English version of this page

Forskergrupper

Forskningsgruppen i evolusjon og paleobiologi studerer livets evolusjon i nåtid og over geologisk tid.

Bildet kan inneholde: pollinator, insekt, fugl, nebb, sommerfugl.

SERG ("Sex and Evolution Research Group") søker å utvikle ny kunnskap om betydningen av kjønn i evolusjonære prosesser, sammenhengen mellom hybridisering og artsdannelse og hva som driver makroevolusjonære endringer.

Collage med ulike insekter

Entomologi-gruppa arbeider med taksonomi, systematikk og fylogeni hos ulike insekter. Artsmangfoldet av insekter i Norge står sentralt, og mye av arbeidet er fokusert på tovinger, sommerfugler, snylteveps og fjærlus.

Bildet kan inneholde: tekstil, anlegg, organisme, oransje, vegetasjon.

EDGE-gruppen tar for seg sentrale spørsmål om hvordan arter oppstår og deres historie og biogeografi, særlig innen planteriket. Vi jobber med DNA både fra nålevende organismer og fra tidligere tiders økosystemer («gammelt DNA»). Gjennom arbeidet vårt bidrar vi også til utviklingen av DNA-metabarcoding  (DNA-strekkoding) som et neste-generasjons verktøy for identifisering av arter.

Bildet kan inneholde: anlegg, fotografi, plantsamfunn, dekk, økoregion.

I GEco integrerer vi biologisk, økologisk og geologisk kunnskap, samt kunnskap om de ulike effektene av menneskelig påvirkning i naturen.

Henter forslag fra Google

NORMIN er det nasjonale senteret for mineralogi. Vi forsker på systematisk, genetisk og anvendt mineralogi basert på Naturhistorisk museums samlinger for å øke kunnskapen om naturmangfold i Norge og om bruk av mineraler til produksjon av bruksgjenstander i vårt daglige liv.

Bildet kan inneholde: terrestrisk plante, elektrisk blå.

Paleontologisk forskning har lang tradisjon ved Naturhistorisk museum. Fokus har alltid vært på fossiler fra Oslofeltet og arktiske områder.

Bildet kan inneholde: fotografi, anlegg, grønn, mennesker i naturen, natur.

ISOP-gruppen ( “Integrative Systematics of Plant and Fungi”) arbeider med taksonomi, systematikk og fylogeni innen planter, alger og sopp. Særlig er vi opptatt av utvalgte grupper av afrikanske enfrøbladede planter (Bjorå og Stedje), lav (Timdal), sopper (Bendiksby) og mikroalger (Eikrem).