Deltakere i Geo-økologisk forskningsgruppe (GEco)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Olav Skarpaas Professor +47 99294394 olav.skarpaas@nhm.uio.no Økologi, Naturmangfold, Populasjonsbiologi, Romlig modellering, Klimatisk økologi, Eksperimentell økologi
Rune Halvorsen Professor +47-22851629 +47-95477287 (mob) rune.halvorsen@nhm.uio.no Moser, Naturtyper, Ordinasjon, Populasjonsbiologi, Statistisk modellering, Vegetasjonsøkologi
Anders Bryn Førsteamanuensis +47-93039782 93039782 anders.bryn@nhm.uio.no Folkeforskning, GIS, Klimatisk økologi, Kulturlandskap, Naturtyper, Tre- og skoggrenser, Utbredelsesmodellering, Vegetasjonskartlegging, Vegetasjonsøkologi
Harald Bratli Førsteamanuensis +47-22851643 harald.bratli@nhm.uio.no Lav, Skjøtselseffekter, Kulturlandskap, Naturmangfold, Karplanter, Vegetasjonsøkologi
Dag Endresen Senioringeniør +47-22851654 +47-40612982 (mob) dag.endresen@nhm.uio.no Biodiversitet, Biodiversitetsinformatikk, Biogeografi, Biologisk mangfold, Datamodellering, Genetiske ressurser, GIS, Statistisk modellering, Økologi
Anne-Barbi Nilsen Forsker a.b.nilsen@nhm.uio.no GIS, kartografi, feltpc
Anders Kvalvåg Wollan Forsker +47-22851628 a.k.wollan@nhm.uio.no Naturmangfold, Biogeografi, GIS, Vegetasjonsøkologi, Naturtyper, Økologi, Hypogeiske sopp, Utbredelsesmodellering, Mykologi, Skalaavhengig variasjon, Biodiversitet
Oddvar Pedersen Senioringeniør +47-22851742 oddvar.pedersen@nhm.uio.no
Peter Horvath Stipendiat peter.horvath@geo.uio.no Økologisk klimatologi, Skoggrensen, Vegetasjons modellering, GIS
Eva Lieungh Eriksen Stipendiat +47 41187718 e.l.eriksen@nhm.uio.no Naturkartlegging, GIS, Økologi, Utbredelsesmodellering
Vegar Bakkestuen Forsker +47-22851621 +47-93466787 (mob) vegar.bakkestuen@nhm.uio.no
Åge Brabrand Forsker +47-22851729 +47-92834401 (mob) age.brabrand@nhm.uio.no
Svein Jakob Saltveit +47-22851724 +47-92834402 (mob) s.j.saltveit@nhm.uio.no Svein Jakob Saltveit
Trond Simensen +4741509167 trond.simensen@nhm.uio.no Landskap, Økologi, Modellering
Inger Volden Konsulent inger.volden@nhm.uio.no
Desalegn Chala Gelete Postdoktor +47-22851814 d.c.gelete@nhm.uio.no

Andre deltakere