Deltakere i Geo-økologisk forskningsgruppe (GEco)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Olav Skarpaas Professor +47 99294394 oskarpaa@uio.no Økologi, Naturmangfold, Populasjonsbiologi, Romlig modellering, Klimatisk økologi, Eksperimentell økologi
Rune Halvorsen Professor +47-22851629 +47-95477287 (mob) runeho@uio.no Moser, Naturtyper, Ordinasjon, Populasjonsbiologi, Statistisk modellering, Vegetasjonsøkologi
Anders Bryn Førsteamanuensis +47-93039782 93039782 andbryn@uio.no Folkeforskning, GIS, Klimatisk økologi, Kulturlandskap, Naturtyper, Tre- og skoggrenser, Utbredelsesmodellering, Vegetasjonskartlegging, Vegetasjonsøkologi
Harald Bratli Førsteamanuensis +47-22851643 hbratli@uio.no Lav, Skjøtselseffekter, Kulturlandskap, Naturmangfold, Karplanter, Vegetasjonsøkologi
Dag Endresen Senioringeniør +47-22851654 +47-40612982 (mob) dtendres@uio.no Biodiversitet, Biodiversitetsinformatikk, Biogeografi, Biologisk mangfold, Datamodellering, Genetiske ressurser, GIS, Statistisk modellering, Økologi
Anne-Barbi Nilsen Forsker annebarn@uio.no GIS, kartografi, feltpc
Anders Kvalvåg Wollan Forsker +47-22851628 awollan@uio.no Naturmangfold, Biogeografi, GIS, Vegetasjonsøkologi, Naturtyper, Økologi, Hypogeiske sopp, Utbredelsesmodellering, Mykologi, Skalaavhengig variasjon, Biodiversitet
Oddvar Pedersen Senioringeniør +47-22851742 odpeders@uio.no
Peter Horvath Stipendiat peterhor@uio.no Økologisk klimatologi, Skoggrensen, Vegetasjons modellering, GIS
Eva Lieungh Eriksen Stipendiat +47 41187718 evaler@uio.no Naturkartlegging, GIS, Økologi, Utbredelsesmodellering
Vegar Bakkestuen Forsker +47-22851621 +47-93466787 (mob) vegarbak@uio.no
Åge Brabrand Forsker +47-22851729 +47-92834401 (mob) abrabran@uio.no
Svein Jakob Saltveit +47-22851724 +47-92834402 (mob) sjsa@uio.no Svein Jakob Saltveit
Trond Simensen Stipendiat +47 41509167 +1 608-556-3786 (mob) trond.simensen@nhm.uio.no Landskap, Økologi, Modellering
Inger Volden Konsulent ingerkvo@uio.no
Desalegn Chala Gelete Postdoktor +47-22851814 desalecg@uio.no

Andre deltakere