Verdens første paleontologiske direkteoverføring

Skjematisk framstilling av feeden

Simula og avleggeren Lividi har stått sentralt i utviklingen av teknologien som ligger bak direkteoverføringen fra utgravningene på Svalbard. Lividi implementerer og tester multilinkteknologi som en del av Telenors MARCH-prosjekt. Det var denne teknologien som ble tatt i bruk til overføringene. Dette var en tidlig demonstrasjon av hvordan robuste kommunikasjonsløsninger kan brukes under vanskelige forhold i områder uten infrastruktur for kommunikasjon.

Illustrasjonen viser hvordan Lividi adaptive mediaruter (AMR) ruter videosignalene gjennom to separate radiolinker fra utgravningsstedet, via radiosendere på toppen av Janusfjellet, til en Lividi AMR i Longyearbyen. Derfra går signalene direkte ut på nett.

Powershop, forskning.no, Directconnect og Livestream.com var også nødvendige samarbeidspartnere for at overføringen skulle fungere.

forskning.no

National Geographic livestream.com
Power Controls Lividi Simula
Direct Connect Telenor March

 

Publisert 26. okt. 2010 14:34 - Sist endret 15. aug. 2020 07:54