English version of this page

Ekspedisjonen 2014

250-237 millioner år gamle havøgler på Svalbard

Noen av de aller første havlevende øglene fra trias-perioden (252-201 millioner år siden) i verden ble funnet av de svenske Nordenskiöld ekspedisjonene til Svalbard i 1864 og 1868. Fossilene ble blant annet samlet inn ved Vindodden i Isfjorden.

I august 2014 reiste vi tilbake til området med støtte fra National Geographic, Bayern Gas, Tullow Oil, Spitsbergen Travel og Naturhistorisk Museum. Et paleontologisk 150 års jubileum skulle markeres med nye funn og ikke minst med et forsøk på å forstå hvor i fjellsidene øglefossilene ble funnet av Nordenskiöld og senere av den svenske paleontologen Carl Wiman. Vi håpet også å kunne finne nok lokaliteter til å rettferdiggjøre flere år med utgravninger i disse spennende fjellsidene på Botneheia og Marmierfjellet.

Ekspedisjonsdeltakerne 2014
 

Hva gjør disse øglene så spennende?

For 252 millioner år siden, på grensen mellom de geologiske periodene perm og trias, døde nesten alt liv på jorda ut. Mellom 90 og 97% av alt liv ble borte, litt avhengig av hvordan du teller. For de få overlevende var mulighetene mange. I de første millionene år etter denne katastrofen forsøkte de gjenlevende dyre- og plantegruppene seg på mange forskjellige karrierevalg. Flere store grupper av øgler la på svøm og ble vannlevende, kanskje først i elver og ved strender, før de etter hvert utviklet seg til godt tilpassede svømmere i havene.

Øglefossilene Nordenskiöld fant ble lånt ut til kirurgen, geologen og fossilsamleren John Whitaker Hulke i England som da hadde jobbet med engelske øglefossiler i flere år. Han beskrev dem i 1873 som to nye arter av fiskeøgler, en stor form som Ichthyosaurus polaris og en mindre form som Ichthyosaurus nordenskioeldii. Fossilene var så fragmentariske at vi i dag ikke ville beskrevet nye arter med dem i det hele tatt. Da Carl Wiman rundt 40 år senere begynte å jobbe med dette materialet måtte han samle inn mer. Det gjorde han på tre ekspedisjoner i 1908, 1912 og 1918 med stort hell. Han fant ut at det var øgler, fisk og amfibier i fire lag fra trias-perioden på Svalbard:

  • “Fiske-nivået” som vi i dag vet er omtrent 250 millioner år gammelt
  • “Grippia-nivået” , omtrent 249 millioner år gammelt
  • “Nedre Saurie-nivået”, omtrent 247 millioner år gammelt
  • “Øvre Saurie-nivået” , omtrent 237 millioner år gammelt

Til sammen gir disse fire lagene oss et sjeldent innblikk i hva som levde i havet like etter den store katastrofen. Forskere fra hele verden reiser fortsatt til Evolutionsmuseet i Uppsala for å se på disse fossilene fra Svalbard. I forskningen på de tidlige fiskeøglene ble fort Ichthyosaurus polaris underkjent fordi det var for lite bevart av skjelettet, mens Ichthyosaurus nordenskioeldii fortsatt i dag er omstridt: Er det en egen art? Slekten har i alle fall blitt endret til Phalarodon, så den kalles nå Phalarodon nordenskioeldii. Et av målene med årets ekspedisjon var å finne en lokalitet der vi kunne grave ut mange av denne arten.

Andre øgler Wiman og mange etter han har beskrevet om og om igjen fra samlingene i Uppsala er Grippia, som av mange regnes som den første og eldste fiskeøglen, og Omphalosaurus som ingen vet hva er. Kanskje er det en fiskeøgle? Disse finnes i veldig få eksemplarer og kun som fragmenter.

 

Hva vi fant

Etter et par dager der vi gjorde oss kjent med geologien og de vanligste fossilene som muslinger og forskjellige ceratitter (eldre slektninger av ammonittene) begynte vi å finne knokler. Vi klarte for første gang å sette de fire nivåene med knokler fra Wiman sine beskrivelser inn i den moderne tolkningen av lagrekken som mange geologer publiserte sammen våren 2014. Dette var et stort framskritt og vil nå hjelpe oss og mange andre i det videre arbeidet på Svalbard. I tillegg samlet vi inn over 700 knokler fra overflaten på disse fire nivåene.

I “Fiske-nivået” fant vi fisker, ceratitter, muslinger og to skaller av panserpadder. Dette er et godt studert lag og vi tror ikke vi fant så mye nytt her. Men i   “Grippia-nivået” fant vi et beinlag som strakk seg 10 meter bortover i fjellsiden med enormt mye knokler av tidlige fiskeøgler, Omphalosaurus, haier, beinfisk og mye vi ikke vet hva er enda. Dette ser ut til å være en stormavsetning der tusenvis av knokler er vasket sammen. I det “Nedre Saurie-nivået” fant vi også mye fiskeøgler og et par biter av Omphalosaurus, men ikke hele beinlag. 

Det laget vi egentlig reiste for å finne og studere (som inneholder det Hulke kalte Ichthyosaurus nordenskioeldii), var det “Øvre Saurie nivået”. Det var også spennende: På en lokalitet kunne vi telle seks skjeletter i en fjellside, på en annen et beinlag med hundrevis av virvler.

Så vi har hatt en veldig vellykket feltsesong i 2014, og har minst to sesonger med jobb på de tre lokalitetene vi har blinket ut for videre utgravninger.

 

Deltagere

Jørn H. Hurum, Patrick Druckenmiller, Øyvind Enger, Stig Larsen, Tommy Wensås, Aubrey Jane Roberts, Magne Høyberget, Bjørn Lund, Victoria Engeschiøn Nash, Inghild Halvorsen Økland, Øyvind Hammer, Hans Arne Nakrem

 

Formidling

Også i 2014 skrev vi en blogg på forskning.no som fulgte ekspedisjonen (norsk) og på National Geographic sine hjemmesider (engelsk).

Sponsorer

Publisert 25. aug. 2014 14:58 - Sist endret 11. apr. 2022 20:26