English version of this page

Masteroppgaver

Interessert i å skrive masteroppgave hos oss? GEco legger ut forslag til masterprosjekter på nettsidene til NHM og Institutt for Biovitenskap. Det er også mulig å utforme egne prosjekter basert på hva du er interessert i. Ta kontakt med en i gruppa som er interessert i det samme!