Preparering

2005

Preparering og konservering av skjelettene innsamlet i 2004 viste seg å ta veldig lang tid. To frivillige fra PalVenn (Paleontologisk museums venner) meldte seg til dette tidkrevende arbeidet og sammen med museets preparant Bjørn Lund satt de i gang. Knoklene var veldig frostsprengte og enkelte ribbein krevde flere dagers arbeid. Et annet problem var at alle fossilene var dekket av et lag med gips felt ut fra den sorte skiferen og også jernoksider. Noen knokler hadde opptil tremm med gipskrystaller. Museet gikk i desember til innkjøp av sandblåsingsutstyr for å rense hver knokkelbit før sammenliming. Dette viste seg veldig effektivt etter noen ukers prøving og feiling.

2006

Det første ferdigpreparerte skjelettet ble sendt oppover til Svalbard til åpningen av Svalbard museum 24/4-2006. Dette var svaneøglen som vi egentlig reiste oppover for å hente i 2004, en vakker, nesten komplett bakluffe og en del av en hals. PalVenn har finansiert profesjonell preparering av det store fiskeøglehodet. Dette er et så viktig forskningsobjekt at vi har villet få inn internasjonal kompetanse for å få det gjort best mulig. En av verdens beste fossilpreparanter, Clive Coy fra Canada, kom i 14 dager til museet i juli. Han stabiliserte fiskeøglehodet og drev opplæring av vår egen preparant og PalVenn-medlemmer.

Ferdigpreparert fossil, nå utstilt på Svalbard museum

 

2007

Lena Kristiansen ble på slutten av året innleid på prosjektet som preparant og fikk stabilisert alle de store kappene fra 2007 og preparert fram mange store virvler og andre deler av brystpartiet på pliosauren. May-Liss Knudsen Funke jobbet frivillig på laben.

2008

Lena Kristiansens arbeid fortsatte også ut i 2008 og hun avsluttet alle de store knoklene vi fant i 2007. Samtidig var Espen Madsen Knutsen blitt stipendiat og fortsatte arbeidet med knoklene. May-Liss Knudsen Funke jobbet frivillig på laben.

2009

May-Liss Knudsen Funke ble innleid i en måned for å lime sammen det som var i den største gipskappa innsamlet i 2008. Det viste seg at vi hadde hele kjeveleddet, både fra overkjeven og underkjeven fra en svaneøgle, som senere fikk navnet Pliosaurus funkei.

2010

Endelig ble det ansatt en heltids preparant på prosjektet, May-Liss Knudsen Funke. Hun har arbeidet som frivillig på museet på kveldene og i helgene siden øglegraverprosjektet begynte og har også vært med ut i felt. Hun har som frivillig opparbeidet seg en kompetanse på fossilpreparering som er ganske unik i Norge.

May-Liss Knudsen Funke og Victoria Engelschiøn Nash preparerer fiskeøgla Mikkel.

2011

Sammen med May-Liss Knudsen Funke jobbet doktorgradsstipendiat Espen Madsen Knutsen dette året med preparering av svaneøglen som senere fikk navnet Spitrasaurus wensaasi. Victoria Engelschiøn Nash jobbet som frivillig om sommeren og i jula, og mastergradsstudent Aubrey Roberts begynte arbeidet med preparering av fiskeøglen med kallenavnet Maskot.

2012

I 2012 ble fiskeøglen Maskot ferdig og klar til beskrivelse, i tillegg til at fiskeøglene Gypsy og Nillefanten ble preparert. Victoria Engelschiøn Nash var ansatt i sommerjobb.

2013

2013 fortsatte med preparering av fiskeøgler, og dette året var det Virgin og Mikkel sin tur. Disse øglene inngår i arbeidet med doktorgraden til Lene Liebe Delsett. I tillegg ble svaneøglen Gully preparert fram fra skiferen. Aubrey Roberts og Victoria Engelschiøn Nash hadde sommerjobb, og som en del av dette skrev de en blogg på National Geographic sine hjemmesider der de fortalte om arbeirdet. May-Liss Knudsen Funke deltok på en konferanse i Gram i Danmark i regi av Geologisk konservatornettverk, og presenterte teknikkene vi bruker for å behandle Svalbard-øglene. På høsten ble det kjøpt inn nytt og bedre sandblåsingsutstyr, blant annet for at det skal være mulig å få hodeskallen til Virgin løs fra steinen som omgir den.

2014

I 2014 ble svaneøglene Gully og Britney preparert, og skal begge inngå i doktorgradsarbeidet til Aubrey Roberts ved universitetet i Southampton. Sammen med Victoria Engelschiøn Nash hadde hun sommerjobb på laben, og skrev også dette året en blogg. Fiskeøglen Butterfly ble også preparert.

Slik ser det ut når en gipskappe fra Svalbard åpnes. Her er fiskeøgla Virgin.

2015

Våren 2015 ble den mest komplette fiskeøgla, Gamla (Cryopterygius kristiansenae), gjort klar for utstilling av Aubrey Roberts og May-Liss Knudsen Funke, og endelig vist fram på Zoologisk museum i utstillingen Stein og bein.

I april ga Frank Osbæck fra Museernes Bevaringscenter i Skive, Danmark, en ukes kurs i syrepreparering av fossiler til forskningsgruppa. Dette er en aktuell metode for mye av materialet fra trias på Svalbard, og ble brukt i forbindelse med flere av mastergradsprosjektene.

Nakken og skulderen til svaneøgla Britney ble ferdig preparert. Hodeskallen til fiskeøgla Virgin ble også preparert.

Aubrey Roberts og May-Liss Knudsen Funke på syreprepareringskurs.

2016

I 2016 ble mye tid brukt på flyttingen av de paleontologiske samlingene, laben og kontorer fra Tøyen til nyoppussede lokaler i Kabelgaten på Økern. Den nye laben er større og bedre utstyrt enn den gamle og gir mange nye muligheter.

Arbeidet med preparering av fiskeøgla Virgin sin hodeskalle fortsatte også i 2016.

 

Publisert 16. mars 2009 20:45 - Sist endret 11. apr. 2022 20:26