English version of this page

Masteroppgaver

Interessert i å skrive masteroppgave hos oss? GEco legger ut forslag til masterprosjekter på nettsidene til Institutt for Biovitenskap. Det er også mulig å utforme egne prosjekter basert på hva du er interessert i. Ta kontakt med en i gruppa som er interessert i det samme!

Tidligere masterstudenter har f.eks. skrevet oppgave om Natur i Norge, utbredelsesmodellering, urban økologi, endringer i skog- og tregrensa og kartlegging av natur. Vi har også samarbeid med dyktige veiledere på Blindern og eksterne institusjoner for å tilby spennende oppgaver med best mulig veiledergruppe.

Våre masterstudenter får vanligvis plass på lesesalen for masterstudenter på Lids hus (Botanisk museum) i Botanisk Hage på Tøyen.

Les også om fullførte masteroppgaver i nyhetsartiklene våre.

Bildet kan inneholde: klær, anlegg, fotografi, plantsamfunn, hjul.
Bildet kan inneholde: Organisme, Font, Symbol.