Dag Endresen

Bilde av Dag Endresen
English version of this page
Telefon +47 22851654
Mobiltelefon +47 40612982
Brukernavn
Besøksadresse Administrasjonsbrakka NHM Tøyen Sars gate 1 0318 Oslo
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 Oslo

Identifikator

ORCID logo  https://orcid.org/0000-0002-2352-5497

Faglige interesser

Jeg er leder for den norske deltagernoden i ”Global Biodiversity Information Facility” (GBIF) og nestleder for GBIF-nodene i Europa. Sekretariatet for GBIF Norge er lokalisert ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Jeg bidrar også til undervisning og support knyttet til håntering av åpne artsdata, dataanalyse, geografisk informasjonsbehandling og prediksjonsmodellering for biologisk mangfold. Mine akademiske interesser inkluderer biodiversitetsinformatikk, inkludert standarder for datapublisering, geografisk informasjonsbehandling; og prediksjonsmodellering for biologisk mangfold i en økologisk sammenheng, inkludert modellering av egenskaper for nytteplantene som anvendes innen landbruket og kulturplantenes ville slektninger.

Bakgrunn

Jeg arbeidet som ”Knowledge Systems Engineer” ved det internasjonale GBIF sekretariatet i København før jeg ble nodeleder for GBIF Norge. Jeg har også tidligere erfaring som GBIF nodeleder for det Nordiske genressurssenter (NordGen) fra 2004 til 2010 og som nestleder for den koordinerende node-komiteen ved GBIF mellom 2006 og 2010. Ved den Nordiske genbanken (NGB) og Nordisk genressurssenter (NordGen, Alnarp, Sverige) jobbet jeg som IT sjef med ansvar for dokumentasjon av plantegenetiske ressurser. Mitt Ph.D. studie ved Københavns Universitet (KU LIFE, Danmark) ble gjennomført i nært samarbeide med Bioversity International (CGIAR, Roma, Italia), International Center for Agricultural Research in Dry Areas (ICARDA, Aleppo, Syria) og NordGen. Min forskning har bidratt til utvikling av en ny vitenskapelig metode navngitt som ”focused identification of germplasm strategy” (FIGS). FIGS anvendes for å identifisere og anvende en prediktiv sammenheng mellom nyttige egenskaper hos nytteplantene og det økologiske miljø der tradisjonelle landbrukssorter ble utviklet under lang tid ved anvendelse i stedbundet landbruk. For å identifisere ny genetisk diversitet nødvendig for vedlikehold og videre forbedring av de moderne landbrukssortene i landbruket utføres det omfattende feltforsøk. Ved hjelp av prediksjonsmodellering kan vi med FIGS redusere omfang med hensyn til landareal og tidsforbruk, for disse kostbare feltforsøkene.

 • Ph.D. grad fra København Universitet, 2011
 • Sivilingeniør (MSc) grad fra NTNU, 1996

Samarbeid

Emneord: Forskningsdata, Datahåndtering, Biodiversitet, Biodiversitetsinformatikk, Biologisk mangfold, Datamodellering, Genetiske ressurser, Statistisk modellering

Publikasjoner

 • Parker-Allie, Fatima; Pando, Francisco; Telenius, Anders; Ganglo, Jean C.; Vélez, Danny & Gibbons, Mark John [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2021). Towards a Post-Graduate Level Curriculum for Biodiversity Informatics. Perspectives from the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) Community. Biodiversity Data Journal. ISSN 1314-2836. 9(e68010). doi: 10.3897/BDJ.9.e68010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Prylutskyi, Oleh; Abrahamyan, Armine; Voronova, Nina; Aloyan, Tatevik; Borodin, Oleg & Darmostuk, Valerii [Vis alle 33 forfattere av denne artikkelen] (2019). BioDATA - Biodiversity Data for Internationalisation in Higher Education. Research Ideas and Outcomes (RIO). ISSN 2367-7163. 5. doi: 10.3897/rio.5.e36276. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fitzgerald, Heli; Palmé, Anna; Asdal, Åsmund; Endresen, Dag Terje Filip; Kiviharju, Elina & Lund, Birgitte [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). A regional approach to Nordic crop wild relative in situ conservation planning. Plant genetic resources. ISSN 1479-2621. 17(2), s. 196–207. doi: 10.1017/S147926211800059X. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bari, Abdallah; Khazaei, Hamid; Stoddard, Frederick L.; Street, Kenneth; Sillanpää, Mikko J. & Chaubey, Yogen P. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). In silico evaluation of plant genetic resources to search for traits for adaptation to climate change. Climatic Change. ISSN 0165-0009. 134(4), s. 667–680. doi: 10.1007/s10584-015-1541-9.
 • Bryn, Anders; Kristoffersen, Hans P.; Angeloff, Michael; Nystuen, Ingvild; Aune-Lundberg, Linda & Endresen, Dag Terje Filip [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Location of plant species in Norway gathered as a part of a survey vegetation mapping programme. Data in Brief. ISSN 2352-3409. 5, s. 589–594. doi: 10.1016/j.dib.2015.10.014.
 • Thormann, Imke; Parra-Quijano, Mauricio; Iriondo, José M.; Rubio-Teso, María Luisa; Endresen, Dag Terje Filip & Maxted, Nigel [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Two predictive characterization approaches to search for target traits in crop wild relatives and landraces. Crop Wild Relative. ISSN 1742-3694. 13(10), s. 16–18.
 • Walls, Ramona L.; Deck, John; Guralnick, Robert; Baskauf, Steve; Beaman, Reed & Blum, Stanley [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2014). Semantics in Support of Biodiversity Knowledge Discovery: An Introduction to the Biological Collections Ontology and Related Ontologies. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 9(3), s. 1–13. doi: 10.1371/journal.pone.0089606. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wieczorek, John; Bánki, Olaf; Blum, Stan; Deck, John; Döring, Markus & Dröge, Gabriele [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2013). Meeting Report: GBIF hackathon-workshop on Darwin Core and sample data (22-24 May 2013). Standards in Genomic Sciences. ISSN 1944-3277. 9(3), s. 614–627. doi: 10.4056/sigs.4898640. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bari, Abdallah; Street, Kenneth; Mackay, Michael; Endresen, Dag Terje Filip; De Pauw, Eddy & Amri, Ahmed (2012). Focused identification of germplasm strategy (FIGS) detects wheat stem rust resistance linked to environmental variables. Genetic Resources and Crop Evolution. ISSN 0925-9864. 59(7), s. 1465–1481. doi: 10.1007/s10722-011-9775-5.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Street, Kenneth; Mackay, Michael; Bari, Abdallah; Amri, Ahmed & De Pauw, Eddy [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Sources of resistance to stem rust (Ug99) in bread wheat and durum wheat identified using focused identification of germplasm strategy. Crop Science. ISSN 0011-183X. 52(2), s. 764–773. doi: 10.2135/cropsci2011.08.0427.
 • Endresen, Dag Terje Filip & Knüpffer, Helmut (2012). The Darwin Core extension for genebanks opens up new opportunities for sharing genebank data sets. Biodiversity Informatics. ISSN 1546-9735. 8, s. 11–29. doi: 10.17161/bi.v8i1.4095.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Street, Kenneth; Mackay, Michael; Bari, Abdallah & De Pauw, Eddy (2011). Predictive association between biotic stress traits and ecogeographic data for wheat and barley landraces. Crop Science. ISSN 0011-183X. 51(5), s. 2036–2055. doi: 10.2135/cropsci2010.12.0717.
 • Endresen, Dag Terje Filip (2010). Predictive association between trait data and eco-geographic data for Nordic barley landraces. Crop Science. ISSN 0011-183X. 50(6), s. 2418–2430. doi: 10.2135/cropsci2010.03.0174.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thormann, Imke; Parra-Quijano, Mauricio; Endresen, Dag Terje Filip; Rubio-Teso, María Luisa; Iriondo, José M. & Maxted, Nigel (2014). Predictive characterization of crop wild relatives and landraces: Technical guidelines version 1. Bioversity International. ISBN 978-92-9255-004-2. 40 s. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Endresen, Dag (2022). Global Biodiversity Information Facility - Free and open access to biodiversity data.
 • Belbin, Lee; Kampmeier, Gail; Endresen, Dag & Baskauf, Steve (2021). Guidelines for Review Managers of Proposed TDWG Standards.
 • Endresen, Dag (2021). Råd fra GBIF-Norge til datainfrastrukturutvalget i dialogmøte 2021-11-19.
 • Endresen, Dag (2021). Digitalisering og GBIF - Registering av samlinger i GRSciColl og Wikidata og publisering av samlingsdata i GBIF.
 • Endresen, Dag & Johaadien, Rukaya Sarah (2021). Update on BioDATA - DNA metabarcoding data management.
 • Johaadien, Rukaya Sarah; Endresen, Dag & Bakken, Vidar (2021). Norwegian GBIF marine datasets from OBIS.
 • Endresen, Dag; Johaadien, Rukaya Sarah & Bakken, Vidar (2021). Node update from GBIF Norway: Wikidata, Agent identifiers, Material Sample.
 • Goodson, Hillary; Johaadien, Rukaya Sarah; Bakken, Vidar & Endresen, Dag Terje Filip (2021). Presentation of GBIF for the Norwegian Oil & Gas environment monitoring network meeting on April 7th 2021.
 • Endresen, Dag Terje Filip (2021). Lecture on biodiversity informatics.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Johaadien, Rukaya Sarah & Bakken, Vidar (2021). Capacity development activities from GBIF Norway.
 • Endresen, Dag Terje Filip (2021). The role of biodiversity informatics in the global biodiversity information facility, GBIF.
 • Endresen, Dag Terje Filip (2020). Post-graduate symposium.
 • Endresen, Dag Terje Filip (2020). GBIF: global biodiversity information facility.
 • Endresen, Dag Terje Filip (2020). BioDATA – Biodiversity data management skills for students.
 • Endresen, Dag Terje Filip & Tykarski, Piotr (2020). GBIF region Europe and Central Asia 2020 nodes meeting.
 • de Boer, Hugo & Endresen, Dag Terje Filip (2020). GBIF, DiSSCo, and NorBIF - Vision document.
 • de Boer, Hugo & Endresen, Dag Terje Filip (2020). Network seminar for DiSSCo (Distributed System of Scientific Collections) and GBIF (Global Biodiversity Information Facility) in Norway.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Bakken, Vidar; Johaadien, Rukaya Sarah & Ihlen, Per Gerhard (2020). Møte om biologiske mangfolddata for privat sektor.
 • Yndgaard, Flemming & Endresen, Dag Terje Filip (2019). The First NGB Data Management System, the Current System and the Future Perspectives. I Yndgaard, Flemming & Solberg, Svein Øivind (Red.), 40 Years of Nordic Collaboration in Plant Genetic Resources. Nordic Genetic Resource Center. ISSN 978-91-981510-9-1. s. 98–102.
 • Endresen, Dag Terje Filip (2019). GBIF Norway after 2020?
 • Endresen, Dag Terje Filip; Borodin, Oleg & Tykarski, Piotr (2019). BioDATA: Biodiversity data for internationalization in higher education.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Tykarski, Piotr; Shashkov, Maxim; Ivanova, Natalya; Borodin, Oleg & Schigel, Dmitry [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). BioData: Data skills in biodiversity education and research in Bialowieza, Belarus.
 • Fitzgerald, Heli; Weibull, Jens; Bjureke, Kristina; Endresen, Dag Terje Filip; Hagenblad, Jenny & Hyvärinen, Marko [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Vilda kulturväxtsläktingar måste skyddas för framtiden. Hufvudstadsbladet. ISSN 0356-0724.
 • Fitzgerald, Heli; Weibull, Jens; Bjureke, Kristina; Endresen, Dag Terje Filip; Hagenblad, Jenny & Hyvärinen, Marko [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Kulturplantenes ville slektninger må reddes. Bondebladet. ISSN 0332-8414. s. 27–27.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Abrahamyan, Armine; Mirzorakhimov, Akobir; Melikyan, Andreas; Verstraete, Brecht & Schigel, Dmitry [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2019). BioDATA: Biodiversity data mobilisation and data publication training in Eurasia. Biodiversity Information Science and Standards (BISS). ISSN 2535-0897. 3(e37543). doi: 10.3897/biss.3.37543. Fulltekst i vitenarkiv
 • Endresen, Dag Terje Filip; Tykarski, Piotr; Archambeau, Anne-Sophie; Lysaght, Liam; Johaadien, Rukaya Sarah & Bakken, Vidar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). European GBIF Nodes meeting 2019 in Oslo.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Schigel, Dmitry; Shashkov, Maxim; Ivanova, Natalya; Mirzorakhimov, Akobir & Mamadalieva, Mukhabbatkhon [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). BioDATA: Course on data skills in biodiversity education and research in Dushanbe.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Russell, Laura Anne; Schigel, Dmitry; Johaadien, Rukaya Sarah; Tykarski, Piotr & Shashkov, Maxim [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). BioDATA Capacity Enhancement Training: Biodiversity Data Mobilization, Train-the-mentors.
 • Endresen, Dag Terje Filip (2019). What is open science and why is it important for students?
 • Endresen, Dag Terje Filip (2018). Mobilization of biodiversity data from the private sector.
 • Endresen, Dag Terje Filip (2018). Event core for measurement or fact data.
 • Russell, Laura; Noé, Nicolas; Pamerlon, Sophie; Endresen, Dag Terje Filip; Tykarski, Piotr & Reyserhove, Lien [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Capacity enhancement workshop on biodiversity data mobilization in the Balkans.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Russell, Laura; Schigel, Dmitry; Ekrem, Torbjørn; Willassen, Endre & Kongshavn, Katrine [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Data mobilization skills: training on mobilizing biodiversity data using GBIF and BOLD tools.
 • Endresen, Dag Terje Filip (2018). Building a national biodiversity information facility in Norway.
 • Endresen, Dag Terje Filip (2018). Event core and new data types in GBIF.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Finstad, Anders Gravbrøt; Skyttner, Markus & Nilsen, Erlend Birkeland (2018). Scientific reuse of openly published biodiversity information: Programmatic access to and analysis of primary biodiversity information using R.
 • Endresen, Dag Terje Filip (2017). UiO CEES Friday seminar: Open and reusable research data with the Global Biodiversity Information Facility (GBIF).
 • Endresen, Dag Terje Filip (2017). Chapter 42: Information, knowledge and agricultural biodiversity. I Hunter, Danny; Guarino, Luigi; Spillane, Charles & McKeown, Peter (Red.), Routledge Handbook of Agricultural Biodiversity. Routledge. ISSN 9780415746922. s. 646–661. Fulltekst i vitenarkiv
 • Endresen, Dag Terje Filip (2017). GBIF data portal, ECPGR Cereal and Forage working group meeting.
 • Oswald, Emily; Svindseth, Christian; Løfall, Bjørn Petter; Endresen, Dag Terje Filip & Hetland, Per (2017). Citizen science dugnadsportal for Telemark Botanisk Forening.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Oswald, Emily; Svindseth, Christian; Bjørn Petter, Løfall & Hetland, Per (2017). Citizen Science dugnadsportal for Telemark Botanisk Forening.
 • Endresen, Dag Terje Filip (2017). Predictive characterization of wheat and barley landraces - using GBIF-mediated data.
 • Fitzgerald, Heli; Palmé, Anna; Aronsson, Mora; Endresen, Dag Terje Filip; Weibull, Jens & Asdal, Åsmund [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Nordic Crop Wild Relative (CWR) Checklist.
 • Bari, Abdallah; Chaubey, Yogendra P.; Sillanpää, Mikko J.; Ouabbou, Hassan; Jilal, A. & Khazaei, H. [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Machine-Learning approaches to accelerate the utilization of plant genetic resources.
 • Palmé, Anna; Fitzgerald, Heli; Weibull, Jens; Asdal, Åsmund; Lund, Birgitte & Endresen, Dag Terje Filip [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). A Nordic regional approach for crop wild relative (CWR) conservation.
 • Thormann, Imke; Parra-Quijano, Mauricio; Rubio Teso, María Luisa; Endresen, Dag Terje Filip; Dias, Sonia & Iriondo, José M. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Predictive characterization methods for accessing and using CWR diversity. I Maxted, Nigel; Dulloo, Mohammad Ehsan & Ford-Lloyd, Brian V. (Red.), Enhancing crop genepool use: capturing wild relative and landrace diversity for crop improvement. CABI Publishing. ISSN 9781780646138. s. 64–77. doi: 10.1079/9781780646138.0064.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Svindseth, Christian; Valland, Nils; Koch, Wouter & Sørensen, Ole Jakob (2016). GBIF seminar om datapublisering for Nord Universitet, campus Steinkjer.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Svindseth, Christian; Valland, Nils & Grytnes, John-Arvid (2016). GBIF data publishing seminar at the Department of Biology at the University of Bergen.
 • Endresen, Dag Terje Filip (2016). Downloading species occurrence data using the GBIF web-service API.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Svindseth, Christian; Bakken, Vidar; Koch, Wouter; Henriksen, Snorre & Valland, Nils (2016). GBIF data publishing workshop in Tromsø, September 2016.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Wang, Yu-Huang; Chiang, Po-Jen & Mai, Guan-Shuo (2016). GBIF BIFA mentoring: Orientation Workshop on Mobilizing Biodiversity Data from ASEAN Protected Areas.
 • Endresen, Dag Terje Filip (2016). #HepaticaWeek April 2016, GBIF data publishing.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Brosens, Dimitri & Svindseth, Christian (2015). Data paper workshop, March 2015, Trondheim.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Svindseth, Christian; Finstad, Anders Gravbrøt & Vang, Roald (2015). Biodiversity data publishing workshop October 2015, Trondheim.
 • Endresen, Dag Terje Filip (2015). Data publication to GBIF and Artskart, presentation at the Department of Ecology and Natural Resource Management, Norwegian University of Life Sciences (NMBU).
 • Endresen, Dag Terje Filip (2015). GBIF portal API.
 • Endresen, Dag Terje Filip (2015). GBIF og crowdsourcing ved Naturhistorisk museum.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Svindseth, Christian; Timdal, Einar & Rindal, Eirik (2014). Crowdsourcing portal for transcription of label information for Norwegian natural history collections.
 • Endresen, Dag Terje Filip & Svindseth, Christian (2014). Persistent identifiers for museum specimens in Norway.
 • Endresen, Dag Terje Filip (2014). Searching for traits of resistance to crop diseases and pests in plant genetic resources.
 • Endresen, Dag Terje Filip (2014). Persistent identifiers: Connecting data.
 • Endresen, Dag Terje Filip (2014). Lansering av crowdsourcing ved NHM.
 • Endresen, Dag Terje Filip (2014). Data exchange: the Darwin core and other approaches.
 • Hilde, Zahl & Endresen, Dag Terje Filip (2014). NRK P1 Kveldsåpent 04.08.2014 Besøk fra Naturhistorisk museum. [Radio]. NRK P1 radio.
 • Thormann, Imke; Parra-Quijano, Mauricio; Iriondo, José M.; Rubio-Teso, María Luisa; Endresen, Dag Terje Filip & Dias, Sónia [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). New predictive characterization methods for accessing and using CWR diversity.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Bari, Abdallah; Street, Kenneth; Amri, Ahmed & Mackay, Michael (2014). Searching for traits of resistance to crop diseases and pests in plant genetic resources.
 • Endresen, Dag Terje Filip (2013). Darwin Core extension for germplasm data.
 • Hagedorn, Gregor; Endresen, Dag Terje Filip & Ó Tuama, Éamonn (2013). Use of Semantic MediaWiki for vocabulary management (Hackathon).
 • Endresen, Dag Terje Filip (2013). A framework for managing vocabularies.
 • Endresen, Dag Terje Filip; Ó Tuama, Éamonn & Remsen, David (2012). Knowledge Organization Systems in the GBIF work programme – recent developments.
 • Endresen, Dag Terje Filip & Ó Tuama, Éamonn (2012). Knowledge Organization System (KOS) for biodiversity information resources, GBIF KOS work programme.
 • Gaiji, Samy; Dias, Sonia; Endresen, Dag Terje Filip & Franco, Tito (2008). Building a global accession level information system in support of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) – ways forward in the Americas. Recursos Naturales y Ambiente. ISSN 1659-1216. 53, s. 126–135.
 • Rodrigues, Andrew; Endresen, Dag Terje Filip; Figueira, Rui; Villaverde, Cristina; Vega, Miguel & King, Nick [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Best Practices for Publishing Biodiversity Data from Environmental Impact Assessments. Global Biodiversity Information Facility.
 • Finstad, Anders Gravbrøt; Boer, Hugo de; Brurberg, May Bente; Dahle, Geir; Edgar, Kristin Skarsfjord & Eiler, Alexander [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2020). Kriterier for lagring av miljø-DNA prøver og data, herunder henvisning til referansemateriale. Criteria for depositing eDNA samples and data, including vouchered specimens. Miljødirektoratet.
 • Yndgaard, Flemming; Solberg, Svein Øivind; Asdal, Åsmund; von Bothmer, Roland; Brodal, Guro & Carlson-Nilsson, Ulrika [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2019). 40 Years of Nordic Collaboration in Plant Genetic Resources. Nordic Genetic Resource Center. ISSN 978-91-981510-9-1.
 • Palme, Anna; Fitzgerald, Heli; Weibull, Jens; Bjureke, Kristina; Eisto, Kaija & Endresen, Dag Terje Filip [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). Nordic Crop Wild Relative conservation: A report from two collaborative projects 2015–2019. Nordisk ministerråd. ISSN 978-92-893-6185-9. 2019(533).
 • Heughebaert, Andre; Addink, Wouter; Archambeau, Anne-Sophie; Endresen, Dag Terje Filip; Figueira, Rui & Lysaght, Liam (2018). European Bireme: EU Nodes in biodiversity reporting mechanisms. Global Biodiversity Information Facility.
 • Baskauf, Steve; Wieczorek, John; Blum, Stan; Morris, Robert A.; Rees, Jonathan & Sachs, Joel [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Vocabulary Maintenance Specification. Bioversity Information Standards (TDWG).
 • Baskauf, Steve; Hyam, Roger; Blum, Stan; Morris, Robert A.; Rees, Jonathan & Sachs, Joel [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Standards Documentation Specification. Bioversity Information Standards (TDWG).
 • Arnaud, Elizabeth; Castañeda-Álvarez, Nora Patricia; Cossi, Jean Ganglo; Endresen, Dag Terje Filip; Jahanshiri, Ebrahim & Vigouroux, Yves (2016). Final Report of the Task Group on GBIF Data Fitness for Use in Agrobiodiversity. Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Fulltekst i vitenarkiv
 • Austrheim, Gunnar; Endresen, Dag Terje Filip; Finstad, Anders Gravbrøt; Grytnes, John-Arvid; Koch, Wouter & Lindgaard, Arild [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Deling av vegetasjonsdata: Forslag til infrastruktur for å sikre faglige og tekniske standarder som kan lette datautveksling. NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorie. ISSN 978-82-8322-044-5. 2015(4).
 • Hanssen, Frank Ole; Heggberget, Tor Gravråk; Bladt, Jesper; Endresen, Dag Terje Filip; Forsius, Martin & Gudmundsson, Gudmundur A. [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2014). Nordic LifeWatch cooperation, final report: A joint initiative from Denmark, Iceland, Finland, Norway and Sweden. NordForsk. Fulltekst i vitenarkiv
 • Baskauf, Steve; Ó Tuama, Éamonn; Endresen, Dag Terje Filip & Hagedorn, Gregor (2013). Report of the TDWG Vocabulary Management Task Group (VoMaG). Biodiversity Information Standards (TDWG), Global Biodiversity Information Facility (GBIF).
 • Hanssen, Frank Ole; Heggberget, Tor Gravråk; Valland, Nils; Koch, Wouter; Moe, S. Jannicke & Karud, Jan [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). LifeWatch Norge. Sluttrapport fra forprosjektet - NINA Rapport 928. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-2532-8. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. okt. 2012 17:25 - Sist endret 5. feb. 2021 11:24