Dag Endresen

Bilde av Dag Endresen
English version of this page
Telefon +47 22851654
Mobiltelefon +47 40612982
Brukernavn
Besøksadresse Administrasjonsbrakka NHM Tøyen Sars gate 1 0318 Oslo
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 Oslo

Identifikator

ORCID logo  https://orcid.org/0000-0002-2352-5497

Faglige interesser

Jeg er leder for den norske deltagernoden i ”Global Biodiversity Information Facility” (GBIF) og nestleder for GBIF-nodene i Europa. Sekretariatet for GBIF Norge er lokalisert ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Jeg bidrar også til undervisning og support knyttet til håntering av åpne artsdata, dataanalyse, geografisk informasjonsbehandling og prediksjonsmodellering for biologisk mangfold. Mine akademiske interesser inkluderer biodiversitetsinformatikk, inkludert standarder for datapublisering, geografisk informasjonsbehandling; og prediksjonsmodellering for biologisk mangfold i en økologisk sammenheng, inkludert modellering av egenskaper for nytteplantene som anvendes innen landbruket og kulturplantenes ville slektninger.

Bakgrunn

Jeg arbeidet som ”Knowledge Systems Engineer” ved det internasjonale GBIF sekretariatet i København før jeg ble nodeleder for GBIF Norge. Jeg har også tidligere erfaring som GBIF nodeleder for det Nordiske genressurssenter (NordGen) fra 2004 til 2010 og som nestleder for den koordinerende node-komiteen ved GBIF mellom 2006 og 2010. Ved den Nordiske genbanken (NGB) og Nordisk genressurssenter (NordGen, Alnarp, Sverige) jobbet jeg som IT sjef med ansvar for dokumentasjon av plantegenetiske ressurser. Mitt Ph.D. studie ved Københavns Universitet (KU LIFE, Danmark) ble gjennomført i nært samarbeide med Bioversity International (CGIAR, Roma, Italia), International Center for Agricultural Research in Dry Areas (ICARDA, Aleppo, Syria) og NordGen. Min forskning har bidratt til utvikling av en ny vitenskapelig metode navngitt som ”focused identification of germplasm strategy” (FIGS). FIGS anvendes for å identifisere og anvende en prediktiv sammenheng mellom nyttige egenskaper hos nytteplantene og det økologiske miljø der tradisjonelle landbrukssorter ble utviklet under lang tid ved anvendelse i stedbundet landbruk. For å identifisere ny genetisk diversitet nødvendig for vedlikehold og videre forbedring av de moderne landbrukssortene i landbruket utføres det omfattende feltforsøk. Ved hjelp av prediksjonsmodellering kan vi med FIGS redusere omfang med hensyn til landareal og tidsforbruk, for disse kostbare feltforsøkene.

  • Ph.D. grad fra København Universitet, 2011
  • Sivilingeniør (MSc) grad fra NTNU, 1996

Samarbeid

Emneord: Forskningsdata, Datahåndtering, Biodiversitet, Biodiversitetsinformatikk, Biologisk mangfold, Datamodellering, Genetiske ressurser, Statistisk modellering
Publisert 10. okt. 2012 17:25 - Sist endret 5. feb. 2021 11:24