Deltakere i Geo-økologisk forskningsgruppe (GEco)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Olav Skarpaas Professor +47 99294394 (mob) +47 99294394 olav.skarpaas@nhm.uio.no Økologi, Naturmangfold, Populasjonsbiologi, Romlig modellering, Klimatisk økologi, Eksperimentell økologi
Rune Halvorsen Professor +47 22851629 rune.halvorsen@nhm.uio.no Moser, Naturtyper, Ordinasjon, Populasjonsbiologi, Statistisk modellering, Vegetasjonsøkologi
Anders Bryn Førsteamanuensis +47 93039782 (mob) 93039782 anders.bryn@nhm.uio.no Folkeforskning, GIS, Klimatisk økologi, Kulturlandskap, Naturtyper, Tre- og skoggrenser, Utbredelsesmodellering, Vegetasjonskartlegging, Vegetasjonsøkologi
Harald Bratli Førsteamanuensis +47 22851643 +47 40100813 (mob) harald.bratli@nhm.uio.no Lav, Skjøtselseffekter, Kulturlandskap, Naturmangfold, Karplanter, Vegetasjonsøkologi
Dag Endresen Sjefingeniør +47 22851654 +47 40612982 (mob) dag.endresen@nhm.uio.no Forskningsdata, Datahåndtering, Biodiversitet, Biodiversitetsinformatikk, Biologisk mangfold, Datamodellering, Genetiske ressurser, Statistisk modellering
Rukaya Sarah Johaadien Overingeniør r.s.johaadien@nhm.uio.no
Anders Kvalvåg Wollan Overingeniør +47 22851628 a.k.wollan@nhm.uio.no Naturmangfold, Biogeografi, GIS, Vegetasjonsøkologi, Naturtyper, Økologi, Hypogeiske sopp, Utbredelsesmodellering, Mykologi, Skalaavhengig variasjon, Biodiversitet
Oddvar Pedersen Senioringeniør +47 22851742 +47 91 59 44 64 oddvar.pedersen@nhm.uio.no Norsk flora, Karplanter, Plantegeografi, GIS, Utforskning av norsk flora, Botanisk historie, Vegetasjonsøkologi, Strandplanter, Rødlistearter, Fremmedarter, Botaniske arkiv, samlinger og databaser
Peter Horvath Overingeniør +47 48680586 peter.horvath@nhm.uio.no Økologisk klimatologi, Vegetasjons modellering, GIS, Skoggrensen
Eva Lieungh Stipendiat +47 41187718 (mob) +47 41187718 eva.lieungh@nhm.uio.no Naturkartlegging, GIS, Økologi, Utbredelsesmodellering
Lasse Keetz Stipendiat +47 462 98 525 (mob) l.t.keetz@geo.uio.no
Adam Eindride Naas Stipendiat a.e.naas@nhm.uio.no
Michal Torma Overingeniør michal.torma@nhm.uio.no
Trond Simensen Stipendiat +47 41509167 trond.simensen@nhm.uio.no Landskap, Økologi, Modellering
Anne-Barbi Nilsen

Andre deltakere