Rune Halvorsen

Bilde av Rune Halvorsen
English version of this page
Telefon +47 22851629
Rom 223b, Lids hus (Botanisk museum)
Brukernavn
Besøksadresse Sars gate 1 0562 Oslo
Postadresse Postboks 1172, Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Jeg er først og fremst vegetasjonsøkolog og har arbeidet med analyse av variasjon i artssammensetning i norsk natur (myr, boreal skog, kulturlandskap og fjell), og identifisering av miljøfaktorer som er viktig for variasjon i artssammensetningen. Jeg er interessert i statistiske metoder for analyse av sammenhenger mellom vegetasjon og miljø, blant annet ordinasjonsmetodikk og metoder for prediksjonsmodellering av arters og naturtypers utbredelse, plantepopulasjonsbiologi, naturovervåking og naturtypeinndeling. Fra 2005 har jeg ansvaret for utvikling av Artsdatabankens naturtype- og naturbeskrivelsessystem, Natur i Norge.

Undervisning

BIO2150 - Biostatistikk og studiedesign

BIO4021 - Gradientanalyseteknikker

BIO4120 - Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN)

Bakgrunn

Cand. scient. Botanisk hage og museum, Universitetet i Oslo 1980, dr. philos. UiO 1991.
Ansettelser: Vit. ass. Botanisk hage og museum 1980-84, førsteamanuensis Økoforsk (seinere NINA), Ås. 1984-86; førstekonservator Botanisk hage og museum (fra 1999 NHM) 1986-nå (professor fra 1993). Seksjonsleder botanikk 2001-09. Leder av Geo-økologisk forskningsgruppe 2013-.

Forskningsprosjekter og samarbeid

De fleste aktivitetene mine har en eller annen tilknytning til prosjektet Natur i Norge (NiN).

Siden 1988 har jeg undersøkt vegetasjonsendringer i barskog i Solhomfjell-området (Gjerstad, Aust-Agder) og siden 1990 også populasjonsbiologien til etasjemose i sju vegetasjonsovervåkingsområder i Norge. Disse aktrivitetene inngår i Program for terrestrisk naturovervåking (TOV) i regi av Miljødirektoratet.

 

Emneord: Moser, Naturtyper, Ordinasjon, Populasjonsbiologi, Statistisk modellering, Vegetasjonsøkologi

Publikasjoner

 • Bässler, Claus; Heilmann-Clausen, Jacob; Andrew, Carrie; Boddy, Lynne; Büntgen, Ulf & Diez, Jeffrey [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2022). European mushroom assemblages are phylogenetically structured by temperature. Ecography. ISSN 0906-7590. doi: 10.1111/ecog.06206. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ariza Salazar, Maria; Fouks, Bertrand; Mauvisseau, Quentin; Halvorsen, Rune; Alsos, Inger Greve & de Boer, Hugo (2022). Plant biodiversity assessment through soil eDNA reflects temporal and local diversity. Methods in Ecology and Evolution. ISSN 2041-210X. s. 1–16. doi: 10.1111/2041-210X.13865.
 • Tholstrup, Ditte Wiig; Halvorsen, Rune & Dahlgren, Johan P. (2021). Age matters: Demographic senescence in the moss Polytrichastrum formosum. Journal of Ecology. ISSN 0022-0477. 109(8), s. 3024–3030. doi: 10.1111/1365-2745.13717. Fulltekst i vitenarkiv
 • Horvath, Peter; Halvorsen, Rune; Simensen, Trond & Bryn, Anders (2021). A comparison of three ways to assemble wall-to-wall maps from distribution models of vegetation types. GIScience & Remote Sensing. ISSN 1548-1603. 58(8), s. 1458–1476. doi: 10.1080/15481603.2021.1996313. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bryn, Anders; Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Gundersen, Hege & Halvorsen, Rune (2021). Reliability in Distribution Modeling—A Synthesis and Step-by-Step Guidelines for Improved Practice. Frontiers in Ecology and Evolution. ISSN 2296-701X. 9. doi: 10.3389/fevo.2021.658713. Fulltekst i vitenarkiv
 • Simensen, Trond; Erikstad, Lars & Halvorsen, Rune (2021). Diversity and distribution of landscape types in Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. s. 1–23. doi: 10.1080/00291951.2021.1892177. Fulltekst i vitenarkiv
 • Horvath, Peter; Tang, Hui; Halvorsen, Rune; Stordal, Frode; Tallaksen, Lena M. & Berntsen, Terje Koren [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Improving the representation of high-latitude vegetation distribution in dynamic global vegetation models. Biogeosciences. ISSN 1726-4170. 18(1), s. 95–112. doi: 10.5194/bg-18-95-2021. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sulavik, Jan; Auestad, Inger; Halvorsen, Rune & Rydgren, Knut (2020). Assessing recovery of alpine spoil heaps by vascular plant, bryophyte, and lichen functional traits. Restoration Ecology. ISSN 1061-2971. s. 1–12. doi: 10.1111/rec.13257. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Rune; Skarpaas, Olav; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Erikstad, Lars & Simensen, Trond [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Towards a systematics of ecodiversity: the Ecosyst framework. Global Ecology and Biogeography. ISSN 1466-822X. 29(11), s. 1887–1906. doi: 10.1111/geb.13164. Fulltekst i vitenarkiv
 • Simensen, Trond; Horvath, Peter; Vollering, Julien; Erikstad, Lars; Halvorsen, Rune & Bryn, Anders (2020). Composite landscape predictors improve distribution models of ecosystem types. Diversity and Distributions: A journal of biological invasions and biodiversity. ISSN 1366-9516. 26(8), s. 928–943. doi: 10.1111/ddi.13060. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jašková, Anni; Braslavskaya, Tatyana Yu.; Tikhonova, Elena; Paal, Jaanus; Rūsiņa, Solvita & Laiviņš, Māris [Vis alle 29 forfattere av denne artikkelen] (2020). European Boreal Forest Vegetation Database. Phytocoenologia. ISSN 0340-269X. 50(1), s. 79–92. doi: 10.1127/phyto/2019/0336.
 • Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2019). Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2018. I Framstad, Erik (Red.), Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Norsk institutt for naturforskning (NINA). ISSN 978-82-426-3442-9. s. 96–102.
 • Rydgren, Knut; Auestad, Inger; Halvorsen, Rune; Hamre, Liv Norunn; Jongejans, Eelke & Töpper, Joachim Paul [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Assessing restoration success by predicting time to recovery- But by which metric? Journal of Applied Ecology. ISSN 0021-8901. doi: 10.1111/1365-2664.13526. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olsen, Siri Lie; Brandrud, Tor Erik & Halvorsen, Rune (2019). Tilbakegang for flueblom Ophrys insectifera i Røsskleiva naturreservat i perioden 1984-2017. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 77(3/2019), s. 149–157.
 • Vollering, Julien; Halvorsen, Rune & Mazzoni, Sabrina (2019). The MIAmaxent R package: Variable transformation and model selection for species distribution models. Ecology and Evolution. ISSN 2045-7758. s. 1–14. doi: 10.1002/ece3.5654. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vollering, Julien Martin Marie; Halvorsen, Rune; Auestad, Inger & Rydgren, Knut (2019). Bunching up the background betters bias in species distribution models. Ecography. ISSN 0906-7590. 42, s. 1–11. doi: 10.1111/ecog.04503. Fulltekst i vitenarkiv
 • Horvath, Peter; Halvorsen, Rune; Stordal, Frode; Tallaksen, Lena Merete; Tang, Hui & Bryn, Anders (2019). Distribution modelling of vegetation types based on area frame survey data. Applied Vegetation Science. ISSN 1402-2001. 22(4), s. 547–560. doi: 10.1111/avsc.12451.
 • Krah, Franz-Sebastian; Büntgen, Ulf; Schaefer, Hanno; Müller, Jörg; Andrew, Carrie & Boddy, Lynne [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2019). European mushroom assemblages are darker in cold climates. Nature Communications. ISSN 2041-1723. 10:2890, s. 1–11. doi: 10.1038/s41467-019-10767-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kistenich, Sonja; Halvorsen, Rune; Schrøder-Nielsen, Audun; Thorbek, Birgitte Lisbeth Graae; Timdal, Einar & Bendiksby, Mika (2019). DNA Sequencing Historical Lichen Specimens . Frontiers in Ecology and Evolution. ISSN 2296-701X. 7. doi: 10.3389/fevo.2019.00005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rydgren, Knut; Halvorsen, Rune; Töpper, Joachim Paul; Auestad, Inger; Hamre, Liv Norunn & Jongejans, Eelke [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Advancing restoration ecology: A new approach to predict time to recovery . Journal of Applied Ecology. ISSN 0021-8901. 56(1), s. 225–234. doi: 10.1111/1365-2664.13254. Fulltekst i vitenarkiv
 • Støa, Bente; Halvorsen, Rune; Mazzoni, Sabrina & Gusarov, Vladimir (2018). Sampling bias in presence-only data used for species distribution modelling: theory and methods for detecting sample bias and its effects on models. Sommerfeltia. ISSN 0800-6865. 38, s. 1–53. doi: 10.2478/som-2018-0001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Eva Lieungh; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Halvorsen, Rune; Aune, Sigrun; Bratli, Harald & Horvath, Peter [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Point of view: error estimation in field assignment of land-cover types. Phytocoenologia. ISSN 0340-269X. 49(2), s. 135–148. doi: 10.1127/phyto/2018/0293. Fulltekst i vitenarkiv
 • Botnen, Synnøve Smebye; Davey, Marie Louise; Halvorsen, Rune & Kauserud, Håvard (2018). Sequence clustering threshold has little effect on the recovery of microbial community structure. Molecular Ecology Resources. ISSN 1755-098X. 18(5), s. 1064–1076. doi: 10.1111/1755-0998.12894. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andrew, Carrie Joy; Halvorsen, Rune; Heegaard, Einar; Kuyper, Thomas W.; Heilmann-Clausen, Jacob & Krisai-Greilhuber, Irmgard [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2018). Continental-scale macrofungal assemblage patterns correlate with climate, soil carbon and nitrogen deposition. Journal of Biogeography. ISSN 0305-0270. 45(8), s. 1942–1953. doi: 10.1111/jbi.13374.
 • Bahnmann, Barbara; Masinova, Tereza; Halvorsen, Rune; Davey, Marie Louise; Sedlak, Petr & Tomšovský, Michal [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Effects of oak, beech and spruce on the distribution and community structure of fungi in litter and soils across a temperate forest. Soil Biology and Biochemistry. ISSN 0038-0717. 119, s. 162–173. doi: 10.1016/j.soilbio.2018.01.021.
 • Lilleeng, Marte Synnøve; Rydgren, Knut; Halvorsen, Rune; Moe, Stein Ragnar & Hegland, Stein Joar (2018). Red deer structure the ground-dwelling beetle community in boreal forest. Biodiversity and Conservation. ISSN 0960-3115. 27(10), s. 2507–2525. doi: 10.1007/s10531-018-1550-x.
 • Gange, Alan C.; Heegaard, Einar; Boddy, Lynne; Andrew, Carrie Joy; Kirk, Paul M. & Halvorsen, Rune [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2018). Trait-dependent distributional shifts in fruiting of common British fungi. Ecography. ISSN 0906-7590. 41(1), s. 51–61. doi: 10.1111/ecog.03233. Fulltekst i vitenarkiv
 • Simensen, Trond; Halvorsen, Rune & Erikstad, Lars (2018). Methods for landscape characterisation and mapping: A systematic review. Land Use Policy. ISSN 0264-8377. 75, s. 557–569. doi: 10.1016/j.landusepol.2018.04.022. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Halvorsen, Rune & Hemsing, Lars Østby (2018). Consistency in land-cover mapping: Influence of field workers, spatial scale and classification system. Applied Vegetation Science. ISSN 1402-2001. 21(2), s. 278–288. doi: 10.1111/avsc.12368.
 • Andrew, Carrie Joy; Heegaard, Einar; Kirk, Paul M.; Bässler, Claus; Heilmann-Clausen, Jacob & Krisai-Greilhuber, Irmgard [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2017). Big data integration: Pan-European fungal species observations' assembly for addressing contemporary questions in ecology and global change biology. Fungal Biology Reviews. ISSN 1749-4613. 31(2), s. 88–98. doi: 10.1016/j.fbr.2017.01.001.
 • Davey, Marie Louise; Skogen, Marte; Heegaard, Einar; Halvorsen, Rune; Kauserud, Håvard & Ohlson, Mikael (2017). Host and tissue variations overshadow the response of boreal moss-associated fungal communities to increased nitrogen load. Molecular Ecology. ISSN 0962-1083. 26(2), s. 571–588. doi: 10.1111/mec.13938.
 • Andrew, Carrie Joy; Heegaard, Einar; Halvorsen, Rune; Martinez-Pena, Fernando; Egli, Simon & Kirk, Paul M. [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2016). Climate impacts on fungal community and trait dynamics. Fungal ecology. ISSN 1754-5048. 22, s. 17–25. doi: 10.1016/j.funeco.2016.03.005.
 • Heegaard, Einar; Boddy, Lynne; Diez, Jefferey M.; Halvorsen, Rune; Kauserud, Håvard & Kuyper, Thomas W. [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2016). Fine-scale spatiotemporal dynamics of fungal fruiting: prevalence, amplitude, range and continuity. Ecography. ISSN 0906-7590. 40(8), s. 947–959. doi: 10.1111/ecog.02256.
 • Mundra, Sunil; Halvorsen, Rune; Kauserud, Håvard; Bahram, Mohammad; Tedersoo, Leho & Elberling, Bo [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Ectomycorrhizal and saprotrophic fungi respond differently to long-term experimentally increased snow depth in the High Arctic. MicrobiologyOpen. ISSN 2045-8827. 5(5), s. 856–869. doi: 10.1002/mbo3.375. Fulltekst i vitenarkiv
 • Erikstad, Lars; Uttakleiv, Lars Andre & Halvorsen, Rune (2016). Characterisation and mapping of landscape types, a case study from Norway. Belgeo. ISSN 1377-2368. doi: 10.4000/belgeo.17412. Fulltekst i vitenarkiv
 • van Son, Thijs Christiaan; Halvorsen, Rune & Bakke, Torgeir (2016). Sampling effort required to recover the main gradients in marine benthic species composition. Marine Ecology. ISSN 0173-9565. 37(2), s. 329–335. doi: 10.1111/maec.12281.
 • Rämä, Teppo; Davey, Marie Louise; Nordén, Jenni; Halvorsen, Rune; Blaalid, Rakel & Mathiassen, Geir Harald [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Fungi sailing the Arctic ocean: speciose communities in North Atlantic driftwood as revealed by high-throughput amplicon sequencing. Microbial Ecology. ISSN 0095-3628. 72(2), s. 295–304. doi: 10.1007/s00248-016-0778-9.
 • Halvorsen, Rune; Mazzoni, Sabrina; Dirksen, John Wirkola; Næsset, Erik; Gobakken, Terje & Ohlson, Mikael (2016). How important are choice of model selection method and spatial autocorrelation of presence data for distribution modelling by MaxEnt? Ecological Modelling. ISSN 0304-3800. 328, s. 108–118. doi: 10.1016/j.ecolmodel.2016.02.021.
 • Erikstad, Lars; Uttakleiv, Lars Andre & Halvorsen, Rune (2015). Characterisation and mapping of landscape types, a case study from Norway. Belgeo. ISSN 1377-2368.
 • Mundra, Sunil; Bahram, Mohammad; Tedersoo, Leho; Kauserud, Håvard; Halvorsen, Rune & Eidesen, Pernille Bronken (2015). Temporal variation of Bistorta vivipara-associated ectomycorrhizal fungal communities in the High Arctic. Molecular Ecology. ISSN 0962-1083. 24(24), s. 6289–6302. doi: 10.1111/mec.13458.
 • Mazzoni, Sabrina; Halvorsen, Rune & Bakkestuen, Vegar (2015). MIAT: Modular R-wrappers for flexible implementation of MaxEnt distribution modelling. Ecological Informatics. ISSN 1574-9541. 30, s. 215–221. doi: 10.1016/j.ecoinf.2015.07.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mundra, Sunil; Halvorsen, Rune; Kauserud, Håvard; Müller, Eike; Vik, Unni & Eidesen, Pernille Bronken (2015). Arctic fungal communities associated with roots of Bistorta vivipara do not respond to the same fine-scale edaphic gradients as the aboveground vegetation. New Phytologist. ISSN 0028-646X. 205(4), s. 1587–1597. doi: 10.1111/nph.13216.

Se alle arbeider i Cristin

 • Velle, Liv Guri; Töpper, Joachim Paul; Chipperfield, Joseph; Halvorsen, Rune; Seddon, Alistair William Robin & Vandvik, Vigdis (2022). ECoMAP: Modelling Ecological state and Condition Maps to support knowledge-based decision-making in Area management and spatial Planning.
 • Velle, Liv Guri; Töpper, Joachim Paul; Chipperfield, Joseph; Halvorsen, Rune; Seddon, Alistair William Robin & Vandvik, Vigdis (2022). ECoMAP: Modelling Ecological state and Condition Maps to support knowledge-based decision-making in Area management and spatial Planning .
 • Vollering, Julien; Aakre, Gina & Halvorsen, Rune (2022). Sitkagranen har de mest produktive årene foran seg og stortrives i norsk klima. [Internett]. titan.uio.no.
 • Økland, Tonje & Halvorsen, Rune (2020). TOV granskog: Utvikling i bakkevegetasjonen og dens artsmangfold i ni områder med gammel, vernet granskog. Utvalgte overvåkingsresultater 1988–2019. , Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2019. NIBIO. ISSN 978-82-17-02387-6. s. 39–46.
 • Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2020). Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2019. I Framstad, Erik (Red.), Terrestrisk naturovervåking i 2019: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Norsk institutt for naturforskning (NINA). ISSN 978-82-426-4557-9. s. 48–54.
 • Halvorsen, Rune; Økland, Tonje & Nordbakken, Jørn-Frode (2019). Videreføring av TOV granskog.
 • Halvorsen, Rune; Bratli, Harald & Wollan, Anders Kvalvåg (2019). Vegetasjonsundersøkelser av boreal barskog i Solhomfjell 2018. I Framstad, Erik (Red.), Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Norsk institutt for naturforskning (NINA). ISSN 978-82-426-3442-9. s. 46–79.
 • Økland, Tonje; Halvorsen, Rune & Nordbakken, Jørn-Frode (2019). VEGETASJONSOVERVÅKING I GAMMEL GRANSKOG I TOV Hva kan den mer enn 30 år lange tidsserien bidra med til «Fagsystem for god økologisk tilstand»/ANO/Naturindeks? .
 • Dolan, Margaret; Bekkby, Trine; Buhl-Mortensen, Pål; Andersen, Guri Sogn; van Son, Thijs Christiaan & Thormar, Jonas [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Phasing in use of the “Nature in Norway” (NiN) system for classification and description of nature in the marine environment – experiences, challenges and international relevance. .
 • Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2019). Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2017. I Framstad, Erik (Red.), Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-3349-1. s. 50–56.
 • Simensen, Trond; Halvorsen, Rune; Erikstad, Lars & Bakkestuen, Vegar (2018). A gradient perspective on landscape classification.
 • Sulavik, Jan; Boudreau, Stephane; Halvorsen, Rune; Rydgren, Knut; Jongejans, Eelke & Auestad, Inger (2018). Spatio-temporal patterns of crowberry (Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum) colonisation at an alpine spoil heap.
 • Rydgren, Knut; Halvorsen, Rune; Töpper, Joachim Paul; Auestad, Inger; Hamre, Liv Norunn & Jongejans, Eelke [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). ORBA - a new approach to predict time to recovery in restoration ecology.
 • Økland, Tonje; Nordbakken, Jørn-Frode; Halvorsen, Rune; Lange, Holger & Clarke, Nicholas (2018). VEGETATION CHANGES IN NORWEGIAN BOREAL SPRUCE FORESTS: RESULTS FROM 30 YEARS OF MONITORING.
 • Økland, Tonje; Nordbakken, Jørn-Frode & Halvorsen, Rune (2018). Vegetation changes in Norwegian boreal spruce forests: results from 30 years of monitoring. .
 • Horvath, Peter; Halvorsen, Rune; Stordal, Frode; Tang, Hui & Bryn, Anders (2018). Distribution models of vegetation types in Norway.
 • Sulavik, Jan; Halvorsen, Rune; Rydgren, Knut; Auestad, Inger & Hamre, Liv Norunn (2017). Different rates of recovery of species’ and functional traits’ compositions at restored alpine spoil heaps.
 • Økland, Tonje; Nordbakken, Jørn-Frode & Halvorsen, Rune (2017). TOV markvegetasjon granskog: Trender i vegetasjonsutviklingen 1988- 2016 og relasjoner til klima.
 • Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2017). Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2016. I Framstad, Erik (Red.), Terrestrisk naturovervåking i 2016: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater . Norsk institutt for naturforskning (NINA). ISSN 978-82-426-3101-5. s. 52–58.
 • Økland, Tonje; Nordbakken, Jørn-Frode & Halvorsen, Rune (2017). 30 år med vegetasjonsovervåking i gammel granskog. Fakta, årsaker og konsekvenser Tonje Økland, Jørn-Frode Nordbakken og Rune Halvorsen .
 • Auestad, Inger; Rydgren, Knut & Halvorsen, Rune (2017). Restoration success - predicting vegetation recovery by ordination in hydropower spoil heaps.
 • Rydgren, Knut; Auestad, Inger; Halvorsen, Rune; Hamre, Liv Norunn; Sulavik, Jan & Töpper, Joachim Paul (2017). Restoring ecosystems: an evaluation of methods for predicting time to recovery .
 • Auestad, Inger; Rydgren, Knut & Halvorsen, Rune (2017). Ordination - an useful tool for assessing restoration success? - A case from hydropower spoil heaps.
 • Rämä, Teppo; Davey, Marie Louise; Nordén, Jenni; Halvorsen, Rune; Blaalid, Rakel & Mathiassen, Geir Harald [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). High-throughput amplicon sequencing reveals high fungal diversity in North Atlantic driftwood.
 • Økland, Tonje; Nordbakken, Jørn-Frode & Halvorsen, Rune (2016). TOV markvegetasjon granskog: Trender i vegetasjonsutviklingen 1988- 2015 og relasjoner til klima.
 • Økland, Tonje; Nordbakken, Jørn-Frode & Halvorsen, Rune (2016). Possible climate change effects on understory forest vegetation. Results from vegetation monitoring 1988 – 2015 in nine protected old-growth spruce forests.
 • Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar & Halvorsen, Rune (2016). Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2015. I Framstad, Erik (Red.), Terrestrisk naturovervåking i 2015:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-2941-8. s. 43–49.
 • Vollering, Julien; Mazzoni, Sabrina & Halvorsen, Rune (2016). MIAmaxent: Maxent Distribution Model Selection.
 • Rydgren, Knut; Auestad, Inger; Halvorsen, Rune; Hamre, Liv Norunn & Sulavik, Jan (2016). Restoring ecosystems: Predicting the future with help from successional rates.
 • Aune, Sigrun; Hovstad, Knut; Bryn, Anders & Halvorsen, Rune (2015). Semi-natural grasslands in a Central Norwegian boreal landscape.
 • Hassel, Kristian; Halvorsen, Rune; Blom, Hans H. & Høitomt, Torbjørn (2015). Moser Anthocerophyta, Marchantiophyta, Bryophyta. I Henriksen, Snorre & Hilmo, Olga (Red.), Norsk rødliste for arter 2015. Versjon 1.2. Artsdatabanken. ISSN 978-82-92838-41-9. s. 95–102.
 • Halvorsen, Rune; Bendiksen, Egil & Brandrud, Tor Erik (2015). Sopp i fastmarksskogsmark. I Halvorsen, Rune (Red.), Grunnlag for typeinndeling av natursystem-nivået i NiN – analyser av generaliserte artslistedatasett. Natur i Norge, Artikkel 2, versjon 2.0.2. Artsdatabanken. s. 161–177.
 • Halvorsen, Rune & Bendiksen, Egil (2015). Planter og lav i skogsmark på fastmark. I Halvorsen, Rune (Red.), Grunnlag for typeinndeling av natursystem-nivået i NiN – analyser av generaliserte artslistedatasett. Natur i Norge, Artikkel 2, versjon 2.0.2. Artsdatabanken. s. 135–160.
 • Hassel, Kristian; Blom, Hans H.; Høitomt, Torbjørn & Halvorsen, Rune (2015). Moser (Anthocerotophyta, Marchantiophyta, Bryophyta). Norsk rødliste for arter 2015.
 • Bryn, Anders; Moen, Asbjørn & Halvorsen, Rune (2015). Naturvernet er ikke tjent med konfrontasjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Halvorsen, Rune; Moen, Asbjørn & Bryn, Anders (2015). Markavern på utrygg grunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 3–3.
 • Halvorsen, Rune; Øien, Dag-Inge & Moen, Asbjørn (2015). Datasett B04: Planter i kilder. I Halvorsen, Rune (Red.), Grunnlag for typeinndeling av natursystem-nivået i NiN – analyser av generaliserte artslistedatasett. Natur i Norge, Artikkel 2, versjon 2.0.2. Artsdatabanken. s. 65–77.
 • Dervo, Børre Kind; Brabrand, Åge; Erikstad, Lars; Halvorsen, Rune; Mjelde, Marit & Schartau, Ann Kristin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Metodehåndbok: Kartleggingsmetodikk for NiN limnisk med vekt på natursystemet. NINA Temahefte 84. Norsk institutt for naturforskning. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-4865-5.
 • Dervo, Børre Kind; Brabrand, Åge; Erikstad, Lars; Halvorsen, Rune; Mjelde, Marit & Schartau, Ann Kristin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Metodehåndbok - Kartleggingsmetodikk for NiN limnisk med vekt på natursystemet. Norsk institutt for naturforskning (NINA). ISSN 978-82-426-4865-5.
 • Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Høitomt, Torbjørn; Ihlen, Per G. & Brynjulvsrud, John Gunnar (2021). Utvikling av kunnskapsgrunnlaget for beskrivelse av fossesprutsoner i Natur i Norge (NiN). Naturhistorisk museum. ISSN 978-82-7970-125-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Rune; Wollan, Anders Kvalvåg; Bryn, Anders; Bratli, Harald & Horvath, Peter (2021). Naturtypekart etter NiN for området omkring Veia (Nedre Eiker og Øvre Eiker, Buskerud). Naturhistorisk museum. ISSN 978-82-7970-126-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bryn, Anders; Bekkby, Trine; Dervo, Børre Kind; Dolan, Margaret & Halvorsen, Rune (2020). Hovedveileder for feltbasert kartlegging av terrestrisk, limnisk og marin naturvariasjon etter NiN. Artsdatabanken. ISSN 978-82-92838-54-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune; Ihlen, Per Gerhard; Nilsen, Erlend Birkeland & Olsen, Siri Lie [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). TOV etter 2020. Utvikling av TOV som økosystembasert overvåking. Norsk institutt for naturforskning (NINA). ISSN 978-82-426-4649-1.
 • Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Beachell, Andreas Myki; Børja, Isabella; Brurberg, May Bente & Clarke, Nicholas [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2020). Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2019. NIBIO. ISSN 978-82-17-02387-6. 6(119). Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Bratli, Harald & Horvath, Peter (2020). Naturtypekart etter NiN for et område omkring Unsetsætra (Biri, Gjøvik, Oppland). Naturhistorisk Museum. ISSN 978–82–7970–120–0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune; Kålås, John Atle; Myklebost, Heidi Elin & Nilsen, Erlend Birkeland [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Dokumentasjon av overvåkingsområder, metoder og data. Norsk institutt for naturforskning (NINA). ISSN 978-82-426-4586-9.
 • Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Arnesen, Geir; Bendiksen, Egil & Jordal, Jon Bjarne [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Beskrivelse av kartleggingsenheter i målestokk 1:5000 etter NiN (2.2.0). Utgave 1, kartleggingsveileder nr 4. Artsdatabanken. ISSN 978-82-92838-50-1.
 • Halvorsen, Rune; Eriksen, Eva Lieungh; Wollan, Anders Kvalvåg; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders & Bratli, Harald [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Forarbeid til standard for kontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN. FoU rapport 1. Artsdatabanken. ISSN 978-82-92838-51-8.
 • Framstad, Erik; Halvorsen, Rune; Storaunet, Ken Olaf & Sverdrup-Thygeson, Anne (2018). Kriterier for naturverdi i skog. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-3178-7. 1447(1447).
 • Wollan, Anders Kvalvåg; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Eriksen, Eva Lieungh; Nilsen, Anne-Barbi & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Test av metoder for etterkontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN versjon 2, på Jeløya 2017. Natur i Norge FoU-Rapport 2. . Artsdatabanken.
 • Bryn, Anders; Halvorsen, Rune & Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter (2018). Hovedveileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon i Norge (Version 2.2.0). Utgave 1. NiN-artikkel 7. Artsdatabanken. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johansen, Line; Wehn, Sølvi; Halvorsen, Rune & Hovstad, Knut (2017). Metode for overvåking av semi-naturlig eng i Norge. NIBIO. ISSN 978-82-17-01803-2. 3(25). Fulltekst i vitenarkiv
 • Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Bendiksen, Egil; Jordal, Jon Bjarne & Svalheim, Ellen [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelagt for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. – Natur i Norge, Artikkel 8 (versjon 2.1.0). Artsdatabanken.
 • Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Bratli, Harald & Halvorsen, Rune (2016). Modellering av utbredelse for vassdragstilknyttede moser og lav. En test av utbredelsesmodellering utført på et utvalg av sjeldne og rødlistede arter. Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-2731-5. 1110(1110).
 • Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Viken, Knut Ole; Wollan, Anders Kvalvåg; Bryn, Anders & Halvorsen, Rune (2016). Naturtyperegistrering etter NIN 2.0 i Landsskogtakseringen. Erfaringer og resultater fra pilotprosjekt. NIBIO. ISSN 978-82-17-01589-5. 2(29). Fulltekst i vitenarkiv
 • Halvorsen, Rune (2015). Grunnlag for typeinndeling av natursystem-nivået i NiN – analyser av generaliserte artslistedatasett. Natur i Norge, Artikkel 2, versjon 2.0.2. Artsdatabanken.
 • Halvorsen, Rune; Bendiksen, Egil; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Jordal, Jon Bjarne & Svalheim, Ellen [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Beskrivelser av utvalgte enheter for kartlegging i målestokk 1:5000 etter NiN versjon 2.0 og artslister som viser diagnostiske arters fordeling langs viktige lokale komplekse miljøvariabler. Artsdatabanken.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2011 09:45 - Sist endret 6. apr. 2022 13:54