NHM
Victoria Engelschiøn Nash, masterstudent i vertebratpaleontologi ved NTNU i samarbeid med NHM
Ole Frederik Roaldset, masterstudent i vertebratpaleontologi ved NHM
Christina Ekeheien, masterstudent i vertebratpaleontologi ved NHM
Inghild Økland, masterstudent i vertebratpaleontologi ved NHM
Bjørn Lund, forskningstekniker ved NHM
Øyvind Enger, frivillig
Stig Larsen, frivillig
Lena Kristiansen, frivillig

 

Formidling

For å fortelle om årets ekspedisjon, skrev vi en blogg på forskning.no som fulgte ekspedisjonen (norsk) og på National Geographic sine hjemmesider (engelsk).

 

Sponsorer

  

Publisert 23. aug. 2015 20:16 - Sist endret 11. apr. 2022 20:26