English version of this page

Virvelløse dyr

I trias og jura var det et yrende dyreliv i havområdene på Svalbard. De største var de marine reptilene, men de fleste var virvelløse dyr, slik som blekkspruter, snegler og sjøstjerner. Spitsbergen Mesozoic Research Group vil finne ut hva som levde i havet og hvordan økosystemet fungerte.

Doktorgradsprosjektet til Bitten Bolvig Hansen omhandler avsetningene fra tidlig trias. Gjennom arbeidet ønsker vi å forstå alderen på lagene bedre, samt faunaen av virvelløse dyr, med et særlig fokus på ammonitter.


Doktorgradsprosjektet til Maayke Koevoets fokuserer på midtre og sein jura. Hun skal kartlegge en rekke faktorer som organisk innhold i sedimentene og sammensetningen av dem, samt forekomsten av muslinger, snegler og to grupper utdødde blekkspruter: ammonitter og belemnitter. Ved å sammenstille denne informasjonen vil vi få et bilde av hvordan miljøet i havet var. Mange av fossilene i hennes materiale er avtrykk eller avstøpninger fra sedimentene som er dannet samtidig med at selve skallet etter dyret har blitt oppløst.

 

Et annet doktorgradsprosjekt ble ferdigstilt i 2014. Gjennom sitt arbeid beskrev Krzysztof Hryniewicz det unike miljøet og dyrelivet rundt en rekke metanoppkommer på havbunnen. Les mer her.

 


Gjennom et tidligere mastergradsprosjekt har vi også kartlagt dyregruppen pigghuder i området rundt de store øglene. I en stormavsetning fra jura ble det funnet sjøstjerner, slangestjerner, kråkeboller og sjøliljer. Samlingen var både unik i kvalitet og i det at den ble funnet så langt nord, og flere nye arter ble beskrevet.

Publisert 14. mai 2015 15:52 - Sist endret 11. apr. 2022 20:26