Forskergrupper

Nothing in biology makes sense except in the light of evolution” (Theodosius Dobzhansky 1973)

"Nothing in evolution makes sense except in the light of sex" (SERG 2013)

Fly/fugl-prosjektet ved NHM er et målrettet prosjekt med en klar samfunnsoppgave: redusere risikoen for kollisjoner mellom fly og fugl.

PET-gruppen tar for seg sentrale spørsmål om hvordan arter oppstår og deres historie og biogeografi, særlig innen planteriket. Vi jobber med DNA både fra nålevende organismer og fra tidligere tiders økosystemer («gammelt DNA»). Gjennom arbeidet vårt bidrar vi også til utviklingen av DNA-metabarcoding  (DNA-strekkoding) som et neste-generasjons verktøy for identifisering av arter.

I GEco integrerer vi biologisk, økologisk og geologisk kunnskap, samt kunnskap om de ulike effektene av menneskelig påvirkning i naturen. Fra 1.jan 2019 har Olav Skarpaas tatt over rollen som gruppeleder etter Rune Halvorsen.

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) er en oppdragsenhet ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Aktiviteten er 100 prosent finansiert gjennom oppdrag og forskning relatert til museets fagområder.

Vi studerer mineralenes geologiske miljø, indre struktur og kjemiske sammensetning, og samordner informasjon om norske og utenlanske mineral-, bergarts-, og malmforekomster.

Paleontologisk forskning har lang tradisjon ved Naturhistorisk museum. Fokus har alltid vært på fossiler fra Oslofeltet og arktiske områder.

ISOP-gruppen ( “Integrative Systematics of Plant and Fungi”) arbeider med taksonomi, systematikk og fylogeni innen planter og sopp. Særlig er vi opptatt av utvalgte grupper av afrikanske enfrøbladede planter (Bjorå, Stedje), barksopper (Larsson) og skorpelav (Timdal).