Rune Halvorsen

Bilde av Rune Halvorsen
English version of this page
Telefon +47-22851629
Mobiltelefon +47-95477287
Rom 223b, Lids hus (Botanisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 None 0562 OSLO
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Jeg er først og fremst vegetasjonsøkolog og har arbeidet med analyse av variasjon i artssammensetning i norsk natur (myr, boreal skog, kulturlandskap og fjell), og identifisering av miljøfaktorer som er viktig for variasjon i artssammensetningen. Jeg er interessert i statistiske metoder for analyse av sammenhenger mellom vegetasjon og miljø, blant annet ordinasjonsmetodikk og metoder for prediksjonsmodellering av arters og naturtypers utbredelse, plantepopulasjonsbiologi, naturovervåking og naturtypeinndeling. Fra 2005 har jeg ansvaret for utvikling av Artsdatabankens naturtype- og naturbeskrivelsessystem, Natur i Norge.

Undervisning

BIO2150 - Biostatistikk og studiedesign

BIO4021 - Gradientanalyseteknikker

BIO4120 - Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN)

Bakgrunn

Cand. scient. Botanisk hage og museum, Universitetet i Oslo 1980, dr. philos. UiO 1991.
Ansettelser: Vit. ass. Botanisk hage og museum 1980-84, førsteamanuensis Økoforsk (seinere NINA), Ås. 1984-86; førstekonservator Botanisk hage og museum (fra 1999 NHM) 1986-nå (professor fra 1993). Seksjonsleder botanikk 2001-09. Leder av Geo-økologisk forskningsgruppe 2013-.

Forskningsprosjekter og samarbeid

De fleste aktivitetene mine har en eller annen tilknytning til prosjektet Natur i Norge (NiN).

Siden 1988 har jeg undersøkt vegetasjonsendringer i barskog i Solhomfjell-området (Gjerstad, Aust-Agder) og siden 1990 også populasjonsbiologien til etasjemose i sju vegetasjonsovervåkingsområder i Norge. Disse aktrivitetene inngår i Program for terrestrisk naturovervåking (TOV) i regi av Miljødirektoratet.

 

Emneord: Moser, Naturtyper, Ordinasjon, Populasjonsbiologi, Statistisk modellering, Vegetasjonsøkologi

Publikasjoner

 • Horvath, Peter; Halvorsen, Rune; Stordal, Frode; Tallaksen, Lena Merete; Tang, Hui & Bryn, Anders (2019). Distribution modelling of vegetation types based on area‐frame survey data. Applied Vegetation Science.  ISSN 1402-2001. . doi: 10.1111/avsc.12451 Vis sammendrag
 • Kistenich, Sonja; Halvorsen, Rune; Schrøder-Nielsen, Audun; Thorbek, Birgitte Lisbeth Graae; Timdal, Einar & Bendiksby, Mika (2019). DNA Sequencing Historical Lichen Specimens. Frontiers in Ecology and Evolution.  ISSN 2296-701X.  7 . doi: 10.3389/fevo.2019.00005 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Krah, Franz-Sebastian; Büntgen, Ulf; Schaefer, Hanno; Müller, Jörg; Andrew, Carrie; Boddy, Lynne; Diez, Jeffrey; Egli, Simon; Freckleton, Robert; Gange, Alan C.; Halvorsen, Rune; Heegaard, Einar; Heideroth, Antje; Heibl, Christoph; Heilmann-Clausen, Jacob; Høiland, Klaus; Kar, Ritwika; Kauserud, Håvard; Kirk, Paul M.; Kuyper, Thomas W.; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Nordén, Jenni; Papastefanou, Phillip; Senn-Irlet, Beatrice & Bässler, Claus (2019). European mushroom assemblages are darker in cold climates. Nature Communications.  ISSN 2041-1723.  10:2890, s 1- 11 . doi: 10.1038/s41467-019-10767-z Vis sammendrag
 • Olsen, Siri Lie; Brandrud, Tor Erik & Halvorsen, Rune (2019). Tilbakegang for flueblom Ophrys insectifera i Røsskleiva naturreservat i perioden 1984-2017. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  77(3/2019), s 149- 157 Vis sammendrag
 • Rydgren, Knut; Halvorsen, Rune; Töpper, Joachim Paul; Auestad, Inger; Hamre, Liv Norunn; Jongejans, Eelke & Sulavik, Jan (2019). Advancing restoration ecology: A new approach to predict time to recovery. Journal of Applied Ecology.  ISSN 0021-8901.  56(1), s 225- 234 . doi: 10.1111/1365-2664.13254 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Vollering, Julien Martin Marie; Halvorsen, Rune; Auestad, Inger & Rydgren, Knut (2019). Bunching up the background betters bias in species distribution models. Ecography.  ISSN 0906-7590.  42, s 1- 11 . doi: 10.1111/ecog.04503 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vollering, Julien; Halvorsen, Rune & Mazzoni, Sabrina (2019). The MIAmaxent R package: Variable transformation and model selection for species distribution models. Ecology and Evolution.  ISSN 2045-7758. . doi: 10.1002/ece3.5654
 • Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2019). Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2017., I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning.  ISBN 978-82-426-3349-1.  Kapittel 5.  s 50 - 56
 • Andrew, Carrie Joy; Halvorsen, Rune; Heegaard, Einar; Kuyper, Thomas W.; Heilmann-Clausen, Jacob; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Bässler, Claus; Egli, Simon; Gange, Alan C.; Høiland, Klaus; Kirk, Paul M.; Senn-Irlet, Beatrice; Boddy, Lynne; Büntgen, Ulf & Kauserud, Håvard (2018). Continental-scale macrofungal assemblage patterns correlate with climate, soil carbon and nitrogen deposition. Journal of Biogeography.  ISSN 0305-0270.  45(8), s 1942- 1953 . doi: 10.1111/jbi.13374 Vis sammendrag
 • Bahnmann, Barbara; Masinova, Tereza; Halvorsen, Rune; Davey, Marie Louise; Sedlak, Petr; Tomšovský, Michal & Baldrian, Petr (2018). Effects of oak, beech and spruce on the distribution and community structure of fungi in litter and soils across a temperate forest. Soil Biology and Biochemistry.  ISSN 0038-0717.  119, s 162- 173 . doi: 10.1016/j.soilbio.2018.01.021
 • Botnen, Synnøve Smebye; Davey, Marie Louise; Halvorsen, Rune & Kauserud, Håvard (2018). Sequence clustering threshold has little effect on the recovery of microbial community structure. Molecular Ecology Resources.  ISSN 1755-098X.  18(5), s 1064- 1076 . doi: 10.1111/1755-0998.12894
 • Eriksen, Eva Lieungh; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Halvorsen, Rune; Aune, Sigrun; Bratli, Harald; Horvath, Peter; Volden, Inger Kristine; Wollan, Anders Kvalvåg & Bryn, Anders (2018). Point of view: error estimation in field assignment of land-cover types. Phytocoenologia.  ISSN 0340-269X.  49(2), s 135- 148 . doi: 10.1127/phyto/2018/0293 Vis sammendrag
 • Gange, Alan C.; Heegaard, Einar; Boddy, Lynne; Andrew, Carrie Joy; Kirk, Paul M.; Halvorsen, Rune; Kuyper, Thomas W.; Bässler, Claus; Diez, Jefferey M.; Heilman-Clausen, Jacob; Høiland, Klaus; Büntgen, Ulf & Kauserud, Håvard (2018). Trait-dependent distributional shifts in fruiting of common British fungi. Ecography.  ISSN 0906-7590.  41(1), s 51- 61 . doi: 10.1111/ecog.03233 Vis sammendrag
 • Lilleeng, Marte Synnøve; Rydgren, Knut; Halvorsen, Rune; Moe, Stein Ragnar & Hegland, Stein Joar (2018). Red deer structure the ground-dwelling beetle community in boreal forest. Biodiversity and Conservation.  ISSN 0960-3115.  27(10), s 2507- 2525 . doi: 10.1007/s10531-018-1550-x Vis sammendrag
 • Simensen, Trond; Halvorsen, Rune & Erikstad, Lars (2018). Methods for landscape characterisation and mapping: A systematic review. Land Use Policy.  ISSN 0264-8377.  75, s 557- 569 . doi: 10.1016/j.landusepol.2018.04.022 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Støa, Bente; Halvorsen, Rune; Mazzoni, Sabrina & Gusarov, Vladimir (2018). Sampling bias in presence-only data used for species distribution modelling: theory and methods for detecting sample bias and its effects on models.. Sommerfeltia.  ISSN 0800-6865.  38, s 1- 53 . doi: 10.2478/som-2018-0001
 • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Halvorsen, Rune & Hemsing, Lars Østby (2018). Consistency in land-cover mapping: Influence of field workers, spatial scale and classification system. Applied Vegetation Science.  ISSN 1402-2001.  21(2), s 278- 288 . doi: 10.1111/avsc.12368 Vis sammendrag
 • Andrew, Carrie Joy; Heegaard, Einar; Kirk, Paul M.; Bässler, Claus; Heilmann-Clausen, Jacob; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Kuyper, Thomas W.; Senn-Irlet, Beatrice; Büntgen, Ulf; Diez, Jeffrey Michael; Egli, Simon; Gange, Alan C.; Halvorsen, Rune; Høiland, Klaus; Nordén, Jenni; Rustøen, Fredrik; Boddy, Lynne & Kauserud, Håvard (2017). Big data integration: Pan-European fungal species observations' assembly for addressing contemporary questions in ecology and global change biology. Fungal Biology Reviews.  ISSN 1749-4613.  31(2), s 88- 98 . doi: 10.1016/j.fbr.2017.01.001 Vis sammendrag
 • Davey, Marie Louise; Skogen, Marte; Heegaard, Einar; Halvorsen, Rune; Kauserud, Håvard & Ohlson, Mikael (2017). Host and tissue variations overshadow the response of boreal moss-associated fungal communities to increased nitrogen load. Molecular Ecology.  ISSN 0962-1083.  26(2), s 571- 588 . doi: 10.1111/mec.13938 Vis sammendrag
 • Andrew, Carrie Joy; Heegaard, Einar; Halvorsen, Rune; Martinez-Pena, Fernando; Egli, Simon; Kirk, Paul M.; Bässler, Claus; Büntgen, Ulf; Aldea, Jorge; Høiland, Klaus; Boddy, Lynne & Kauserud, Håvard (2016). Climate impacts on fungal community and trait dynamics. Fungal ecology.  ISSN 1754-5048.  22, s 17- 25 . doi: 10.1016/j.funeco.2016.03.005
 • Erikstad, Lars; Uttakleiv, Lars Andre & Halvorsen, Rune (2016). Characterisation and mapping of landscape types, a case study from Norway. Belgeo.  ISSN 1377-2368.  (3-2015) Fulltekst i vitenarkiv.
 • Halvorsen, Rune; Mazzoni, Sabrina; Dirksen, John Wirkola; Næsset, Erik; Gobakken, Terje & Ohlson, Mikael (2016). How important are choice of model selection method and spatial autocorrelation of presence data for distribution modelling by MaxEnt?. Ecological Modelling.  ISSN 0304-3800.  328, s 108- 118 . doi: 10.1016/j.ecolmodel.2016.02.021
 • Heegaard, Einar; Boddy, Lynne; Diez, Jefferey M.; Halvorsen, Rune; Kauserud, Håvard; Kuyper, Thomas W.; Bässler, Claus; Büntgen, Ulf; Gange, Alan C.; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Andrew, Carrie Joy; Ayer, Francouis; Høiland, Klaus; Kirk, Paul M. & Egli, Simon (2016). Fine-scale spatiotemporal dynamics of fungal fruiting: prevalence, amplitude, range and continuity. Ecography.  ISSN 0906-7590.  40(8), s 947- 959 . doi: 10.1111/ecog.02256 Vis sammendrag
 • Mundra, Sunil; Halvorsen, Rune; Kauserud, Håvard; Bahram, Mohammad; Tedersoo, Leho; Elberling, Bo; Cooper, Elisabeth J. & Eidesen, Pernille Bronken (2016). Ectomycorrhizal and saprotrophic fungi respond differently to long-term experimentally increased snow depth in the High Arctic. MicrobiologyOpen.  ISSN 2045-8827.  5(5), s 856- 869 . doi: 10.1002/mbo3.375 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rämä, Teppo; Davey, Marie Louise; Nordén, Jenni; Halvorsen, Rune; Blaalid, Rakel; Mathiassen, Geir Harald; Alsos, Inger Greve & Kauserud, Håvard (2016). Fungi sailing the Arctic ocean: speciose communities in North Atlantic driftwood as revealed by high-throughput amplicon sequencing. Microbial Ecology.  ISSN 0095-3628.  72(2), s 295- 304 . doi: 10.1007/s00248-016-0778-9 Vis sammendrag
 • van Son, Thijs Christiaan; Halvorsen, Rune & Bakke, Torgeir (2016). Sampling effort required to recover the main gradients in marine benthic species composition. Marine Ecology.  ISSN 0173-9565.  37(2), s 329- 335 . doi: 10.1111/maec.12281
 • Erikstad, Lars; Uttakleiv, Lars Andre & Halvorsen, Rune (2015). Characterisation and mapping of landscape types, a case study from Norway. Belgeo.  ISSN 1377-2368.  (3)
 • Halvorsen, Rune; Mazzoni, Sabrina; Bryn, Anders & Bakkestuen, Vegar (2015). Opportunities for improved distribution modelling practice via a strict maximum likelihood interpretation of MaxEnt. Ecography.  ISSN 0906-7590.  38(2), s 172- 183 . doi: 10.1111/ecog.00565
 • Mazzoni, Sabrina; Halvorsen, Rune & Bakkestuen, Vegar (2015). MIAT: Modular R-wrappers for flexible implementation of MaxEnt distribution modelling. Ecological Informatics.  ISSN 1574-9541.  30, s 215- 221 . doi: 10.1016/j.ecoinf.2015.07.001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mundra, Sunil; Bahram, Mohammad; Tedersoo, Leho; Kauserud, Håvard; Halvorsen, Rune & Eidesen, Pernille Bronken (2015). Temporal variation of Bistorta vivipara-associated ectomycorrhizal fungal communities in the High Arctic. Molecular Ecology.  ISSN 0962-1083.  24(24), s 6289- 6302 . doi: 10.1111/mec.13458
 • Mundra, Sunil; Halvorsen, Rune; Kauserud, Håvard; Müller, Eike; Vik, Unni & Eidesen, Pernille Bronken (2015). Arctic fungal communities associated with roots of Bistorta vivipara do not respond to the same fine-scale edaphic gradients as the aboveground vegetation. New Phytologist.  ISSN 0028-646X.  205(4), s 1587- 1597 . doi: 10.1111/nph.13216
 • Utstøl-Klein, Simon; Halvorsen, Rune & Ohlson, Mikael (2015). Increase in carbon accumulation in a boreal peatland following a period of wetter climate and long-term decrease in nitrogen deposition. New Phytologist.  ISSN 0028-646X.  206(4), s 1238- 1246 . doi: 10.1111/nph.13311
 • Bendiksby, Mika; Mazzoni, Sabrina; Jørgensen, Marte Holten; Halvorsen, Rune & Holien, Håkon (2014). Combining genetic analyses of archived specimens with distribution modelling to explain the anomalous distribution of the rare lichen Staurolemma omphalarioides: Long-distance dispersal or vicariance?. Journal of Biogeography.  ISSN 0305-0270.  41(11), s 2020- 2031 . doi: 10.1111/jbi.12347
 • Blaalid, Rakel; Davey, Marie Louise; Kauserud, Håvard; Carlsen, Tor; Halvorsen, Rune; Høiland, Klaus & Eidesen, Pernille Bronken (2014). Arctic root-associated fungal community composition reflects environmental filtering. Molecular Ecology.  ISSN 0962-1083.  23(3), s 649- 659 . doi: 10.1111/mec.12622
 • Eldegard, Katrine; Dirksen, John Wirkola; Ørka, Hans Ole; Halvorsen, Rune; Næsset, Erik; Gobakken, Terje & Ohlson, Mikael (2014). Modelling bird richness and bird species presence in a boreal forest reserve using airborne laser-scanning and aerial images. Bird Study.  ISSN 0006-3657.  61(2), s 204- 219 . doi: 10.1080/00063657.2014.885492
 • Rydgren, Knut; Halvorsen, Rune; Töpper, Joachim Paul & Njøs, Joar Melvær (2014). Glacier foreland succession and the fading effect of terrain age. Journal of Vegetation Science.  ISSN 1100-9233.  25(6), s 1367- 1380 . doi: 10.1111/jvs.12184
 • van Son, Thijs Christiaan; Halvorsen, Rune; Norling, Karl; Bakke, Torgeir Heggelund; Kaurin, Maria & Melsom, Fredrik (2014). Identification of fine-scale marine benthic ecoclines by multiple parallel ordination. Journal of Marine Biology.  ISSN 1687-9481.  2014:462529 . doi: 10.1155/2014/462529
 • Davey, Marie; Heegaard, Einar; Halvorsen, Rune; Kauserud, Håvard & Ohlson, Mikael (2013). Amplicon-pyrosequencing-based detection of compositional shifts in bryophyte-associated fungal communities along an elevation gradient. Molecular Ecology.  ISSN 0962-1083.  22(2), s 368- 383 . doi: 10.1111/mec.12122 Vis sammendrag
 • Erikstad, Lars; Bakkestuen, Vegar; Bekkby, Trine & Halvorsen, Rune (2013). Impact of scale and quality of digital terrain models on predictability of seabed terrain types. Marine Geodesy.  ISSN 0149-0419.  36(1), s 2- 21 . doi: 10.1080/01490419.2012.747454
 • Fang, Yao; Vik, Unni; Brysting, Anne Krag; Carlsen, Tor; Halvorsen, Rune & Kauserud, Håvard (2013). Substantial compositional turnover of fungal communities in an alpine ridge-to-snowbed gradient. Molecular Ecology.  ISSN 0962-1083.  22(19), s 5040- 5052 . doi: 10.1111/mec.12437
 • Halvorsen, Rune (2013). A maximum likelihood explanation of MaxEnt, and some implications for distribution modelling. Sommerfeltia.  ISSN 0800-6865.  36, s 1- 132
 • Rydgren, Knut; Halvorsen, Rune; Auestad, Inger & Hamre, Liv Norunn (2013). Ecological Design is More Important Than Compensatory Mitigation for Successful Restoration of Alpine Spoil Heaps. Restoration Ecology.  ISSN 1061-2971.  21(1), s 17- 25 . doi: 10.1111/j.1526-100X.2012.00865.x
 • van Son, Thijs Christiaan; Oug, Eivind; Halvorsen, Rune & Melsom, Fredrik (2013). Gradients in traits composition and their relation to environmental complex-gradients and structuring processes: a study of marine sediment species communities. The Open Marine Biology Journal.  ISSN 1874-4508.  7, s 14- 27 . doi: 10.2174/1874450820130827001 Vis sammendrag
 • Vik, Unni; Logares, Ramiro; Blaalid, Rakel; Halvorsen, Rune; Carlsen, Tor; Bakke, Ingrid; Kolstø, Anne-Brit; Økstad, Ole Andreas Løchen & Kauserud, Håvard (2013). Different bacterial communities in ectomycorrhizae and surrounding soil. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  3(347) . doi: 10.1038/srep03471 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Blaalid, Rakel; Carlsen, Tor; Kumar, Surendra; Halvorsen, Rune; Ugland, Karl Inne; Fontana, Giovanni & Kauserud, Håvard (2012). Changes in the root-associated fungal communities along a primary succession gradient analysed by 454 pyrosequencing. Molecular Ecology.  ISSN 0962-1083.  21(8), s 1897- 1908 . doi: 10.1111/j.1365-294X.2011.05214.x
 • Davey, Marie; Heegaard, Einar; Halvorsen, Rune; Ohlson, Mikael & Kauserud, Håvard (2012). Seasonal trends in the biomass and structure of bryophyte-associated fungal communities explored by 454 pyrosequencing. New Phytologist.  ISSN 0028-646X.  195(4), s 844- 856 . doi: 10.1111/j.1469-8137.2012.04215.x Vis sammendrag
 • Halvorsen, Rune (2012). A gradient analytic perspective on distribution modelling. Sommerfeltia.  ISSN 0800-6865.  35, s 1- 165
 • Jacobsen, Jan Arge; Hansen, Lars Petter; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune; Reddin, David G.; White, Jonathan; Maoiléidigh, Niall Ó.; Russell, Ian C.; Potter, E.C.E. (Ted); Fowler, Mark; Smith, Gordon W.; Mork, Kjell Arne; Isaksson, Arni; Oskarsson, Sumarlidi; Karlsson, Lars & Pedersen, Stig (2012). Distribution by origin and sea age of Atlantic salmon (Salmo salar) in the sea around the Faroe Islands based on analysis of historical tag recoveries. ICES Journal of Marine Science.  ISSN 1054-3139.  69(9), s 1598- 1608 . doi: 10.1093/icesjms/fss115 Vis sammendrag
 • Liu, Hai Ying & Halvorsen, Rune (2012). Single-tree influence on understorey vegetation in five Chinese subtropical forests. iForest : Biogeosciences and Forestry.  ISSN 1971-7458.  5, s 179- 187 . doi: 10.3832/ifor0623-005
 • Vik, Unni; Halvorsen, Rune; Ohlson, Mikael; Rydgren, Knut; Carlsen, Tor; Korpelainen, Helena & Kauserud, Håvard (2012). Microsatellite markers for hylocomium splendens (Hylocomiaceae). American Journal of Botany.  ISSN 0002-9122.  99(9), s e344- e346 . doi: 10.3732/ajb.1200028

Se alle arbeider i Cristin

 • Dolan, Margaret; Bekkby, Trine; Buhl-Mortensen, Pål; Andersen, Guri Sogn; van Son, Thijs Christiaan; Thormar, Jonas; Tveiten, Lise Ann; Bøe, Reidulv; Storeng, Anne Britt; Bryn, Anders & Halvorsen, Rune (2019). Phasing in use of the “Nature in Norway” (NiN) system for classification and description of nature in the marine environment – experiences, challenges and international relevance..
 • Halvorsen, Rune; Bratli, Harald & Wollan, Anders Kvalvåg (2019). Vegetasjonsundersøkelser av boreal barskog i Solhomfjell 2018, I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning (NINA).  ISBN 978-82-426-3442-9.  4.  s 46 - 79 Vis sammendrag
 • Økland, Tonje; Halvorsen, Rune & Nordbakken, Jørn-Frode (2019). VEGETASJONSOVERVÅKING I GAMMEL GRANSKOG I TOV Hva kan den mer enn 30 år lange tidsserien bidra med til «Fagsystem for god økologisk tilstand»/ANO/Naturindeks?.
 • Bryn, Anders; Halvorsen, Rune & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2018). Hovedveileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon i Norge (Version 2.2.0). Utgave 1. NiN-artikkel 7..
 • Framstad, Erik; Halvorsen, Rune; Storaunet, Ken Olaf & Sverdrup-Thygeson, Anne (2018). Kriterier for naturverdi i skog. NINA rapport. 1447. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Rune; Eriksen, Eva Lieungh; Wollan, Anders Kvalvåg; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Bratli, Harald & Nilsen, Anne-Barbi (2018). Forarbeid til standard for kontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN. FoU rapport 1.
 • Horvath, Peter; Halvorsen, Rune; Stordal, Frode; Tang, Hui & Bryn, Anders (2018). Distribution models of vegetation types in Norway.
 • Rydgren, Knut; Halvorsen, Rune; Töpper, Joachim Paul; Auestad, Inger; Hamre, Liv Norunn; Jongejans, Eelke & Sulavik, Jan (2018). ORBA - a new approach to predict time to recovery in restoration ecology.
 • Sulavik, Jan; Boudreau, Stephane; Halvorsen, Rune; Rydgren, Knut; Jongejans, Eelke & Auestad, Inger (2018). Spatio-temporal patterns of crowberry (Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum) colonisation at an alpine spoil heap.
 • Wollan, Anders Kvalvåg; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Eriksen, Eva Lieungh; Nilsen, Anne-Barbi; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter & Halvorsen, Rune (2018). Test av metoder for etterkontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN versjon 2, på Jeløya 2017. Natur i Norge FoU-Rapport 2..
 • Økland, Tonje; Nordbakken, Jørn-Frode & Halvorsen, Rune (2018). Vegetation changes in Norwegian boreal spruce forests: results from 30 years of monitoring..
 • Økland, Tonje; Nordbakken, Jørn-Frode; Halvorsen, Rune; Lange, Holger & Clarke, Nicholas (2018). VEGETATION CHANGES IN NORWEGIAN BOREAL SPRUCE FORESTS: RESULTS FROM 30 YEARS OF MONITORING.
 • Auestad, Inger; Rydgren, Knut & Halvorsen, Rune (2017). Ordination - an useful tool for assessing restoration success? - A case from hydropower spoil heaps. Vis sammendrag
 • Auestad, Inger; Rydgren, Knut & Halvorsen, Rune (2017). Restoration success - predicting vegetation recovery by ordination in hydropower spoil heaps.
 • Johansen, Line; Wehn, Sølvi; Halvorsen, Rune & Hovstad, Knut (2017). Metode for overvåking av semi-naturlig eng i Norge. NIBIO Rapport. 25. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rydgren, Knut; Auestad, Inger; Halvorsen, Rune; Hamre, Liv Norunn; Sulavik, Jan & Töpper, Joachim Paul (2017). Restoring ecosystems: an evaluation of methods for predicting time to recovery.
 • Sulavik, Jan; Halvorsen, Rune; Rydgren, Knut; Auestad, Inger & Hamre, Liv Norunn (2017). Different rates of recovery of species’ and functional traits’ compositions at restored alpine spoil heaps.
 • Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2017). Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2016, I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2016: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning (NINA).  ISBN 978-82-426-3101-5.  5.  s 52 - 58
 • Økland, Tonje; Nordbakken, Jørn-Frode & Halvorsen, Rune (2017). 30 år med vegetasjonsovervåking i gammel granskog. Fakta, årsaker og konsekvenser Tonje Økland, Jørn-Frode Nordbakken og Rune Halvorsen.
 • Økland, Tonje; Nordbakken, Jørn-Frode & Halvorsen, Rune (2017). TOV markvegetasjon granskog: Trender i vegetasjonsutviklingen 1988- 2016 og relasjoner til klima.
 • Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Bratli, Harald & Halvorsen, Rune (2016). Modellering av utbredelse for vassdragstilknyttede moser og lav. En test av utbredelsesmodellering utført på et utvalg av sjeldne og rødlistede arter. NINA rapport. 1110. Vis sammendrag
 • Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Bendiksen, Egil; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri & Øien, Dag Inge (2016). Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelagt for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. – Natur i Norge, Artikkel 8 (versjon 2.1.0).
 • Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Viken, Knut Ole; Wollan, Anders Kvalvåg; Bryn, Anders & Halvorsen, Rune (2016). Naturtyperegistrering etter NIN 2.0 i Landsskogtakseringen. Erfaringer og resultater fra pilotprosjekt. NIBIO Rapport. 29. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rämä, Teppo; Davey, Marie Louise; Nordén, Jenni; Halvorsen, Rune; Blaalid, Rakel; Mathiassen, Geir Harald; Alsos, Inger Greve & Kauserud, Håvard (2016). High-throughput amplicon sequencing reveals high fungal diversity in North Atlantic driftwood.
 • Rydgren, Knut; Auestad, Inger; Halvorsen, Rune; Hamre, Liv Norunn & Sulavik, Jan (2016). Restoring ecosystems: Predicting the future with help from successional rates.
 • Vollering, Julien; Mazzoni, Sabrina & Halvorsen, Rune (2016). MIAmaxent: Maxent Distribution Model Selection. Vis sammendrag
 • Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2016). Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2015, I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2015:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning.  ISBN 978-82-426-2941-8.  5.  s 43 - 49
 • Økland, Tonje; Nordbakken, Jørn-Frode & Halvorsen, Rune (2016). Possible climate change effects on understory forest vegetation. Results from vegetation monitoring 1988 – 2015 in nine protected old-growth spruce forests..
 • Økland, Tonje; Nordbakken, Jørn-Frode & Halvorsen, Rune (2016). TOV markvegetasjon granskog: Trender i vegetasjonsutviklingen 1988- 2015 og relasjoner til klima..
 • Aune, Sigrun; Hovstad, Knut; Bryn, Anders & Halvorsen, Rune (2015). Semi-natural grasslands in a Central Norwegian boreal landscape.
 • Bryn, Anders; Moen, Asbjørn & Halvorsen, Rune (2015). Naturvernet er ikke tjent med konfrontasjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Halvorsen, Rune (red.) (2015). Grunnlag for typeinndeling av natursystem-nivået i NiN – analyser av generaliserte artslistedatasett. Natur i Norge, Artikkel 2, versjon 2.0.2.
 • Halvorsen, Rune & Bendiksen, Egil (2015). Planter og lav i skogsmark på fastmark, I: Rune Halvorsen (red.),  Grunnlag for typeinndeling av natursystem-nivået i NiN – analyser av generaliserte artslistedatasett. Natur i Norge, Artikkel 2, versjon 2.0.2.  Artsdatabanken.  Datasett B09.  s 135 - 160
 • Halvorsen, Rune; Bendiksen, Egil & Brandrud, Tor Erik (2015). Sopp i fastmarksskogsmark, I: Rune Halvorsen (red.),  Grunnlag for typeinndeling av natursystem-nivået i NiN – analyser av generaliserte artslistedatasett. Natur i Norge, Artikkel 2, versjon 2.0.2.  Artsdatabanken.  Datasett B10.  s 161 - 177
 • Halvorsen, Rune; Bendiksen, Egil; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri & Øien, Dag-Inge (2015). Beskrivelser av utvalgte enheter for kartlegging i målestokk 1:5000 etter NiN versjon 2.0 og artslister som viser diagnostiske arters fordeling langs viktige lokale komplekse miljøvariabler.
 • Halvorsen, Rune; Moen, Asbjørn & Bryn, Anders (2015). Markavern på utrygg grunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 3- 3
 • Halvorsen, Rune; Moen, Asbjørn; Bryn, Anders & Ulvang, Vegar (2015). Naturvernloven blir misbrukt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 28- 29
 • Halvorsen, Rune; Øien, Dag-Inge & Moen, Asbjørn (2015). Datasett B04: Planter i kilder, I: Rune Halvorsen (red.),  Grunnlag for typeinndeling av natursystem-nivået i NiN – analyser av generaliserte artslistedatasett. Natur i Norge, Artikkel 2, versjon 2.0.2.  Artsdatabanken.  B4.  s 65 - 77
 • Hassel, Kristian; Blom, Hans H.; Høitomt, Torbjørn & Halvorsen, Rune (2015). Moser (Anthocerotophyta, Marchantiophyta, Bryophyta). Norsk rødliste for arter 2015.. Vis sammendrag
 • Hassel, Kristian; Halvorsen, Rune; Blom, Hans H. & Høitomt, Torbjørn (2015). Moser Anthocerophyta, Marchantiophyta, Bryophyta., I: Snorre Henriksen & Olga Hilmo (red.),  Norsk rødliste for arter 2015. Versjon 1.2.  Artsdatabanken.  ISBN 978-82-92838-41-9.  Moser.  s 95 - 102
 • Bendiksby, Mika; Mazzoni, Sabrina; Jørgensen, Marte Holten; Halvorsen, Rune & Holien, Håkon (2014). Staurolemma omphalarioides: long-distance dispersal or vicariance?.
 • Bratli, Harald & Halvorsen, Rune (2014). Vegetasjonsøkologiske undersøkelser av gjengroing og restaurering i semi-naturlig eng i Nordherad, Vågå kommune, Oppland. NINA rapport. 1047. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Erikstad, Lars; Bekkby, Trine; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2014). Effekten av skala og kvalitet i prediksjon av bunntyper. Vann.  ISSN 0042-2592.  3, s 352- 355
 • Auestad, Inger; Halvorsen, Rune; Bakkestuen, Vegar & Erikstad, Lars (2013). Invasive alien species in road verges distribution modelling as a tool for early detection. Vis sammendrag
 • Auestad, Inger; Hamre, Liv Norunn & Halvorsen, Rune (2013). Spredning av fremmede karplanter fra veg og ut i omgivelser : kartlegging og utprøving av metodikk. Utredning for DN. 3. Vis sammendrag
 • Erikstad, Lars; Blumentrath, Stefan; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2013). Landskapstypekartlegging som verktøy til overvåking av arealbruksendringer. NINA rapport. 1006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kauserud, Håvard; Heegaard, Einar; Büntgen, Ulf; Halvorsen, Rune; Egli, Simon; Senn-Irlet, Beatrice; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Dämon, Wolfgang; Nordén, Jenni; Høiland, Klaus; Kirk, Paul M.; Semenov, Mikhail A.; Stenseth, Nils Christian & Boddy, Lynne (2013). Reply to Gange et al.: Climate-driven changes in the fungal fruiting season in the United Kingdom. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  110(5), s E335- E335 . doi: 10.1073/pnas.1221131110
 • Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2013). Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2012., I: Erik Framstad (red.),  Terrestrisk naturovervåking i 2012 : Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater.  Norsk institutt for naturforskning.  ISBN 978-82-426-2557-1.  5.
 • Auestad, Inger & Halvorsen, Rune (2012). Distribution modelling of alien vascular plant species along roads.
 • Norderhaug, Ann; Halvorsen, Rune; Johansen, Line; Mazzoni, Sabrina; Bratli, Harald; Svalheim, Ellen; Jordal, John Bjarne & Pedersen, Oddvar (2012). Kulturmarkseng i Naturindeks – utvikling av kunnskapsgrunnlaget for overvåking og forvaltning. Bioforsk Rapport. 129. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2011 09:45 - Sist endret 13. mai 2019 13:56