English version of this page

Hva skjer videre?

Spitsbergen Mesozoic Research Group har som mål å beskrive dyrelivet og miljøet på Svalbard i tidsperiodene trias, jura og kritt (252-66 millioner år siden).

 

TRIAS

Den første ekspedisjonen var i 2014, og i 2015 og 2016 var vi tilbake for å grave ut blant annet tidlige fiskeøgler og deres slektninger. Med fem uteksaminerte masteroppgaver har vi startet beskrivelsen av hvilke dyr vi har funnet og hvordan de levde, og dette arbeidet fortsetter. Kanskje kan vi bidra til å løse mysteriet rundt hvordan de tidligste fiskeøglene så ut? Samtidig beskriver vi de mindre dyra som levde sammen med øglene, for eksempel ammonittene, en viktig blekkspruttype. Doktorgradsstipendiat Bitten Bolvig Hansen forsker på ammonoideer slik at vi blant annet får en bedre forståelse av fossilenes alder.

 

I 2014 beskrev vi også en fiskeøgle som ble funnet i 2008 på Edgeøya, en av øyene som sammen med Spitsbergen utgjør Svalbard.

 

JURA

Utgravingene i juraforekomstene er ferdige etter åtte sesonger, men forskningen fortsetter for fullt. Vi er i gang med å preparere de fossile skjelettene, men er langt fra ferdige. Fortsatt regner vi med at det er nye arter både blant svaneøglene og fiskeøglene. To doktorgrader på svaneøglene og en på undersjøiske metanoppkommer er ferdigstilt. Doktorgradsstipendiat Lene Liebe Delsett beskriver fiskeøglene.

 

Lokalitetene er ikke tomme, lagene strekker seg fra Janusfjellet over til østsiden av Spitsbergen. Ut fra mengden skjeletter vi har kartlagt de siste åtte sesongene ligger minst 1000 skjeletter framme i dagen på fjellsider tvers over øya.

I tillegg til de marine øglene, er store deler av økosystemet rundt dem også ubeskrevet. Doktorgradsstipendiat Maayke Koevoets skal beskrive faunaen av muslinger, snegler og blekkspruter. Mange av dyra er bevart som avtrykk eller avstøpninger i steinen etter at selve kroppen er forsvunnet.

 

 

 

KRITT

Det er funnet fotspor etter dinosaurer på flere ulike steder på Svalbard, laget av ornithopoder. Sporene kan brukes til å forstå hvordan de beveget seg og hvilket miljø de levde i.

Den yngste av fiskeøglene, Keilhauia nui, fra Slottsmøya-leddet har også vist seg å være fra den aller tidligste delen av kritt.

Publisert 11. apr. 2022 20:26 - Sist endret 24. apr. 2022 07:39